Avukata sor - Avukata Soru Sor
3
(4)

Avukata sor sayfamız içerisinde, hem avukata soru sormanın püf noktaları hakkında konuşacak hem de ücretsiz danışmanlık sunacağız. Öncelikle ifade etmek gerekir ki yargının önemli kollarından biri olan ve gerek davalarda davanın davacı yahut davalı tarafını savunan, kişinin hak kaybına uğramasına engel olan avukat dört senelik hukuk eğitimi almış serbest meslek erbabı bir kişidir.

Günümüzde avukatlar sadece davalarda taraflardan birini savunmamaktadırlar. Arabuluculuk eğitimi almış olan avukatlar mahkemeye taşınmadan uyuşmazlığın tarafı olan kişilerin anlaşarak sorunu çözmesine yardımcı olabilmektedirler. Ayrıca kişinin herhangi bir olayda hangi hakka sahip olduğunu, nasıl davranması gerektiğini de ifade eden yani bir nevi hukuki danışmanlık yapan kişiler de avukatlardır.

Avukata Soru Sormak ve Online Hukuki Danışmanlık

Gelişen dünyamızda uyuşmazlıkların daha aza indirgenmesi ve kişinin daha huzurlu ve daha refah bir seviyede yaşayabilmesi için yaşantımızın her alanında var olan hukuk ister istemez kendi içerisinde de birtakım kollara ayrılmaktadır. Bu durumda da hukuk alanında çalışan kişiler ister akademisyenler olsun isterse yargı alanında çalışan hâkimler ve avukatlar olsun daha iyi fayda sağlayabilmek için bir alanda uzmanlaşmak durumundadırlar. Uzmanlaşan avukata soru sormak ise daha tatmin edici bilgi almaya yarar. Bundan mütevellit avukatların çoğu da nitelikli bir avukat olmak ve daha bilgili olmak için bir alanda uzmanlaşmaktadırlar. Örneğin günümüzde boşanma avukatı, ceza avukatı, icra avukatı, ticaret ve şirket avukatı gibi birtakım sıfatlar altında anılan avukatların her biri uzmanlaştığı alanla anılmaktadır.

Avukata soru sormak için bireyin yapması gereken aklına takılan soruyu ya da uyuşmazlık içerisinde bulunduğu olayı kafasında netleştirmesi gerekir. Böylece kişi uyuşmazlığı ya da soruyu ilgili olduğu hukuk alanında uzman avukata danışabilir. Eğer kişi ayrıntılı cevap almak istiyorsa yani yaşadığı olayın hukuki sürecini başlatmak için avukata soru soracak ondan bu yüzden hukuki danışmanlık alacaksa avukatın bürosunu ziyaret etmesi en mantıklı olanıdır.

İnternet dünyasında yaşanan gelişmelerle birlikte avukata soru sorma, online olarak avukata danışmak ve hukuki danışmanlık sisteminde de birtakım yenilikler yaşanmıştır. Bunun sonucunda internet üzerinden avukata soru sormak mümkün hale gelmiştir. Hukuk bürolarının web sitelerinden avukata danışmak ve soru sormak isteyen kişiler avukat web sitelerine girerek akıllarındaki soruları yöneltebilmektedirler.

Avukata soru sormak ister online isterse yüz yüze gerçekleştirilsin her halükarda önemli ve gerekli bir durumdur. Çünkü kişilerin çoğu zaman karşılaştıkları olaylar karşısında ne yapacaklarınız bilemez durumda olmaktadırlar. Yaşanılan olay veya sorunlar karşısında dava açılmak istense dahi hangi davanın açılması gerektiğinin tespit elbette ki bir avukat tarafından yapılmalıdır. Hukuki sürecin işleyişi, yapılması gereken işlemlerin neler olduğu ve davanın içeriği hakkında bilinmesi gerekenler ancak bir avukata soru sorulduğu takdirde ortaya çıkacaktır. Bu nedenle de avukata soru sormak önemlidir. Avukatlar genellikle soru cevap eğitimi almış olduklarından dolayı kendilerine bir konu hakkında yöneltilen sorulara karşı hızlı ve doğru bir şekilde cevap verebileceklerdir. Sorulan sorular, davanın ne şekilde yürütüleceği hususunda da karşı tarafın aydınlanmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda ne tür kayıplar ya da kazanımlar yaşanılabileceğine dair de bilgiler almak isteyen kişiler mutlaka avukata soru sormalıdırlar.

Avukata Soru Sorma ve Danışma Formu

Topo Hukuk Bürosu web sitemizdeki danışma formunda belirttiğiniz tüm bilgiler 1136 Sayılı Avukatlık Yasası ve TBB Meslek Kuralları gereğince gizli tutulmaktadır.

Formu doldurduktan sonra konusunda uzman avukatlarımız tarafınıza dönüş yapacaktır.

Online hukuki danışmanlık isteyen kişiler aşağıdaki  “online avukata sor” formunu doldurmalıdırlar. Bu kişiler diledikleri takdirde online olarak randevu alıp doğrudan avukatın bürosunda da sahip oldukları soruları avukata yöneltebilme imkanına sahiptirler. Online olarak avukata soru yöneltildiği zaman konuyla alakalı alanda uzman olan bir avukat kişilere geri dönüş yapacaktır. Sorulan sorulara cevap verme süresi ortalama olarak iki gündür. Avukata soru sormak, öncelikli olarak mevcut hukuki problemin doğru tespit edilmesi adına ve sonrasında da izlenecek hukuki yolun bulunması adına büyük öneme sahiptir. Her ne kadar kişiler çoğu zaman avukata soru sormaktan çekinseler de aslında bu doğru bir tutum değildir. Bu şekilde davranıldığı takdirde kişilerin yanlış yolları izlemeleri ve sonucunda telafisi mümkün olmayan menfaat kayıpları yaşamaları söz konusu olmaktadır. Bu nedenle herhangi bir hukuki sorunla yüz yüze kalmış kişiler tercihlerine göre online olarak ya da bizzat görüşerek avukata sorularını yönlendirmelidirler.

Avukata sor bölümümüzde başta aile hukuku, boşanma davaları, iş hukuku, gayrimenkul hukuku, miras hukuku, bilişim hukukunda internetten haber kaldırma, online itibar yönetimi başta olmak üzere tüm hukuki sorularınızın cevabını alabilirsiniz.

Boşanma Konusunda Avukata Soru Sormak

Boşanma, sıklıkla karşılaşılan bir durum olup çoğu insan bu süreçte onları nelerin beklediğinden haberdar değildir. Boşanma davası nasıl açılır, nafaka nasıl alınır, tazminat almak mümkün müdür ya da çocuğun velayeti kime kalır gibi soruların cevabını net bir şekilde alabilmek adına mutlaka avukata, akıldaki sorular yöneltilmelidir. Aynı zamanda tüm bu sorular ve daha fazlası aslında boşanma sürecinin ne kadar karmaşık bir süreç olduğunuz bizlere göstermektedir. Bu nedenle boşanmak isteyen kişiler online olarak ya da bizzat yüz yüze görüşerek avukata, öğrenmek istedikleri her konu hakkında soru yöneltmelidirler.

Boşanma davası çekişmeli olabileceği gibi çekişmesiz olarak da görülebilir. Anlaşmalı boşanma davası, tarafların anlaşarak boşanma sürecini başlattıkları davadır. Bu durumda boşanmak isteyen eşler her konuda bir uzlaşmaya varmakta ve bunun ardında mahkemede boşanma davası açmaktadırlar. Anlaşmalı boşanma davası açmak için tarafların en az 1 yıl evli kalmış olmaları gerekecektir. Aynı zamanda davanın açılmasından önce bir boşanma protokolü hazırlanmış olmalıdır. Söz konusu protokolde mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet gibi konularda uzlaşmaya varılmış olmalıdır. İşte bu protokolün hazırlanması hem titizlik hem de hukuki bilgi gerektirdiğinden dolayı bu aşamada avukata soru sormak yerinde olacaktır.

Protokolün eksik hazırlanması ya da dava dilekçesinde boşanma sebebinin belirtilmemiş olması hukuki sürecin uzaması anlamına gelecektir. Hatta anlaşmalı boşanma şeklinde açılmış olan dava, protokolde bazı konular eksik olması nedeniyle ve tarafların mahkemede uzlaşamaması sebebiyle çekişmeli bir boşanma davasına dönüşebilir. Bu nedenle avukata soru sormak ve onun talimatları ile hareket etmek önemlidir. Aynı zamanda çekişmeli boşanma davalarında avukata daha çok ihtiyaç duyulduğunu söylemeliyiz. Taraflar anlaşmamış olduklarından bu dava süreci daha uzun olmaktadır. Özellikle zina sebebiyle boşanma davası açmak isteyenlerin avukata sormak istedikleri çok daha fazla soru olmaktadır.

İcra Takibi Hakkında Avukata Soru Sormak

Her ne kadar icra takibi başlatılabilmesi için bir avukat tutma zorunluluğu var olmasa da icra prosedürünün karışık olması nedeniyle avukata danışılması ve kendisinden yardım alınması kişiler açısından daha faydalı olacaktır. 

İcra avukatı ile birlikte icra takibi başlatmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konulardan birisi, alacağını ne zaman elde edebileceğidir. Aynı şekilde kendisine karşı icra takibi başlatılan kişilerin merak ettiği konulardan birisi de borca karşılık hangi yükümlülükler altında olacağıdır. Tüm bu konuları aydınlatmak adına avukata soru sormak en doğru hareket olacaktır.

İcra takibinin başlatılmasında ilamlı mı ya da ilamsız takip mi yapılacağının tespitinde mutlaka avukata soru sorulmalıdır. Kendisine karşı icra takibi başlatılan kimsenin ödeme emrine itiraz hakkı bulunduğu ve alacaklının buna karşı itirazın bertaraf edilmesi yollarına başvurabileceği ancak avukata soru sorulduğu takdirde öğrenilebilecektir. İcra hukukunda hukuki prosedürler çok sıkı bir şekilde işlediğinden dolayı kanunda belirtilmiş olan sürelerin kaçırılmaması ve doğru adımlar atılması bakımından mutlaka alanında uzman bir icra avukatına danışılmalıdır.

Avukata Soru Sor

Davanın nasıl işleyeceği ve aldatılan eşin haklarının neler olacağı konusunda net bir bilgi alabilmek adına avukata soru sormaktan çekinilmemelidir. Bu tip konularda online hukuki danışmanlık faydalı olabileceği gibi bizim önerimiz yine de yüz yüze görüşerek soruların yöneltilmesidir. Boşanma davası zaten karışık bir sürece sahip olmasından dolayı yüz yüze konuşulduğu takdirde hem sorular daha net bir şekilde yöneltilmiş olacaktır hem de avukat daha ayrıntılı bilgi verme imkanına sahip olacaktır. Bu nedenle şunu söylemeliyiz ki boşanmada avukata soru sormak hak ve yükümlülüklerin neler olduğunu öğrenebilmek adına özel önem arz etmektedir.

 

 

Avukata Nasıl Soru Sorabilirim?

Avukata soru sorarken dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar kişinin daha net ve daha açıklayıcı bilgiler almasını sağlayarak var olan uyuşmazlığın daha hızlı ve net çözümlenmesini sağlar. Bu hususlar nelerdir?

Avukata sor aşamasında, kişinin yanlış anlaşılmaması için dikkat etmesinde fayda olacak durumlar şunlardır:

 • Kişi ister internet üzerinden sorusunu yöneltsin isterse de yüz yüze iletişime geçsin avukata soru soracağı zaman öncelikle olayları kronolojik bir sıra içerisinde anlatması uyuşmazlığın belirlenmesini daha kolay sağlayacaktır.
 • Avukata soru soracak olan kişinin birden fazla sorusu bulunuyorsa bunları unutmaması için kaydetmesi kendi lehine bir durumdur. Hukuki danışmanlıklar da alınacak olan ücretleri de göz önünde bulundurduğumuzda kişinin vaktini boşa harcamaması kendi lehine bir durumdur.
 • İnternet üzerinden avukata soru soracağı zaman da yüz yüze bir iletişim gerçekleşmediği için kişi sorusunu açık, anlaşılır ve net bir şekilde sorması avukatın sorulan soruya daha kolay ve daha net bir cevap vermesini sağlayacaktır.

Avukata Soru Sormak İçin Ne Yapmalıyım?

Öncelikle yukarıdaki avukata sor formumuz aracılığı ile danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Hukuki danışmanlık da veren avukata soru sormak için bireyin tercih edebileceği birden fazla yol vardır. Günümüzde teknolojinin de geliştiğini göz önünde bulundurduğumuzda iletişim araçlarının gelişmesi bireyin karşılaştığı bir hukuki sorun da bilgi almasının ve nasıl bir yol izleyebileceğini öğrenmesini oldukça kolaylaştırmıştır. Özellikle bilginin internetin gelişmesi ve yayılmasıyla daha hızlı bireylere ulaştığı günümüzde bir avukata soru sormak oldukça basit bir hale gelmiştir diyebiliriz. Peki, avukata soru sormak için neler yapabiliriz?

Avukatlık ruhsatı bulunduran her kişi ya bir hukuk bürosu kapsamı altında çalışmaktadır yahut bir şirketin, bir kurumun avukatı olmaktadır. Bir şirketin, bir kurumun avukatı olarak çalışan avukatlar daha çok şirkete veyahut kuruma bağlı olarak çalıştıklarından dolayı hukuki danışmanlıkları daha çok şirket ya da kurum bünyesi içerisinde gerçekleşmektedir. Bizi serbest meslek erbabı olarak da nitelendirdiğimiz bir hukuk bürosu kapsamı altında çalışan avukatlar ise özgür bir alanda var olup bir kuruma, şirkete bağlı olarak çalışmamaktadırlar.

Günümüzde danışmanlık almak isteyen yahut bir davaya avukatı vekil olarak tayin etmek isteyen kişilerin avukata soru sormak ve ondan faydalanmak için yahut vekil olarak avukatı atamak için tercih ettikleri ilk yol avukatın bürosuna gitmektir. Bu şekilde yüz yüze gerçekleştirilen bir iletişimle birey istediği soruyu rahatlıkla avukata sorabilir ve ondan faydalanabilir. 

Vekâlet ücreti hususu dışında birey hukuki danışmanlık istediği zamanda genelde avukatlar bunu ücrete tabi tutmaktadırlar. Yani bir avukat ile yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerin çoğunda birey belli bir saat başına yahut soru sayısına (bu avukatın yahut büronun tercihine bağlı olarak değişir) göre ücretlendirilmektedir. 

Avukata soru sormanın bir diğer yolu ise gelişen teknoloji ve yayılan internetin sağladığı faydalardan biridir. Yani internetin hızla bireyler arasında yayılması ve reklamcılığın internet boyutuna da taşınması hukuk bürolarının kendileri adına bir site açmalarını sağlamıştır. Günümüzde neredeyse her hukuk bürosunun internet sitesinde avukata soru sor, iletişim gibi online hukuki danışmanlık hizmeti bulunmaktadır. Bu da bireyin aklına takılan soruyu ya da yardım almak istediği noktada avukata danışmasını daha kolay bir hale getirmektedir.

İyi Bir Avukatın En Belirgin Özellikleri

Avukata soru sormak ne kadar önemliyse bu soruların yöneltileceği avukatı da doğru seçmek de o kadar önemlidir. Elbette ki iyi bir avukatın en belirgin özelliği tecrübeli olması ve mevcut mevzuatlara hakim olmasıdır. Hukuki gelişmelerden haberdar ve kendini geliştirmeye önem veren avukatlar, iyi avukatlar statüsünde yer almaktadırlar. Aynı zamanda alanında uzman iyi bir avukat, karşısına çıkan problemin ne olduğunu hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilecek ve kendisine gelen kişiye çözüm önerileri sunabilecektir.

İnsanlarla iletişim kabiliyeti yüksek ve aynı zamanda iyi derecede yazma becerisine sahip bir avukat için iyi bir avukat dememiz mümkündür. Seçilen avukat, davada sizi temsil edeceğinden dolayı bu konuda doğru tercih yapmak çok önemlidir. Aksi halde en basit davaların bile kaybedilmesi ve zarara uğranması mümkündür. Bu nedenle avukat seçerken dikkatli davranılmalı ve acele karar verilmemelidir. Siz de hemen avukata sor formumuzu doldurarak, avukatlarımıza dilediğiniz soruyu sorabilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 3 / 5. Oy sayısı: 4

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

234 Yorum. Yeni Yorum

 • Rent a car araçla kaza yaptım araç pert olmuştu benden 5000 lira istediler geçen yıl..fakat şu an maaşıma haciz geldi 18.700 tl olarak..çok madurum eşimi ameliyat ettirdim geçen ay ailece çok maduruz sayın avukatım..nereye şikayetci olabilirim bu şahıstan..saygılar efendim hayırlı günler…

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   1 Eylül 2016 16:50

   Merhaba,

   Rent a car firmasıyla yaptığınız sözleşmeyi inceleyip buna göre bir dava prosedürü yürütmeniz sizin için daha doğru olur. Bunun için bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba kolay gelsin kardeşim yaklaşık olarak 3 yıl benim yanımda kaldı ben benim yanımda kaldığı müddetçe ki ev kirası faturalar vs gibi parasini ondan nasıl alabilirim bu konuda yardımcı olurmusunuz

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   14 Kasım 2016 13:52

   Merhaba,

   Öncelikle alacaklı olduğunuza dair bir evrak (senet, çek vb.) var mı bunu sorgulamak gerekmektedir. Sonrasında alacaklı olduğunuz miktarı hesaplayıp icra takibi başlatabilirsiniz. Bu konuda bir icra avukatına danışmanızda fayda vardır.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • Eşimin evlenmeden önceki kapanan işinden vergi borcu var haciz kağıdı geldi
  Benim babamdan bana kalan evim var eşimin borcu yüzünden evimi alırlar mı bu borcu bizden ne şekil de alırlar lutfen yardımcı olun teşekkürler

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   20 Aralık 2016 12:29

   Merhaba,

   Babanızdan kalan miras evlilik birliği içerisinde edinilen mallardan ayrılır ve paylaşıma tabi olmaz. Bunun ayrımı için gerekli girişimleri yapmalısınız.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • Merhaba 2 Erkek kardesim annemden miras kalan arsayı bana ve diğer kız kardeşlerime zorla evde imza artırarak aldılar noterde olmayan işlemi nasıl yaptılar bilmiyorum.Babamın üzerindeki 19 tapuyu da bölüştüler zaten bunu öğrendiğim halde babam hayatta olduğu için bir sey yapamıyorum.Simdi yine annemden kalma bir ev var istanbulda onu da almak istiyorlar ama bana 3 kız kardesin üzerine yapacağız dediler ama benim gelmeme izin vermiyorlar sen imza ver biz hallederiz dediler şimdi ben imza versem daireyi alacaklarını biliyorum kardeslerim biraz sıkıntılı hayır da diyemiyorum nasıl bir yol izlemeliyim

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   20 Aralık 2016 12:26

   Merhaba,

   Anladığımız kadarıyla bahsettiğiniz işlemlerde yapılan bazı usulsüzlükler mevcut. Bu konuda bir gayrimenkul hukuku avukatından danışmanlık almanızı öneririz.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • Merhaba.annemi 25 kasımda işten çikardilar fakat 1 aralikta 3700 tl yatirdilar 5 aralikta 3700 daha yatirdilar.personelle görüştük tazminati 3 takside bölüceklermiş patron bişeye kızmış taksitle ödeyin çikarilanlari demiş..avukata verirsek ne kadar bize ne faydasi olur neticede 3 ay icinde alicaz parayi fakat avukata verirsek faiziyle alicaz parayi ama avukat ücreti çom tutarmi yani zarardami oluruz kardami,simdide tesekkürler

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   20 Aralık 2016 12:32

   Merhaba,

   Tazminat ve maaş ödemesi takside bölünerek yapılamaz. Acil nakde ihtiyacınız yoksa dava yoluna başvurmanızı öneririz. Yine de bir iş avukatı ile görüşebilirsiniz.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • Eski erkek arkadaşım tecavüzden dolayı 8 aydır cezaevinde mahkeme hala sonuçlanmadi. Bunlar bu suçu 2 kişi işliyor fakat diğer kişi isten bir şekilde yırtıyor. Ben eski erkek arkadaşımdan ayrılmadan biraz önce okulun erken saatte olması ve çıkışta bir yerde çalışmasından dolayı uyku düzensizliği vardı ve benden uyku hapı istedi ve bende aldım kendisine verdim meğerse bunu tecavüzde kullanmış. O işten yırtan arkadaş ifadesinden ilacı benden aldıklarını söylemiş ama benim bu amaçla kullanacaklarindan haberim yok haliyle. Mahkemeye çağırdılar. Beni ilgilendiren bir sorun olur mu ? Ve mahkeme kağıdı ne zaman gelir ?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   30 Ocak 2017 16:58

   Merhabalar, öncelikle mahkeme kâğıdının ne zaman geleceği konusunda kimse kesin bir şey söyleyemez.Erkek arkadaşınız ve arkadaşı uyku ilacını o amaçla vermediğinizi söylerler ise herhangi bir sorun çıkmaz. Ama siz yine de her şeye rağmen iyi bir ceza avukatından hukuki destek almanız gerekir. Bu durum sizin lehinize olacaktır. Saygılarımla

   Cevapla
 • Merhaba 7 aylık evliyim ve bosanmak istiyoruz anlaşmalı 1 yil olmadan olmuyormuş bide protokol de hiç bi talepte bulunmadigina dair.imza atinca mahkemede nafaka istenilebiliyomu

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   30 Ocak 2017 16:53

   Merhabalar, dediğiniz gibi anlaşmalı boşanma için en az 1 yıl evli olmak gerekiyor. 1 yılınızı doldurmadığınız için zaten hazırlayacağınız protokol de geçersizdir. Eğer 1 yılın dolmasını beklemek istemiyorsanız uzman bir avukattan yardım alarak çekişmeli bir boşanma davası açmanız sizin lehinize olacaktır. Saygılarımla

   Cevapla
 • merhaba
  telefonumu garantiye verdim 20 iş günün geçmesine rağmen (toplamda 42 gün oldu) bana stokta telefon olmadığını ve yurt dışından gelmesini beklemem gerektiğini söylediler böyle bir şey var mı? yoksa iademi vermek zorundalar mı ki ben defalarca iade istedim ama vermiyorlar

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   2 Şubat 2017 18:21

   Merhabalar, söz konusu şirkete ihtarname gönderin. Eğer ihtarnamenize gerekli dönüşü yapmazlarsa veya olumsuz dönüş yapmaları halinde tüketici hakem heyetine gidebilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar,yaklaşık 5 ay önce emlakçıdan aylık bedeli 1100 tlye eşyalı bir ev kiraladım 1 yıllık.6 ay nakit ödeme yaptım.(Aidat dahil değil) Ev sahibi farklı bir şehirde yaşıyor.2. Ayımda ev sahibi beni aradı.Aramadan önce emlakçı beni arayıp aidatla birlikte 1100 tl veriyorum diyeceksin dedi.Sorun çıkmasın diye ev sahibine o şekilde açıklama yaptım.Lakin aidat ile birlikte 1400 liraya denk geliyor.O sırada eşyaların ev sahibinin değilde emlakçının olduğunu öğrendim.Ve ev sahibi evin kirasının 600 lira olduğunu söyledi.2 aydan sonra aidat ödemedim. Evi kiralarken bunlardan hiç haberim yoktu.Bir aydır emlakçı eşyalarını almak için diretiyor.2 aydır da çok sıkışık olduğum için ev kirası ödeyemedim.Yönetici ve ev sahibi dava açacaklarını söylediler.Bu durumda haklı çıkabilir miyim ?

  Cevapla
 • 27.06.2016 TARİHİNDE EHLİYET RAPORU ALMAK İÇİN AİLE HEKİMİME BAŞVURDUM ODA GEREKLİ MUAYENEYİ YAPARAK NÖROLOJİ BRANŞINA SEVK ETTİ BENDE 12.08.2016 TARİHİNDE MALTEPE DEVLET HASTANESİ NÖLOLOJİ UZM DR. ARDA DUMAN DAN DONANIMLI ARAÇ KULLANMASI UYGUNDUR ŞEKLİNDE RAPOR ALDIM BUNUN ÜZERİNE RAPORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE SEVK OLDU VE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 HAFTA SONRA TEKRAR BENİ HEYETE ÇAĞIRDI VE BENİ TEKRAR NÖROLOJİ VE FİZİK TEDAVİ UZMANINA SEVK ETTİ MALTEPE HASTANESİNDE FİZİK TEDAVİ OLMADIĞI İÇİN KARTAL YAVUZ SELİM HASTANESİNDEN FİZİK TEDAVİ UZM DR VİLDAN YAMAN DAN SÜRÜCÜ OLABİLİR ÖZEL TERTİBATLI ARAÇ KULLANABİLİR RAPORU VE YİNE MALTEPE DEVLET HASTANESİNDEN NÖROLOJİ UZM DR BAŞAR LEVENT DÜLGEROĞLU’DAN ÖZEL TERTİBATLI ARAÇ KULLANABİLİR RAPORU ALDIM BU TOPLAM ÜÇ RAPORDA OLUMLU OLURKEN 21.10.2016 TARİHİNDE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEYETİNE ATAŞEHİR FATİH SULTAN MEHMET HASTANESİNE GİTTİM VE HEYETTE SONUÇ YİNE OLUMSUZ ÇIKTI VE BENİ YİNE HEYET HASTANEYE SEVK EDECEKLERİNİ SÖYLEYEREK OLUMSUZ DEDİLER BENDE BUNUN ÜZERİNE İTİRAZDA BULUNDUM ÜÇ TANE UZMAN DOKTOR SÜRÜCÜ OLABİLİR DERKEN SİZE GELİYORUM TAKILIP KALIYORUM DİYE ONLARDA ELLERİNDEN BİR ŞEY OLMADIĞINI SÖYLEDİ.. Mahkemeye basvursam kazanirmiyim

  Cevapla
 • İyi günler ben bize birşey sormak istiyorum bi davada sanık 1 yıldır yatıyor savcı tahliye istedi ama hakim onaylamamış sanırım bunun nedeni Nedir ve mahkeme kısa attı sizce çıkar mı

  Cevapla
 • Kolay gelsin hocam size bir sorum olacak biiz 15 arkadas ercis seker fabrikasi.( devlet kurumu) nda mutahit elami olarak asgari ucretin yuzde ellisine calisiyoruz muhasebe elamani olarak ozellestirme kapsaminda oldugu icin. Senelik sozlesme imzalaniyor 4 yildirda asgari ucretin yuzde 50 sine calisiyoruz fakat bu yil asgari ucret yukselince kurum 2017 yili sozlesmesinde fiyat dusurmeye gidecekmis ve verecegi yuzdelik dilim ise yuzde 10 veya yuzde 20 dilim arasinda olacakmis bizim ne yapmamizi onerirsiniz maaslarimizdan 600 tl gibi bir mevla dusecek

  Cevapla
 • Mrhaba sahte optik diplomasi sucundan yargilaniyorum ceza bolumu biti 1 s3ne sekiz ay ceza aldim fakat simdi sosyal sigorta kurumu bana dava acti yarin mahkemem ve korkuyorum hapis cezasi cikabilirmi aydinlatirsaniz cok sevinirim acil cvp

  Cevapla
 • Merhabalar babam yaklaşık 1 yıl önce kadar kendimize ait olan evi tehtitlerlerle hiçbir para veya maddi bişey ödemeden kendi üzerine aldı. Bunu hukuk yoluyla tekrar alma ihtimalimiz var mıdır ?

  Cevapla
 • Merhaba benim sorum şöyle 1994 yılında alınan bir evimiz vardı tapusu babamın üzerineydi annem 2004 yılında vefat etti babam başkasıyla ile evlilik yaptı evin tapusunu evlendiği kişinin üzerine yapmış babam 17 Nisan da vefat etti biz bu evden hak alabilirmiyiz dava açmamız mı lazım yada dava açsakta mal almayabilirmiyiz

  Cevapla
 • Merhaba,

  17 yaşındayım okulda ve okul dışındaki bazı çevrelerde akran zorbalığına maruz kalıyorum (dışlama hakaret dedikodu psikolojik ve fiziksel şiddet). Herhangi bir sorunumun olmadığı psikolog ve psikyatrlarca onaylanmıştır. Bana zorbalık uygulayan kişilerin bir kısmı 18 yaşında, yani cezai ehliyetleri var. Ben de yaklaşık 8 ay sonra 18 yaşıma gireceğim. Okuldaki idareciler bu konuyu engellemede yetersiz kaldılar ve bu konuya çok önem vermediler. Hukuki olarak yapabileceğim ne türlü işlemler yapabilirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum

  Cevapla
 • Facebook üzerinden sahte hesapla tehdit ediliyorum ve hesap direk donduruluyor.Bulma şansımız nedir savcılığa versem buluna bilirmi Facebook bu tip durumlarda IP paylaşımı yapıyormu

  Cevapla
 • bundan 3 ay önce internet saglayıcımı karşı taraf bi saglayıcıdan gelen teklif üzerine degiştim. 3ay sonra bıraktıgım internet saglayıcısı bana 500tl lik bi borç çıkarttı taahhüt bitmedigi için. geçecegimiz taraf bize aradıgında karşı tarafla muhattap olmanıza gerek yok biz herşeyi halledecegiz sözü üzerine biz kullandıgımız internet şirketini aramadık. 2 tarafta bize hiç bir şekilde taahhütle ilgili bi bilgi vermedi taahhütünüz var bozarsanız ceza yersiniz gibisinden hiç bi şekilde dönülmedi. şimdi geçtimiz şirket bu borcun 120 tl lik bi kısmını faturamızdan düşmek kaydıyla üstlendi. ama benim gözümde kullanıcı yani bizdede diger 2 şirkettede hata var bilgi verilmedi bize. eski internet şirketini aradım böyle böyle onlar hiç bir şekilde borcun bir kısmını üstlenmedi. şimdi ben bu konu hakkında hukuksal yolla hakkımı aramak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   7 Şubat 2017 10:12

   Merhabalar, önce söz konusu internet sağlayıcı şirketlerine dilekçe ile başvurarak gerekli itirazlarda bulunun, dilekçenizde yazılı olarak cevap verilmesi isteğinizi belirtin. Eğer bir sonuç alamazsanız , bulunduğunuz ilçenin Tüketici Hakem Heyetine dilekçe ile başvurunuz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba
  Ben avcilar benimevim subesinden alisveris. Yaptim.Taksitlerimi öderken avm kapandi.Baska bir yere ödeme noktasi actilar.Orada devam ederken orasida kapandi.Simdi iletisim bilgilerinde numaralar cevap vermiyor ve kapanmis.Adres bilgilerinde kimse yok.150 lira borcum kalmisti.Simdi ödeme yapıcak hic bir iletisim yok.Musterilerin dosyalarini icraya vermisler tebligat gelmeden icraya geliyorlarmis.Avukatlik burosu tehtit ediyormus.Lutfen yardimci olun ne yapabilirim?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   7 Şubat 2017 11:31

   Merhabalar, usulüne göre tebligat yapmadan icraya gelemezler. Dosyanızın hangi icra müdürlüğünde olduğunu biliyorsanız o icra müdürlüğüne giderek borcunuzu ödemek istediğinizi söyleyin. Saygılarımızla

   Cevapla
 • bunu yaptigimda 17 yasindaydim suan 18 yasindayim bugune kadar hicbir ceza almadim.Tehditle kız arkadasimdan fotograf aldim acılan dava kapandi fakat suan kamu davasi actilar ne gibi ceza alirim lutfen yardimci olun ? 107/1.2 103 1/a 43/1 31/3

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   7 Şubat 2017 10:19

   Merhabalar, dava dosyasını incelemeden herhangi bir şey söylemek zor maalesef. Uzman bir avukattan hukuki destek almanız sizin açınızdan iyi olacaktır. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba degerli hocam;
  * İmam nikahli birine siddet ve dayak ile cocugunu dusurtmus, ama uzerinden 33 yil gecmis ve yeni ogrenilmis. Ayrica bunu yapan sahistan bir de 32 yasinda oglu olan bir anneyi, ustelik yillarca evlenecez diye kandirip, sonra terk eden, sahis yillar sonra evli oldugu ortaya cikiyor. Evlilik tarihide eski yani evlilik sozu verdigi zaman evliymis zaten.
  32 yasindaki kisi babalik davasi acmayi dusunuyor.
  Ayrica 32 yasindaki kisi, sahsin anne ,babasi uzerine nufus kayitli ( nine ve dedesi)
  Bana bir tavsiyeniz nedir , nasil bir yol izlememiz gerek, bazbalik davasi icin dna testi isteyebilirmiyiz, dusurulen cocuk icin nasil kanit bulabiliriz gere gereklimidir?
  Simdiden saygilatimi sunar tesekkur ede rim.

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   7 Şubat 2017 10:32

   Merhabalar, babalık davasında Anayasa Mahkemesi nin vermiş olduğu bir karar var. Artık zamanaşımına takılmadan babalık davası açılabilecektir diye. Yani istediği zaman babalık davasını açabilir. Ayrıca düşürülen çocuk için eğer hastane raporu varsa rapor size kanıt sağlayabilir. Uzman bir avukattan hukuki destek almanız size fayda sağlayacaktır. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Selam geçmiş zaman internet üzerinden motosiklet imi2800tl ye sattım 1000 TL peşin aldım 1800 TL yi ayda 400 TL ile olmak üzere taksit le verdim satış i borcu bittikten sonra verecektim anlasmistik noterden 6 ay motosiklet e binebilir kağıdı verdim son 1000 TL borcu kalmisti beni salladi durdu değişik sebeple parayı vermek istemedi motosiklet in ne vergisini nede sigorta sini yapmamis ceyaya binmiş ve hasarlar vardı bende verdiği 1800 TL den 750 TL yi verdim motosiklet i geri aldım şimdi paranın tamamını istiyor ve ağır küfür ler ediyor msj kayıtları var ne yapmalıyım ayrıca verdiği paradan masrafları dusmesem benim zararım ne olacak cvp bekliyor olucam saygılar

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   7 Şubat 2017 11:15

   Merhabalar, hakaret ve tehditler için savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Geri kalan para için icra takibi başlatırsa takibe itiraz edebilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Avatar
  05316913984
  7 Şubat 2017 09:57

  Merhaba esim ve babam birtane dükkan actilar ama dukkan esimin uzerine ikinci subeyide baska bir ilde acsin diye imza yetkisi verdi babama elektrik su actirmasi icin babamda bu imza yetkisiyle ucyuzbintelelik borc yapmis bizim haberimiz yokken senetlerde babamin imzasi var ama mallari alirken imza yetkisi olan ewraqi kullanmis biz bu borctan nasil kurtulabiliriz ne yapmamiz lazim babami mahkemeye verip bizi dolandirdiqi icin borclari ona dewredebiliyomuyuz ne yapmamiz gerekio bu durumda

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   7 Şubat 2017 10:16

   Merhabalar, söz konusu meblağ yüksek miktarda bir meblağ olduğu için uzman bir avukattan hukuki destek almanız sizin lehinize olacaktır. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba. Babamizdan kalma bir dukkani uc kardes isletiyoruz ama dukkan abimin uzerine cunku dukkani almadan once 18 yasindan kucuktum diger abim askerdeydi.Askerde oldugu icin en buyuk abim dukkani ustune yaptirdi.Su zamanda anlasamayip ayrilmak zorunda kaliyoruz.Acildigindan beri orda calisip sirf bu yuzden okulu da birakmak zorunda kalmama ragmen hak talep edemeyecegimi soyluyor .Bu arada babam rahmetli olmadi sadece hastalik gecirip akli dengesini yitirdi o yuzden bu konu hakkinda bir hükmü yok.Bu konuda dava acarsam nasil bir sonuc alirim.tesekkurler

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 12:31

   Merhabalar, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı söz konusu olan durumlarda resmi sağlık kurulu raporu alıp vasi tayini için mahkemeye başvurmanız gerekir. Mahkeme uygun gördüğü bir kişiyi vasi tayin ederek babanızın malvarlığını yönetebilecektir. Tabi babanızın menfaatlerine zarar getirmemek koşulu ile. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar 5 ay hapis cezasına ilişkin 1 yıl erteleme mahkumiyet kararım var.Kesinleşme tarihi 15/4/2014 peki adli sicilden ne zaman çıkarabilirim ve ne yapmam gerekiyor. Saygılar

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 12:39

   Merhabalar, Eğer ceza ve güvenlik tedbirinin infazı tamamlanmışsa adli sicil kaydı infazın tamamlanmasıyla kendiliğinden silinmelidir. Eğer silinmemişse gerekli bakanlık ve müdürlüğe dilekçe yazılarak sicil kaydının silinmesi talebinde bulunulabilir. Bir avukattan hukuki destek alarak dilekçe yazabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba. Annem ve babam 3 yıl önce boşandılar kardeşim ve benim velayetim anneme verildi. Annemin görüştüğü biri var ve aralarında geçen konuşmaları bilmiyorum fakat annem çalışın kendi ihtiyacınızı kendiniz karşılayın, evden gidin nerede yaşarsanız yaşayın tarzı cümleler kurmaya başladı. Eğitim başta olmak üzere hiçbir maddi ihtiyacımızı karşılamıyor. Sadece babamın her ay ödediği kardeşim için 150, benim için 150 toplam 300tl ile ihtiyaçlarımızı karşılamamızı söylüyor. Fakat bahsettiğim 300tl nafaka parası da annemin hesap kartına yattığı için kardeşim ve ben yine kullanamıyoruz. Velayeti üstüne aldığı halde bize bakmakla ilgili hiçbir sorumluluğu yerine getirmiyor. Üstelik 3 farklı işte çalışıyor ve elinde olduğu halde ihtiyaçlarımızı karşılamıyor hiçbir şekilde. Ben 19, kardeşim 18 yaşında. Annemize dava açmamız mümkün mü bu konuyla alakalı?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 13:47

   Merhabalar, Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler. Adli yardım bürolarına giderek avukat talep edebilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar kolay gelsin ben eşime çocuğum ve kendim için nafaka davası açtım.Kendisi bunu kaldırmadığı için hemen boşanma davası açtı.Boşanma davası nafaka davamda verilen nafaka miktarını etkilermi.Ayrıca kendisi kusurlu olmasına rağmen hakkımda olmadık iftiralarda bulundu benden yüksek miktarda tazminat talep etmiş. bende kendisiyle alakalı facesinden alkol,argo konuşmalar var ayrıca evliyken yakın bir akrabamla şiddet gördüğüme dair yazışmalarım var bu delillerim iyi bir ispat olurmu

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 13:09

   Merhabalar, tedbir nafakası almışsınız. Boşanma sürecinde de bu tedbir nafakası devam edecektir. Boşanma kararı kesinleşince hakim de uygun görürse size ve çoocuğunuza yoksulluk ve iştirak nafakası verilebilir. Facebook kayıtları da diğer delillerle desteklendiği takdirde delil sayılabilir. Bir avukattan hukuk i destek alarak sürecin sağlıklı ve hızlı ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba, babamin emekli olunca alip annemin uzerine yazdigi evi, artik zamani geldi diyerek bizim (kizlari ve ogullari) uzerimize yazdilar. Satis yoluyla gerceklesti bu devir isi, bagis yoluyla pahali diye yapilmadi. Eslerimiz bu ev uzerinde hak sahibi midir?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 13:36

   Merhabalar, eğer evlilik mal rejiminiz edinilmiş mallara katılma rejimi ise eşiniz de o ev üzerinde hak sahibi olacaktır. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ben yabancı vatandaş 4 yil evliyim orta çocuk yoktu amma benim var eşim evlendiği zamanda dedi çocuğu memleketten getir bizimle yaşasın çocuk şimdi ona baba diyor eşim öyle istedi şuan boşanma karar verdik anlaşılma tazminat para ala bilirim ev tutmak için birde çocuğu okula gidiyor memlekete gide bilmiyorum ne yapa bilirim ben bana yardım edersiniz çok sevinirim şimdilik teşekkür ederim

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 13:33

   Merhabalar, kendiniz ve çocuğunuz için nafaka talebinde bulunabilirsiniz. Bir avukat yardımıyla davayı sürdürmeniz sizin faydanıza olacaktır. Bize ulaşmak için internet adresimizdeki iletişim bölümünde yer alan numaradan bizi arayabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba ben 21 yaşındayım ve doğduğum zaman babam beni nikahlı olduğu eşinin üstüne yazdırmış benim öz annem sag ve ben onun üstüne geçmek istiyorum napabilirim

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 13:39

   Merhabalar, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıp anne adının tashihi talebinde bulunabilirsiniz. Bir avukattan hukuki destek alarak sürecin sağlıklı ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba bi kozmetik mağazasında alışveriş yaparken mağazada indirim olduğu için çok kalabalıktı elimde birden fazla ürünle kasaya gittim ürünlerden biri makyaj çantası ve içine bir iki adet üründe koymuştum elimde tutamadığım için alışverişimi kasada yaparken kasiyer ürünleri kasadan geçirirken ürünleri olan kozmetik çantasının içini açtı barkod okuturken ve direk adli vaka bilmem ne deyip söz hakkı vermeden polis çağırdılar karakolda ifade verdim şikayetçi olmalıdırlar prosedür gereği böyle yapmışlar bende şikayetçi olmadım olduğu gibi ifade verdim sizce ben ne yapmalıyım hırzızlık yapmadım çalmadım parasını ödemeden hiç bir ürünle dışarı çıkmadım mağdurum lütfen aydınlatırmısınız ? Teşekkür ederim şimdiden ??

  Cevapla
 • Merhabalar 3,5yıldır özel bir tekstil firmasında yönetici olarak çalışıyorum son 1hafta içerisinde başıma 3 tane sıkıntı geldi 1.si avm içerisinde olan magazamizin kapısının insan girecek kadar açık kalması sonucu tutanak aldım sadece kapıyı kapatmak için taksi ücreti verdi şirket ama tutanakta zarara ugrattiniz yazıyordu ardından kasa raporu vermesi gerekirken sistemin gunsonunda beklemeden çıktığım için raporları gunsonu vermedi maddi bir zararı olmadı bundan da tutanak aldım diğeri ise haftalık 29 saat çalışması gereken bir personel işe aliminin tarihi bana aktarilmadigi için fazla çalışma yapmış oldu ve haftalık yasal süre olan 30 saati geçti bunun içinde tutanak tutuldu şirket benden 3gün içerisinde savunma istedi savunma vermelimiyim bunlar yoğunluktan da olsa benim hatam savunmamda hatamı Kabul etsem tazminatsiz işten çıkarılır mıyım yoksa tazminat alirmiyim veya sonuç ne olur işten ayrılmak istemiyorum bilgilendirirseniz sevinirim ne yapmalıyım

  Cevapla
 • Merhabalar Bir Mobil Cihazda İşlenen Bilişim Suçunda Telefonun İP Adresimi Bulunur Yoksa Mobil Hattın Mı İp Adresi Bulunur Teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhabalar ismim fatih babam 2005 yilinda kalp krizi gecirmesinden dolayi vefat etmistir..babamin olum yilindan buqune kadar mal varliligindan haberim yoktu babamdan kalan hic bir mal varliligini sag iken yasadiqimiz sikintilardan dolayi istemiyorum .. kendimiz istanbulda ikame etmekteyizdir mal varliligi malatyada olduqundan dolayi buqune kadar haberim olmadi mirasi red etmem icin ne yapmam gerekiyor yardimci olursaniz sevinirim

  Cevapla
 • Merhaba sayın avukat abim size bi konu hakkında danışmak istiyorum ben 18 yaşından küçükken internet üzerinden başkasına ait kredi kartı bilgilerini yabancı lokasyonlu bir sitede görüp kullanmıştım herhangi bi şekilde ele geçirmedim 2013 2014 seneleri arasında o zamandan bu zamana kadar sürekli savcılıktan cagırıyorum ifadelere gidiyorum hükmün açıklanmasının geri bırakılması vs cezası aldım bu süre zarfında bu tür suçlara karışmadım şuanda çok pişmanım yaptıklarımdan devam eden mahkemelerim var mahkemelere çıktığımda sürekli erteleniyor hemen karara baglanmıyor senelerdir bu böyle sürekli eve karar kağıtları vs geliyor sizce bu olaylardan hapis cezası alabilir miyim sürekli huzursuzum o senelerden bu seneye kadar başka hiçbi suça karışmadım 18 yaşından ufaktım ne tür bi yol izlenir yardımcı olursanız çok sevinirim

  Cevapla
 • iyi günler 2014 yılında bir kavga olayında tehditten beraat ettim yaralamadan 15 ay ceza aldım hagb verildi karşı taraf tehditten verilen beraati temyize götürdü yargıtaya.
  Bu yıl başka bi olaydan dolayı 1500 tl para cezası aldım ve hagb bozulup hüküm açıklanacak. Bu 15 aylık ceza kararını yargıtaya mı götürecez yoksa istinafa mı. Bir avukat daha önce dosya yargıtaya gittiği için bu da yargıtaya gider diyor diğer avukat ise istinafa gider diyor

  Cevapla
 • Merhaba
  icra ihalesine girip işyeri aldım.Ve ihale bedelini ödedim.Borçlu kişi mahkeme tebligatının uygun yapılmadığı gerekcesi ile ihale iptal davası açıp davayı kazandı.Alacaklı kişi ise kararı istinat mahkemesine götürüyor.İstinat mahkemesinin vereceği karar kesinmidir.Tekrar itiraz yolu açıkmıdır.

  Cevapla
 • merhabalar ben yurt disindan yaziyorum .bizim ankarada tapusuz evimiz vardi.sadece vergisini ödedigimiz icin devlet bize 1 ev verdi ve biraz borclandirdi. babam büyük kardeslerime sormus onlar ödemiyi kabul etmeyip ben yavas yavas evin borclarini ödedim.simdi cok az bir sey kaldi 3 bineuro falan bu yaz gidip borcu bitirmek istiyom.benim sorum sonra basim agrimamasi icin ne yapmaliyim hemde tapu bankanin mi üstünde görünüyorf yoksa babaminmi direk üstüme gecirebilirmiyim lütfen bilgilendirirmisiniz

  Cevapla
 • bir çekin keşide yeri istanbulsa farklı bir ilden sorgulandığında karşılıksız çıkması ve arkasının yazılması halinde keşide yeri dışında bir ilde icra ve ceza acılırmı

  Cevapla
 • Sayın avukat 1 tane maddeden 5 yıl denetimli serbestlik aldım 1 yılını bitirdim idrar seminer vs. dün arkadaşımla taksiyle eve giderken arkadasım bi yerde taksiyi durdurdu ben geliyorum dedi 15 tane madde aldı ilerde polisler aracı durdurdu üstümüzü aradı temiz çıktı yanlız arkadaşımın oturdugu koltukta (ön) 15 adet madde bulundu. taksi söförü arkadaşımın gidip aldıgını benim araçta kaldıgımı söyledi ifadesinde arkadaşımda ben aldım beraber kullanacaktık dedi ben benım uyusturucu aldıgından haberim yoktu olayla ilgim yok diye ifade verdim ceza alırmıyım bilgi verirseniz çok sevinirim

  Cevapla
 • Merhaba
  2016 mart ayında boşanma davası açtım. Boşanma davası açtığım kişi yurtdışında yaşıyor ve Türk vatandaşı tebligat gönderiyoruz. Yurtdışında ki Evine haber bırakılıyor fakat tebligatı kendisi gidip postaneden almadığı için tebligat ulaşmadı kabul ediliyor. Büyükelçiliğe yazılıyor cevap gelmiyor. Bununla ilgili hakim tarafından 4. tebligat gönderildi. Yine olumsuz geleceği kanaatindeyim. Bunun başka bir yolu çözümü var mıdır? Bilgilerinize çok ihtiyacım var. Şimdiden çok teşekkür ederim.
  İyi çalışmalar

  Cevapla
 • merhaba
  2011 yılında arsamı kat karşılığı müteahhite verdim ancak binanın kabasını yarıda bıraktı ve kaçtı.
  buna istinaden 2013 yılında geriye dönük sözleşmenin feshi ve tapu tescilinin iptali davası açtım. davayı kazandım. binayı kendim tamamlayacağım ancak inşaat ruhsatının süresi dolmuş. mahkeme süresinde kaybettiğim üçbuçuk yılı ruhsat tarihinin uzaması için ekletme şansım olurmu? olursa sizlerden destek almak isterim.
  iyi çalışmalar dilerim.

  Cevapla
 • Meehabalar esimin 2013 sikinti nitelikli dolandiriciliktan davasi var 2016 da aranmasi cikmasi nedeniyle 1 Garza ceza Evine grdi 6 bin tl para cezawi odedik uzlastrma cikti ama esim gtmedi 2 sene 1 ay hapis cezasi var kesilmis uzlastrmaya gtmedi diye bidaha aranmasi cikar mi ??

  Cevapla
 • Mirasta zümre sistemi geçerliymiş. Buna göre 3 erkek kardeşten 1 tanesi eşinden sonra vefat etmiş ise ve bu kişinin 2 erkek çocuğu var ise bunlarında çocukları yoksa (Önce anne sonra baba sonrada çocuklar vefat ettikten sonra) miras kime kalır? Baba tarafından olan kişilere mi yoksa anne tarafı da (anne önce vefat etmiş olsa dahi) bu mirastan pay alabilir mi?
  Bu sorunu cevabını çok araştırmama rağmen(kendi avukatımızda dahil) net ve sağlıklı bir cevap alamadım. Umarım sizden sağlıklı bir yanıt alabilirim. Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
  Mine

  Cevapla
 • Merhaba
  bığazımdan ameliyat oldum ve doktor 1 sene sesimi zorlamam gerektiğini belirtti.çağrı merkez. çalışıyorum ancak işyerim bölümümü değiştirmiyor konuyla ilgili tazminat davası açma mesleki hastalık vs.. ne gibi haklarımolabilit
  Teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhaba
  bığazımdan ameliyat oldum ve doktor 1 sene sesimi zorlamam gerektiğini belirtti.çağrı merkez. çalışıyorum ancak işyerim bölümümü değiştirmiyor konuyla ilgili tazminat davası açma mesleki hastalık vs.. ne gibi haklarımolabilit
  Teşekkürler.

  Cevapla
 • 9 yıl önce babamın is kazasından dolayı açmış olduğu dava 28bin tl olarak neticelendi bizkarşı tarafa icra takibi başlattık fakat dün onlarda bize 4 bin tl icra başlatmışlar neden bunu açtılar. Bu durum bizim paramızı almamızı geciktirir mi

  Cevapla
 • İnstagram üzerinden özel fotoğraflarımın yayınlanacağına dair tehditler alıyorum,tehdit eden hesap sonradan kapattı bunun için ne yapabilirim,ve tehdit eden kişinin eski sevgilim olduğunu düşünüyorum kimsede olmayacak ve internet üzerinden yayınlamadığım ikimiz olan bir resmi attı,suan bir ilişkim var 15 kasım yıl dönümümüz ve özellikle bu tarihde bombalar patlayacak videolar vs diye tehdit alıyorum not olarak sunuda söylemeliyimki suan reşitim ozaman değildim

  Cevapla
 • İyi günler

  Muris Muvazaası davası açmak istiyoruz.Dedem 6 sene önce vefat etti ve vefat etmeden önce kendi evlerinin bir kısmını 4 çocuk arasında pay etti.Mirasçılardan biri taşınmazını dedem vefat etmeden önce sattı.Bu konuda ne yapabiliriz,dava açsak kazanma şansımız nedir?

  Cevapla
 • merhaba aldığımız dairede iskan sorunu var mütteahit iskanı almıyor 8 aydan beri sureklı oyalıyor alma gibi niyeti yok binanın eksikleride var asansör ve boya gibi başka yerdede bina yapıyor belediyeye şikayette bulunduk ilgilenmediler müteahhitte dava açabiliyormuyuz haklılık payımız varmıdır

  Cevapla
 • Merabaa bi tanidik var Karisiyla anlasamiyor kadın sürekli
  hakaret ediyor kendine . En ufak biseyde evi terk ediyor . Bu kusup gidiyor geri gekiyor hamile kaliyor .hamileyken yine annesigile gidiyor orda
  doğum yapıyor adam da artık bırakıyor ne hali varsa görsün diye
  . Çocuğu adama göstermiyor . Adam bosanma davasi acıyor 2016 5. Ayda . Verdiği
  ifadede çocuğumu göstermiyor aklı sorun dengeleri Var esimin diyor
  . Ilk mahkemede kadın bunu duyuyor bana hakaret etti diye 50 milyar
  tazminat davası acıyor para istiyor kadın 500 tl nafaka istiyor hakim . 200 TL karar kiliyor tedbir nafasi bağlıyor . Hakim mahkemeyi 4 ay erteledi . Bu arada kadında ayrılmak istediğini söylüyor mahkemede .
  Ikinci duruşmada hakim erkek tarafının sahitlerini dinliyor . Yine ertelendi mahkeme 22 hazirana. 3. Durusma oldu .Davalinin sahitleri dinlendi .
  Davali calismadigini soylemisti ama sahitleri onun çalıştığını ve cocuga anannesinin baktigini soylediler . Hakim bi daha ayni soruyu sahidr yöneltti yine ayni cevabi aldi.
  Davalida kendi getirdigi sahidin söylediklerine itiraz etti .
  Simdi 4. Mahkeme olcak .
  Ne olur sizce .
  Yani tanıklar dinlendi. Cocuga tedbir nafasi bağlanmıştı taa 1.celsede .
  Boşanmaya karar verirmi sizce bu 4. Celse.
  Bizim avukat bitti farzedin kurtuldunuz farzedin artik demis 4. De karar vercek demis ? .
  Cevaplarsaniz cok sevinirim kusura bakmayın rahatsız ettim

  Cevapla
 • Selamun aleyküm sevgili kardeşim.
  Öncelikle görevinde adil doğru hak ile hükmeden başarılı biri olmanı temenni ederim.
  Kardeşim,eb evli ve bir çocuk babasıyım.cocugumun velayetini eşimin de isteğiyle almak istiyorum.evlilik halimiz sürerken bu mümkünmü. Ve bunun için bir avukata ihtiyacım olacak avukatlığıimi yaparmisin.simdiden allah senden razı olsun

  Cevapla
 • ben özcan babam 71 yaşında 4 senedir felçli yatalak 4 yıldır ben bakıyorum babamı evde bakımı benim üstüme tek başıma ve kanunen vasisi,de benim yanlız ailede 6 kardeşiz kimse bakmayı kabullenmedi 4 yıl önce ben aldım ve bakıyorum şimdi babama ufak bir miras düştüğü için abim ben bakıcam bana vereceksin bende hizmet etmek istiyorum diye kelimeleriyle bana sorun yaratıyor konuya dönecek olursam ben abimin babamı mefati üzerine istediğine inanıyorum ama bunu kanıtlama imkanım yok ve ben babamı bu kişiye vermek istemiyorum sürekli bakması için vermek istemiyorum 1 yada 2 ay vereyim diyorum kabul etmiyor hizmetlerinden şüpe duyarım abim vermezsen mahkeme acarım bende oğluyum bakmak istiyorum senden alırım diyor ben bu durumda ne yapacağımı bilmiyorum babamı ilgisiz olan bu kişiye vermek istemiyorum ölene kadar ben hizmet edip bakmak istiyorum lütfen bu konuda bana yardımcı olurmusunuz ne yapabilirim mahkeme açsa bana abim babamı benden alabilirmi almaması için ne yapabilirim cevap lütfen not.tekrar söylüyorum 4 yıldır tek başıma ben bakıyorum evde bakım sorumluğu bende ve 4 yıldır vasisiyim hiç birşey istemiyorum ölene kadar bakma şözleşmesi yapalirmiyim yada ne yapabilirim allah rısası için bir cevap verirmisiniz

  Cevapla
 • Sayin avukatim
  Ben milanobet sitesine 1 hafta icibde 1500 tl yatirdim havale yontemi ile aciklama kismi hep bos ama gondrrilen hesap numarasi et yemek firmasina buyuk ihtimal turkiye icinde firma geri alma sansim var mi tesekkurler

  Cevapla
 • Merhaba ben 19 yaşındayım ben veailem arasındaki sorunlarımdan dolayı yıllardır ayrı yaşıyorum ve hala sorunları yaşamaya devam ediyorum ben ismimi ve soy adımı değiştirmek istiyorum avukat bey malum öğrenciyim bu değişiklik maddi anlamda nekadar tutacaktır.

  Cevapla
 • Merhaba ben iş yeri servisinde bir bayanla tartistim bayan bana serefsiz pizlik gibi kelimeler kullandi daha sonra eşini benim esimin yanina gonderecegim diye tehdit etti benemde agzimdan bir anda o esinin cinsel organini alirim sana veririm dedim (ama argo bir dille) sonra bayan bana agir hakaretler etti is yerine geldigimizdede bana yine agir hakaret tehdit ve cantasiyla bana vurmaya basladi ben herhangibi bir karsilik vermedim daha sonra öğle yemeginde bana tekrar hakaret ve ailem ile tehdit etti üzerime saldirdi arkadaslar araya girip uzaklastirdilar. Sonra benim hakkimda tutanak tutturup bütün is yerimdeki birimlere dağıtmış sonrada adli makama gidip benim hakkimda suç duyurusunda bulunmuş onun tarafinda olan arkadaslarida sahit yazdırmış benim sahitlerimde var bende ona karsi bir dava aca bilirmiyim

  Cevapla
 • Bu argo konusmamdan dolayi bir ceza alirmiyim

  Cevapla
 • Merhaba. Kardeşim bi iftiraya maruz kalmış. Bi arkadası ve arkadasının 2 arkadası daha bi kaç kere suç işliyorlar. Ve yakalandıklarında da kardeşimin ismini de beyanlarında kullanıyorlar onu da yanında gördük gibisinden. Bi kaç kere olaya dahil etmişler ama yakalanan her iki kişi de ifadelerinde kardeşimle ilgili çelişkili ifafe vermişler biri yanındaydı demiş biri yanında değildi demiş. Anlatmak istedigim şu. Delil olmadan bi iki beyan a bakılarak ceza verilmesi mümkünmü. Verilirse de Şüpheden sanık yararlanır ilkesi ne olur? Ve kardeşimi daha sormamışlar emniyetten kredi kartlarını e devletini uyapını herseyini açıyor dava dosyası da çıkmıyor bu 3 bucuk ay oldu dosya dava hiç birşey görünmüyor. Şimdi gitmek istiyor ama tedirgin suan. Ve doayada gizlilik var birşey öğrenemiyoruz. Hiç bir delili yoktur görmemiş tanımıyor selamı bile yok her iki şahıs ile. Delil olmazsa sıkıntı olurmu. Ve dedigim gibi uyap e devletten de doaya görünmüyor kredi kartlarnı da kullanıyor soran eden olmamış. Ama sorusturma devam ediyor daha. Sizde ne olabilir delil olmazsa ?

  Cevapla
 • Merhabalar. Vakit ayırıp cevaplarsanız çok sevinirim. Babam 2011 yılında şirket kurdu ancak işleri iyi gitmediği için yüklü miktarda vergi borcuyla karşı karşıya kaldık. Biz bu borcun bir kısmını ödemeye çalışsak da artık ödememize imkan yok. Ve ayrıca babamın şahsına ait vergi borcuda bulunmaktadır. Anlayacağınız şu an borç batağındayız ancak hepsi devlete şahsa borcumuz yok. Soruma gelecek olursak biz iki kardeşiz, kardeşim annem ve ben borç çok büyük olduğundan Allah gecinden versin ama babamın vefatının ardından reddi miras yapmayı düşünüyoruz. Şu an oturduğumuz aile konutumuz babamın üzerine. Eğer hepimiz mirası ret edersek bu konutun elimizden alınması veya haciz gelmesi söz konusu olur mu? Başka evimiz yok ve bu ev de deprem konutu yani haline münasip ev statüsündedir diye düşünüyorum. Öte yandan babamın sağlığında bunların olma durumu nedir? Yardımcı olursanız bir ömür duacınız oluruz. Teşekkürler iyi çalışmalar…

  Cevapla
 • Merhaba bazı kişiler üniversitenin itiraf platformu yani sosyal medya hesabı üzerinden benim adımı açıklamadan ama kimsede olmayan belirli ozelliklerimi kullanarak beni karalamaya çalışıyorlar zina ile suçluyorlar olay aileme kadar yansıdı bu konuda hukuki süreç başlatmak istiyorum ne yapabilirim

  Cevapla
  • Merhaba Hatice Hanım,

   Söz konusu durumla ilgili bilişim hukuku konusunda uzman avukatlara danışıp gerekli suç duyurusu ve işlemleri başlatabilirsiniz. Hukuki ve cezai kısımlarını değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
   • Selamlar. Avukat bey Hırsız telefonumu caldı polise bildirdim sahızın resmini buldum başkaları maghur etmesin diye Facebook grupta paylaşım bana herhangi bi cezası sorusturması olur mu teşekkürler.

    Cevapla
 • MRb ben hakkı gök gıda sektöründe 4yıl çalışmaktaydım mart ayında müşteriye satışını yaptığım ürünün parasını alıp kasaya koyuyorum fakat ürünün girişini o an yapmıyorum benim bu olaydan yeni bilgim oluyor haliyle hatırlamakta zorluk çekiyorum aradan kaç ay geçmiş 25/2 e maddesinden işten atıldım ne yapmam gerek işe iade açmam uygun olurmu

  Cevapla
 • Merhaba ; benim icraya ödenen maaş kesintim var her ay 350 tl kesiliyor . kalan borcum 2000 tl uyap sitesine göre, Fakat avukatla görüştüğümde bu kesilen 350 tlnin hepsinin aktarılmadığı icra tahsil harcın her ay kesildiğini ve bize gelen miktarın 300tl olduğunu, 1700 tl daha borcumun olduğunu söyledi. Bu ne kadar doğru bişiydir? Ben uyaptan takip ettiğimde borcum sıfırlanınca bu söyledikleri borcu ödemek zorundamıyım? itiraz etmek hakkım varmı?

  Cevapla
 • Efes yönetim adı verilen firma ile kredi borçlarıma istinaden konuşup defalarca anlaşmamıza rağmen istedikleri her teklifi kabul etmeme rağmen ertesi gün bir üst onaydan geçemediğimi fiyatın arttığını öğreniyorum. her gün biraz daha yükseltiyorlar çıtayı ve maaş haczi ile korkutmaya çalışıyorlar. elimde ses kayıtlarıda var her görüşmenin. ne yapabilirim.

  Cevapla
 • Merhaba benim doğum belgem var ve doğum tarihım yanlış yazılmış düzeltmek için ne yapmam gerekiyo

  Cevapla
 • Meraba iyi günler temmuz 2017 de düğünüm oldu.Kına günü ile ilgili anlaşmış olduğum düğün salonu ile yaptığım sözleşmede dışarıdan herhangi bir fotografçı getirilemeyeceği ile ilgili madde var ancak sözleşmenin 2.nüshası yani fotokobisinde babamın imzası bulunurken düğün salonunun imzası yok bu sıkıntı yaratırmı ?ödemeyi yaptığıma dair senet de elimde….birde öğrendiğime göre düğün salonu ile fotografçı arasında bir sözleşmenin olmadığı..Kına ile ilgili 5 para etmez fotografları aldım fakat video ile ilgili harddiskin yandığı belirtilerek 7 aydır kurtarılacağı belirtilerek oyalandım ve teslim edilmedi yakında çocuğum olacak ama kına videosunu kurtarma hikayeleri dinliyorum…Bu bağlamda mahkemeye verdiğimde kazanma olasılığım veya yaşayacağım sıkıntılar varmıdır.

  Cevapla
 • Merhabalar..Gecen yıl K.maras Andırın ilçesi sydv müdürlüğü tarafından yapılan sosyal inceleme görevlisi sınavını 1. Olarak kazandım..2 kişi alınacaktı ve 2 de yedek aday olacakti..mulakatin akşamında 1.olarak sınavı kazandığım kaymakamlık sitesinde aciklandi.(O liste hâlâ elimde mevcut).2 sırada kazanan aday ile 1.yedek olarak kazanan aday darbe girişiminden sonra polis akademisinden atılmış..o gerekçeyle görünen lüzum üzerine mülakat iptal edilmiştir diye açıklama yapıldı..Gerekce öğrenmeye gittigimde senin bir kabahatin yok ama diger adaylar sikintiliydi bu sebebten kaymakam bey mülakatı iptal etti denildi bana..Ama hem 2.sirada kazanan aday hemde o 1.yedek olan aday şimdi başka kurumlara atandılar memur oldular..benim 1.olarak kazandığım mülakat ise öylece iptal oldu..dava hakkım varmı..sinav gecen yıl ocak ayında yapılmıştı..

  Cevapla
 • Yurtdışında yaşıyorum imo uygulaması üzerinden şantaja uğradım şantajcıda video kaydım var benden para istedi videoyu YouTube ile paylaşıp linkini bana attı izletti para gönderceğimi söyledim bana zaman verdi videoyu sildi şantajcınin elinde yaşadığım ülkenin telefon numarası dışında ve video kaydım dışında hiç bir şey yok numaraya ait her hangi sosyal medya Facebook vb uyugulama yok imo programı dışında onuda hesabı sildim Facebook arkadaş listem vb şeylerde yok elinde ne yapmalıyım lütfen yardım edin bana ulaşabilecek hiç bir şey yok

  Cevapla
 • Merhabalar kısaca özet geçmek istiyorum ben bir adet laptop aldım. 10 -12 gün içinde bataryasında sorun çıktı ve garantiye gönderdim. Bilgisayarıma bakan teknisyen beni aradı ve değişim için gerekli belgeleri istedi. Belgeleri gönderdim ve herhangi bir sorun olup olmadığının teyit ettim. Yarım saat sonra beni aradılar ve değişim yapılmayacağını laptop bataryasının garanti kapsamı dışında olduğunu müşteri memnuniyeti nedeniyle yeni batarya takacaklarını söylediler. Bende kullanıcı hatası mı yoksa fabrika çıkışlı bir hata mı diye sordum. Bana fabrika çıkışlı bir hatadır dediler. Değişim hakkımı kullanmak istediğimi bir kaç defa söylememe rağmen kabul etmediler. Ve bataryayı değiştirip göndereceklerini söylediler. Benim yapmam gereken nelerdir? Firmaya kanunla alakalı maddeleri de gönderdim ama pek takmıyorlar.

  Cevapla
 • Merhaba iyi çalısmalar. Benim sorm şöyle. Erkek arkadasım ve bir arkadası aynı işte çalısmaktadırlar. Erkek arkadasımın arkadası uyuşturucu tcareti suçu işliyor 2 kişi ile beraber. Ve bu iki şahıs tutuklanıyorlar sorusturma hala devam ediyor 11 eylülde olay oluyor. Ve hala mahkeme belli değil. Bu tutuklanan iki şahıs ifadelerinde erkek arkadasımı da o kişinin yanında gördüklerni söylüyorlar. Ama çelişkili ifadeler veemişler. Dosyada gizlilik vardı 2 gündür kaldırıldı dosyayı aldık inceledik tek bir delil yok erkek arkadasım ile ilgili bu sahısları tanımıyor cünkü ne tlfn görüşmesi ne parmak izi hiç bir delil yok. Sonucu ne olur acaba delil olmadan ceza alması söz konusu olur mu bu kişilerle hiç birşekilde irtibatı yok sadce arkadasıyla aynı işte çalısıyorlar ve sabıkası temiz sorum şu açıkçası hiç bir delil olmadan ceza verilir mi ? Ve mahkeme acaba neden belli değil iddianame neden hazırlanmıyor? Teşekkürler iyi çalısmalar.

  Cevapla
 • Merhaba ben henüz 17 yaşındayım ama internet üzerinden göğüs resmimi isteyen bir şahıs var biraz araştırdım bu internet üzerinden tacize giriyor diye okudum ne kadar doğru bilmiyorum ama bu şahısın elimde uyuşturucu , numaramı dağıtma , cinsel resim isteme , allaha kitaba sövdüğüne dair kanıtlar var ben bu şahısı davalık etsem üstüne bir de tazminat davası açsam ne kadar caza alır bu şahıs ?

  Cevapla
 • Merhaba ben bir sure once sahte bir instagram hesabi actim tamamen amator fotografcilik uzurineydi. sonra x bir kisinin kendi birkac resmini paylastim ama o kisiye ait hic bir bilgi falan yok. Hesap adi ne onun nede benim adima. birine tehtit kufur yada dolandiricikta yok. sonra xkisinin hikayesinde hesabin kapatilmasi icin paylasim yapildigini gorunce hesabi tamamen sildim. bu olay olali 2ay oldu sizce savciliga sikayet varmidir varsa ne kadar surede bulunur instagram ip numarasini verirmi cezasi varmi her yerde farkli seyler okuyorm yardimci olurmusunuz

  Cevapla
 • mrabalar 2 yıllık evliydim. 01.04.2018 tarihinde eşimle kavga ederek baba evine döndüm. bu evililkten 08.03.2016 doğumlu 1 oğlum var. yaklaşik 2 senedir ayrı yasamaktayim oğlum 25 günlüktü ayrıldğımızda tek tarafli boşanma tarihi açtım. 1 yıl davam sürdü. en son casede hakim red kararı verdi bn kararım elime geldikten hemn sonra tekrr bi mahkeme daha açtim 3 caseye katidım ve tekrr red kararı aldım. karşı taraf ilk açtığım makkemede ilk dusmaya katılıp oda ayrılmak istedğini söyledi ancak mahkeme uzadı diğer davalara katılmadi bn hepsinede katıldım ancak her 2 açtığım mahkemem red ile sonuçlandi.2 buçuk senedir ne bana nede çocuğuna hiç bir şeklde maddi manevi desteği bulnmamakta.suan yeniden hayatımı birleştrmek istedğim arkasadim var ancan hala resmyettte onnla evli olduğum ve davalarım devamlı red olduğu için bi avukatla grüştüm ve vekalet verdim. yeniden bi dava açılacak. bnm sorum bi daha dava açıldığında tekrr red olma durumu varmıdır. bide suan evlenmek istedgim kişiyi karsı taraf öğrendi ve bni tehtit etmekte mahkemede bunu kullanıp oğlumu elimden almayı planlamakta bu şekilde oğlumn velayetini kazanma ihtimali varmıdır.tsk

  Cevapla
 • Merhaba bir çocuğum ile tramwaya binmiştim bebek arabasını açık bir şekilde bırakıp bebek arabasından uzağa oturdum o sırada 3 tane daha bebek arabası vardı ve benim bebek arabam çıkarıldığını öğrendim bir durak sonra indim ve kimin indirdiğini gördüm arkasından gelen tramvaya binmişler ve tramway durur durmaz kadına küfür edip vurdum tramvayda öncelikli engelli yazısı var evet kadın üç dört kere sesli bir şekilde bebek arabası kimin diyip bağırmış benden ses çıkmadı duymadım engelli kızını girdirmiş ve kadın bana dava açtı küfür ve vurduğum için tramvay ses kaydı yapıyormu dış taraf falan bekleme yeri sizce kim kazanır karakolluk olduk mahkeme masrafları ne kadar çıkar

  Cevapla
 • MRB KOLAY GELSİN HAYIRLI İŞLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA 11/12/2018 TARİHİNE KADAR 24 SAAT EVDE GÖZETİM ALTINDA OLAN BİRİ BEDELLİ YASASINDAN FAYDALANA BİLİRMİ ACABA YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK MUTLU OLURUZ KOLAY GELSİN İYİ ÇALIŞMALAR

  Cevapla
 • Merhaba . Annemin çalıştığı iş yeri el değiştirdi ondan dolayı çıkışını sağlayıp tekrar giriş yaptılar taZminat vereceğiz diye . Ama şimdi tazminat vermek istemiyor ne yapılması gerekiyor acaba ?

  Cevapla
 • Selam Biz 3 kardeşiz . 1982 yılında babama 42 yaşında kamyon çarptı öldü 83 yılında annem kocaya kaçtı amcam Mehmet bizi yurda verdi Yurtta büyüdük 2009 yılında köyümüze tapu kadastro gelerek tapu dağıtıldı bizlere hiçbir bilgi verilmedi ..doğduğumuz ev fındık bahçesi tarla hepsini amcam Niyazi üzerine yazdırmış. Dedemin üzerine olup babama kalan miras hakkında hak talebimiz oluşmuş oluyormu. Bu konuda nereye başvurmam gerekir Teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Merhaba. Kız arkadasimla ayrılmadan önce kavga ettik ve ben onu basit tehdit ettim ve mahkemelik olduk fakat su anda birbirimizden ozurdiledik o beni affetti ve baristik aramızda hiç bir şey kalmadı bana bir şey olur mu ?

  Cevapla
 • bir şahıs hakkında ikinci tekerrür hükümelerinin uygulanması için işlediği suç tarihinden önce tekerrür içerin bir mahkumiyetin bulunmasınmı gerekir yoksa henüz tekerrür hükümleri bulunmayan bir şahıs 4 ayrı suç işlerse sırayla birinci tekerrür ikinci tekerrür diyemi ilerler yoksa ikinci tekerrür için önceden tekerrür içeren kesinleşmiş mahkumiyet mi aranır teşekürler

  Cevapla
 • Merhaba kat mülkiyeti karsiligi anlasma yaptigimiz müteahhit,inşaatı yarım bırakıp kaçtı.Kendisine verilen hisseleride 3 ayrı kişiye devretmiş. ev sahipleri madur oldu nasıl bir yol izlemeliyiz.Tesekkurler

  Cevapla
 • 30.05.2003 suç tarihi 20.02.2014 karara bağlandı 342/1 645/6 ertelendi 765 sayılı kanun 23.01.2018 aynı mahkemeden yasaklanmış haklarımı geri aldım fakat taşeron olarak çalıştığım kurum kadroya geçmeme engel mahkümiyetin dedi ve işten çıkışım verildi bende idari mahkeme ye dava açtım esasen baki olmamış sayılacağından dolayı sizce nasıl bir karar çıkar

  Cevapla
 • Bir arkadaşım eniştesi ablasını bir gece dövmüş .Ablasını almaya eve gitmiş.Eniştesi alkollü ve uyuşturucu kullanmış ablasını baya darp etmiş.mutfakta konuşurken eniştesini sinirle eline geçen bıçakla karın bölgesinden 2 yerden bıçaklamış.Durumu iyi şikayetçide olmamış.Netür bir ceza alır yada alırım.Şuan tutuklu kendisi.

  Cevapla
  • Merhaba Hakan Bey,

   Bahsettiğiniz suç kasten yaralama fiilinin nitelikli hali teşkil ettiği için şikayetçi olunup olunmaması fark etmez. Ceza miktarının hesabından önce olayı derinlemesine incelemek gerekir. Sorularınızı bir ceza avukatına sorarak daha iyi bir yol haritası çizebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar, eski bir arkadaşıma yüklü miktarda borç para vermiştim. Bu arkadaş borcunu ödememek için benim de tanıdığım bir bayan arkadaşı kullanarak üzerime taciz iftirası attırdı. Kendisi de yalancı tanıklık yaptı. Mahkeme kadının beyanı doğru kabul edilir gibi saçma bir mantıkla beni suçlu buldu. Sicilim temiz olduğu için hagb verildi. Sonradan okuduğum kadarıyla ülkemizde erkeklerin bu konuda hiçbir şansı olmuyormuş bazı kadınlar kolayca iftira atıp suçlu bulunmanızı sağlayabiliyorlarmış. Çok rahat 2 yeni otomobil alınabilecek miktarda bir parayı bu adama kaptırmış durumdayım. Elimdeki senedi icraya versem muhtemelen tekrar iftira atacaklar. Yani o zaman da belki mahkeme yine onları haklı bulup hagb’yi açıklayacak. Yani içeri girme riski olur. Okuduğuma göre işlendiği söylenen suç CMK 135/6 fıkrasındaki katalog suçlar kapsamına girmediği için bu şahıslar hakkında cep telefonu sinyal bilgisi isteyemezmişim. Şimdi 3 sorum var:
  1) Bu şahıslar söyledikleri tarihte evime hiç gelmedikleri halde ben işlemediğim bir suçtan dolayı cezalandırıldım. Sinyal bilgileri sağlansa evime gelmediklerini çok kolay ispat edebilecekken ispat edemiyorum. Bu bilgileri sağlamanın başkaca bir yolu yok mudur?
  2) Yeni bir avukata danıştım. Yargılamanın yenilenmesi yoluna gidebiliriz dedi. Bu yapılırsa kazanma şansımız nedir?
  3) Adil olmayan yargılama nedeniyle devlete tazminat davası açabilir miyim? (Hakim önceki duruşmalarda sunduğumuz delillerin hiçbirini incelemedi çünkü.) Bunda kazanma şansımız nedir? Ben AİHM’ye kadar gitmeyi düşünüyorum. Adalet yürüyüşü yapan parti liderini haklı bulmaya başladım.

  Cevapla
 • Konkordatoya başvuru esnasında alacaklılar için anlaşmamıza gerek yoktur
  Mahkeme geçici mühlet ve gerekirse kesin mühlet süresi verir ayrıca konkordato işlemleri için komiser atar ve bu komiser alacaklılar ile anlaşma işlemini yapar
  ve konkordato kabul edilirse artık belirtilen ödemeler yapılır ancak kabulden sonra ise kayyım atanır ve süreci kayyım idare eder
  Örneğin; Alacaklıların alacaklarının da %10 indirim olacağı ve 20 eşit taksitle ödeneceği konkordato projesi ile belirlenmiştir ve mahkeme geçici mühlet verir ve bu geçici ve kesin mühlette mahkemece atanan komiser alacaklılarla toplantı yapıp kabul ve kabul etmeme durumunu tespit eder ve diğer tüm işlemler tamamlanınca konkordato tasdik edilir ve firmaya bu sefer kayyım atanır ve işlemler kayyım nezaretinde yapılır ve alacaklılara ödemeleri % 10 indirimli olarak 20 eşit taksitle yapılır
  Bu açıklamalarım konkordato süreci açısından doğru mudur?
  Konkordato ön projesinde
  Bazı alacaklılar için % 10 indirim bazıları için % 20 indirim veya bazılarının borcunun 10 taksitle bazılarının 30 taksitle ödeneceği gibi farklı ödeme ve indirimler belirlenebilir mi yoksa tüm alacaklılara aynı indirim ve taksit teklif edilmek zorunda mıdır?
  Saygılar

  Cevapla
 • merhaba serdarhan bey binamıza çürük raporu çıkarıldı ve yıkıldı devletten hake kira yardımı almaya başladı mütahit firma üçte iki çoğunluğu sağladığını malıklere bildirdi noter sözleşmesi yaptı ancak atılan imzalar üçte ikiyi sağlamadı ve inşaata başlayamadı 1 yıldır muhalif kesim inatlaştı imza atmadılar madur olduk mütahit le sözleşmeyi fes etmemizi istiyorlar biz edelim diyoruz ama mütahit bulamıyorlar mütahiti dava edebilirmiyiz ayrıca üçte iki oluşmadan sözleşmeyi kabuleden noteri durumumuz çok kötü komşular biribirine düştü bizm nasıl bir yol izlememiz gerekiyor devletten yardım alabilirmiyiz saygılarımla

  Cevapla
 • Merhaba efendim ben sabah 8.00 çalışmaktayım haftanın 6 günü böyle çalışmaktayım sigortamı maaşım üzerinden yatırmıyor askeri ücretten yatırıyor işten ayrılmak istiyorum nasıl bir yol çizmeliyim yardımcı olurmusunuz

  Cevapla
  • Merhaba Cevat Bey,

   Gördüğümüz kadarıyla fazla mesai ücretinizi hak etmenize rağmen alamıyorsunuz. Sigortanızın asgari ücretten gösterilmesi de dahil olmak üzere iş akdinizin feshi için haklı sebepleriniz mevcut. İş akdinizi haklı olarak feshetmenizin usulünü bir iş hukuku avukatı ile yürütmenizi tavsiye ederim.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba Var olan domainim için arkadasimin vasitasiyla hic tanimadigim Bir Web sitesi designeri Arkadasla web sitesi server hosting kurulum dahik full sistem hakkinda sözel anlastik sonucunda iş baslangici olarak 3.000 tl Eft ile ödeme gerceklestirdim bir ay gecmesine ragmen hiç bir ilerleme olmamış talebim gercekleşmemistir bu odememi geri almam mümkün müdür ?

  Cevapla
  • Merhaba Mehmet Bey,

   Sözlü olarak anlaşmanızı ispat edebilecek ek bir ekran konuşma ekran görüntüsü vs var mıdır ? Eft nin açıklamasına ne yazdığınız da ayrıca önem arz etmektedir. Konuyla ilgili bir bilişim avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ınstagram üzerinden rahatsız ediliyordum. Savcılığa verdim kovuşturmaya yer olamadığından diye tebligat geldi itiraz etme sürem var avukatla beraber çalıştım zaman bir sonic elde edebilirmiyim ona gore avukatla görüşmek istiyorum

  Cevapla
  • Merhaba Kübra Hanım,

   Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara 15 gün itiraz süreniz mevcuttur. Instagram üzerinden rahatsız edilmeniz ile ilgili delillendirme aşamasında farklı bir prosedür izlemeniz gerekmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar Serdarhan bey, benim ihalesine girmis oldugum dosyaya, borclu avukati usulsuz tebligat adiyla dava acmis olup,davayi kazanmistir ve feshine karar verilmistir.davayi kazanmis olmasına rağmen sirf dosyayi uzatmak adina kesinlesen karara vekalet ucreti yanlis hesaplanmis diye istinafa gondermistir. Istinaftada karar cikmis, peki şimdide kalkip bu dosyayı yargitaya gonderebilirmi?

  Cevapla
 • benim mağduriyetim kaynı benim altınlarımı geri vermek üzere aldı 5yıl geçmesine rağmen hala vermiyor ne yapmam lazım

  Cevapla
 • Merhaba londrada bi siteye para yükledim geri çekmek isteyince belgeler istiyorlar sorum tc kimlik ikametgah adresiyle baska kişiler kredi çekme gibi olayları gerçekleştirebilirlermi yada kefil etme gibi kötü kişilerin eline geçerse bi sorun olabilirmi

  Cevapla
  • Merhaba Mehmet Bey,

   Kimlik vs. bilgilerinizi verirken üzerine ne için verildiğini yazmanızı tavsiye ederiz. Bu şekilde bir nebze korunmuş olursunuz. Ancak bilgileri vermek her zaman son çare olmalıdır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • MERHABALAR SERDARHAN BEY
  2013 YILI KASIM AYINDA MÜTAHİT İLE ANAHTAR TESLİM SÖZLEŞMESİ YAPARAK ÖDEMEYİ BANKA ARACILIĞI İLE GERÇEKLEŞTİRDİM PARANIN TAMAMINI ÖDEDİM EV BİTİM AŞAMASINDA İKEN 2016 YILINDA MÜTAHİT BİR KİŞİYE DAHA SATTIĞINI ÖĞRENDİM ŞUAN İKİMİZDE MAHKEMELİĞİZ MÜTAHİT ORTADA YOK EV BİTTİ TAPU İPTAL DAVASI AÇTIM TOPRAK SAHİBİDE MÜTAHİTE FESİH DAVASI AÇTI DAİRELER 2 ŞER KİŞİYE SATILMIŞ 3 DAİRE MÜTAHİTE 3 DAİRE TOPRAK SAHİBİNE KALICAK ŞEKİLDE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ YAPILMIŞ MÜTAHİT İLE TOPRAK SAHİBİ ARASINDA MÜTAHİT VADİNİ YERİNE GETİRMEYİP İNŞAATI ATIL BIRAKTI VE TOPRAK SAHİBİ İNŞAATI TAMAMLADI BİZİM DURUMUMUZ NE OLUR ACABA BİLGİNİZE MÜRACAT ETMEK İSTEDİM SAYGILARIMLA

  Cevapla
 • Merhaba.Eşime boşanma davası açarken avukat benden 3 bin tl para aldi.*000 lirasi dosya masrafı.*000 lirasida eşimin 2 aracına tedbir koyulması için istedi.davadan sonrada malların yüzde 20 sini istiyor.kandirildigimi düşünüyorum.sizce avukatin istediği para hakkımı

  Cevapla
  • Merhaba Seren Hanım,

   Avukatların ücretlendirme politikaları değişkenlik gösterdiğinden dolayı aranızdaki anlaşmanın serbestiye uygun düzenlenip düzenlenmediğinin takdirini size bırakıyoruz. Avukata sormak istediğiniz diğer sorular için yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba, arsa payli 8 daireli ,10 hisseli bir binadayiz .9 hisse yapi kayıt belgesi icin para verdi 1 hisse vermedi. Onunkini tamamlayip verdik belgeyi aldik .vermeyen hisseden nasil tahsil ederiz tsk

  Cevapla
  • Merhaba Abdurrahman Bey,

   Bahsettiğiniz durumda oybirliği şart olduğundan dolayı ihtarname yoluna başvurmanızı öneriyoruz. Gayrimenkul uzmanı avukata soru sorup danışmanlık almanız iyi olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Slm cok yakin arkadasin 2 yil once sosyal medya uzerinden bi paylasim yapmis cumhur baskani adina bi foto paylasimi aslinda kendi yapmamis fakat onun sosyal medyasindan oldugu icin suanda ceza almis ceza evinde fakat daha mahkemesi olmadi devletin vermis oldugu avukat var ailesi disaridan avukat tutmaya calisiyor lakin maddi konuda biraz sıkıntılari var ben bu konuda sizden yardim istiyorum en azindan ne yapmamiz gerektigini soyleye bilirseniz bize cok faydasi olacaktir lutfen geri donus yapa bilirmisiniz simdiden cooook tesekkur ederim

  Cevapla
 • Merhaba internet uzerinden baskasina ait kredi kartı kullandım fakat olay su sekilde oldu ben oyun uzerinden item satisi yaptim karsiliginda kredi karti verdi alisveris yaptigim kisi ben bu kartin ona ait oldugunu dusunerek alisveris yaptim 17 yasindayken fakat baskasina ait calinti kart oldugunu ogrendim ifade verdim bu senede mahkemeye durusma icin cagirdilar ne olur bu konu hakkinda cezalandırma nedir bilgilendirirmisiniz tesekkur ederim

  Cevapla
 • Efendim Öncelikle Merhabalar eşimden ayrıldım 2005 yılından sonra evlenmiştik ve evlendikten sonra edindiğim Üzerime kayıtlı bir aracım var fakat bu aracın Bedeli’nin yarısını gelir düzeyim değiştiği için ağabeyim ödedi eski eşimin arabanın yarısı üzerinde hak iddia etmesi mümkün müdür teşekkürler

  Cevapla
  • Merhaba Fatih Bey,

   Aracınızı evlendikten sonra edindiğiniz için edinilmiş mal olarak sayılmaktadır. Boşanma avukatı olarak faaliyet gösterdiğimiz mal paylaşımı davalarında gördüğümüz sonuç eğer aracın bedelinin yarısını ağabeyinizin ödediğini dekont vs. ispatlarsanız hak iddia edilemeyeceğidir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Babama 5 sene maaş vermediler kendisi devlet suç işlerinden emekliydi dosya geldi bize avukata verdik peşine düşülmemiş diye red olduğunu söyledi.babam kanser hastasıydı 2 senedirde vefat etmiş annem bu parayı alabilirmi

  Cevapla
 • merhaba ben eşimdem ayrılalı üç sene oldu 14 yaşında bir oğlum var ikinci evlilğimi yaptım şimdi babasına nafaka davası açmak istiyor ne yapmamız lazım tşk ederim

  Cevapla
 • Merhabalar. Aylar öncesinin telefon görüşmelerine ulaşılabilinirmi ?

  Cevapla
  • Merhaba Ali Bey,

   Telefon görüşmelerinde ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar hariç sadece görüşme saniyeleri, mesajların göndereni ve alıcısı gibi bilgilere ulaşılabilmektedir. Yine de uzman bir avukata sorularınızı sormanız detaylı bilgi alabilmeniz anlamında faydalı olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • İYİ GÜNLER BENİM SİGORTA GİRİŞ TARİHİM 2004 VE ŞUAN 3450 GÜNÜM VAR TAZMİNATIMI ALABİLİRMİYİM..GÖRÜŞÜNÜZÜ BEKLİYORUM

  Cevapla
 • İyi çalışmalar ben telefon satan bir iş yerinden telefon aldım fatura olarak sadece biz sattık diye imzalı belge verdiler sonra bir zaman sonra telefon çalıntı çıktı bende savcılığa ifadeye gittim ifademi verdim daha sonra aldığım kişiye ulaştım suç bizim dedi telefonu aldığım kişiye verdim ve benim paramı karşıladı yalnız daha sonra şüpheli olarak kağırt geldi bana savcılığa tekrar belgelerle ifade verdim bu konu hakkında ceza alırmıyım sicilime birşey olurmu ve nasıl bir yol izlemem lazım

  Cevapla
  • Merhaba Kadir Bey,

   Telefonu çalıntı olduğunu bilmeden aldığınızı ispat etmeniz yargılamanın lehinize devam etmesi için önemlidir. Bu anlamda uzman ceza avukatına soru sorup danışmanız önem arz etmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba.Temyize giden davayi geri cekmek istersem odedigim bilirkisi vs.masraf odemelerini geri alabilir miyim? Geri alamazsam davaya devam edicem o yuzden sunu da sorayim.Bu trafik kazasi nedeniyle devam eden bir dava.Bilirkisi raporunda fiziksel kisitliligi yoktur vs. gibi bir sonuc cikarsa davanin durumu ne olur,lehime mi aleyhime mi sonuclanir? Tesekkurler.

  Cevapla
 • Sevgilimin telefonunda yüzüm açık müstehcen fotoğrafım var. Silmesini rica ettim fakat emin olamıyorum sildiğinden. Whatsap üzerinden yolladım. İstediği için. O fotoğrafın temelli silinmesini istiyorum. Ne yapabilirim?

  Cevapla
  • Merhaba Pelin Hanım,

   Sevgilinizin telefonundaki fotoğrafları tutması özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşturmaktadır. Silinmesi için dilerseniz bilişim avukatı olarak destek sağlayabiliriz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhabalar,
  buyuk bir sitede oturuyorum. Aidatları eylül ayında taşındım ocak ayında %25 oranında zamlandı ve 520 tl aidat ödüyorum.
  kira sözleşmemde aidat ile ilgili bir madde yok.
  şuan bu artıştan sonra araştırmak istedim. bu sitedeki tüm giderler sitenin havuzunda toplanıyor ve tüm giderler için harçanıyor 30 katlı binaların demirbaş bakımı ve onarımı da bu aidatlardan karşılanıyor. demir baş onarım kısmını da kiracı olarak benim mi ödemem gerekiyor.
  bilgi alabilirsem memnun olurum

  Cevapla
 • avukat bey merhaba,

  9,5 aylık evliyim. eşimle anlaşamıyoruz bir değil iki değil artık son noktaya geldiğimizi hissediyoruz. bunun gibi daha çok şey . boşanmak istiyorum oda kabul edeceğini düşünüyorum. bir miktar paramız var bankada bunun dağılımı nasıl oluyor ve ben evdeki eşya v.s hiçbirşey almadan çıkmak istiyorum ne yapmam gerekli doğru yol evden ayrılış hangi anlamlı doğru ve haksız duruma düşmeden olur

  Cevapla
  • Merhaba Burak Bey,

   Boşanma sebepleri ile birlikte bir boşanma dilekçesi hazırlayıp başvuru yapmanız gerekmektedir. Mal paylaşımı ve boşanma gibi konularda anlaşma mümkünse anlaşmalı boşanma davası ile kısa bir süre içerisinde süreç tamamlanabilecektir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Benim fotoğraflarım escort sitesine atılmış bunun cezası nedir ?

  Cevapla
 • Merhaba
  Erkek arkadasım ceza aldı dosyalarından
  şuan kesilmiş indirimli hali ile tahliyesi 2026 yı gösteriyor yani şartlı ile 6 yıl 2017 eylül ayından beride cezaevinde zaten açığa çıktı tekrar kapalıya geçti 3 kez açık ve kapalı yaptı şuan kapalıda neden açık kapalı yapıyor nedenini öğrenmek istiyorum?
  Ve bu cezasını adli para cezasına dönüştürebilir miyiz lütfen aydınlatın ?????

  Cevapla
 • ben yaşımı büyütmek istiyorum yurtta kalıyorum ve yurtta kalmak istemiyorum 1.50 senem var onu nasıl büyütebilirim

  Cevapla
 • Merhaba Serdarhan Bey. Bir akrabam uyuşturucu madde ticareti suçundan 11 aydır cezaevinde.2.durusmasi oldu,karara baglanmadi. Sabıka kaydı yok,içici değil.Fakat evinde bulunan madde 2 kg 200 gram metamfetamin ve aynı yerde bir hassas terazi. Örgüt bağlantısı yoktur. Satış yaparken yakalanma yoktur. Kendi ifadesine göre de evinde bulunan paket isimlerini verdiği yabancı şahıslara ait.Bu durumda öngörülen infaz süresi ne olabilir?

  Cevapla
 • Ben eşimden anlaşmalı bosandım mahkeme kararı verirken bütün maddeleri acıklayıp oynaylamış ama sadece evlilik birligi icinde alınan evini yarısını borc olarak iki ablamdan altın ve para olarak senetsiz sepetsiz almıştık bunu bana protokoldeki son maddede evle ilgili bölümde evi benim üzerime verip hic bir hak talep etmeyip bütün haklardan feragat etti o zaman bu maddeye parantez acıp ablalrımın isimlerini yazıp ev alınırken su kadar borc altın ve para aldık ve bunlar geri ödenmedi diye yazıldı miktarlarını falanda yazdık ama kararda bu borcla ilgili hic bişe yazmıo diger bütün maddeler acıklanıp onaylanmış sorum su ben bu kalan borcu boşandıgım kişiye dava açıp yarısını alabilirmiyim bilginiz icin şimdiden teşekkür ederim

  Cevapla
 • Özel okula devam eden çocuğum için önümüzdeki döneme erken kayıt yaptırdık ve sözleşmeyle beraber ücreti peşin ödedik. Okuldan kaynaklı bazı sebeplerden dolayı 1 ay sonra iptal dilekçesi verdik, ücret iadesini sorduğumuzda ne zaman yapacakları konusunda bilgi veremeyeceklerini,yasal olarak 90 gün süreleri olduğunu söylediler. Özel okullar yönetmeliğinde ücret %10 kesinti ile iade edilir maddesi var ama süre belirtilmiyor. MEB’e sorduğumda borçlar hukukuna göre değerlendirilir denildi. Sözleşme iptalinden sonra ücreti geri almak için 90 gün beklemem mi gerekiyor, böyle bir süre var mı acaba? Teşekkürler.

  Cevapla
 • Mrb internet uzerinden kazalı araç aldım 25 bin tl ye aldım otopark parası ve cekici ücreti ödedim ve arabayı toplamak için 8 bin tl masraf yaptım araç çekme belgeli tüm Türk muayne istasyon na götürdüm oradaki gorevli bana araç şese numarası kaynaklı olduğunu söyledi sonra polisleri aradım geldiler arabamı aldılar 6 aydır hiç bir sonuç yok ben bunu araştırdım ben bu arabayı almadan önce muayne girmiş Batman’da şesi numarasından kalmış sistemde bunu sahibi bilinçli kaza yaptırmış arabayı Perte ayırmış ve ben arabayı muayeneye götürünce muayne yapan görevli direk şase numarasına baktı sistemde kayıtlı benim yapmadığım anlaşıldı ben mağdurum ben hakkımı nasıl savunacam yardımcı olursan sevinirim

  Cevapla
 • universite yonetmeligine ve senato kararina itiraz etmek istiyorum;yaz ogretimi icin sadece basarisiz olunan dersler alinabiliyor ustten ders alınamıyor okula kayit tarihine gore alabilen eski ogrenciler bulunuyor, yine senato karari geregi kimi ogrenciler sene icerisinde 1 yariyilda 30 akts ders yuku aliyor kimi 36 akts ders yuku ders alabiliyor; tum bunlar okulumun uzamasina neden olacak.
  1) dilekcemi ogrenci islerine mi rektorluge mi gondermem gerekir? dogrudan bir ogrenci rektorluge bu konuda yazi yazabilir mi?
  2) esitlik ilkesine aykiri oldugunu iddia edecegim tarih bazinda ogrenci ayrimi yapılıyor sizce baska nasil bir hak kaybi iddiasinda bulunabilirim? madde iptali istemi yaninda su sekilde de duzenlenebilir gibi ornek de yazdim bu uygun olur mu?
  3)henuz yaz okuluna 3 ay var menfaat ihlali oluşmadı denerek olumsuz cevap verilebilir mi?
  4) okulun red cevabına idare mahkemesine iptal ve yürütmenin durdurulması talepli dava mi acmam gerekir?
  tecrubelerinizden faydalanmak isterim hukuk fakultesi 2 deyim ancak eksik oldugum konular var.tesekkur ederim.

  Cevapla
 • Avatar
  Gülizar D
  28 Mart 2019 23:05

  Merhabalar,
  Sosyal medya instagram üzerinden sürekli sahte profiller tarafından rahatsız ediliyorum kim olduğunu sorduğum an hesabı kapatıp bikaç gün sonra farklı kullanıcı adıyla yeniden hesap açılıyor, kim olduğunu bulabilme şikayetçi olasam bi sonuç alabilir miyim bunu öğrenmek istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim

  Cevapla
 • Merhaba, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştım. çocuk şimdi 4 yaşında okula gitmiyor velayet annede. 2019 mart ayı üfe zammı (%29) yapmak zorunda kaldım 721tl ödemeye başladım. maddi durumum değişti iki kredim var. Çocuğumun her an yanındayım hafta da 2-3 gün, yazın bir ay bende kalıyor. Nafakayı daha uygun miktara uyarlayabilirmiyim, üfe oranındaki zam maddesini öğretmen maaş zammı kadar olarak değiştirebilirmiyim. mahkeme uzun sürer ve masraflı olur mu benim için? şimdiden teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhabalar.Şikayet var üzerinde şahısların firmalar için yazdıkları şikayetler firmalar tarafından nasıl kaldırılabilir. Firmanın müşterisi olup olmadığı dahi bilinmeyen şahısların firmalar hakkında yaptıkları yorumlar oldukça can sıkıcıdır.Bu konuda neler yapılabilir yardımcı olurmusunuz rica etsem

  Cevapla
 • Yeni bir ev aldım ancak içindeki kiracı çıkmak için sorun çıkarıyor. Elektrik ve suyunu kestirsem çıkarmak için caydırıcı olacağını düşünüyorum. Ancak bunun kiracı tarafından bana bir yaptırımı olur mu bilgilendirebilirseniz sevinirim. Teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhaba;
  Annem ve babamın boşanmalarında mal rejimlerinden dolayı protokol ile boşanma gerçekleşti ve babam üzerine herhangi birşey talep etmedi nafaka ve tazminatta ödemeden mahkeme kararıyla boşandılar.Fakat babam daha sonradan çektiği banka kredilerinden dolayı bi banka annemin üzerine olan mal varlığıyla ilgili tasarrufun iptali davası açtı ve bu davayı kazandı.Şuanda istinaf mahkemesine başvuru yapsak boşanmadan sonraki çekilen krediler mevcut olduğu için mahkeme kararı bozulur mu görüş ve yardımlarınızı bekliyorum.Saygılarımla iyi çalışmalar

  Cevapla
 • Merhaba.Ben boşanmak istiyorum davanın kimin tarafından açıldığı önemli mi? Yani açan kişinin lehine veya aleyhine gibi durumlar olurmu?

  Cevapla
 • Askeri araçla yanlış güzergahta yakalandım 2 ay 15 gun hapis cezasi aldim 5 yıl geri bırakıldı hükmün aciklanmasi baska suçtan para cezasi aldim hüküm aciklandi 2 ay 15 gun hapis cezasi aldim karardacl 53 1 madde a.c.d.e deki güvenlik tedbirleri var kararda hapis yatarmiyim

  Cevapla
 • İyı günler avukat bey bir firmadan taksitli alisveris yaptik sektorde 20 yillik magaza 2016 da yaptigimiz alisverislerin borcu bitti 2018 de magza kapaninca son borcumuzu bi hukuk burosuna odedik kucuk tahsilat yerleri acildi oraya gidip eski senetlerimi isdedim pazartesi gunu kargoya koyum arsivden yollanicagi soledi 1 ay olucak gelen giden yok bu senetler 3 kisilere cirolanmasindan korkuyorum son 2 senedim elimde sizce hukuken napmaliyim saygilarimla

  Cevapla
 • SAHTE E POSTAYLA AÇILMIŞ BİR SAHTE İNSTAGRAM HESABINDAN BİRİ BANA BİR TAKIM HAKARETLERDE BULUNDU. BENDE ONA İP ADRESİNİ BULDUM KİM OLDUĞUNU SÖYLEMEZSEN PAZARTESİ SAVCILIĞA GİDİCEM DEDİM. O DA HESABINDAN BENİ ENGELLEYİP HESABIN ADINI DEĞİŞTİ. SAVCILIĞA GİTSEM DAVA AÇABİLİR MİYİM YOKSA HİÇ BOŞUNA UĞRAŞMAYAYIM MI?

  Cevapla
 • Merhaba
  Takibe açık bir facebook sayfasında; sayfa sahibinin içinde bulunduğu bir olay direk isim belirtmeden açıklandığında suç teşkil eder mi? Fake hesapla kişinin bir paylaşımının altına böyle olaylarda oluyor şeklinde isim belirtmeden herhangi bir tehdit dolandırıcılık vs. gibi bir amaç yok o ifade çıkmıyor yazılanlardan. Yaşanan olay aldatma. Olay ortaya çıktı. Boşanma oldu.Böyle bir paylaşım yapmışsınız haklısınız diye başlayan ama bende böyle bir olaya şahit oldum diye olay anlatılıyor. Fakat verilen tariflerde kimden bahsedildiği anlaşılıyor. Hesap sahte. Bu hesap sahibine nasıl ulaşılır cezası var mı. Kim olduğu tahmin ediliyor yazdıkları da doğru.
  teşekkürler

  Cevapla
 • Merhaba. Alacaklı olduğum 18.000tl lik senedin borçlusu 8 yıldır parayı ödemekten kaçıyor. Bu kişinin kendi üzerine kayıtlı hiçbirşey yok. Sigorta yok. Aynı zamanda herşey eşinin üzerine. Gayet varlıklı şuan. Bu alacağı tahsil etmek için avukatlara gittik ama esnaf ve tanındığı için bunu alamazsın dediler bize. Bunu nasıl tahsil edebilirim?

  Cevapla
  • Merhaba Öner Bey,

   Tasarrufun iptali davası şartlarını denğerlendirmenizi tavsiye ederiz. Eşinin üzerindeki malları nasıl aktardığını tespit edip dava açabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar,

  Marmaris’te bir sitede oturuyoruz. Oturduğumuz ev ters dubleks. Dubleks evimizin merdiven kısmına duvar örüp kapattık ancak bunun yasal olmadığını söyledikleri için duvarı yıktık şimdi merdiven boşluğuna kapı yapıyoruz. Bu şekilde üst katı kiraya vermeyi düşünüyoruz bunun için yasal sorun yaşarmıyız ? Alt katın kendine ait ve kiraya vereceğimiz üst katında kendine ait giriş kapıları mevcut yani ekstradan bir giriş kapısı açmıyoruz sadece yaptığımız evimizin alt ve üst kat merdiven kısmına sürgülü cam kapı yapmak. Ayrıca bazıları kiraya verirseniz ekstra aidat ödemeniz lazım derken bazıları ise tek tapulu yere ikinci aidat alınamaz diyor bu konuda da kafamız karıştı. Sizin değerli görüşlerinizi öğrenebilirsem çok sevinirim.

  Saygılarımla

  Cevapla
  • Merhaba Kadir Bey,

   Aidat konusu ile ilgili bağımsız kat maliki olmanız durumunda ortak gidere yani aidata katılmanız gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer dubleks tek daire ise tek aidat ödenecektir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Iyi calismalar mudur toplanti yaptii isteyen arkadaslar calismak istemiyosaa haklarini alip cikabilir diye bende dedim cikmak istiyorum diye 4 kisi daha soyledi 3 kisi cikyi ben 2 aydir bekliyorum en son yanina ciktim dedimki brn halen cikisimi bekliyorum dedim suan dedin adam cikarilma tom dedi o gun soyledi 4 kisi dilekce felan yazmadi ciktiginda ismini insan kaynaklarina soyledi sadece ben kaldim suan ne yapabilirim cikmak istiyorum hakkimii alip 60 kisi vardi konusmada

  Cevapla
 • Merhaba,İnternet projemiz olan ******** u ziyaret etmenizi ve site hakkında görüşlerinizi rica ederiz. Site illegal bir yayın yapmakta mıdır? Zaten barolar birliği internet sitelerinde yer alan bilgileri tekrar yayınlamaktadır.

  Cevapla
  • Sayın Avukatlar,

   Siteniz ile ilgili detaylı bir çalışma yapıp mevzuatlara aykırı olup olmadığını tespit etmek gerekir. Reklam yasağı yönetmeliği ile ilgili dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Çalışma ile ilgili bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba. Bir şirkette 4 seneye yakındır çalışıyorum mesleğim kasap. İlk işe girdiğimde şu kadar maaş denildi elden falan bahsedilmedi farkına vardığında ise ihtiyacım olduğu için öyle devam ettim. asgari ücretten yüksek alıyorum .şuan 2500 TL maaş asgari ücretten yatırılıyor gerisi elden veriliyor. 3600 den yararlanmama 200 gün var ama ben bunu beklemeden tazminatımı alıp çıkmak istiyorum çünkü haklarim yeniliyor . Alo 170 i aradım bana verdiği bilgiler işyerine noterden ihtar yollayın maaşının düşük gösterildiği için tek taraflı fesih ediyorum tazminatımı istiyorum diye. İşyeri olumsuz karsilarsa arabulucu larla horusmemi önerdiler . Meslek kodunda daha önce satış temsilcisi yazılmış onu ısrarla kasap olarak duzelttirdim . Meslek kodunda bakılarak kasap in asgari ücretle çalışmayacağı kanaatine getirilirmi. İşyerinden su kişi şirketimizde su tarihten beri kasap olarak çalışmaktadır yazısı var elimde ustalık belgesi için almıştım. Her ay bize masa bordrosu ilmzalatiliyir bankada adıma yatan meblağı eksiksiz aldım diye . Bunu imzaladigim için tazminat alamiyabilirmiyim. Nasıl bir yol izlemeli önerirsiniz halen bu işyerinde çalışmaktayım . Ayrıca mesaileride saat olarak geri kullandiriyorlar para olarak verilmiyor

  Cevapla
 • bana borçlu olan kimseye karşı sinirlerime yenik düşerek ağır küfürler içeren mesajlar gönderdim ve bunun karşılığında bana davanın ağır ceza mahkemesine sevk edildiğine dair bir tebligat geldi. Bu durum karşısında maddi bir ceza ya da hapis cezası alır mıyım?

  Cevapla
 • Merhaba, Instagram’da markaların logolarının da bulunduğu tanıtım yazıları ve rakip markalarla karşılaştırmalarını yapıyorum. Görsel formatta hazırladığım bu iletilerdeki marka logolarının hukuki bir yaptırımı var mıdır acaba?

  Saygılarımla,

  Cevapla
 • Merhaba,
  Ben bosandigim esimle 6 yil amerikada evli kaldim.. Sonra beni tehdit yoluyla anlasmali bosanma imzalatti.. 2 yil boyunca 500 lira nafaka karsiligi bena imzalatti…Ayrica green card procedurlarimizi de durdurdu . Ben advance parole ile turkiyeye gelip amerikaya geri dondugumde birlikte kiralamis oldugumuz daireden ulkeyi terketti diyerek beni cikartip simdi evli oldugu kizi yazdirip benim kisisel esyalarimi da kizin deposuna kitlemis oldugunu ogrendim…Kendisi amerikada elektrik muhendisi olarak calisiyordu o zaman isi biraktim esitiz gelirim yok benimde senin gibi dedi beni imzalamaya ikna eti baski altinda imzaladim yani cok pismanim.. Kendisi su anda o kizla evli amerikada yeniden elektrik muhendisi olarak calisiyor yuksek masslarla bense burda surunuyorum…Ayrica green cardim da son asamasinda beni bosamasiyla iptal oldu… Bunlar yil 2006 itibariyle suregelen olaylar… Ben tekrar dava acip nafaka ve tazminat istiyorum.. Neler mumkun ? Nasil yardimci olabilirsiniz bu konuda?Tesekkurler

  Cevapla
 • İyi Günler Sayın Topo,

  Kardeşlerimle adi yazılı şekilde miras taksim sözleşmesi düzenledim.
  Taraflardan birisi tapuya gelmediği için tapu iptali ve tescil davası açtım.
  Tapuya gelmeyen taraf elinde ses kaydı olduğunu, ses kaydında kayıt başlamadan önce tarafıma bunu söylediğini ve benim de bunu kabul ettiğimi belirtmekte olup; alacağını vermediğimi iddia ederek davanın reddini diliyor.
  Miras taksim sözleşmesinin adi yazılı şekilde yapılması yeterli değil midir ?
  Daha sonrasında ses kaydına dayanarak tarafıma alacak davası açabilir mi ?
  Ses kaydı hukuken geçerli ve bağlayıcı mıdır ?

  Şimdiden teşekkürler eder, iyi çalışmalar dilerim.

  Cevapla
 • Mrb eşim memur benim adıma 7 yil önce ilerde emeklilik hakkım olacağını soyleyerek sirket acti.Ben şirkette bulunmadım.Sadece mali konularda imza gerekirse beni götürdü.şimdi şirketi kapattık ama maliye ve sigortaya yüklü mikrarda borcum var yapılandırma yapıyoruz yine ödemiyor. ben ev hanimiyim ödeme durumum yok .Bu durumda ne yapabilirim bu borcun eşim adına geme durumu var mı.yardimci olursanız çok sevinirim

  Cevapla
 • Merhaba kayinpederim suan yari felcli ve yogun bakımda konusabilir durumda fakat durumu kritik yaklasik 8 9 senedir esiyle ayri yasiyor bosanma davasi acilmisti fakat hakim bosamadi tedbir nafakasi oduyor ve suan emekli maasinin hicbir sekilde esine kalmasini istemiyor cunku esinin 3 tane kirada oturdugu ev var ve hepside cop ev bi tanesini belediye sikayet uzerine temizlemis fakat hala ayni durumda eger bosanma olmasa emekli maaşını almamasi icin yapilabilecek bisey varmı bi yere bagislayabilir mi bilgilendirirmisiniz

  Cevapla
 • Merhaba ben senetle birine borc para verdim yaklaşık 2 yıldır almaya alişiyorum bügün yarın bügün yarın diye bu güne kadar geldik ne yapmam gerekiyor bu senetleri nasıl tahsil edebilirim yardımcı olurmusunuz teşekkür ederim şimdiden

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   16 Temmuz 2019 10:57

   Merhaba Hüseyin Bey,

   Zamanaşımı süresini geçirmeden senedi icraya koymamızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba
  27.06.2019 tarihinde arac satin almak icin notere gittik. Fakat noter aracin icralik oldugunu soyledi. Bizde icranin ne oldugunu e devlet uzerinden bulduk ve alacakli rentecar firmasinin avukatina ulastik bize borcun odenmesini ve odedikten sonra makbuzunun whatsap ile fotorafini istedi 28.06.2019 tarihinde kaldiracagini belirtti bizde parayi yatirip makbuzu yolladik fakat bugun aradigimizda yetismedi dediler ve isin pazartesi veya sali olacagindan bahsettiler bizim basimiza ilk defa boyle bi durum geliyo sizce prosotur bu sekilde mi isleniyor. Yoksa biz kandiliyomuyuz si bilgili avukatima sormak isterim tesekkur ederim.

  Cevapla
 • ibb de metro istanbul a.ş de çaılışıyorum 2yıllık sözleşmem var mart ayında oldu sözleşme ben isten atılırsam 2 yıllık sözleşme farkını almaya hak kazanıyormuyum acab a burada 5 sene dir çalışıyorum sigorta girişim 02. 02.1999 dur

  Cevapla
 • iş verenle mart 20de 2yıllık sözleşme yaptık bu sözleşme gereği beni işten çıkartırsa 2yıllık sözleme hakkı ala biliyormuyum acaba

  Cevapla
 • Merhabalar. Kanada`da yasiyorum ve Agustos ayinda bir Kanada`li ile evlenecegim. Kanada yasalarina gore soyismimi degistirmeden (cift soyismi veya esimin soyismini almadan) kendi soyismim ile evli sayilabiliyorum.
  Nikah sonrasinda konsolosluga giderek beyanda bulunmam gerekmekte. Esimin soyismini almak istemiyorum. Bu konuda ne yapabilirim?
  Vereceginiz bilgi icin tesekkur ederim.

  Cevapla
 • MERHABA EŞİMİN 12 BİN TL BORCU VAR AVUKAT İCRA DOSYASI BAŞLATACAĞINI SÖYLEYİP BİZİ SIKIŞTIRIYOLAR. BİRDEN O PARAYI ÖDEME DURUMUMUZDA YOK HERHANGİ İCRA TEBLİGATIDA ELİMİZE ULAŞMADI. KENDİLERİ BORCUN ÜZERİNE FAİZ KOYMUŞLAR YAZILI KAĞIT OLMADAN ÖDEMEDE YAPMAK İSTEMİYORUZ. NASIL BİR YOL İZLEYEBİLİRİZ. TEBLİGATI BEKLEYİP ONA GÖRE BİR YOLMU İZLEYELİM YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?

  Cevapla
 • Merhaba.İstanbul 19.icra da alacaklı olduğum kişiyle alakalı bir dava dosyam var Bana borçlu olan karşı taraf 14.06.2019 tarihinde ödeme taahhütnamesi imzaladığı halde 2 aydır borcunu ödemiyor.Bu ödeme taahhütnamenin bir geçerlilik süresi varmı ve eğer varsa zamanı dolmadan ne yapabilirim?Teşekkürler

  Cevapla
 • merhaba,
  22/05/2019 tarihinde beyaz yaka olarak çalıştığım işyerinden işverenle karşılıklı anlaşarak ayrıldım.
  bu süre zarfından yaklaşık 2 hafta sonra işyeri sendika olaylarına karıştı.

  05/08/2019 tarihinde yeni bir işe başladım fakat 1 hafta sonra işten çıkartıldım yapılan açıklama ise eski işyerimden üst yönetim tarafından bir telefonla sendikacı olduğuma dair bir bilginin geldiğiydi. Bunun üzerine eski işyerime gidip görüştüm fakat hiçbir şekilde bilgi alamadım kabul etmediler. Beyaz yakayım olayların benimle alakası olmadığı halde işimden oldum elimden hiçbir bilgi evrak vs yok bu süreçte ne yapabilirim eski çalıştığım yere dava açabilir miyim?

  Cevapla
 • 15 yaşımı doldurmuş 18 yaşına geçmemiş bi bireyim. birine attığım kendime ait fotoğrafları eski sevgilim yaymakla tehdit ediyor.Aileye gitmeden bu iş nasıl çözülebilir?

  Cevapla
 • Dul ve Yetim Aylığını Birlikte Alabilme İle İlgili

  Size Annem için bir soru sormak istiyorum.

  Babam 2016 yılının mayıs ayında vefat etti.Babam Ssk emeklisiydi.Annem Babamdan dolayı dul maaşı alıyor şimdi.

  Dedem 1992 yılında aktif sigortalı iken vefat etti.Prim gün sayısı 1920 gündü. ve çiftçi bağkurluydu.Anneannem dedemin vefatından sonra dedemin maaşını alabilmek için belli bir ücret yatırdılar ve anneannem vefat edene kadar dedemden maaş aldı.Anneannemde vefat etti.

  Annem dedemden bu durumda yetim aylığı alabilir mi?Yani hem dul hem yetim aylığı alabilir mi?
  Annemin dul maaşından başka geliri yok.(1700-1800 tl arası geliri)

  Bizi bu konuda aydınlatırsanız çok memnun oluruz.
  Teşekkürler
  İyi Çalışmalar..

  Cevapla
 • Merhaba; yakin zamanda cekismeli bosanma davasi actim ve suan babasinda olan 3 yasindaki oglumunda gecici velayetini talep ettim. Karsi taraf Nafaka odemeyi kabul etmedigi icin anlasmali bosanmaya yanasmiyor. Kendisi medyumluk yapmakta ve bunuda dava dilekcemde belirttigim icin kamu davasina donusur ceza alirim, bu yuzden davayi geri cek nafaka talep etme anlasmali bosanalim diyor. Bende 4 yillik magduriyetimi en azindan nafaka ile sonuclandirmak istiyorum. Esim beni ikna etmek icin korkutmaya calisiyor aylar once ettigim hakaret mesajlarinin bulundugunu, hem hakaret davasi acarim hemde beni aldattigin icin suc duyurusunda bulunurum sende ceza alirsin diyor. Simdi size sormak istedigjm birincisi medyumluktan dolayi kamu davasi acilp hapis cezasi alir mi? Ikincisi benim isyerinden bir arkadasla sadece 2 ay gibi bir sure telefonda gorusmem oldu ve bunun kayitlari elinde. Sadece aranilan numara, saat ve suresi-mesaj gonderilen numara tarih seklinde. Birde o sahisla telefonda konusup baya bir israrla esimle ciktiniz sevgili oldunuz biliyorum, itiraf et kurtul kac ay cktiniz 2 ay mi sorusuna: evet abi oyle birsey diye cevap veriyor karsi taraf. bunun disinda bulustunz mu dogru soyle gb baskilarina karsilik sahis yemin ederim sadece telefonda konustuk diyor. Elinde bu kadar delil varken soyledigi gibi gecmise yönelik konusma geçmişi, whatsap sms içerikleri, sms metin icerikleri dökümûnü çıkarabilir mi? Savcilik bu delillerle yada hakaret suclamasiyla boyle bir karar verebilir mi? Bu benim icin cok ama cok önemli lütfen yardimci olun.. lutfen..

  Cevapla
 • Merhaba. Daha öncede yazmıştım. Şarkımın bir kıtası başka bir şarkıya eklenip satılmış. Bununla ilgili youtube kanıtlarımı yeterli bulmadı ve umursamadı. Kanıtım; Eserimin 2015de youtube da yayınlamış olması, şikayet konusu videolarınsa 2016 da bir yıl sonra yaınlanmış olması ve eserimi 2011 de kendime email atarak kayıt altında tutmamdır. Açtığım tazminat davası da arabulucuk saçmalığı ve davalının adresini vermediğimden ötürü açılmamış sayıldı. Tek kalan suç duyuru yapıp işi kamu davasına çevirmek. Fakat elimde noter kaydım yotur. Bu adamın elinde 2015 yada 2016 gibi noter kaydı var olmalı. Benim email kaydım hükümsüz kalır da zararlı çıkarım diye de korkuyorum ve bu sebeple hareket edemiyorum. Mahkeme resmi evrak da ısrarlı diye söylemler duyuyorum. BANA BİR FİKİR VERİNİZ.

  Cevapla
 • Merhaba ben 16 yaşındayım nişanlım 21 yasında evlenicegiz aile onayı var ama yas küçük korkuyoruz yaşımı nasıl büyütürüm

  Cevapla
 • Annemin 5 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş cezası var ve kendisi şu an cezaevinde. Okuma yazması olmadığı halde evrak tebliğ edilirken kendisinden imza atılması istenmiş buradan bir dava açıp çıkarma şansımız olur mu?

  Cevapla
 • merhaba,
  biz üç kardeşiz babam vefat etti annem hayatta . bir arsamız var 4 ümüze eşit paylaşıldı . yalnız küçük kardeşim bu yüzden kavga çıkarıyor . en son annemı evden kovdu bende onu bu yüzden dövdüm dava açtı dava şuan düştü 5 yıl bir olaya karışmama şartıyla . bunu kabul etmiyip itiraz ediyor hep yalnız bu kardeşim sürekli bana iftira atıyor . zorla para alıyormuşum dövüyormuşum darp raporu almış . neyseki hakim inanmadı . malesef ki anem şuan bu kardeşime destek oluyor çünkü annemi tehdit ediyor . şimdi arsa satılsın diye annmle birlik olup mahkemeye vermişler abim ve ben arsa satılsın istemiyoruz .
  bunun dışında malesef ki aynı binada oturuyoruz şimdi beni ve eşimi binadan atmak istiyorlar . bina babamın üzerineydi . maddi imkanım yok taşınamam . polis çağırıp attırcaklarmış ve sürekli iftiralara maruz kalıyorum arsa satılmasını evlenmek için istiyormuş hazır dairesi var ama 6 yıldır evlenmiyor arsaa satılmasın diye abim ve ben neler yapmalıyız?

  Cevapla
 • Merhaba benim bir sorum olacak;
  2 sene önce bir inşaat firmasından notere gitmeden “satış vaadi sözleşmesi” ile topraktan bir daireye yazıldım. 90 bin tl peşinat verdim. Ve konuştuğumuz tarihte daireyi bitiremedi. Fakat sözleşmede teslim tarihinin yazmadığını fark ettim daha sonra ama anlaştığımız tarih 2 yıldı emsal başka arkadaşlarımın sözleşmeleride var aynı siteden onlarda almıştı onların sözleşmelerinde bitiş tarihi yazıyor. Fakat ben daha fazla beklemek istemiyorum ve paramı geri istedim. Müteahit parayı geri vermeyi kabul etti fakat aramızda yaptığımız adi sözleşmenin altına “Para hesaba geçtiği anda projedeki hakkımı fes ediyorum vs” gibi bir sürü şey yazıp imzalamamı istedi ve parayı tek parçada vermek istemedi fakat ben ısrar edince parayı tek ödeme ayarlamaya çalışacağını söyledi. Bende parayı ayarlayınca bu dediklerini yazıp imzalarım dedim. Sözleşmede ayrıca haksız fesih halinde müteahit 0 kesinti yapacaktır diye ibare var bunun geçerli olmayacağı konusunda sözel olarak anlaştık çünkü oda gecikti inşaatta. Şİmdi benim burdaki sorularım,
  1-Adi sözleşmenin altına böyle birşey yazmam uygunmu? yada ne yazmalıyım?
  2-Sözleşmeyi yırtıp atmak yetmiyormu fesih için?
  3-Verdiğim parayı iade ederken kesinti yapabilirmi?
  4-Ben müteahitten bu şartlarda faiz talep edebilirmiyim?

  Bu konuların hukuksal boyutlarını öğrenmek istiyorum.Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  Cevapla
 • Merhaba ben im eşimin babasından kalma evi vardı babası vefat etmiştir sonrasında tekrar paylaşılcaktı ailesi eşime verdi sonra eşim benim üzerime evi verdi. Şuan dava devam ediyor ben bundan çok rahatsızım geri vermek istiyorum ama nasıl olucak yada ben alırsam bunu çocuğuma verebilir iyim sonuç olarak bilgi almak istiyorum

  Cevapla
 • Merhaba. Bir vatandaş hakkımda şantaj suçlamasıyla şikayetçi oldu. Ceza almami istemiyor fakat mahkeme kararıyla görüntülerin telefondan silinmesini istiyor. Evimde arama yapıldı ve telefonuma el konuldu. Dava başlamadı fakat o telefondan DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ , PKK ve FETÖ terör örgütleri ile ilgili ihbarlar Cumhurbaşkanına darbe girişimi hatta suikast düzenleme gibi olayların ihbar yazismasi yaptım.bunlari gerekçe göstererek şikayeti durdurup dava açılmasını engelleyebilirmiyim.tesekkurler

  Cevapla
 • 1999 Yılında Babam kendine ait olan 3 katlı evin 2 katını kendi aralarında sözleşme yaparak amcam ve dedeme ait olduğunu beyan etmiştir. 2016 yılında babamın üzerinde iken kardeşim babamdan vekalet alarak bana devretmiştir. Bu durumda amcam ve dedem babamla yaptıkları sözleşme ile bana ait olan 3 katlı evden veya babamdan herhangi bir hak iddia edebilirler mi ?

  Cevapla
 • Efendim benim eşim icralık bizde annemgille birlikte yaşıyoruz anneme evde bakım maaşı bağlanacak eşimde bakıcı olarak göründüğü için maaşa haciz işlemi yapılırmı

  Cevapla
 • Merhaba yandaki komşunun arsasına yaklaşık 300 MK girmişiz şu anda tellerle çevrili üzerinde bir yapı yok orayı almak istiyorlar burası yaklaşık60 yıldır gerili tahminim kadostura zamanında itiraz sürecinden sonra yazılmış bizim bu durumda itiraz hakkımız olurmu mahkemeye verdiklerinde kesin alırlarmı

  Cevapla
 • Bı adam bana hesabım hacizli seninkini kullanabilirmiyim dedi bende yardımcı olmak için kabul ettim arabasını sattığını söyledi hesabıma 70 bin TL para yattı ATM den kendisi 50 bin TL çekti geri kalanını bana gişeden çekmemi söyledi bende çekip teslim ettim para dolandırıcılık parası olduğunu 2 ay sonra polisler tarafından öğrendim ATM kamera kayıtlarına bakılarak kim olduğunu bulabilirsiniz dedim bu konuda benim herhangi bir ceza alma ihtimalim varmı

  Cevapla
 • Ehliyetime şöför ben olmadığım halde alkolden işlem yapılarak rl konuldu 2 yıllıgına 7bınlırada ceza yazıldı bunu nasıl çözebiliriz

  Cevapla
 • 2015 te oglumu kaybettim otopsi raporunda kornealrı alınmıs tir yazıyor yeni farkettım aileden habersiz alamazlar diye biliyorum 17 yasındaydı kendi de bagıslıyamaz yas tutmuyor dava acmak istiyorum sizce otopsi raporu yetrlımıdır dava acmaya

  Cevapla
 • Merhaba hocam benim öz amcam deneyimli serbestlikten dışarı çıktı aramızda husumet vardı gece ben ve 3 kardeşim denize çıkmak üzereyken oyunuyla bizi taradılar ama yara almadan kurtulduk teknede 4 tane kurşun izi vardı polisler olay yeri incelemeyle inceledi bu adam ceza yer mi şimdiden teşekkür ederim hocam

  Cevapla
 • Merhaba ben kendi isteğim ile deport olmak istiyorum ve silivri ye götürseler kaç gün orada kalacam bana bilgi verirseniz sevinirim saygılar

  Cevapla
 • Mrb babam icin soru sorcakdım babam kalpden anjio olmustu 8 ay sonra aynı yerden koluna vuran agrı oldu doktoruna gittik ekg cektirip bisey olmadını soyleyip yolla 10gun sonra vefat etti babam orda daha detayli baksaydi böyle olmuyabilirdi hukuksal bisey yapablirmiyiz bu durumda

  Cevapla
 • Merhaba avukat bey.
  Adım Burcu. 17 yaşındayım. annem babamdan boşanmak istiyor fakat babam işleri zora sokuyor. önceleri annemi dövüyordu fakat artık onu yapmıyor. ve sürekli anneme her konuda psikolojik şiddet uyguluyor. annem kanser hastası ve babam böyle davranarak daha da kötüleştiriyor annemi. ve bir de aldatıyor bir kaç kez yakaladım fakat kanıtım yok ve sorduğumda açık açık da söylüyor aldattığını ama anneme söyleyemedim ve babam eğer boşanma davası açarsa annemi mahvedeceğini ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğini söylüyor ve hakaretler ediyor. avukat ve dosya masraflarını davayı açan taraf ödüyormuş araştırmama göre paramız yok ama babamın maddi durumu oldukça iyi. uzaklaştırma kararı almak için de darp raporu lazımmış ama almadık hiç ben artık yoruldum ve ne yapmam gerektiğini bilmiyorum yardım eder misiniz

  Cevapla
 • Merhabalar.5 yıldır daimi olarak cafede çalışıyorum.İşyeri bulunduğu mevkiide tutulmadığı için patronlarım taşınma kararı aldılar.Yeni işyeri tutuldu ve şuan orada ustalar çalışıyor.İşten ayrılmadan patronlarım yeni işyerinde de senle devam etmek istiyoruz dediler ve kabul ettim.Bu süreç içerisinde sigortanı yatırıcaz fakat maaş vermicez dediler onuda kabul ettim.İşe en son 05.11.2019 tarihinde gittim.Fakat sigortamı kontrol ettiğimde en son kasım ayında yatırılmış sigortam ve daha yatırılmamış.Dondurmuşlar sigortamı.İşyerinin ne zaman açılacağı belli değil ve bana hiçbir şekilde bilgide verilmedi.İşten çıktığımda hiçbir şekilde kağıt falan imzalamadım.Maaşımızı elden alıyorduk içeride alamadığım bir maaşım ve 9 günlük yıllık iznim var.3 aydır sigortam yatırılmadığı için tazminat hakkım hala var mı? Bu konuda ne yapmam gerekiyor.Şimdiden çok teşekkür ederim iyi çalışmalar

  Cevapla
 • Merhabalar sormak istediğim ilk mahkmem oldu, 2.mahkeme 2 ay sonra ve 3 şahit istendi 12 şubatta be bizim şahitler hazır çağrı kağıdı bile geldi eve. davayı açan benim ve davamız çekişmeli, karşı tarafın hala şahidi gözükmüyor e devletten hergün bakıyorum ama yok 2 avukatı var birde boşanacagım kişinin sebebi nedir neden şahit yazdırmamak için diretiyorlar?

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   8 Mart 2020 16:17

   Merhaba Beyza Hanım,

   Görülen davada anladığımız kadarıyla UYAP sistemine tanık kaydı yapılmamış. Bu konuda tebligat geldiyse tanık kaydı yapılıp yapılmamasının önemi yoktur.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba ben 14 senelik evliyim görücü usulu evlendim 3çocuk annesiyim 13 yaşında bir oğlum 9 yaşında bir kızım ve 2 yaşında bir oğlum var ve artık çekilmez bir hal aldı ev evde sevgi saygı kalmadı devamlı hakaret beddua ve cinsel saldırı boşanma davası açmak istiyorum bu konu hakkında sizden bilgi almak istiyorum ve tek celsede boşanırmıyım

  Cevapla
 • Merhaba ben yaş büyültmek istiyorum 20.09.2002 iliyim ailem 17.04.2003 lü kayıt etmiş hastande doğdum belgelerim var davayı kazana bilirmiyim

  Cevapla
 • Merhabalar,
  Eşimle yakın dönemde biriyle Twitter’da devamlı olarak yazışması nedeniyle rahatsız olduğumdan kavga etmiştik. O dönemde ekşisözlük’te yazar olduğunu(nickini) bulmuştum ve konuşmadığımız süreçte sürekli yazdığı açıklamaları takip etmiştim. Başka insanlarla yine özelden ve cinselliğe yönelen mesajların yazıldığına dair sözlükte yazdıklarından sonuç çıkardım ama bu süreçte bunu bildiğimi belli etmedim ve tekrar bir şekilde aramız düzeldi ve konuşmaya başladık. Bu süreçte kendi bilgisayarına şifre koymuştu. Düzelince açtı. Yakın zamanda işkillendim ve bilgisayarını açarak şifresini öğrendim ve ekşisözlük hesabına girdim. Bu girdiğim zaman kardeşiyle şehir dışında tatildeydi ve mesajlaşmalarını gördüm. Başkalarıyla cinsellik üzerine mesajlaşıyordu(adam birlikteliğe getiriyor konuyu eşim konuşuyor hala). Mesajları eşim yazışma anında siliyordu. Anlık olarak gözlemleyebildim bir çoğunu da sildiği için kaçırdım. Şimdi ben dava açsam haklı olduğum halde kaybeder miyim davayı? Çünkü delilleri nasıl elde ettiğimiz ile ilgili konuda beni haksız çıkarırlar mı? Yani gözümle gördüğüm şeylerin delil olamaması ve profesyonelce anında silinmesi beni yaralıyor. Teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhaba Google’da fotoğraflarım çıkıyor Twitter üzerinden ama çok eski olduğu için şifre hatırlamıyorum googledaki fotolarimi nasıl kaldirabilirim.

  Cevapla
 • Merhabalar . Benim işlemediğim bir suç vardı 2014 yılında işlenmiş 2017 de yılında dava geldi , bilişim suçuydu . Beni ifadeye cağırdıklarında ben suçu yapmadığım hâlde kabul ettim bazı nedenlerden dolayı . Dosyada iki kişi var ip adresi ve telefon numarası . İp adresi suçu işleyen kişi bende telefonla onay yapmışım . Suçu kabul ettiğimden dolayı hagb aldım . Şimdi kanıt buldum facebook mesajlarından ama o kişinin adı facebook kullanıcısı olarak gözüküyor hesabı kapanmış . Yeni bir düzenleme geliyor bu şekilde facebook o hesabın bilgilerinide verir , bana mesajda onay yaptırdığıda gözüküyor . Tekrar dava açarsak kazanabilir miyim.

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   10 Ağustos 2020 08:55

   Merhaba,

   Yargılamanın iadesi şartlarından yeni delilin ortaya çıkması sağlanmış gibi gözüküyor. Diğer şartlarını da uzman bir hukukçu ile değerlendirip süreci ilerletebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba
  Benim sorum internet üzerinden film, dizi ve video sitelerinde olan yasal olmayan kumar reklamları var bunun için madur olan bir dostum adına ya da bir vatandaş olarak bu sitelerin erişime kapanmasını isteyebilirmiyim böyle bir hakkım var mı?
  Teşekkür ederim.

  Cevapla
 • ismimim yanına isim eklettirmek istiyorum hukuksal süreci anlatabilir misiniz? birde avukata vekalet veriliyormuş bunun ücreti ve nasıl bir şey olduğunu anlatır mısınız?

  Cevapla
 • Masak tarafından banka hesabıma yasadışı bahis yüzünden bloke kondu. 1.5 sene boyunca araştırma devam etti ve 3 gün önce vergi dairesine polis teşkilatını güçlendirme vakfı hesabına bir miktar harç yatirmam gerektiği söylendi. Banka hesabına harcı ödedim. Ve 1 ila 3 iş günü içinde blokenin masak tarafindan kaldırılacağı söylendi. Fakat 3 iş günü geçmesine rağmen henüz blokem kalkmadı. Blokem ne zaman kalkar ve yapılan işlem dogru mu. Cevabınızı rica ediyorum…

  Cevapla
 • polis bana vurdu ve teroıstmisiniz dedi vurduguna kanıt yok ama teroıstmısınız dedigine vıdeo var cimere yazsam ne olur veya ne yapmam lazım
  zoruma gıttı BEN TURK VATANDASIYIM

  Cevapla
 • Merhaba,
  Lisansız program kullanımı sebebi ile şirketimize dava açıldı. Anlaşarak programı satın alma şansımız var mı yoksa ceza ödemek zorunda mıyız?
  Henüz mahkeme görülmedi, şirkete polis gelerek tutanak tuttu. Sadece program bedelini ödeyerek çözülebilir mi? Yoksa şirket yüklü ceza ödemek zorunda mı?

  Cevapla
 • Merhaba. Alan adları ile ilgili itiraz sonuçlarının ne zamana kadar tarafıma bildirilmesi gerekiyor? 1 seneden fazladır nic.tr domaini vermiyor. Domain benim patentli ürünüm. Bu konu hakkında resmi olarak nasıl bir işlem başlatmalıyım? Teşekkürler.

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü