Hukuki Danışmanlık

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık

HMK Madde 89 -Teminatın iadesi

✅ HMK Madde 89 Teminatın iadesi ✅ Teminatın iadesi yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Teminat gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalktığı takdirde, ilgilinin talebi üzerine mahkeme, teminatın iadesine karar verir. HMK Madde 89 Gerekçesi Maddede yer alan düzenlemeyle, teminatın…
Devamını Oku

HMK Madde 88 -Teminat gösterilmemesinin sonuçları

✅ HMK Madde 88 Teminat gösterilmemesinin sonuçları ✅ Teminat gösterilmemesinin sonuçları yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Hâkim tarafından belirlenen kesin süre içinde teminat gösterilmezse, dava usulden reddedilir. (2) Müdahale talebinde bulunan kişi, kesin süre içinde istenen teminatı vermezse,…
Devamını Oku

HMK Madde 87 -Teminatın tutarı ve şekli

✅ HMK Madde 87 Teminatın tutarı ve şekli ✅ Teminatın tutarı ve şekli yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Bir davada verilecek teminatın tutarını ve şeklini hâkim serbestçe tayin eder. Ancak, tarafların teminatın şeklini sözleşmeyle kararlaştırmaları hâlinde, teminat ona…
Devamını Oku

HMK Madde 86 -Teminat kararı

✅ HMK Madde 86 Teminat kararı ✅ Teminat kararı yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Yargılama giderlerini karşılayacak teminata, mahkemece kendiliğinden karar verilir. Hâkim, teminat kararı vermeden önce tarafları veya müdahale talebinde bulunan kişiyi dinleyebilir. HMK Madde 86 Gerekçesi Maddede…
Devamını Oku

HMK Madde 84 -Teminat gösterilecek hâller

✅ HMK Madde 84 Teminat gösterilecek hâller ✅ Teminat gösterilecek hâller yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Aşağıdaki hâllerde davalı tarafın muhtemel yargılama giderlerini karşılayacak uygun bir teminat gösterilir: a) Türkiye’de mutad meskeni olmayan Türk vatandaşının dava açması, davacı…
Devamını Oku

HMK Madde 83 -Vekilin azli

✅ HMK Madde 83 Vekilin azli ✅ Vekilin azli yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Vekil ile takip edilen davada, vekilin azli hâlinde vekâlet veren, davayı takip etmez ve iki hafta içinde bir başka vekil de görevlendirmez ise tarafın…
Devamını Oku

HMK Madde 82 -Vekilin istifası

✅ HMK Madde 82 Vekilin istifası ✅ Vekilin istifası yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) İstifa eden vekilin vekâlet görevi, istifanın müvekkiline tebliğinden itibaren iki hafta süreyle devam eder. (2) Vekilin istifa etmiş olması hâlinde, vekâlet veren davayı takip…
Devamını Oku

HMK Madde 81 -Vekilin azli ve istifasının şekli

✅ HMK Madde 81 Vekilin azli ve istifasının şekli ✅ Vekilin azli ve istifasının şekli yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Vekilin azli veya istifasının, mahkeme ve karşı taraf bakımından hüküm ifade edebilmesi için, bu konudaki beyanın dilekçeyle bildirilmesi…
Devamını Oku