Hukuki Danışmanlık

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık

HMK Madde 405 -Tutanak ve diğer belgeler

✅ HMK Madde 405 Tutanak ve diğer belgeler ✅ Tutanak ve diğer belgeler yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Delil tespiti dosyası, asıl dava dosyasının eki sayılır ve onunla birleştirilir. Asıl davanın taraflarından her biri, iddia veya savunmasını ispat için bu…
Devamını Oku

HMK Madde 404 -Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler

✅ HMK Madde 404 Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler ✅ Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Tespiti istenen vakıanın hangi delille tespit edileceğine karar verilmişse, bu kararın yerine getirilmesinde o delilin toplanmasına ilişkin hükümler uygulanır.…
Devamını Oku

HMK Madde 403 -Acele hâllerde tespit

✅ HMK Madde 403 Acele hâllerde tespit ✅ Acele hâllerde tespit yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Talep sahibinin haklarının korunması bakımından zorunluluk bulunan hâllerde, karşı tarafa tebligat yapılmaksızın da delil tespiti yapılabilir. Tespitin yapılmasından sonra, tespit dilekçesi, tespit kararı, tespit…
Devamını Oku

HMK Madde 402 -Delil tespiti talebi ve karar

✅ HMK Madde 402 Delil tespitinin istenebileceği hâller ✅ Delil tespitinin istenebileceği hâller yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Delil tespiti talebi dilekçeyle yapılır. Dilekçede tespiti istenen vakıa, tanıklara veya bilirkişilere sorulması istenen sorular, delillerin kaybolacağı veya gösterilmesinde zorlukla karşılaşılacağı kuşkusunu…
Devamını Oku

HMK Madde 401 -Görev ve yetki

✅ HMK Madde 401 Delil tespitinin istenebileceği hâller ✅ Delil tespitinin istenebileceği hâller yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Henüz dava açılmamış olan hâllerde delil tespiti, esas hakkındaki davaya bakacak olan mahkemeden veya üzerinde keşif yahut bilirkişi incelemesi yapılacak olan şeyin…
Devamını Oku

HMK Madde 400-Delil tespitinin istenebileceği hâller

✅ HMK Madde 400 Delil tespitinin istenebileceği hâller ✅ Delil tespitinin istenebileceği hâller yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Taraflardan her biri, görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla…
Devamını Oku

HMK Madde 399 -Tazminat

✅ HMK Madde 399 Tazminat ✅ Tazminat yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Lehine ihtiyati tedbir kararı verilen taraf, ihtiyati tedbir talebinde bulunduğu anda haksız olduğu anlaşılır yahut tedbir kararı kendiliğinden kalkar ya da itiraz üzerine kaldırılır ise haksız ihtiyati…
Devamını Oku

HMK Madde 398 -Tedbire muhalefetin cezası

✅ HMK Madde 398 Tedbire muhalefetin cezası ✅ Tedbire muhalefetin cezası yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya tedbir kararına aykırı davranan kimse, ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde şikâyet edilmesi üzerine,…
Devamını Oku

HMK Madde 397 -İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler

✅ HMK Madde 397 İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler ✅ İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) İhtiyati tedbir kararı dava açılmasından önce verilmişse, tedbir talep eden, bu kararın uygulanmasını talep ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde esas…
Devamını Oku