Hukuki Danışmanlık

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık

TCK Madde 257 – Görevi Kötüye Kullanma Suçu

✅ TCK Madde 257 Görevi Kötüye Kullanma Suçu ✅ Görevi Kötüye Kullanma Suçunun cezası nedir? Altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır. (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun…
Devamını Oku

TCK Madde 255 – Nüfuz Ticareti Suçu

✅ TCK Madde 255 Rüşvet Suçu ✅ Nüfuz Ticareti Suçunun cezası nedir? İki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıdır. -(Değişik: 2/7/2012-6352/89 md.) (1) Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle, haksız bir işin gördürülmesi…
Devamını Oku

TCK Madde 252 – Rüşvet Suçu

✅ TCK Madde 252 Rüşvet Suçu ✅ Rüşvet Suçunun cezası nedir? Dört yıldan oniki yıla kadar hapis cezasıdır. -(Değişik: 2/7/2012-6352/87 md.) (1) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği…
Devamını Oku

TCK Madde 250 – İrtikap Suçu

✅ TCK Madde 250 İrtikap Suçu ✅ İrtikap Suçunun cezası nedir? Beş yıldan on yıla kadar hapis cezasıdır. (1) (Değişik: 2/7/2012-6352/86 md.) (1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir…
Devamını Oku

TCK Madde 247 – Zimmet Suçu

✅ TCK Madde 247 Zimmet Suçu ✅ Zimmet Suçunun cezası nedir? Beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezasıdır. (1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş…
Devamını Oku

TCK Madde 243 – Bilişim Sistemine Girme Suçu

✅ TCK Madde 243 Bilişim Sistemine Girme Suçu ✅ Bilişim Sistemine Girme Suçunun cezası nedir? Bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır. (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden…
Devamını Oku