Mobbing davası açma rehberi

Mobbing Davası Nasıl Açılır? Mobbing Nedir? Rehber İçerik

Son zamanların iş hukukuyla ilgili önemli sorunlarından olan Mobbing nedir? Mobbing nasıl ispatlanır? Ve mobbing davası nasıl açılır? Sorularının cevaplarını makalemizde bulabilirsiniz. Mobbing Nedir? Mobbing işyerinde psikolojik şiddet, yıldırma anlamına gelmektedir. İngilizce anlamı itibariyle taciz, baskı, rahatsızlık veya sıkıntı verme…
Devamını Oku

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (TCK 53) – Rehber

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (TCK 53) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, Türk Ceza Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiş bir güvenlik tedbiri olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak değinilmesi gereken ve oldukça önem arz eden bir konu da hukukumuzda güvenlik tedbirlerinin ceza…
Devamını Oku

Çocuğun Cezai Ehliyeti ve Yaş Küçüklüğü

Çocuğun Cezai Ehliyeti Hakkında Çocuğun cezai ehliyeti hakkında hukuki düzenlemeye Türk Ceza Kanunu (TCK) m.31’de yer verilmiştir. Türk ceza hukuku sisteminde yalnızca çocuklar tarafından işlenebilen suçlar kategorisi bulunmamaktadır. Bütün suçlar hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından işlenebilir. Fakat yaş küçüklüğü…
Devamını Oku
Kaçakçılık Suçu ve Cezası Nedir Gümrük Alkol ve Sigara Kaçakçılığı

Kaçakçılık Suçu ve Cezası Hakkında (4926 & 5607 Sayılı Kanun)

Kaçakçılık Suçu Kaçakçılık suçu en temel haliyle bir eşyanın gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulması veya ülkeden çıkarılmasıdır. Hangi fiillerin kaçakçılık suçu oluşturduğu ve yaptırımlarının ne olduğu 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. Ancak vergi kaçakçılığı veya tarihi eser…
Devamını Oku
Etkin pişmanlık

Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi Yasası

Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi Etkin pişmanlık ve ceza indirimi, ceza hukukunun önemli kavramları arasında yer almaktadır. Etkin pişmanlık ve ceza indirimi hakkındaki hükümler Türk Ceza Kanunu’nun 168. maddesinde düzenlenmiştir. “Etkin pişmanlıktan kimler faydalanır?”, “Faydalanma şartları nelerdir?”, “Hangi suçlar bakımından…
Devamını Oku
Senet Üzerinde Tahrifat Oynama

Senet Üzerinde Tahrifat (Oynama)

Senet Üzerinde Oynama Sene üzerinde oynama (tahrifat) ya da senette rakam değişikliği resmi belgede sahtecilik TCK 204 hükmü ile hukuki zemine oturtulmuştur. Suç resmi belgenin sahte olarak düzenlenmesi, gerçek bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi veya sahte resmi belgenin kullanılması…
Devamını Oku
Tefecilik Suçu ve Cezası Nedir

Tefecilik Suçu ve Cezası Nedir?

Tefecilik Suçu Nedir? Tefecilik suçu TCK’nın İkinci Kitap, Üçüncü Kısım, Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar başlıklı Dokuzuncu Bölümünde madde 241’de düzenlenmiştir. Kelime anlamı itibariyle tefecilik tefeci işi, faizcilik, murabahacılık demektir. Türk Ceza Kanunu tefeciliği, kazanç elde etme amacı güderek…
Devamını Oku
Araba Hırsızlığı Suçu

Araba Hırsızlığı Suçu

Araba Hırsızlığı Suçu TCK 142’de düzenlenen araba çalma suçu ve cezası nedir? Araba hırsızlığı TCK’de hırsızlık cezası başlığı altında düzenlenen suç tipinin kapsamına girmektedir. Buna göre sahibinin rızası bulunmadan aracı almak, yani araç sahibinin araçta tasarrufta bulunmasının olanaksız hale gelmesini…
Devamını Oku
Ruhsatsız Silah Alma Taşıma Suçu

Ruhsatsız Silah Alma, Taşıma Suçu

Ruhsatsız Silah Satın Alma Suçu Nedir? Ruhsatsız silah taşıma, satın alma, bulundurmanın artması ile bilinçsizce silah kullanımının önüne geçmek amacıyla 6136 s. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun düzenlenmiştir. 6136 s. Kanun ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar…
Devamını Oku
İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası

İntihara Yönlendirme & Teşvik Suçu (TCK 84)

İntihara Yönlendirme Suçu Nedir? İntihara yönlendirme suçu TCK 84’te Kanunun Hayata Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiş bir suç tipidir. Her insan içinde hayatını sürdürmeye dair bir içgüdü barındırır. Ancak bazı durumlarda, hastalık veya algılama yeteneğinin zayıflığı gibi sebeplerle içerisinde bulunduğu acı,…
Devamını Oku