Şikayet Sitelerinden Şikayet Kaldırma İşlemi (Detaylı Rehber)

  1. Topo Hukuk
  2. Bilişim Hukuku
  3. Şikayet Sitelerinden Şikayet Kaldırma İşlemi (Detaylı Rehber)

Şikayet Sitelerinden Şikayet Kaldırma

Şikayet siteleri aldıkları ürün veya hizmetten memnun olmayan tüketicilerin ürün veya hizmetle ilgili hatalar veya marka ile yaşadıkları olumsuz deneyimleri paylaştıkları sitelerdir. Şikayet sitelerinin amacı ifşa etmek değil tüketicilerin memnun kalmadıkları ürün veya hizmet ile ilgili markayla iletişime geçmesini sağlayarak sorunun çözülebilmesidir. Bu özelliği ile şikayet sitelerinin tüketici ile marka arasında bir iletişim aracı olduğu, müşteri hizmetleri görevi gördüğü söylenebilir. Ancak bu amacın gerçekleşmesi hakkında bir şikayet paylaşılan firmaların çözüm odaklı olmasına bağlıdır. Bunun yanında, şikayet sitelerinden şikayet kaldırma da yine önemli bir husus olarak devreye girer.

Şikayet Sitelerinin Günümüzdeki Durumuna Dair

Günümüzde tüketiciler olumsuz deneyimlerini yalnızca buna ilişkin kurulmuş şikayet siteleri üzerinden değil aynı zamanda sosyal medya platformlarından, sözlüklerden ve forum sitelerinden de paylaşmaktadır. Bu paylaşımlar marka veya firmayla hiçbir iletişime geçmeden direkt olarak internet üzerinden paylaşıldığında sorunun çözülmesi değil de ifşa özelliği ön plana çıkmaktadır. Her ne kadar üretici ya da dağıtıcı bu platformlardan yapılan şikayetleri takip etmeye çalışsa da her şikayetin gerçeklik payı bulunmamaktadır. Böylece marka veya firmaların online itibarı zedelemektedir. 

Şikayet Sitelerinin Hukuki Tarafına Dair

Şikayet sitelerinin hukuki tarafını 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu oluşturmaktadır. Kişilerin internet üzerinden yaptıkları şikayetlerde hukuki güvenceleri ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkıdır. Ancak şikayet sitelerinde yapılan yorum ve paylaşımların ilgili kanuni düzenlemeler kapsamında kalması ve hakkın kötüye kullanımı oluşturmaması gerekir. Tüketicinin yaşadığı olumsuzluğun düzeltilmesi amacı taşıyan ve amacı gerçekleşen paylaşımların, yani şikayet sitelerinden şikayet kaldırma işleminin gerçekleşememesi; düzeltmeye ilişkin yeni bilgilendirme yapılmaması kötüye kullanım oluşturacaktır. Bu halde şikayet sitelerinin hukuki sorumluluğu ortaya çıkacaktır. 

Şikayet sitelerinden yapılan bir paylaşımın hukuka uygunluğu 5651 sayılı Kanun kapsamında araştırılacaktır. Kanunda belirtilen hallerde şikayet sitelerinden şikayet kaldırma söz konusu olabilmektedir:

  1. Yapılan şikayetlerin Kanunda sayılan suçlardan birini oluşturuyor olması
  2. Şikayetin milli güvenlik, genel ahlak ve sağlığı ihlal edici içeriğe sahip olması
  3. Paylaşılan şikayetin kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olması
  4. Şikayetin özel hayatın gizliliğini ihlal etmesidir. 

Şikayet sitelerine ilişkin verilen kararlara baktığımızda şikayet sitelerinin hukuki sorumluluklarının yalnızca internet kanunu kapsamında olmadığını görüyoruz. TTK, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere de şikayet siteleri hakkında başvurmak mümkündür. Haksız rekabet, marka veya telif hakkının ihlali, olumsuz yorumun hakkın kötüye kullanımı teşkil etmesi halinde diğer Kanunlar kapsamında şikayet sitelerinin cezai sorumluluğuna gidilebilmektedir. 

Şikayet Sitelerinden Şikayetler Kaldırma İşlemi Nasıl Gerçekleşir?

Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma işlemleri 5651 s. Kanun uyarınca Sulh Ceza Hakimliklerine başvuru suretiyle yapılmaktadır. Ticari veya online itibarının zedelendiğini düşünen marka ya da firmaların içeriği Kanuna ve hukuka aykırı şikayetler hakkında erişim engeli ve içeriğin kaldırılması kararı verilmesini talep etmeleri gerekmektedir. Kanunda şikayet sitelerine karşı yapılacak istemler erişim engeli ve içeriğin yayından çıkarılması olabilir. Diğer bir ifadeyle hukuken şikayetin kaldırılması ile birlikte tekzip talep edilmesi söz konusu değildir. 

Şikayet sitelerinden şikayetlerin kaldırılması için öncelikle içerik veya yer sağlayıcısına başvurmak mümkündür. Kanunda bahsi geçen yer ve içerik sağlayıcı şikayet sitelerinin kendisidir. Duruma göre içerik sağlayıcının şikayet yorumunu yapan olarak kabulü de söz konusu olabilecektir. 

Kanun yer sağlayıcının yer sağladığı içeriği kontrol etme sorumluluğu bulunmadığını belirtmektedir. Bu anlamda hukuka aykırı bir faaliyetin varlığı ya da yokluğunu kontrol yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak yer sağlayıcı hukuka aykırı bir içerikten haberdar olması halinde teknik olarak mümkün olduğu durumlarda içeriği yayından çıkarmakla yükümlü kılınmıştır. Buna göre Kanunun 9.maddesi (kişilik haklarının ihlali) uyarınca haklarının zedelendiğini iddia edenlerin şikayet sitelerine direkt olarak başvurarak içeriğin yayından kaldırılmasını talep etmeleri mümkündür. 

Şikayet sitelerine içeriğin kaldırılması hakkında yapılan başvurunun 24 saat içerisinde olumsuz cevaplandırılması veya cevaplandırılmaması halinde hakları zedelenen taraf sulh ceza hakimine başvurmalıdır. Başvuru en geç 24 saat içerisinde değerlendirilir ve karara bağlar. Hakimin vereceği bu kararın erişim engelleme kararı olacağı ve içeriğin hala yayında kalmaya devam edeceği unutulmamalıdır. Erişim engelleme kararı yalnızca ilgili içeriğe ilişkin olarak verilir ve Türkiye’den yapılan girişleri engeller. İçeriğin internetten silinmesi için avukatınıza başvurup içerik kaldırma hizmeti almalısınız. 

Şikayet Sitelerinden Şikayet Kaldıramıyorum, Ne Yapabilirim?

Şikayet siteleri üzerinden yapılan olumsuz yorumların kaldırılması şirket itibarı anlamında büyük önem arz etmektedir. Şikayet sitelerinde yapılan yorumların eleştiri sınırını aşması, mağduriyetin giderilmiş olmasına rağmen olumsuz yorumun kaldırılmayarak kullanıcıların okumasına sunulması maddi ve manevi zararlara yol açabilmektedir. Uzun yıllar öncesinde yapılan bir şikayetin dikkate alınarak durumun düzeltilmesine rağmen hala internette varlığını sürdürmesi unutulma hakkını da ihlal etmektedir. Buna rağmen içerik ve yer sağlayıcıları kullanıcı yorumlarını daha değerli görmekte ve içeriklerin kaldırılmasına yanaşmamaktadır. Hukuken aykırılık taşımayan içeriklerin sulh ceza hakimliğince kaldırılması da mümkün değildir. Bunun yanında hakimlik tarafından erişim engeli kararı verilmiş olmasına rağmen sitede varlığını sürdüren içeriklere kullanıcıların DNS değiştirme gibi kolay yöntemlerle hala ulaşabilir olması itibarın toparlanmasına engel olmaktadır. Bu hallerde hakları zedelenenler tarafından “Şikayet sitelerinden şikayet kaldıramıyorum, ne yapabilirim?” sorusu gündeme gelmektedir.

Şikayet sitelerinden şikayetlerin kaldırılabilmesi için hukuki mevzuat ve prosedüre hakim olunması gerekmektedir. Bilişim alanında yapılan içeriğin yayından kaldırılması ve erişim engeli kararının verilmesi henüz yeni düzenlemeler olup uygulamada sorunlar çıkabilmektedir. Bunun için tecrübeli bilişim avukatlarından yardım alınması gerekmektedir. Şikayeti kaldıramıyorum diyorsanız işlemlerin hızla tamamlanması amacıyla sürecin bir bilişim avukat aracılığıyla yürütülmesi için danışmanlık ve avukatlık hizmetimize başvurabilirsiniz. 

Topo Hukuk Bürosu içerik kaldırma hizmeti ve unutulma hakkı hakkında detaylı bilgi için İnternette Unutulma Hakkı Nedir? Nasıl Gerçekleştirilir? , İnternetten İçerik Kaldırma yazılarımızı inceleyebilirsiniz.  

Şikayet Sitelerini Dava Edebilmek Mümkün mü?

Şikayet sitelerini dava edebilmek için şikayet sitelerinde paylaşılan yorumların içeriklerinin hukuka aykırı olması, suç oluşturması, ilgili marka ya da firmada bir zarar meydana getirmesi gerekmektedir. Suç teşkil eden bir içeriğin yayınlanması dışındaki diğer hallerde şikayet sitelerini dava etmek zararın tazmini şeklinde hukuk davası olarak karşımıza çıkacaktır. 

Şikayet sitelerindeki içeriklerin TTK kapsamında haksız rekabet teşkil ettiğinin kabul edildiği durumlar mevcuttur. Bu sitelerde paylaşılan yorumların kim tarafından yapıldığı, şikayet konusunun gerçeklik payı bilinmemektedir. Bazı şikayetler rakipler tarafından yapılmakla birlikte tüketicilerin yaptığı paylaşımların yanına rakip firmaların reklam verdiği hallerle de karşılaşılabilmektedir. Herkesin ücretsiz yorumda bulunabildiği bu siteler, hakkında olumsuz yorum yapılan firmaya belirli bir ücret karşılığında cevap hakkı tanımaktadır. Ancak Yargıtay bu durumu hukuka aykırı bulmuş ve tüketicilerin eleştiri ve şikayet haklarını kullanma özgürlüğü kadar firmaların da savunma yapma haklarının bulunduğu kararını vermiştir. Bununla birlikte marka ve firma adının izinsiz kullanımı ile bunlar üzerinden haksız kazanç elde edilmesi suretiyle haksız rekabette bulunulması söz konusu olabilir. Bu hallerde şikayet sitelerini dava etmek ve zararın tazminini talep etmek mümkündür. 

Şikayet sitelerini dava etmek ve hakkınızda yapılan haksız yorumlara ilişkin içeriğin kaldırılması sürecini alanında uzman bir bilişim avukatı ile takip etmeniz faydalı olacaktır. Bireylerden gelen içerik kaldırma taleplerini dikkate almayan şikayet siteleri hukuki prosedüre hakim bilişim avukatlarının yapmış olduğu ihtarlara uymaktadır. Burada önemli olan yayınlanan içeriğin haklarını zedelediğini düşünenlerin hukuki güvencelerinin bilincinde olması ve uyuşmazlığı yargıya taşımaktan çekinmemesidir. 

Topo Hukuk Bürosu tecrübeli bilişim avukatları ile müvekkillerine 5651 sayılı Kanunun sağladığı haklara ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Şikayetvar, sikayet gibi şikayet sitelerinden şikayet kaldırma, içerik kaldırma, içeriğe erişim engelleme kararı alınması ile tazminat davası açma ve davanızın takibi için Topo Hukuk Bürosu avukatlarımıza iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Yayım tarihi: 29 Tem 2020