Ceza Avukatı Nedir? Görevleri Nelerdir? En İyi Ceza Avukatı Nasıl Bulunur?

 1. Topo Hukuk
 2. Ceza Hukuku
 3. Ceza Avukatı Nedir? Görevleri Nelerdir? En İyi Ceza Avukatı Nasıl Bulunur?
5
(1)

Uzman Ceza Avukatı, ceza hukuku alanında ve ceza davalarında uzman ve tecrübe sahibi olan avukata verilen isimdir. Ceza Avukatları hakkında detaylı bilgi vermeden önce ceza hukuku kavramı üzerinde durmamız konunun daha anlaşılabilir olması bakımından faydalı olacaktır. Elbette herkes, suçun hiç var olmadığı bir dünyada yaşamayı tercih etmek ister. Ancak maalesef ki gerçekler böyle olmadığından insanın olduğu her yerde suçun varlığından söz etmemiz gerekecektir. İşte ceza hukuku, suç ve cezalar ile infaz biçimlerini düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanabilir.

Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

Ceza Avukatı, ceza soruşturma ve kovuşturma aşamalarında sanık veya mağdur/müştekilere maddi gerçeğin ortaya çıkarılması konusunda hukuki destek vermek görevini edinmiştir. Ceza soruşturma ve ceza davaları sonucunda kişi hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi söz konusu olduğundan dolayı aslında Ceza Avukatlarının sorumluluğunun ve yükünün çok fazla olduğunu söylememiz doğru olacaktır. Avukat, soruşturma aşamasının başından kovuşturma aşamasının sonuna kadar her evrede müvekkilinin yanında olmak, haklarını savunmak ve en iyi şekilde temsili sağlamakla yükümlüdür. Bu sebeple ceza avukatının görev tanımı ve çalışma alanı çok geniştir.

Ceza avukatı, ilk olarak soruşturma aşamasında devreye girmektedir. Gerek savcılığa suç duyurusunda bulunma aşamasında gerekse bir şüphelinin üzerine atılı suçtan dolayı ifade verilmesi aşamasında müvekkilinin yanında olacaktır. Ceza davasının açılması durumunda mahkemede savunmanın gerçekleştirilmesi, delillerin toplanması ve sunulması, yazılı savunma süreci, istinaf ve temyiz başvuru aşamaları ve diğer tüm işlemlerde önemi büyüktür.

Ceza Davası Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Türk Ceza Kanununda belirlenmiş suç tiplerinin tamamı esasında ceza avukatının baktığı dava çeşitlerine girmektedir. Dolandırıcılık suçu, Güveni kötüye kullanma suçu, Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, iftira suçu, evrakta sahtecilik suçu, Gümrük kaçakçılığı suçu, taksirle yaralama suçu vb. suçlar ceza davası avukatının baktığı davalardandır. Ceza avukatının uzman olarak ilgilendiği davalar bunlarla sınırlı olmayıp, TCK ve diğer mevzuatlardaki tüm suç tipleriyle ilgilenmektedir.

Burada yalnızca bir ayrıma gitmek konunun daha iyi anlaşılabilmesi için doğru olacaktır. Ceza davası avukatlarının uzman olduğu bazı suç tipleri aynı zamanda diğer avukatların da ilgilendiği alanlar olabilmektedir. Örneğin; nitelikli dolandırıcılık suçu ve kasten adam öldürme suçunda Ağır Ceza Avukatı; internetten şantaj, Sahte Hesap Kapattırma ve  online itibar yönetiminde ise Bilişim Avukatı uzmanlığa sahiptir.

En İyi Ceza Avukatı ve Ünlü Ceza Avukatlarının Nitelikleri

Ceza soruşturma veya kovuşturmalarında şüpheli/sanık durumunda bulunanlar ilk olarak “En İyi Ceza Avukatı” veya “ünlü ceza avukatları” ile çalışmak isterler.  Herkes kendisini en iyi derecede temsil edecek bir avukatla çalışmak ister; fakat bir kısmı doğru avukatı bulabilir. Bunun nedeni ise ceza hukukunun ciddi manada uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir hukuk dalı olmasıdır. Bir ceza avukatının amacı her zaman en iyisi olmaya çalışmak olmalıdır. Sadece Ünlü Ceza Avukatları ile değil; Gerçek anlamda ceza hukuku alanında uzmanlaşmayı kendine hedef edinen, sabırlı ve hukuki bilgisi yüksek iyi bir ceza avukatı ile çalışıldığı takdirde olumlu yönde sonuçlar alınması mümkün olacaktır.

Her ne kadar farklı bilinse de “En İyi Ceza Avukatları” diye bir terim literatürde bulunmamaktadır. Ancak bir ceza avukatı en iyi  sonucu hedeflemeli,  detaya hakim ve titiz olmalıdır. Aynı zamanda sabır ve azim de aranan özellikler arasındadır. Elbette avukatın ilgili mevzuatlara hakim olması, yüksek mahkeme kararlarından haberdar olması ve gündemi sıkı bir şekilde takip ederek yasal değişikliklerin farkında olması gerekmektedir.  Avukatın tanınmış olup olmamasına bakılmaksızın belirtmiş olduğumuz özelliklere ve tecrübeye sahip bir avukat ceza davaları için yeterliliğe sahiptir.

Ceza Avukatlarının Soruşturma ve Kovuşturmadaki Rolü

En İyi Ceza Avukatı

Belirtmiş olduğumuz üzere ceza avukatlarının soruşturma ve kovuşturmadaki önemi yadsınamayacak kadar fazladır. Bu nedenle Uzman Ceza Avukatına ne kadar erken başvurulursa sonuç o kadar kabul edilebilir olacaktır. Ceza avukatlarına özellikle soruşturma aşamasında başvurulması, gidişatın belirlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bir suçun mağduru olunmuşsa bu halde ise savcılığa suç duyurusunda bulunma aşamasında mutlaka ceza avukatlarına danışılmalıdır. Böylece suçu en iyi şekilde anlatan dilekçe hazırlanacak ve deliller usulüne uygun bir şekilde ilgili mercilere sunulacaktır.
Kovuşturma aşamasında ise ceza avukatları ile iddialar, savunmalar, itirazlar, delillerin sunulması gibi pek çok hukuki işlemin  gerçekleştirilmesini sağlarlar. Söz konusu sürecin gereği gibi yerine getirilmesi, hiçbir detay atlanmadan hareket edilmesi için uzman ceza avukatlarının önemi büyüktür. Bu nedenle gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında zaman kaybı yaşanmadan mutlaka avukat ile temsil sağlanmalıdır.

Ceza Avukatı İstanbul ‘dan mı bulunur

Ceza hukuku konusunda uzmanlığı bulunan avukatlar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa gibi şehirlerde yoğun olarak bulunmaktadır. Bilindiği üzere suç oranları şehirlerin nüfusuna, kozmopolitik yapısına ve demografik özelliklerine göre değişmektedir. Elbette ki; küçük şehirlerden de Ceza Avukatı temin edilebilecektir. Ancak ceza hukuku kişinin geleceğini ciddi manada etkileyen bir alan olduğu için hassas bir daldır. İstanbul gibi kalabalık şehirlerde ise suç oranları diğer illere göre yüksektir. Çeşitlilik ve alternatif seçeneği anlamında İstanbul Ceza Avukatı bulmak için ideal bir şehirdir. Öyle ki; dünyanın en büyük barolarından biri İstanbul Barosu‘dur. Günde onlarca suçun işlendiği İstanbul’da istediğiniz uzmanlıkta bir avukat rahatlıkla bulunabilecektir.

Ceza Avukatı Nasıl Çalışır?

En İyi Ceza Avukatı

Her avukatın çalışma tarzı farklı olmakla birlikte ceza avukatlarının çalışma şekliyle ilgili ayrıca analiz yapmak gerekmektedir. Hangi ceza dosyası olursa olsun, net olarak hukuki bir yorumda bulunmak ve ihtimalleri sıralamak için dosyanın uzman ceza avukatı tarafından incelenmesi gerekmektedir. Dosyaların suretlerini eğer kısıtlılık kararı yoksa dosyanın taraflar talep edebilir. Buna vaktiniz yoksa veya bu mümkün değilse ceza avukatlarının kovuşturma dosyalarını inceleme yetkisini kullanmaları mümkün olabilmektedir. Dosya fotokopisi (sureti) alındıktan sonra ceza hukuku konusunda uzman avukata başvurulup hukuki danışmanlık veya mütalaa alınabilir. Ardından eğer avukatlık hizmeti için anlaşılacaksa vekaletname verilip işe başlanmaktadır. Soruşturma aşamasında ise ceza avukatları CMK gereği vekaletname olmaksızın şüpheli ifadelerine katılabilmektedirler.

Ceza avukatlarının özellikle şüpheli veya sanık durumunda olan kişilerin savunmalarını yaparken dikkat etmeleri gereken bir takım hususlar vardır:

 • Şüpheli kişiler gerçekten suçlu olduklarından veya üzerlerinde baskı hissettiklerinden dolayı ceza avukatı olarak kendisini savunacak kişiye eksik veya yanlış bilgi verebilirler. Bu durumlarda uzman avukatın tecrübesi ve yaklaşımı doğru bilgi edinilmesinde etkilidir.
 • Avukatlık haksız da olsa müvekkili haklı göstermek değil, yalnızca yasaların herkes için adil ve yerinde uygulanmasını sağlamak içindir. Özellikle şüpheli müvekkiller sürekli olumlu bir bakış açısı duymak istemektedirler. Ancak  En İyi Ceza Avukatı tozpembe bir dava süreci öngörmek yerine daima gerçekçi ve doğrucu olmalıdır.
 • Ceza davalarında mağdur olduğunu iddia eden kişiler de daima karşı tarafın kendilerinin istediği şekilde cezalandırılacağı ve ancak adaletin bu şekilde tesis edilebileceği yanılgısına düşmektedirler. Fakat cezalandırmada baz alınan kaynak mağdur olanın beklentilerinden ziyade kanunlar ve içtihatlar olmaktadır. Ceza avukatı bu noktada müvekkilini yine gerçekçi bir yaklaşımla yasaların öngördüğü cezalar hakkında bilgilendirmeli ve bunu karşı tarafa kabul ettirebilmelidir.
 • Hukukta, yasalarda ve mevzuat düzenlemelerinde daima bir dinamizm söz konusudur. Bu anlamda iyi bir avukatın kendisini sürekli güncellemesi ve üstleneceği davalarla ilgili bilgi ve tecrübesini sürekli geliştirmek yolunda ilerlemesi gerekmektedir.
 • Tüm bu unsurların ötesinde alanında Uzman Ceza Avukatı daima hazır, yasalara ve geçmiş davalara hakim, kendisinden emin, nerede ne yapacağını bilen, dava süreçlerini iyi takip edip yerinde ve zamanında hamle yapan, müvekkiline daima güven ve dürüstlük aşılayan bir yapıda olmalıdır. Aksi hallerde hukukun ve adaletin doğru şekilde gerçekleştirilmesi riskli hale gelecektir.

“Ceza Avukatı Arıyorum” diyenler Uzman Ceza Avukatı ile Ne Zaman İletişime Geçmelidirler?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde “ceza avukatı arıyorum” diyen insanlar elbette daha şanslıdırlar. Teknolojinin ilerlediği çağımızda ulaşılabilirlik her ürün ve hizmette arttığı gibi uzman ceza avukatı konusunda da artış sağlamıştır. Zamanlama ceza davalarında yüksek önem arz ettiği için uzman ceza avukatı ile ne zaman iletişime geçtiğiniz de mühimdir. İnsanlar genellikle mahkeme celp kağıdı evine geldiğinde veya yakalama kararları havaalanı, otobüs terminali, otel vb. yerlerde infaz edildiğinde uzman ceza avukatına ihtiyacı olduğunu anlamaktadırlar. Ancak çoğu zaman  acil bir ihtiyaç hasıl olduğu için çevresine veya arama motorlarına uzman ceza avukatı arıyorum şeklinde sormaktadırlar.

Ceza hukukunun hassaslığından ve usuli kuralların katılığından kaynaklı olarak mümkünse soruşturma ifade tutanağının tutulduğu sırada, mümkün değilse soruşturma aşamasının bitmesinden önce muhakkak uzman ceza avukatlarıyla iletişime geçilmelidir. Ayrıca gözaltında olan şüpheli ifade vermeden önce avukatla birlikte özel görüşme odasında görüşebilir, nasıl bir strateji izleyeceğinizi birlikte belirleyebilirsiniz.

Gözaltındayken bir ceza avukatının şüpheliye soracağı belirli başlı sorular vardır. Bunlardan biri yemek, su, lavabo ihtiyacının giderilip giderilmediği, diğeri ise herhangi bir darp olayına maruz kalıp kalmadığıdır. Şüpheli ifadesi alınmadan önce kimlik saptanır. Şüpheli; kimlik bilgileri hakkında doğru bilgi vermekle yükümlüdür. İlk olarak şüphelinin üzerine atılı olan suç açıklanır. Müdafii seçme hürriyeti anlatılır. Gözaltına alındığının şüphelinin yakınlarına bildirilmesi gerekir. Yüklenen suçla ilgili açıklamada bulunmama hakkının (Susma hakkı) olduğu söylenir. Bunlar gibi birçok zincirleme işlemle birlikte yürüyen gözaltı prosedürü, iyi bir ceza avukatı yardımı alınacak en doğru zaman dilimidir.

Bir Suç ile Suçlandığımda Yanımda Bir Ceza Avukatı Olmasını İsteyebilir Miyim?

Bir suç ile suçlanma suçlanan kimselerin aklındaki ilk soru bir avukat isteyebilir miyim olmaktadır. Kolluk kuvvetleri veya Savcılıkça bir suç ile suçlanan kimselerin savunma hakkı, suçlama gerçekleştiği anda başlamaktadır. Bu savunma hakkının bir gereği olarak özgürlüğünüzü kısıtlayıcı herhangi bir işlem başlatıldığında yanınızda bir ceza avukatı olmasını istemeniz mümkündür. Avukat, suçlamanın başlangıcından soruşturma ve kovuşturma aşamalarının sonuna kadar hukuki danışmanlık yapabilir. Duruşmalarda sizi temsil ederek savunma görevini gerçekleştirebilir.

Uzman Ceza Avukatlarımızdan Konu Hakkında Bilgi Alın, Topo Hukuk’a Danışın.

Ceza Avukatı Hakkımdaki İddiaları İçeren Dosyayı İnceleyebilir Mi?

Ceza avukatlarının kendisine başvuran şüphelinin vekilliğini alabilmesi ve şüphelinin savunma hakkından faydalanabilmesi için ceza avukatı her türlü işlem ve belgeyi inceleme hakkına sahiptir. Avukatınızın hakkınızdaki iddiaları içeren dosyayı inceleme hakkı CMK ve Avukatlık Kanunu çerçevesinde de sabittir.

Gözaltındayken Ceza Avukatıyla Görüşebilir Miyim?

Suç şüphesi altında olan kimse gözaltında olduğu süreçte her zaman ceza avukatıyla görüşme hakkını haizdir. Avukatla görüşme ve hukuki yardım alma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz bir haktır. Suç şüphesi altında olan kimse ile avukatının konuşulanları kimsenin duyamayacağı bir ortamda görüşmesi mümkündür. Aralarındaki yazışmalar da denetime tabi değildir. Her kolluk biriminde bu şartlara sahip bir görüşme odasının bulunması zorunludur.

Ceza Davalarında Ceza Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Türk hukuk sisteminde kural olarak dava sürecinde avukat ile çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat ceza davalarının özellikle hürriyeti kısıtlayıcı kararlar ile neticelenme ihtimali göz önüne alındığında kişinin avukat ile temsilinin önemi anlaşılacaktır. Zira hukuki prosedüre hakim, ceza davalarında deneyimli bir avukat ile yargılama sırasında meydana gelebilecek aksiliklerin önüne geçilmesi mümkündür. Savunma hakkının en iyi şekilde kullanılması ile temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmaması için ceza davalarında avukat tutmak faydalı olmaktadır.

Ceza Avukatı Delil Toplayabilir mi?

Bir ceza davasında gerçeğin ortaya çıkarılmasına ilişkin en önemli araç şüphesiz delillerdir. Ceza avukatı bu deliller yoluyla savunmasını gerçekleştirebilecektir. Avukatın delil toplama yetkisi Avukatlık Kanunu m.2’de de belirtilmiştir. Buna göre tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, bankalar, vakıflar, noterler, sigorta şirketleri avukatların istediği bilgi ve belgeleri onların incelemesine sunmakla yükümlüdür. Ceza avukatı toplamış olduğu müvekkilinin lehine olan tüm delilleri savcılık veya mahkemeye sunabilecektir.

İstanbul ‘da Ceza Hukuku Büroları mı, Yoksa Ceza Hukuku Avukatı mı En İyi Seçimdir?

Ceza hukuku avukatları arasında seçim yapma gerekliliği; genellikle ceza soruşturmaları aşamalarında ortaya çıkmaktadır. İki kavramın farkı Türkiye’de tam olarak oturmamış olmakla birlikte hukuk büroları; bünyesinde ceza hukuku avukatlarını barındıran, ceza alanında uzmanlaşmış, diğer hukuk alanlarıyla ya hiç ilgilenmeyen ya da çok az ilgilenen hukuk büroları şeklinde isimlendirilmektedir. Ceza hukuku avukatı ise bireysel olarak ceza hukuku ile ilgilenen, özellikle duruşma ve ifade aşamalarında iletişiminizin daha kuvvetli olacağı muhtemel avukatlara denmektedir.

Toplumun büyük bir kesimince benimsenen En iyi ceza hukuku büroları İstanbul ‘da bulunur söylemi pratikte ne kadar doğrudur bilinmez. Ancak avukat sayısının en fazla olduğu şehir şüphesiz İstanbul’dur. Ceza dava ve soruşturmalarında tavsiyemiz ceza hukuku avukatı ve ceza hukuku bürosundan ziyade, uzman ve tecrübeli olduğuna inandığınız, içinize sinen  seçimi yapmanızdır.

Şişli Mecidiyeköy, Bakırköy ve Kartal Ceza Hukuku Avukatları Lokasyon Açısından Avantajlı Mıdır?

Bakırköy, Kartal ve Şişli Mecidiyeköy Ceza hukuku avukatları ile çalışmadan önce şüphesiz ceza davasının hangi mahkemelerde görüldüğü konusu gündeme gelmektedir. Ceza dava ve soruşturmalarında daha çok sözlü savunma esas olmakla beraber kimi zaman dosyaya evrak sunmak gerekebilmektedir. Dolayısıyla insanlar daha çok İstanbul (Çağlayan) adalet sarayındaki ceza davaları için şişli ve mecidiyeköy ceza hukuku avukatlarına, Bakırköy adalet sarayındaki ceza davaları için Bakırköy ceza avukatlarına, İstanbul Anadolu adalet sarayındaki ceza davaları için Kartal ceza avukatlarına ulaşmaktadırlar.

Lokasyona göre (Şişli Mecidiyeköy, Bakırköy ve Kartal gibi) seçme tercihinde bulunarak ceza soruşturma veya davanızın bulunduğu adalet sarayına yakın avukat ile anlaşmak elbette ki yanlış bir tercih değildir. Ancak “En İyi Ceza Avukatı, adliyenin yakınındakidir”  şeklinde bir kanıya varmak doğru olmaz. “İyi bir  avukat nelere bakar, nedir ve nasıl olunur?” sorularının cevabını yukarıda verdiğimiz için konuyu özgün ve duru olarak açıklamak adına detaylandırmayacağız.

Ceza davası avukatı ile anlaşmadan önce çalışkan, titiz ve azimli olması gibi iyi özellikleri dikkate elbetteki alınmaktadır. Bunların yanında Şişli, Mecidiyeköy, Bakırköy ve Kartal gibi bölgelerde hukuk bürosunun bulunması da değerlendirmeye alınabilir. Ancak ceza avukatının Şişli, Mecidiyeköy, Bakırköy ve Kartal’da hukuk bürosunun bulunması tek kriter olarak ele alınmamalıdır. Karar verirken diğer ceza avukatı nitelikleri ile birlikte düşünülmelidir. Kaldı ki; davanızı iyi takip edecek veya ceza hukuk bürosu gereken tüm hukuki işlemleri ofisinin adliye yakınında olup olmamasına bakmaksızın zamanında gerçekleştirecektir. İstanbul Şişli Mecidiyeköy’de bulunan Topo Hukuk Bürosu ceza avukatları İstanbul’da bulunan tüm adalet saraylarındaki ceza davalarını titizlikle takip etmektedir.

Ceza Davalarında Avukat Ücretleri ve Ceza Avukatı Ücretleri Ne Kadardır?

Ceza avukatı ücretleri konusunda araştırma yapmadan önce hangi ceza davası için avukat ücreti öğrenmek istediğinizi belirlemeniz gerekmektedir. Suç tipini belirledikten sonra o suç tipinin hangi ceza mahkemesinde görüleceği hakkında bilgi edinmeniz ceza avukatları ücretleri konusunda daha net bir fikir verebilecektir. Ceza mahkemeleri şekil itibariyle asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemeleri olarak ikiye ayrılır. Avukat ücretinin ilgilisi olduğunuz ceza davasının hangi mahkemede görüleceğine, soruşturma veya kovuşturmanın hangi aşamasında avukata başvurduğunuza ve dosyanın diğer detaylarına göre değişmektedir. Ceza avukatı fiyatları hakkında daha net bilgi sahibi olmak isterseniz bağlı bulunduğunuz baronun asgari ücret tarifesini inceleyebilirsiniz.

Ceza hukuku, kişinin hürriyetini bağlayıcı sonuçları doğurabilecek bir hukuk dalı olduğundan dolayı insanlar genellikle zor durumlardayken ceza avukatına başvurmaktadırlar. Dolayısıyla ceza avukatlarının ücretleri konusunda önemli bir noktaya değinmekte fayda bulunmaktadır. Şüpheli veya sanık durumunda bulunan şahıs veya yakınlarının isnad edilen suçun ceza miktarına ve koruma tedbirinin çeşidine göre endişe yoğunlukları değişmektedir. Bu durumdayken sağlıklı düşünemeyen kişilerin ulaştığı bazı ceza avukatları olması gerekenden yüksek ceza avukatı ücreti teklifinde bulunmaktadır. Normal ücretten daha yüksek ücretleri teklif edilen kişiler normal olarak farklı ceza hukuku avukatı arayışına girmektedir.

Ceza davaları ve ceza hukuku konusunda uzman olarak çalışan bir hukuk bürosu olarak müvekkillerimizin bir kısmının yüksek  fiyatlardan memnun olmayanların oluşturduğunu belirtebiliriz. Okuyucularımıza önemle tavsiyemiz olması gerekenden yüksek ceza avukatı ücretlerini ödediklerinde ceza davası veya ceza soruşturmalarında daha nitelikli ceza avukatlığı hizmeti alacaklarını düşünmemeleridir. Unutmayınız ki; avukatın ücreti ve seçilebilirliği; bindiği aracın kalitesinden veya kıyafetinin fiyatından değil, bilgi ve tecrübesi ile birlikte ilgilendiği ceza davalarının sayısıyla ölçümlenmelidir.

Ceza Avukatının Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun Uygulanmasındaki Rolü

Haklarınızdan birinin bile hatırlatılmaması ifade tutanağının hukuken sakat olmasına sebebiyet verebilir. İnsanlar genellikle dava açılıp eline mahkeme celbi ulaştığında ceza avukatlarına ulaşmaktadır. Ancak stratejinin soruşturma aşamasında oluşturulmasının öneminden dolayı ceza avukatı ile iletişime geçme zamanınızın soruşturma aşaması olması tavsiye edilmektedir. Bazen “ben zaten suçsuzum, bir şekilde lehime sonuç çıkar” düşüncesiyle haklarında ceza davası açılan insanlar ceza avukatına hiç başvurmayıp, davalarını kendileri takip etmektedirler. Türk hukukuna bazı haller (şüphe veya sanığın çocuk olması, ağır ceza mahkemesinin görev alanını ilgilendiren suçlar vb.) hariç avukat tutmak zorunlu değildir.  Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi ceza hukuku kişilerin hürriyetlerini tehdit eden ve fazlasıyla titiz olmayı gerektiren bir alan olduğu için bir ceza avukatı ile çalışmanın oldukça önemli olduğunu belirtmeliyiz.

Ceza Avukatına Soru Sorma ve Danışma Yöntemi Nedir?

Ceza avukatları; spesifik alanlarla ilgilenen avukatlar olduğundan dolayı ceza hukuku alanında hukuki danışmanlık veya yol haritası talebinde bulunan kişiler için vazgeçilmezdir. Gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında hukuki konuyla ilgili ceza avukatına soru sormak ve danışmak birçok ihlal ve mağduriyetin önüne geçebilmektedir. Ceza davaları konusunda uzman avukatlara soru sorulacak zaman dilimi de önem arz ettiğinden dolayı yöntemin pratik olması her zaman bir avantaj olarak ortaya çıkmaktadır.

Ceza hukuku avukatlarına danışmanın online ve ofiste yüzyüze olmak üzere iki yolu mevcuttur.

 • Online ceza hukuku danışmanlığı almak isteyenlerin öncelikle ceza avukatının iletişim bilgilerine ulaşması, ardından konuyu e-mail veya telefon yoluyla özetlemesi gerekir. Sağlanacak olan hukuk danışmanlığı için ücret belirlenir. Sonrasında anlaşma sağlanırsa alanında uzman ceza davası avukatı yol haritası veya hukuki danışmanlık ile tarafınıza dönebilmektedir.
 • Yüzyüze hukuk bürolarında yapılan ceza avukatına danışma işlemi ise klasik manada hukuki danışmanlıktır. Danışmak istediğiniz ceza hukuku bürosu veya ceza avukatından öncelikle randevu almalısınız. Ardından yüzyüze görüşme esnasında aklınıza takılan tüm ceza hukukuyla ilgili sorularınızı sorabilir, danışmanlık alabilirsiniz.

İki yöntemin de kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmakla beraber, asıl önemli olanın danışılan ceza avukatının tecrübe ve bilgisi olduğunu belirtmek gerekir. İşini doğru yapmaya çalışan iyi bir  avukatı adaletin ve güvenliğin tesis edilmesinin yegâne yolunun hukuki çerçeveden ayrılmamak olduğunu unutmamalıdır.

Ceza davaları ve ceza soruşturmalarında uzun yıllardır tecrübesi bulunan ceza avukatlarımıza ulaşmak istediğinizde iletişim sayfamızda bulunan ceza avukatı danışma ve soru sorma formu doldurarak veya online randevu sayfamızdaki formu doldurup randevu talep ederek Topo Hukuk Bürosu ceza avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 5 / 5. Oy sayısı: 1

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

29 Yorum. Yeni Yorum

 • mrblar bi dava hakkında detaylı fiyat almak istiyordum bana maliyeti düşük olcaksa birisini mahkemeye vermek istiyorum.

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   17 Ocak 2017 12:09

   Merhabalar,

   2017 yılında İstanbul barosunun tavsiye ettiği Avukatlık asgari ücret tarifesini inceleyebilirsiniz.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • Avatar
  Sevinç L.
  16 Ocak 2017 23:37

  öncelikle merhaba benim bir şahıs hakkında mahkemem vardı ama tuttuğum avukat dahi tehdit altındaydı, bende doğru ifade edemedim kendimi ifademi düzeltebilir miyim ?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   17 Ocak 2017 15:54

   Merhabalar,

   İfadenizi avukat eşliğinde verdiyseniz değiştiremezsiniz. Avukatsız olarak verdiğiniz ifadeler ise CMK’ya göre değiştirilebilmektedir. Dilerseniz bu konuda avukatınızdan bilgi alabilirsiniz.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • Avatar
  ramazan e.
  17 Ocak 2017 00:27

  Geçen gün taksiyle beşiktaşa geçerken taksicinin aracı düzgün kullanmasını rica etmemle tartışmamız bir oldu. daha sonra polisler geldi taksicide şikayetçi oldu bende. şahidimde yok nasıl kanıtlayacağımı bilmiyorum.

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   17 Ocak 2017 12:43

   Merhabalar,

   Size karşı hakaret içeren herhangi bir cümlesi olduysa bunu belirtmelisiniz. Olay fiziksel bir müdahale içeriyorsa o zaman hastane raporlarıyla ispat edebilirsiniz. Hakkınızda dava açılırsa uzman bir ceza avukatından yardım almanız sizin lehinize bir durum oluşturacaktır.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • Avatar
  Mügenur K.
  9 Şubat 2017 12:50

  geçen yıl bir gasp olayına maruz kaldım ve zanlıyı mahkemeye verdim ama çok düşük cezalarla sıyrıldı, bu zanlıya daha çok ceza vermek için tekrar mahkemeye başvurabilirmiyim?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   9 Şubat 2017 15:52

   Merhabalar, tekrar mahkemeye başvursanız bile daha önce dava görüldüğü için yeni bir dava açılmayacaktır. Ama eğer temyiz süresini kaçırmamışsanız karar için bir üst mahkemeye başvurabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • selam olayı nasıl anlatıcağımı bilmiyorum fakat özet geçmek gerekirse ben arabamın komşum tarafından bizzat soyulduğuna şahit oldum ama görgü tanığı yok yinede mahkemeye versem ceza alırmı?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   21 Şubat 2017 11:57

   Merhabalar, gerekli ispat sağlandığı takdirde komşunuz ceza alacaktır. Parmak izi, kamera kayıtları gibi deliller ispat için yeterli olabilir. Saygılarımızla

   Cevapla
 • lütfen yardım edin artık nerdeyse adalete güvenim kalmayacak. darp edilip üzerine gaspa uğradığım adam hala sokaklarda geziyor mahkemeye verip süründürmek istiyorum ibretli olmalı arasam sizi çok masraflı olurmu bu iş?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   23 Şubat 2017 13:24

   Merhabalar, ücret konusunu buradan konuşamıyoruz. internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • abim uyuşturucu kullanmaktan kamu davası açıldı ama bunun için tedbir amaçlı acilen avukat arayışımız var yardımcı olursanız çok sevinirim.

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 12:01

   Merhabalar, internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • bir ceza mahkemesine başvuru yapıcam ama bir davanın bana maliyeti ne kadara mal olur? veya kazanırsam masrafı karşı tarafa ödetebilirmiyim?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 12:16

   Merhabalar, ceza davası açarken harç alınmaz. Avukat tutmak isterseniz avukatlık ücreti ödersiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar. Banka kartim baskalari tarafindan kullanildi kartima para geldi ve cekildi.bugun durusmam vardi olayi hakime izah ettim.dosyami asliye ceza mahkemesinden ağır ceza mahkemesime yolladi. Karşı tarafla anlassam adamın maduriyetini gidersem oda şikayetini geri alsa dava devam edermi yada bi faydası olur mu ? Lutfen aciiilll cevap verin..

  Cevapla
 • Merhabalar. Banka kartim baskalari tarafindan kullanildi kartima para geldi ve cekildi.bugun durusmam vardi olayi hakime izah ettim.dosyami asliye ceza mahkemesinden ağır ceza mahkemesime yolladi. Karşı tarafla anlassam adamın maduriyetini gidersem oda şikayetini geri alsa dava devam edermi yada bi faydası olur mu ? Lutfen aciiilll cevap verin..

  Cevapla
 • Eşimin bir kavga sonucu cezası vardı 4 ay hapis,ama baska kavgaya bes yıl karısmazsa cezayı yatmayacaktı sonra baska kavgaya karıstıgı ıcın ceza kesınlestı şimdi itirazda bulundu bugun sonuc ne olur ne zaman bellı olur lütfen cevap verin paraya cevrılırmı?

  Cevapla
 • eşime kavga sonucu 4 ay hapis verildi ama bes yıl baska kavgaya karısmazsan yatmayacaksın dendı sonra baska kavgaya karıstı nihai karar verildi ama ıtıraz yazmıs ordaki bir avukata sorup sızce paraya cevrılırmı sonuc ne zaman bellı olur kararı iptal edebilirlermi

  Cevapla
 • Yorum *Merhaba evrakda sahtecilikten 2016 yılında iki yıl altı ay ceza aldım. hükmün geri açıklamasını kabul ettim.Ayni dosyadan 4.100 adlı para cezası ödedim. Temyiz yolu açık olan dosyayı temyiz etmedim. Hala itiraz edebilirmiyim. Ayrıca mesleğim gereği motorsiklet alıp satıyorum aldığım bir motorsiklet çalındı çıktı aldığım kişinin kimliği mevcut savcıya teslim ettim ama hakkımda soruşturma görünüyor ceza almaktan çok korkuyorum

  Cevapla
 • 35 gün önce havalı bir tüfekle bilerek ve istenilerek vuruldum karın boşluğumdan ameliyat oldum 34 zımba mevcut şuanda karnımda bu konuyla ilgili dava açmak istiyorum dava üçretleri karşı taraftan talep edilmesi gibi bir hakkım mevcutmudur?

  Cevapla
 • Merhaba;
  1.5 senelik zabıt katibiyim.6 Aylık katipken 5 gün fazladan bir mahkumu içeride yatırdım.Mağdur kişi tarafımdan davacı olmadı,Disiplin soruşturmasından uyarı cezası aldım.Fakat idari soruşturmam var ön görülen ceza hakkında bilgi alabilirmiyim

  Cevapla
 • Merhaba.Devlet hastanesinde disci apseli disimi cekerken icinde kırık birakti.2gün sonra gittigimizde tekrar acip mudahale etti ve cok aci cekip bagirdim.Babam mudahale edip seni Bimere sikayet edecegim diyince itisme kakisma oldu doktor beyaz koddan savciliga vermis.ifadeye gidecegiz.Durduk yere ceza davasi acilmasin.Bu beyaz koddan beraat edenler nasil bir yol izlemekte bilginiz varmidir acaba?Tesekkurler.

  Cevapla
 • 7258 d bendi ihlali gerekçesiyle illegal bahis sitesinde bahis yaptigim gerekçesiyle 5000 tl idari para cezasına ilişkin ifade verdim kaymakamlık karar verip cezami odeyecekmisim bu konuda itiraz oluyormu bu Kanun suan Hangi durumda Saygılarımla

  Cevapla
 • Selâm aleyküm halk hayat emeklilik 3 sene önce kayıt yaptılar 3 sene kalmam halinde yüzde 15 devlet katkısı var dediler şuanda ayrılmak istedim 3 sene dolunca benim yaptırdığım tutar 9492 tl alacak olduğum tutar 9343 tl ben boşu boşuna 3 sene para yatır mışım ne yapmam lazım dava hakkım ne olur teşekkürler

  Cevapla
 • MERHABA EŞİM Bİ OTO HIRSIZLIĞINA KARIŞTI ASLINDA HİÇ DELİL YOK AMA KİRALADIĞI ARABAYI ARKADAŞINA VERDİ ODA HIRSIZLIK YAPMAYA KALMIŞ MAĞDURLARIN ZARARLARI KARŞILANDI ANCA 1 MAHKEMDEN 3 YIL 6 AY CEZA ALDI 10 AY YATARI VAR BUNDA CALINAN ARABADA PARMAK İZİ OLDUĞU İÇİN CEZA ALDI DİĞER 3 DOSYADA PARMAK İZİ YOK ACABA MAHKEME NASIL OLUR. BİZE İYİ BİR AVUKAT LAZIM ÜCRETLER NELERDİR.

  Cevapla
 • Merhabalar Gölcük bölgesinde önerebileceğiniz işinde uzman tecrübeli bir ceza avukatı var mı acaba şimdiden teşekürler

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü