Ceza avukatı nedir görevleri nelerdir en iyi ceza avukatı nasıl bulunur

Uzman Ceza Avukatı, İstanbul’da ceza hukuku alanında ve ceza davalarında uzman ve tecrübe sahibi olan avukata verilen isimdir. Ceza Avukatları hakkında detaylı bilgi vermeden önce ceza hukuku kavramı üzerinde durmamız konunun daha anlaşılabilir olması bakımından faydalı olacaktır. Elbette herkes, suçun hiç var olmadığı bir dünyada yaşamayı tercih etmek ister. Ancak maalesef ki gerçekler böyle olmadığından insanın olduğu her yerde suçun varlığından söz etmemiz gerekecektir. İşte ceza hukuku, suç ve cezalar ile infaz biçimlerini düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanabilir.

Ceza Davası Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Türk Ceza Kanununda belirlenmiş suç tiplerinin tamamı esasında ceza avukatının baktığı dava çeşitlerine girmektedir. Dolandırıcılık suçu, Güveni kötüye kullanma suçu, Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, iftira suçu, evrakta sahtecilik suçu, Gümrük kaçakçılığı suçu, taksirle yaralama suçu vb. suçlar ceza davası avukatının baktığı davalardandır. Ceza hukuku avukatının uzman olarak ilgilendiği davalar bunlarla sınırlı olmayıp, TCK ve diğer mevzuatlardaki tüm suç tipleriyle ilgilenmektedir.

Burada yalnızca bir ayrıma gitmek konunun daha iyi anlaşılabilmesi için doğru olacaktır. Ceza davası avukatlarının uzman olduğu bazı suç tipleri aynı zamanda diğer avukatların da ilgilendiği alanlar olabilmektedir. Örneğin; nitelikli dolandırıcılık suçu ve kasten adam öldürme suçunda Ağır Ceza Avukatı; skype şantaj, Sahte Hesap Kapattırma ve  online itibar yönetiminde ise Bilişim Avukatı uzmanlığa sahiptir.

Ceza Avukatlarının Soruşturma ve Kovuşturmadaki Rolü

En İyi Ceza Avukatı

Bir suçun mağduru olunmuşsa bu halde ise savcılığa suç duyurusunda bulunma aşamasında mutlaka ceza avukatlarına danışılmalıdır. Böylece suçu en iyi şekilde anlatan dilekçe hazırlanacak ve deliller usulüne uygun bir şekilde ilgili mercilere sunulacaktır.
Kovuşturma aşamasında ise ceza avukatları ile iddialar, savunmalar, itirazlar, delillerin sunulması gibi pek çok hukuki işlemin  gerçekleştirilmesini sağlarlar. Söz konusu sürecin gereği gibi yerine getirilmesi, hiçbir detay atlanmadan hareket edilmesi için uzman ceza avukatlarının önemi büyüktür. Bu nedenle gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında zaman kaybı yaşanmadan mutlaka avukat ile temsil sağlanmalıdır.

Ceza Hukuku Avukatı Bulmak

Ceza hukuku, bireyin geleceğini derinden etkileyen bir alan olduğundan, avukat seçimi son derece önemlidir. İstanbul, çeşitli uzmanlık alanları ve alternatif seçenekleri ile Ceza Avukatı bulmak için ideal bir şehirdir. Özellikle dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu, birçok uzmana erişim sağlamaktadır.

En İyi Ceza Avukatı

Ceza Avukatları Nasıl Çalışır?

Hangi ceza dosyası olursa olsun, net olarak hukuki bir yorumda bulunmak ve ihtimalleri sıralamak için dosyanın uzman ceza mahkemesi avukatı tarafından incelenmesi gerekmektedir. Dosyaların suretlerini eğer kısıtlılık kararı yoksa dosyanın taraflar talep edebilir. Buna vaktiniz yoksa veya bu mümkün değilse ceza avukatlarının kovuşturma dosyalarını inceleme yetkisini kullanmaları mümkün olabilmektedir. Dosya fotokopisi (sureti) alındıktan sonra ceza hukuku konusunda uzman avukata başvurulup hukuki danışmanlık veya mütalaa alınabilir. Ardından eğer avukatlık hizmeti için anlaşılacaksa vekaletname verilip işe başlanmaktadır. Soruşturma aşamasında ise ceza avukatları CMK gereği vekaletname olmaksızın şüpheli ifadelerine katılabilmektedirler.

Savunma yaparken dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar:

  • Şüpheli kişiler gerçekten suçlu olduklarından veya üzerlerinde baskı hissettiklerinden dolayı ceza muhakemeleri avukatı olarak kendisini savunacak kişiye eksik veya yanlış bilgi verebilirler. Bu durumlarda uzman avukatın tecrübesi ve yaklaşımı doğru bilgi edinilmesinde etkilidir.
  • Avukatlık haksız da olsa müvekkili haklı göstermek değil, yalnızca yasaların herkes için adil ve yerinde uygulanmasını sağlamak içindir. Özellikle şüpheli müvekkiller sürekli olumlu bir bakış açısı duymak istemektedirler. Ancak  En İyi Ceza Avukatları tozpembe bir dava süreci öngörmek yerine daima gerçekçi ve doğrucu olmalıdır.
  • Ceza davalarında mağdur olduğunu iddia eden kişiler de daima karşı tarafın kendilerinin istediği şekilde cezalandırılacağı ve ancak adaletin bu şekilde tesis edilebileceği yanılgısına düşmektedirler. Fakat cezalandırmada baz alınan kaynak mağdur olanın beklentilerinden ziyade kanunlar ve içtihatlar olmaktadır. Ceza avukatı bu noktada müvekkilini yine gerçekçi bir yaklaşımla yasaların öngördüğü cezalar hakkında bilgilendirmeli ve bunu karşı tarafa kabul ettirebilmelidir.
  • Hukukta, yasalarda ve mevzuat düzenlemelerinde daima bir dinamizm söz konusudur. Bu anlamda iyi bir avukatın kendisini sürekli güncellemesi ve üstleneceği davalarla ilgili bilgi ve tecrübesini sürekli geliştirmek yolunda ilerlemesi gerekmektedir.
  • Tüm bu unsurların ötesinde alanında Uzman Ceza Avukatı daima hazır, yasalara ve geçmiş davalara hakim, kendisinden emin, nerede ne yapacağını bilen, dava süreçlerini iyi takip edip yerinde ve zamanında hamle yapan, müvekkiline daima güven ve dürüstlük aşılayan bir yapıda olmalıdır. Aksi hallerde hukukun ve adaletin doğru şekilde gerçekleştirilmesi riskli hale gelecektir.

Ceza Avukatı Hakkımdaki İddiaları İçeren Dosyayı İnceleyebilir Mi?

Ceza avukatlarının kendisine başvuran şüphelinin vekilliğini alabilmesi ve şüphelinin savunma hakkından faydalanabilmesi için ceza avukatı her türlü işlem ve belgeyi inceleme hakkına sahiptir. Avukatınızın hakkınızdaki iddiaları içeren dosyayı inceleme hakkı CMK ve Avukatlık Kanunu çerçevesinde de sabittir.

Gözaltındayken Ceza Avukatıyla Görüşebilir Miyim?

Suç şüphesi altında olan kimse gözaltında olduğu süreçte her zaman ceza avukatıyla görüşme hakkını haizdir. Avukatla görüşme ve hukuki yardım alma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz bir haktır. Suç şüphesi altında olan kimse ile avukatının konuşulanları kimsenin duyamayacağı bir ortamda görüşmesi mümkündür. Aralarındaki yazışmalar da denetime tabi değildir. Her kolluk biriminde bu şartlara sahip bir görüşme odasının bulunması zorunludur.

Ceza Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Türk hukuk sisteminde kural olarak dava sürecinde avukat ile çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat ceza davalarının özellikle hürriyeti kısıtlayıcı kararlar ile neticelenme ihtimali göz önüne alındığında kişinin avukat ile temsilinin önemi anlaşılacaktır. Zira hukuki prosedüre hakim, ceza davalarında deneyimli bir avukat ile yargılama sırasında meydana gelebilecek aksiliklerin önüne geçilmesi mümkündür. Savunma hakkının en iyi şekilde kullanılması ile temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmaması için ceza davalarında avukat tutmak faydalı olmaktadır.

Ceza Avukatı Delil Toplayabilir mi?

Bir ceza davasında gerçeğin ortaya çıkarılmasına ilişkin en önemli araç şüphesiz delillerdir. Ceza avukatı bu deliller yoluyla savunmasını gerçekleştirebilecektir. Avukatın delil toplama yetkisi Avukatlık Kanunu m.2’de de belirtilmiştir. Buna göre tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, bankalar, vakıflar, noterler, sigorta şirketleri avukatların istediği bilgi ve belgeleri onların incelemesine sunmakla yükümlüdür. Ceza avukatı toplamış olduğu müvekkilinin lehine olan tüm delilleri savcılık veya mahkemeye sunabilecektir.

Ceza Davalarında Avukat Ücretleri Ne Kadardır?

Ceza avukatı ücretleri konusunda araştırma yapmadan önce hangi ceza davası için avukat ücreti öğrenmek istediğinizi belirlemeniz gerekmektedir. Suç tipini belirledikten sonra o suç tipinin hangi ceza mahkemesinde görüleceği hakkında bilgi edinmeniz ceza avukatları ücretleri konusunda daha net bir fikir verebilecektir. Ceza mahkemeleri şekil itibariyle asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemeleri olarak ikiye ayrılır. Avukat ücretinin ilgilisi olduğunuz ceza davasının hangi mahkemede görüleceğine, soruşturma veya kovuşturmanın hangi aşamasında avukata başvurduğunuza ve dosyanın diğer detaylarına göre değişmektedir. Ceza avukatı fiyatları hakkında daha net bilgi sahibi olmak isterseniz bağlı bulunduğunuz baronun asgari ücret tarifesini inceleyebilirsiniz.

Ceza davaları ve ceza hukuku konusunda uzman olarak çalışan bir hukuk bürosu olarak müvekkillerimizin bir kısmının yüksek  fiyatlardan memnun olmayanların oluşturduğunu belirtebiliriz. Okuyucularımıza önemle tavsiyemiz olması gerekenden yüksek ceza avukatı ücretlerini ödediklerinde ceza davası veya ceza soruşturmalarında daha nitelikli ceza avukatlığı hizmeti alacaklarını düşünmemeleridir. Unutmayınız ki; avukatın ücreti ve seçilebilirliği; bindiği aracın kalitesinden veya kıyafetinin fiyatından değil, bilgi ve tecrübesi ile birlikte ilgilendiği ceza davalarının sayısıyla ölçümlenmelidir.

İSTANBUL CEZA DAVALARI DOSYA TÜRÜİSTANBUL CEZA VE AĞIR CEZA AVUKATI ÜCRETİ 2023
Ağır Ceza Davası Sanık Müdafiliği69.000,00 TL
Ağır Ceza Davacı Mağdur/Katılan Vekilliği44.000,00 TL
Çocuk Ağır Ceza Davası Sanık Müdafiliği69.000,00 TL
Çocuk Ağır Ceza Davası Mağdur/Katılan Müdafiliği44.000,00 TL
Asliye Ceza Davası Sanık Müdafiliği44.000,00 TL
Asliye Ceza Davası Mağdur/Katılan Vekilliği27.000,00 TL
Çocuk Ceza Davası Sanık Müdafiiliği44.000,00 TL
Çocuk Ceza Davası Mağdur/Katılan Vekilliği27.000,00 TL
Fikri ve Sınai Haklar Ceza Davalarında Şikayet ve Takibi23.500,00 TL
Fikri ve Sınai Haklar Ceza Davaları Sanık Müdafiiliği35.000,00 TL
Fikri ve Sınai Haklar Ceza Davaları Müdahil Vekilliği35.000,00 TL
İcra Ceza Mahkemeleri Sanık Müdafiiliği15.000,00 TL
İcra Ceza Mahkemeleri Şikayetçi Vekilliği15.000,00 TL
Aile Mahkemesinde Görülen Tedbir Kararının İhlali Tazyik Hapsi Davası13.000,00 TL
Sulh Cezada Görülen İşler ve Davalar18.000,00 TL
İnfaz Hakimliklerinde Görülen İşler ve Davalar18.000,00 TL
Disiplin Mahkemelerinde Görülen İşler ve Davaları20.000,00 TL
Ceza Soruşturmalarında (Savcılık Aşamasında) Müdafiilik veya Vekillik15.000,00 TL
Cumhuriyet Başsavcılığı Şikayet Dilekçeleri8.000,00 TL
İdari Soruşturmalarda Müdafiilik veya Vekillik15.000,00 TL
Kanun Yararına Bozma ve İdari Merciilerde Vekillik8.000,00 TL
Anayasa Mahkemesi Başvurusu (Duruşmalı)35.000,00 TL
Anayasa Mahkemesi Başvurusu (Duruşmasız)30.000,00 TL
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru (Duruşmalı)113.000,00 TL
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru (Duruşmasız)83.000,00 TL

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun Uygulanmasında Ceza Avukatının Rolü

Haklarınızdan birinin bile hatırlatılmaması ifade tutanağının hukuken sakat olmasına sebebiyet verebilir. İnsanlar genellikle dava açılıp eline mahkeme celbi ulaştığında ceza avukatlarına ulaşmaktadır. Ancak stratejinin soruşturma aşamasında oluşturulmasının öneminden dolayı ceza avukatı ile iletişime geçme zamanınızın soruşturma aşaması olması tavsiye edilmektedir. Bazen “ben zaten suçsuzum, bir şekilde lehime sonuç çıkar” düşüncesiyle haklarında ceza davası açılan insanlar ceza avukatına hiç başvurmayıp, davalarını kendileri takip etmektedirler. Türk hukukuna bazı haller (şüphe veya sanığın çocuk olması, ağır ceza mahkemesinin görev alanını ilgilendiren suçlar vb.) hariç avukat tutmak zorunlu değildir.  Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi ceza hukuku kişilerin hürriyetlerini tehdit eden ve fazlasıyla titiz olmayı gerektiren bir alan olduğu için bir ceza avukatı ile çalışmanın oldukça önemli olduğunu belirtmeliyiz.

Soru Sorma ve Danışma Yöntemi Nedir?

Ceza avukatları; spesifik alanlarla ilgilenen avukatlar olduğundan dolayı ceza hukuku alanında hukuki danışmanlık veya yol haritası talebinde bulunan kişiler için vazgeçilmezdir. Gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında hukuki konuyla ilgili ceza avukatına soru sormak ve danışmak birçok ihlal ve mağduriyetin önüne geçebilmektedir. Ceza davaları konusunda uzman avukatlara soru sorulacak zaman dilimi de önem arz ettiğinden dolayı yöntemin pratik olması her zaman bir avantaj olarak ortaya çıkmaktadır.

Ceza hukuku avukatlarına danışmanın online ve ofiste yüzyüze olmak üzere iki yolu mevcuttur.

  • Online ceza hukuku danışmanlığı almak isteyenlerin öncelikle ceza avukatının iletişim bilgilerine ulaşması, ardından konuyu e-mail veya telefon yoluyla özetlemesi gerekir. Sağlanacak olan hukuk danışmanlığı için ücret belirlenir. Sonrasında anlaşma sağlanırsa alanında uzman ceza davası avukatı yol haritası veya hukuki danışmanlık ile tarafınıza dönebilmektedir.
  • Yüzyüze hukuk bürolarında yapılan ceza avukatına danışma işlemi ise klasik manada hukuki danışmanlıktır. Danışmak istediğiniz ceza hukuku bürosu veya ceza avukatından öncelikle randevu almalısınız. Ardından yüzyüze görüşme esnasında aklınıza takılan tüm ceza hukukuyla ilgili sorularınızı sorabilir, danışmanlık alabilirsiniz.

İki yöntemin de kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmakla beraber, asıl önemli olanın danışılan ceza avukatının tecrübe ve bilgisi olduğunu belirtmek gerekir. İşini doğru yapmaya çalışan iyi bir  avukatı adaletin ve güvenliğin tesis edilmesinin yegâne yolunun hukuki çerçeveden ayrılmamak olduğunu unutmamalıdır.

Ceza davaları ve ceza soruşturmalarında uzun yıllardır tecrübesi bulunan ceza avukatlarımıza ulaşmak istediğinizde iletişim sayfamızda bulunan ceza avukatı danışma ve soru sorma formu doldurarak veya online randevu sayfamızdaki formu doldurup randevu talep ederek Topo Hukuk Bürosu ceza avukatlarına ulaşabilirsiniz.

✅ Hizmet Kapsamı:Hukuk Bürosu
✅ Hizmet Bölgesi:Türkiye
✅ Kuruluş Yılı:2015
☎️ İletişim:+90 212 909 36 98
Yayım tarihi: 5 Ağu 2015