Evrakta Sahtecilik – Belgede Sahtecilik Suçu (TCK 204/1)

 1. Topo Hukuk
 2. Ceza Hukuku
 3. Evrakta Sahtecilik – Belgede Sahtecilik Suçu (TCK 204/1)
1
(1)

Evrakta sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinde “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Resmi belge üzerinde sahteciliğin bir kamu görevlisi ya da herhangi bir kişi tarafından gerçekleştirilmesine dair ayrım, ilgili madde hükmünde yer almaktadır. Bu nedenle evrakta sahtecilik suçunun faili kamu görevlisi olabileceği gibi bir başka kişi da olabilmektedir. TCK m.204’e göre resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, bu belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya belgeyi kullanan kimsenin cezalandırılması söz konusu olacaktır.

Suçun maddi konusunu resmi belge oluşturmaktadır. Aynı zamanda resmi belge hükmünde sayılan belge de bu suçun maddi konusunu oluşturmaktadır. Resmi belgenin tanımını, doktrine ve Yargıtay kararlarına bakarak yapmamız mümkündür. Hukuki sonuç doğurmaya elverişli olan bir irade beyanını içeren ve düzenleyicisinin kim olduğunu gösteren yazılı evrak olarak tanımlanabilmektedir. Bu suçun maddi unsuru ise TCK m.204/1’de yer alan hükme göre sahte olarak düzenlemek, başkalarını aldatacak biçimde değiştirmek veya kullanmak oluşturmaktadır. Yani m.204/1’de yer alan hüküm bakımından seçimlik hareketleri bir suçun söz konusu olduğunu söylemek mümkündür. TCK m.204/2 bakımından ise saymış olduğumuz seçimlik hareketlerin yanında gerçeğe aykırı olarak belge düzenlenmekten de söz edilmiştir.

Evrakta sahtecilik suçunda kasıt arandığından dolayı sehven düzenlenmiş olan bir belge yüzünden beraat edilmesi mümkün hale gelecektir. Dolayısıyla suçun manevi unsurunu genel kastın oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ne var ki Yargıtay, evrakta sahtecilik suçlarında kastı zarar vermek bilinç ve iradesi biçiminde yorumlamaktadır. Fail belgenin sahte olduğunu bilmeden kullanmışsa bu durumda kasten hareket etmiş olmayacaktır. Failin yanılma sonucunda suça konu olan yazıyı, gerçekte belge olmamasına rağmen belge sanması halinde ise tipiklikte tersine yanılma gündeme geleceğinden dolayı failin cezalandırılması mümkün olmayacaktır.

Evrakta Sahtecilik Suçunun Türleri

Evrakta sahtecilik suçu, TCK m.204’e göre birden fazla şekilde ortaya çıkabilmektedir. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi bu suç herhangi bir kişi tarafından işlenebileceği gibi kamu görevlisi tarafından da işlenmesi mümkündür. kamu görevlisinin evrakta sahtecilik suçunun faili olması halinde hakkında verilecek olan cezanın ağırlaştırılması sonucu ortaya çıkacaktır.

TCK m.204’e göre bir resmi belgenin sahte olarak düzenlenmesiyle evrakta sahtecilik suçu oluşacaktır. Aynı zamanda bir resmi belgenin başkalarını aldatacak biçimde düzenlemesiyle de bu suç oluşmuş olacaktır. Resmi belgeyi kullanan kişi de evrakta sahtecilik suçundan dolayı cezalandırılacaktır. Belirtmiş olduğumuz hareketler seçimlik olmasından dolayı içlerinden yalnızca birinin gerçekleştirilmesiyle suç tamamlanmış olacaktır. TCK m.204/1’te belirtilen suç, herhangi bir kimse tarafından işlenebilir. TCK m.204/2’de ise evrakta sahtecilik suçunun kamu görevlisi tarafından işlenmesi konusu üzerinde durulmuştur. İlgili madde hükmüne göre, görevi gereğince düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen kamu görevlisi, suçun faili olacaktır.

Aynı zamanda kamu görevlisi, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak biçimde değiştirirse veya sahte resmi belgeyi kullanırsa da evrakta sahtecilik suçunun faili konumunda olacaktır. Bu seçimlik hareketlerin yanı sıra birinci fıkradan farklı olarak kamu görevlisi açısından bir seçimlik hareket daha öngörülmüştür. Buna göre, gerçeğe aykırı olarak resmi belge düzenlenmesi de evrakta sahtecilik suçunu oluşturacaktır. Suç, bu haliyle yalnızca kamu görevlisi tarafından işlenebilmektedir. Bu durumda fikri sahtecilik ortaya çıkmaktadır.

TCK m.204/3’te ise evrakta sahtecilik suçunun nitelikli hallerine yer verilmiştir. Bu durumlarla karşılaşılması halinde ise fail hakkında hükmolunacak cezanın ağırlaştırılması gerekmektedir. Gerek kamu görevlisi gerekse kamu görevlisi olmayan kişiler açısından suçun konusunu oluşturan belge, eğer kanun hükmü gereğince sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan bir belge niteliğindeyse failin cezasının ağırlaştırılması söz konusu olacaktır. Bu suçun hukuksal ilişkiye dayanan alacağın ispatı ya da gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla işlenmesi halindeyse daha az cezayı gerektiren nitelikli hal mevcut olacaktır.

Evrakta Sahtecilik Suçu Nasıl Oluşur?

Resmi belgede sahtecilik suçunun oluşması için suçun maddi unsurunu oluşturan dört seçimlik hareketten herhangi birinin gerçekleşmesi yeterlidir, suç tamamlanmış olacaktır. Suçun maddi unsurunu oluşturan seçimlik hareketlerden herhangi birisi elde olmayan sebeplerden dolayı tamamlanamamışsa fail, suça teşebbüs nedeniyle sorumlu tutulacaktır. Fakat bu suçta icra hareketinin başlangıcını belirlemek çoğu zaman mümkün olmadığından dolayı suça teşebbüs istisnai durumlarda gündeme gelmektedir. Evrakta sahtecilik suçu, belgenin sahte olarak düzenlemesiyle birlikte tamamlanır; kullanılması ile birlikte ise sona erer.

Özel belgede sahtecilikten farklı olarak, evrakta sahtecilik suçunun cezalandırılabilir olması için yalnızca düzenleme yapılması yeterlidir. Aynı zamanda düzenlenmiş bu sahte belgenin kullanılması gerekmemektedir. Fakat sahte olarak düzenlenen belge aynı zamanda kullanılmışsa ve bu iki hareketi de gerçekleştiren aynı kişiyse yalnızca bir hareketten dolayı cezalandırma söz konusu olacaktır. Çünkü düzenleme ve kullanma evrakta sahtecilik suçunda seçimlik hareket olarak öngörülmüştür. Aynı suç işleme kararı ile birden fazla sahte belgenin düzenlenmesi halindeyse zincirleme suçtan söz edilecektir. Fakat bunun için düzenlenen belgelerin farklı zamanlarda düzenlenmiş olması gerekir aynı zamanda birden fazla sahte belgenin düzenlenmesi halinde zincirleme suç hükümlerine başvurulmayacaktır.

Evrakta Sahtecilik Suçu Cezası Paraya Çevrilebilir Mi?

TCK m.204/1’e göre suçun herhangi bir kimse tarafından işlenmesi durumunda fail hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. TCK m.204/2’ye göre ise suçun faili değişmekle beraber verilecek cezanın oranı da arttırılacaktır. Buna göre, suçun faili olan kamu görevlisi hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Suçun nitelikli halinin gerçekleşmesi durumundaysa fail hakkında hükmolunacak ceza yarı oranında arttırılacaktır. Her halde fail hakkında hükmolunacak cezaların paraya çevrilmesi söz konusu değildir. Ancak TCK m.206’da yer alan resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunun işlenmesi halinde fail hakkında hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunması mümkün olabilmektedir.

Evrakta Sahtecilik Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Evrakta sahtecilik suçu, şikayete bağlı bir suçlardan değildir. Takibat, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen yapılmaktadır. Dolayısıyla bu suç nedeniyle açılacak olan dava bir kamu davası olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu görevlisi hakkında soruşturma yapılabilmesi için 4483 sayılı Kanun uyarınca yetkili merciiden izin alınması gerekmektedir.

Evrakta Sahtecilik Suçundan Kaynaklanan Tazminat Davaları

Resmi evrakta sahtecilik suçu bir kişinin aleyhine işlenmiş olsa dahi mağdur, daima devlet olarak kabul edilmektedir. Bu suçun faili kamu güvenini zedelemiştir. İşlenen suç sebebiyle maddi ya da manevi zarar görmüş olan gerçek kişiler mağdur değil; suçtan zarar gören sıfatı ile soruşturma ve kovuşturmada şikayetçi olup yargılamaya katılabilmektedirler. ( YCGK 2014/202K.)

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 1 / 5. Oy sayısı: 1

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

122 Yorum. Yeni Yorum

 • ünlü bir operatör firmasından hat çıkardım, hat çıkardıktan sonra kimlik fotokopisi verdim ama ne hikmetse 1 ay sonra edevletten kontrol ettiğimde adıma 3 tane hat çıkarılmış gördüm. bu hat çıkaranları ve kimliğimi paylaşacanları dava edebilirmiyim?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   25 Ocak 2017 23:01

   Merhabalar, öncelikle hatları iptal ettirmeniz gerekir. Çünkü hatlar bazı suçlarda kullanılabilir. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor. Daha sonra Bilişim Teknolojileri Kurumunu da durumdan haberdar etmeniz gerekiyor. Ayrıca ilgililere karşı tazminat davası açmak istiyorsanız maddi veya manevi olarak bir zararınız söz konusu olmalıdır. Konuyla ilgili uzman bir avukattan hukuki yardım almanız sürecin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde işlemesini sağlar. Saygılarımla

   Cevapla
 • arkadaşımın kimliğiyle şaka amaçlı bi photoshop yaptım ama ciddiye almış ve kızmış baya dava etti bunun şaka olduğunu nasıl ispat edebilirim mahkemye ?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   26 Ocak 2017 11:27

   Merhabalar, uzman bir avukat yardımıyla iyi bir savunma yapılarak yaptığınızın tamamen şaka amaçlı olduğuna hâkimi ikna etmeniz gerekir. Bir avukat tutmanız sizin lehinize olur, avukat tutamayacak durumda iseniz nasıl bir yol izlemeniz gerektiği ile ilgili yine uzman bir avukattan hukuki destek alabilirsiniz. Saygılarımla

   Cevapla
 • daha önceden evrakta sahtecilik suçundan yatmış biri tekrar şahsımı dolandırmaya kalkmıştır bununla ilgili ibretlik bir sonuç almak isterim lütfen. çünkü ben yutmadım ama yarın öbür gün başkasının canını yakacak bu şahıs. ikinci aynı cezadan olduğu için 10 sene felan yermi?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   17 Ocak 2017 14:20

   Merhabalar,

   Sorunuza tam şu kadar yıl ceza yer diye bir cevap veremeyiz. Evrakın özel mi resmi mi olması durumu değiştirir. Ayrıca suçun tekerrür oluşturması için belirli şartlar gerekiyor. Tekerrür halinde failin cezası artar. Dilerseniz detaylı danışmanlık için ceza hukuku avukatlarımızdan randevu alabilirsiniz.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • maillerimi kontrol ederken türk telekomdan mail geldiğini gördüm ödenmemiş faturalarınız var diyor ve acayip bir numara koymuşlardı aradım sanırım dolandırıcılar bunlar hakkında işlem yapabilirmiyim?

  Cevapla
 • merhabalar. oturduğum sitede kat malikleri tarafından onaylanan ve noter tarafından onaylı bir deftere yazılı olarak alınan bir karar var. yönetici daha sonra bu kararın boş kalan satırına ilavaten bir ekleme yapmış . bunun hukuksal yaptırımı nedir. evrakta sahteciliğe girer mi. teşekkürler

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   15 Şubat 2017 13:09

   Merhabalar, söz konusu durum evrakta sahtecilik suçudur. Savcılığa şikayette bulunabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • evime bir zarf geldi savcılıktan yazılmış görünüşe göre ama kesinlikle sahte olduğuna eminim, gizliden gizliye hesap bilgileri vermişler para yollamam için. yakalatıp mahkemeye vermek istiyorum bu zarfı yollayanı mümkünmüdür?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   21 Şubat 2017 11:00

   Merhabalar, günümüzde çoğalan dolandırıcıların yeni bir yöntemi olmalı. Kendiniz veya bir avukat aracılığıyla savcılığa şikayette bulunabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • halamın oğlu evrakta sahtecilik suçundan mahkemeye verildi, kabul edip özrünü diledi mağdur ailenin zararınıda karşılamayı kabul etti ama karşı taraf kabul etmiyor. hapis cezasını para cezasına çevirebilirmiyiz?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   21 Şubat 2017 15:23

   Merhabalar, uzman bir ceza avukatından hukuki destek almanızı tavsiye ederim. Böylece davanın lehe sonuçlanmasını sağlayabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
   • Evrakta sahtecilikten 8 ay hapsi istenen birisi( dava sonuçlanmadı) bu cezayı para cezasına çevirir mi ve ne kadar olur?

    Cevapla
 • yeğenim arkadaşının kimliğine benzer bir kimlik yapıp facebook hesabını çalmış sanırım. mağdur çocuğun aileside evrakta sahtecilik suçundan yeğenimi mahkemeye vermeye hazırlanıyor. bir savunma hazırlamak için görüşmek isteriz.

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   23 Şubat 2017 12:45

   Merhabalar, internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • dükkanımızın yakınında bizim gibi bir tekel bayi kaçak sigara satıyor daha önceden şikayet ettik ama nasıl olduysa paçayı sıyırmış, bir arkadaşımız daha gitti uyardı bir kere daha ve bi evrak göstermişler kaçak olmadığına dair. arkadaşımda fotoğrafını çekmiş resmen komedi kendilerinin yalandan yazdığı ap açık ortada bun fotoğrafla ceza verdirebilirmiyiz kapatırlarmı dükkanını?

  Cevapla
 • çalıştığım şirket sahte faturalar kesip benide bu işlerine alet ediyorlar, zaten işsizlik almış başını gitmiş fazla sesimi çıkartmiyim diyorum ama insanlık adına bunları mahkemeye vermek istiyorum ceza alırlarmı?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 10:20

   Merhabalar, ALO Maliye olan 170 i arayarak ihbarda bulunabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
   • Benimde calıştığım şirkette 2 yıldan uzun suredir evrakta sahtecilik yapılmakta. Ve buna bende alet ediliyorum. Evrakları bana kestirtiyorlar.. şikayet etsem bende ceza alırmıyım. Hepsinde benim el yazım var çünkü

    Cevapla
 • Sayın Avukat Serdarhan 2003 yılında açılan resmi Evrakta Sahtecilik ve Mühürde sahtecilik davası zaman aşımına uğrar mı? Uğrarsa ne zaman olur ?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 13:28

   Merhabalar, Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl sonra dava zamanaşımına uğrar. Ayrıca bazı durumlarda dava zamanaşımı kesintiye uğrar. Bu durumları dikkate alarak hesaplamayı yapmak gerekir. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Resmi kurum (ösym değil) sınav sorularının önceden alınarak yapıldığı iddiası ne şekilde bu madde konusu olur,olabilir mi?

  Cevapla
 • resmi kurum sınav sorularının (ösym değil) önceden alındığı ve sınavda bu şekilde başarılı olunduğu iddiası bu madde kapsamında nasıl olur, olabilir mi?

  Cevapla
 • Slm iyi günler kamu davam var halen devam etmekte ama emniyet şube silahlı özel guvenlik kartimi silahsiza cevirecek buda benim iş çikisim demek napmam lazım daha dava karara bile varmamış devam ediyor emniyet benden beraat belgesi istiyor

  Cevapla
 • Resmi belgeyi hazirlayan A şahis ama bu belgeyi kullanan B kişisi ise bu durumda bu sucu kim işlemiş olur. ( yani sahte evragi hazirlayan doktor ve bunu kuruma fatura eden başhekimse burdan ceza kime cikmalidir) ( bashekim evragin sahte olup olmadigini nasil bilebilir)

  Cevapla
 • Merhaba başkasının kimlik kartıyla foroğraf değiştirip ehliyet sınavına girdim 3 kez yakalandım mahkeme devam ediyor ne kadar ceza alırım pişmanlık fayda etmiyor tabikide avukatım yok ne gibi yol izlemeliyim yada bu kadar zincirlemesen sonra yapacak bir şey varmi şimdiden tsk

  Cevapla
 • Merhaba calistigim isyerinde gorevim olmamasina ragmen teknik yonetici vasfiyla imzam kullanilmis ne yapmam gerekiyor,yaptirimi varmidir?

  Cevapla
 • Savcılıga sahtelik suçduyurusunda bulunduk.ve savcılık imza örneklerini aldı sonuçlar ne kadar zaman sonra çıkar…senet sahte çıkınca savcılık kararıyla icra takibi bitermi yoksa menfi tesbit davasınında sonuçlanması mı beklenir…Sahte senet düzenlemek suçu tesbit oldukdan sonra mağdur olan sözde borçlu hangi ceza ve tazminat davaları açabilir…

  Cevapla
 • Gemi adamı raporu alacaktım bana çıkarmadılar daha sonra arkadşaım kimliğimle işlem yaptı rapor doldurmak için kan testi falan okuldan atılmamak için yapmak zorunda kaldık sonra doktor anladı şikayet etti ne kadar ceza alırız para cezasına çevirebilir miyiz?

  Cevapla
 • Merhaba bir yakınım temmuz 2008 yılında sahte ehliyetle radara girip,ceza almış bitmiş.
  2018 yılında yani Şimdi sahte kimlikle gbt yakalanmış. Suçun tekrarı durumu söz konusu olur mu? Resmî evrakta sahtecilikte 8 yılmış tekrar konusu diye duydum doğru mu acaba?

  Cevapla
  • 4 yıl önce motor sıkıtor model motoru alırken motor çek me belgeli dedi öyle aldım bende geçengün polis çevirdi beni motora elkoydu motorun şaseler silinmiş motoru aldıgım ehliyetini sesmi çekmiştim çocuk bende öyle aldım motoru polis karakollarda ifadrmi aldı resmi evrak ta sahtecilik işlem yaptılar ne yapmak gerekiyor yardım cı olurmusunuz

   Cevapla
   • Avatar
    Topo Hukuk Bürosu
    11 Eylül 2019 11:08

    Merhaba İsmail Bey,

    Şase silme işlemi ile ilgili daha fazla detayı bize iletirseniz yol haritanızı çıkarabiliriz.

    Saygılarımızla

    Cevapla
 • Merhabalar 3 yil once devlet hastanesinde hemsirelik stajimi tamamlarken bi arkadasimin ricasiyla 2 kisi sahte istirahat raporu duzenlenmistik sahte olarak imzasini attigimiz doktor farkedince savciliga sikayet etti ama hazirladigimiz raporu hastanenin gerekli birimine geri goturup teslim ettim doktorda sikayetini geri cekti ama kamu davasina cevrilmis 1 ay once zarf geldi evrakta sahtecilikten mahkeme gununu falan soylemisler hapis cezasi verilirmi daha once herhangi bir suctan yargilanmadim bisey olurmu acaba

  Cevapla
 • Mrb serdarhan bey geçen yıl evraksız bir motorsiklet aldım yaklaşık 8 ay sonra paraya ihtiyacım olduğu için yine evraksız bir şekilde internet aracığila birine sattım sattım kişi polise yakalandı aracın şasesi silinmiş bu konuda bir fikrim yok aldığım kişinin ilan fotoları yazışmamız vs mevcut .adliyede kağıt geldi iki suçtan suçlanıyorum 204/1 53/1 ve 142/1.e 53/1 diye hiç sabıkam yok maddi durumumda yok nasıl bir yol izlemeliyim alıcağım ceza ne olur ?

  Cevapla
 • Merhaba babam tck m.204/2 den yargılanıyor karar günü önümüzdeki çarşamba avukatı bir şey olmaz diyor ama 3 ila 8 yıl arası hapis gelme ihtimali de var eğer böyle bir karar çıkar ise itiraz edilebilir mi? Ve bilirkişiyi savcı serbest bıraktı babama hapis cezası istedi lütfen bana bir şey söyleyin detayları onunla konuşamıyorum

  Cevapla
 • Merhabalar benim dükkânında elemanım adıma olmayan seyyar POS makinesi kullanmış. Posun sahibinin dükkanı 3 buçuk km uzakta ayrıca POS makinesi şu an elimde bunu kantlayabilir miyim.

  Cevapla
 • Avatar
  Bay violin
  14 Mart 2018 09:57

  Bi arkadaşım üniversite stajını bir hastahanenin izni olmadan kaşelerini kullanarak doldurdu üniversite bunu farketti eğer şikayetçi olunursa ceza yatar mi

  Cevapla
 • Merhaba. Ben bir devlet memuruyum. Müdürüm Elektronik İmza ile imzalaması gereken bir evrakı normal şekilde düzenleyip elektronik imzasız olarak sadece ıslak imza atarak evrakın üzerinde elle yazılmış (sistem tarafından almısı gereken) tarihle bankaya gönderiyör ve kurumun bankada ki açık hesabından bazı yerlere para aktarıyor. Suç duyurusunda bulunsam ne olur. Teşekkürler

  Cevapla
 • Merhabalar serdar bey 2016 yılında tıbbi mumesillik yapmak için bir firmaya sahte uni diploması verdim. 19 gün çalıştım firmaya diploma nın sahte olduğunu söyledim Mah verilmiş anadolu uni tarafindan 54. Asliyede dava açıldı. Ne ile sonuçlanır acaba ilk kez böyle bir durum yaşadım. Teşekkürler

  Cevapla
 • merhabalar öncelikle kolay gelsin ben daha önceleri adıma borç olduğundan dolayı adıma internet açtıramıyordum samimi olduğum bir arkadaşım ve beraber iş yaptığımız arkadaşım kendisinin adına açabileceğimi söyledi kendi rızasıyla fakat imzayı ben attım.arkadaşla olan samimiyetimizden dolayı ben kendisine kullandığım internetin parasını elden ödedim iptal ettirmesini söyledim aynı zamanda kendisinde şahsi olarak elden vermiş olduğum alacağım vardı.arkadaş borcu ödememiş icralık olmuş mal varlığına icra atılmış şimdi bu arkadaş vefat etti ve benden şikayetçi olmuş hem benim ondaki elden verdiğim paramı alamadım aynı zamanda elden ödediğim faturanın parasını ispatlayamıyorum.ne yapabilirim bunun sonucunda ceza alırmıyım.bilgilendirirseniz sevinirim

  Cevapla
 • Ikiz plakadan bir kamu davasi acildi. 204/1 53. Madde ve 54. Maddeden yargilanilmasi diyo. Kamu davasi olarak acilan bu davada biz bu cezayi direk almis mi oluyoruz. Yardimci olmanizi rica edicem.

  Cevapla
 • Merhaba adıma düzenlenen eğitim belgesinin örneğinin arkasına aslını elden teslim aldım diye yazıp imzamın taklidini atıp asıl belgeyide zayi etmiş şikayette bulundum savcılığa eylemi gerçekleştiren kamu görevlisi bende kamu görevlisiyim bu yapılan sahtecilikmidir avukat bey

  Cevapla
 • merhabalar 13,04,2018 yılında trafik kazası yaptık tutanak tuttuk karşı taraf kendi el yazısı ile suçunu itiraf etti imzasını attı daha sonra sigorta bildirim merkezinden (SBM) bana mesaj geldi bende girdim mesaja baktım ki :% 100 kusurluyum şaka gibi geldi bana yok artık dedim neyse trafik kaza tutağına baktım tamamen ifadeler değişmiş suçlu olarak beni göstermiş vede benim imzamı taklit etmiş benim şimdi ne yapmam gerekiyo yani kısacası evrakta sahtecilik yapmış nasıl bir yol izlemem gerekiyo yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
 • Avukatım merhaba ben kendi yetkili olduğum sahibi bulunduğum şirket çekini ticaret yaptığım bir firmaya 5 adet verdim 4 ünü ödedim sonra iflas ettim son çekimi ödeyemedim karşı firma çeki bankaya götürüp arkasını yazdırırken banka çek bedeli ni zorunlu kısmını ödememek için çekin imza sirkümdeki imza ile uyuşmadığını söleyerek çek şekil şartına uymuyo kaşesi vurmuşlar ve karşı taraf evrakta sahtecilik kamu kurum kuruluşlarını dolandırma diye şikayetçi olmuş savcılık ifadem de çekin ve mevcut borcun bana ait olduğunu söledim ve üzerindeki imzanın da kendime ait olduğunu yalnız paraf imzam olmuş dedim imza benim borç benim kimseye zarar amaçlı bi hareketim yok şimdi ağır cezada yargılanıyorum ödediğim 4 evrakta sahtekar dolandırıcı olmuyom şimdimi oluyorum avukatım ceza olurmu yorumunuzu bekliyorum saygılar

  Cevapla
 • merhaba esım doguda calısıyordu guvenlık amaşlı plakada oynama yaptık ve bu ıslem karsılıgında esıme ıdarı sorusturma acıldı olaı ben yaptıgım ıcın ban adlı ıslem yapılacak ben ıfademde esım ozel harekatcı dedım korktk dedım bu konuda bana yaptırım ne olurrrrrr.

  Cevapla
 • Merhabalar,evlilik sebebiyle işten ayrıldım. kıdem tazminatı hak kazandım. içeride 10 günlük yıllık iznim vardı. 4 gününü kullanmıştım. 3 günlük sahte evrak düzenlemişler 7 gün bunun yaptırımı nedir. maddi veya manevi tazminat alabilir miyim? Teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhaba bir arkadaşım özel diş hastanesinden aldığı raporun süresini 1 ilken 10 gün yaptı askeri kurumda çalışıyor mahkemeye verdiler sorum şu istirahati kullanmadı özel evrakta sahtecilikten duruşması olacak hapis cezası alsa para cezasına çevrilir mi

  Cevapla
 • Merhaba,
  Bir apartn giriş katında( kapıcı dairesinde) kiracı olarak kalmaktayım.Bu ev bana kiraya verilirken suyunun kuyu suyu ve parasız olduğu söylendi. 5 yil gectikten sonra bina yöneticisi tarafindan bana bir mail gönderildi.mailde adima gelen su faturası resmi vardi.evde yalnız yasamama ragmen aylik 300tl nın üzerinde su faturasi gelmis ve 5000 tl uzerinde borc birikmis. Hicbir yere abonelik basvurusunda bulunmadığım halde adima fatura gelmiş.yani binanin ortak kuyu suyu saati haberim olmadan tarafima abonelik yapılmış.gaskiye gidip durumu sorduğumda bu abonelik değil dediler ben evde olmadigim için komşuya bir tutanak birakilmis ve bir komşu benim kimlik bilgilerimi vermis tutanakla uzerime bu kadar borç çıkartılmış.tutanagi incelediğimde tutanağı alan komsunun adi yazıyor
  Ve en altında benim adim soyadimin altinda bana ait olmayan imza vardi.gaski müdürüne adimin altindaki imzayi sordum sizin düşündüğünüz gibi bir imza değil dedi ve ben de inanmadim tabi.bu abonelik veya sözleşme değilse adima su faturasi nasil geliyor sadece bir tutanakla su faturasi cikarilir mi ve faturaya baktigimda abone numarası var.bu aboneliği yaptırmadigim ispatlanırsa bu borç benim adimdan düşer mi? Böyle bir durumda nasıl bir yol izlemem gerekir…

  Cevapla
 • Merhaba 2009 yılında birinin kimliğin üzerine resmimi yapistirip hat cikarttim ve 2018 yılında mahkeme açıldı ilk ve tek suçun nasıl bir ceza alırım saygılar

  Cevapla
 • Merhabalar. Baskasinin adina gsm abonelik formu doldurup hatti kullandim. Ancak soz konusu hatla yasadışı herhangi birşey yapmadim. Sikayetten dolayi ozel belgede sahtecilikten 10 ay hapis ve HAGB karari verildi. Ayrica 5809 sayili yasaya muhalefet suçundan 1000 tl adli para cezasi aldim. Bir suctan dolayi iki defa cezalandirilmam dogru mudur?
  Ayrica 10 ay hapis ve HAGB memur olmama engel midir?

  Cevapla
 • Evrakta sahtecilik için mahkeme açmışlar fakat imZa bize ait değil ceza alır mıyız

  Cevapla
 • Merhabalar,
  Ben suriyeliyim, annem çok hasta evden çıkmadığım için pasaport çıkardım ama maalesef ki pasaport sahte çıktı. Ve mahkemem var, şu mahkemede neler olabilir? Ne kararlar verilebilir. Avukata ihtiyacım var.

  Cevapla
 • Kendi nufus cuzdanimin medeni hali yerini değiştirip bekar yazdim ve ayni zamanda fotoğrafim düşmüştu bende başka bir fotoğraf yapistirdim ayni zamanda nufus cuzdanimin renkli fotokopisini cikartirip ayni fotoğraftan yapiştirdim ve preslettim amacim evli yazan kismin bekar gorunmesiydi kiz arkadasima gosterecektim ama pişman oldum gostermedim uygulamada polis ekibi 2.ci kimliği üzerimde gordu bekar yazisi için yaptiğimi dedim ve karakolda ifade verdim ve bu ay sonunda mahkemem var yardimci olurmusunuz

  Cevapla
 • Merhabalar. İş arkadaşım istifa ettiğim x iş yerinden boşluk olduğunda geri dönmemem için benim adıma bimere müdürlerimi şikayet ederek imzamı taklit etmiş. Mahsum bir kişi bu suçu üstlenip işten ayrıldı.mahkemeye versem ıspat edebilirmiyim.

  Cevapla
 • Merhaba ben taşeron red alan birisiyim. Suç tarihim 2003 yılı karar tarihim temiz edilmeden 2014 yılı suçum imza atmak suretiyle resmî evrakta sahtecilik 342/1 1.8 ay 765 s 647/6 tecilli ceza 2018 yılı Ocak memnu haklarımı aldım buna rağmen çalıştığım kurum red verdi ve nisan 2018 sen beri işsizim bende idari mahkemesine dava açtım sizce nasıl bir karar çıkar

  Cevapla
 • Eşim arkadaşının kimliği üzerine kendi fotoğrafını yapıştırıp sınava girdi ama bunun suç olduğunu bilmiyor hapis vezası varmı varsa para cezasına çevirilebilir mi

  Cevapla
  • Merhaba Sare Hanım,

   Evrağın aldatıcılık unsuru olduğu için sıkıntılı bir durumda olduğunuzu belirtebiliriz. Ancak zararın ortaya çıkıp çıkmadığını da ayrıca incelemek gerekir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Slm bir akrabam benim haberim ve imzam olmadan kira sözlesmesi yapmış ve bu sözlesmeyle elektirik abonesini sanki kiracıymıs gibi üzerine almış acaba cezası ne olur

  Cevapla
 • Merhaba arkadaşımın yöneticilik yaptığı ve istifasını verip çıktığı güvenlik kursunda onun imzasını kullanarak güvenlik kartı olmadan adam çalıştırıyorlar sorumlu arkadaşımı gösteriyorlarmış.. Önceden Yönetici olduğu için bu tarz işlerde imzasını kullanıyorlarmış ne yapabiliriz

  Cevapla
 • İyi akşamlar benim başıma söyle bit olay geldi geçen yıl şeker fabrikasından traktörle yük çekerken benim traktörü de komşumuzun plakası takıydı eve giderken motorsiklerler taksiye captı taksici sucu bana attı traktöre çarptılar diye ama bana çarpmadıkları ortaya cıktı bana pikala için para cezası kestiler ve şimdi kamu bna resmi evrakta sahtecikten dava açmış ne olur sizce ne cazası verirler.. Saygılarımla

  Cevapla
  • Merhaba Yunus Bey,

   Kanaatimizce başkasının plakasını kendi aracınıza takmanız evrakta sahtecilik suçu oluşturmaz. Hangi suç türünü oluşturduğu ile ilgili ceza avukatı desteği almanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba serdar bey ben hakan konuyu şöle anlatayım ben tahsin diye bir arkadaşımla istanbula gittim sözde şirkette iş bulmuştuk ama tahsin tamamen bir düzmece bahanelerle beni üzerimize şirket açtırmak için götürmüş ve bunuda başarmışsa ancak şirketin yüzde 94 lük bölümü onun üzerine yapılmış ve sonradan tahsin bayaği bir para ve hapis cezası almış ancak sonradan bu duruma itiraz etmiş bi ara beni polisler resmi evrakta sahtecilik sucundan karakola alıp sağ el yazı ve imza sol el yazı ve imzamı alıp savcılığa çıkartıp serbes bıraktılar ancak hakkin da dava açılmış istanbul 34 düncü asliyede ve başımı yakan tahsinin deilde benim imzalarım çıkmış 😥😥😥😥 sonuç ne olur ona verilen bütün cezaları banami vercekler

  Cevapla
  • Merhaba Hakan Bey,

   Evrakta sahtecilik suçunun farklı görünüş biçimleri mevcuttur. Eğer aslına uygun olmayan bir evrağa imza attıysanız yine suç oluşabilir. Bu yüzden avukat desteği öneririz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • 5 ay bir şirkette çalıştım inşaat üzeri işlerimiz şimdilik bitti dediler ayrıldık 2ay sonra işsizlik maaşıdan yararlanmak için işkura başvurdum örendimki istifa etmişiz ve istifalarımızı imzalamışız tabi hepsini kendileri yapmış bu evrakta sahteciliye girermi girerse para cezası miktar olrak nekadardır

  Cevapla
 • ben birinin yerine ehliyet sinavna girdim kimlikteki fotoyu degistirtim sence ceza yermiyim

  Cevapla
 • Merhaba benim babam 7 aydır cezaevinde suçu evrakta sahtecilik, toplam cezası mükerer olmak üzere 3 yıl 6 ay ve cezası kesinleşmiş infaz kesilmiş bu cezayı paraya çevirebilirmiyiz mahkemeye çıkarmı veya ne zaman serbest bırakılır babam

  Cevapla
 • haksız yere resmi belge sahtecilikten ağır ceza mahkemesinden dava açıldı. Bir “Fotokopi” ile suçsuz yere suçlanıp hapis cezası kesinleşir mi?

  Cevapla
  • Merhaba Nilay Hanım,

   Evrakta sahtecilik suçunun unsurları bakımından değerlendirmek için dava dosyanızı ağır ceza avukatı ile incelemenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Avatar
  Mustafa B.
  5 Mart 2019 00:20

  18 yaşından küçükken arkadaşımın kimliğine kendi fotoğrafımı yapıştırdım iddia bayisine girmek için arkadaşım şikayetçi oldu hapis cezası alır mıyım teseteşekkü

  Cevapla
  • Merhaba Mustafa Bey,

   Kimliğin üzerinde değişiklik yapmanız suç oluşturabilecektir. Konuyla ilgili uzman ceza avukatı ile iletişime geçmenizi öneririz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba boşanma süreci devam eden eşim davanın baba evinin olduğu şehrinde açılması için ikametgah adresini adanaya taşıdı. 1 buçuk yıl sonra boşanmanın gerçekleşmesine az bir zaman kalıp benim üzerime olan taşınmaz tapuma şerh koyabilmek için ben şehir dışında iken evime tekrardan geldi. bu süre zarfında şerh için orda ikamet ettiğini göstermesi ispatlaması gerekiyordu. kira sözleşmesi yaparak benim imzamı taklit ederek imzalayıp belediyeye vererek su aboneliğini üzerine alıp bu su faturası aboneliği ilede nüfus müdürlüğüne gidip beni adresten silip kendini eklemiştir. sahte olan kira sözleşmesinin fotokopisini belediye almadan tekrardan kendisine vermiş. savcılığa şikayette bulunucağım bu belgeyi yırtmışsa nasıl ispatlayabilirim ve ceza alırmı.. şimdiden çok teşekkür ederim

  Cevapla
 • merhaba 1 ay once tekstil orme makineleri aldik ancak makinelerin seri numaralarinin orjinal olmadigina kanaat getirdim..2.el 97 veya 98 model makineyi 2001 model yapmislar..iadeyi kabul etmiyor..ne yapabiliriz ?

  Cevapla
 • Avatar
  SELAHATTİN
  22 Mart 2019 12:45

  MERHABA ben görme engell birisiyim 2009 tarihinde PAŞABAHCE Beykoz devlet hastanesinden yüzde 95 engell raporu aldım onunlada ötv indirimli 2016 tariinde ESKİŞEHİRden araç aldım 2018 tarihinde ESKİŞEHİR vergi dairesinden bana ceza gelmiş ve benide ağır ceza mahkemesine vermişler resmi evrakta sahtecilikten araştırdım hastane arşivinde rapor yüzde 85 bana verilen yüzde 95 herşeyi aynı imzaları bile tek rakamlar farklı ben itiraz ettim fakat eyleme geçildiği için mahkeme oluncakmış not: engelli aracı almak için yüzde 90yeterli oluyor ben hastaneyede gittim fakat değişiklik olmadı başka bir hastaneden yine yüzde 90rapor aldım kendilerine sundum ancak kaideye almadılar ne yapacağımı bilemiyorum yol gösterirseniz sevinirim

  Cevapla
 • Bizim bi aracımız vardı kardesim bir müşteri buldu arac i satalım diye bende kimlik kartımı verdim satış işlemlerini başlat evraklar hazır olsun ben imza atmaya geleyim diye işte çalıştığım için beni aradı evraklar hazır diye Gel imza at diye tamam 10 dakika ya kadar gelirim dedim yanlız arac i alan kişi acelem var hemen gitmem gerek o esnada kardeşime ısrar edince kardesim de benim yerime imza atmış bu adam beni aradı arabayı vermek için geriye bende adamdan gidip arac i tekrar geri aldım yanlız bize mahkemeden kağıt geldi resmi evrakta sahtecilik diye 1 hafta sora mahkemeye cikicaz kardesim ve ben bundan bir ceza alırmı kardesim acaba?

  Cevapla
  • Merhaba Ufuk Bey,

   Resmi evrakta sahtecilik suçu unsurları bakımından zararın oluşup oluşmadığını incelemek gerekir. Hukuki danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba avukat bey
  Sahte rapor düzenleyen para ile satan bir şahıs tarafından 1 günlük istirahat raporu akrabamla aldım. Ve veren şahıs hiç bir şekilde ulaşılmıyor. Adam hattını kapattırmış. Aracı ben olduğum için şüpheli olarak ifade verdim. Suçlamayı red edip o şahısın düzenlediğini ifademe yazdırdım. Raporun sahte olduğundan haberim olmadığını ifade de belirtim. Bu şahıs yakalamazsa benim için nasıl bir süreç olur ? Saygılarımla

  Cevapla
 • merabalar babam mutemetken emekliye ayrıldı.Ardından banka hesapları incelendiğinde fazla para yatırdığı tespit edildi ve zimmet çıkarıldı zimmeti babam ödedi,ardından soruşturma açıldı bu soruşturmanın sonucunda babamı ne gibi olaylar bekliyor hapis cezası falan alırmı teşekkür ederim.

  Cevapla
 • dayım annem ile mirasdan kaynaklı husumetten dolayı kendi adına tescilli ve ananemin yaklaşık 32 yıldır oturduğu ev için sahte kira kontratı düzenleyerek icraya vermiş. gelen ödeme emrine ve icra takibine itiraz ettim. dosyasının 1 suretini istediğimde 2005 yılında adıma düzenlenmiş ve imzalanmış bir kira kontratı olduğunu gördüm. savcılığa sahte evrak düzenleme ve dolandırıcılık ile ilgili suç duyurusunda bulundum. imzanın bana ait olmadığına dair yazı ve imza örneği verdim. 1 ay sonra yetkili mahkemenin farklı bir yer olduğunu ileri sürerek tekrar icra takibi başlatmışlar. karşı tarafın avukatı ile görüşmemde müvekkilinin vekaleti ve talimatı üzerine işlem yaptığını evrağın sahteliği ile ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi. ananeme benim baktığımı kendi oğlunun evinde oturması için benim sözleşme yaptığımı beyan etmiş. menfi tespit davası açabilirmiyim? kira kontratının sahteliği ne kadar sürede anlaşılır? evrağın sahte olması durumunda cezası nedir?

  Cevapla
  • Merhaba Naciye Hanım,

   Evrakta sahtecilik suçundan başlatılan bir ceza davası hukuk davasını etkilemez. O yüzden farklı süreçler yürüyecektir. Bilirkişi raporunu hukuk mahkemelerine sunmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • sahte lise diplomasiyla guvenlik sinavina girdim kazandim evraklari emniyete verdim kimlik geldi ilerde sorun olurmu

  Cevapla
 • Merhaba 5809 sayılı yasaya muhalefet suçundan 820 tl adli para cezası aldım. 56.63/10 ilgili kanun maddeleri. Bu suç özel belgede sahtecilik olarak değerlendirilir mi ve memurluğa engel bir suç mudur?

  Cevapla
  • Merhaba Emre Bey,

   Evrakta sahtecilikten ceza alıp almadığınız memuriyete engellikte önem arz etmektedir. Bu haliyle memuriyete engel bir durum söz konusu olmaz. Yine de bir ceza hukuku avukatı ile istişare yapmanızı öneririz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • 10 sene calıştığım bır fırma bana istifa etti dıye cıkı vermış bu fırma halen faal olarak calııyor ama şirketi baskalarının uzerıne yapmiş lar acaba bu arada hic bır belgeye imza atmadım.yani ortada istifam yok ,muhasebeciyle paton anlaşıp bana cıkı vermişler bunlar hakkında cumhuriyet savcılığına evrakta sahtecılık sucundan şikayetci olabılırmıyım

  Cevapla
 • Merhaba Bekçilik güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olarak tebliğ edildi. Gerekçe olarak adli sicil arşiv kaydım da 5809 sayılı haberleşme kanununa muhalefet etmekten aldığım 820 tl adli para cezası sahtecilik suçu kapsamında değerlendirilmiş. Memnu hakların iadesini aldım. Dava açtığımız takdirde kazanma ihtimalimiz nedir? Ve idarenin takdir yetkisinin yanlış kullanıldığının ispatını yapabilir miyiz?

  Cevapla
 • Ben devlet memuruyum, konusu suç teşkil etmeyen bir konuyu suçmuş gibi hakkımda rapor düzenlenmesi Evrakta Sahtecilik Suçunu oluştururmu acaba?

  Cevapla
 • Resmi belgede sahtecilik suçundan dava açıldı 204/1,53 maddeden 2 yıl ile 5 yıl arası yazıyılıyor bundan önce hiç bir suçum yok cezayı dışardan mı verir ?

  Cevapla
 • Merhabalar unlu bi elektronik magazasindan bi saat aldim ve saatin kayisi koptugu icin servise verdim saat magaza tekrar gelmis ve bana bilgi verilmeden tekrar servise gonderilmis ve benim imza ve bilgilerim kullanilmis ve yasal 20 is gunu suresi bitti haklarim nelerdir acaba yardimci olursaniz sevinirim iyi aksamlar

  Cevapla
  • Merhaba Bora Bey,

   Sizin imzanız olmadan servise gönderilip gönderilmeyeceği ile ilgili sözleşmeyi incelemek lazım. Evrakta sahtecilik yapıldıysa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Ancak tüketici hakem heyetine de başvurmak diğer bir yoldur.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • iyi günler öncelikle .Telefon bayisiyim. müşteri bize gelir kimliğini verir bizde resimdeki kişi ile eşleşiyormu diye bakarız sonra sistemde tc sini gireriz ve kimlik bilgisiyle uyuşuyorsa vatandaşın talebi doğrultusunda(yeni hat açma , hat taşıma v.s) işlemini yaparız.açılan hatlardan biri sahte kimlik ile açılmış.10 cu ayda mahkemem var .kimliğin kontrol ler den sonra sahte çıkması bizim suçumuzmuş deniyor.merak ediyorum başka ne yapmamız lazımdı.hattı açan suçlu değil kullanan suçlu değil merkez operatör suçlu değil bi tek gariban bayimi suçlu.bu durumda ne yapmamız lazım mahkemede .

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   15 Temmuz 2019 13:29

   Merhaba Mesut Bey,

   Sahte olduğunu öngörebiliyor muydunuz ? Bu soru önemlidir. Kast olmadığı durumlarda evrakta sahtecilik suçundan avantaj sizdedir. Bize 0212 679 32 53 ten ulaşırsanız yardımcı olabiliriz:

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba iyi günler ben öz abimin kimliğinin resmini kaldı ıp kendi resmimi yapıştırdım sadece ama sadece askerklikte bakaye kaldığım için yaptım başka hiç bi işlem hiç bişey yapmadım. Polisler aldı kimliği ifademi aldı serbest bıraktılar bişey çıkmaz dedilrr ama bana dava açılmış ne olacak peki??

  Cevapla
 • merhabalar. yaklaşık 10.09. 2017 tarihinde bir özel kurumda öğretmen olarak göreve başladım. Ancak yaşadığım bazı problemlerden dolayı 19.03.2018 tarihinde istifa edip kurumdan ayrıldım.Kurum müdürü iş yerinden usulsüz ayrıldığım gerekçesiyle milli eğitime suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık 4 ay süren soruşturma sonucunda milli eğitim müdürlüğü tarafından 2.113 tl ceza aldım ve bu cezayı ödemek durumunda kaldım. Soruşturmanın üzerinden 1 yıl geçtikten sonra kurum müdürü tarafından milli eğitime gönderilen iş sözleşmesinin benim imzamın taklit edilerek sahte olarak düzenlendiğini fark ettim. Bu sahte sözleşmeden dolayı maddi ve manevi zarara uğradım. Kuruma maddi ve manevi tazminat davası açabilir miyiz? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor?

  Cevapla
 • merhabalar. kamuda çalışıyoruz. 5 ay once arazide yaptırdığımız bir iste isi yapan kisi bize isi bitirdiğini beyan etti. bizde onun beyanindaki söylediği adetler üzerinden odeme evrağı ve olcu tespit tutanağı duzenledik. ama sayinin eksik olduğunu daha sonraki kontrollerimjzde tespit ettik ve kişiye odeme yapolmasin diye resmi yazi ile odeme evraklarını geri istedik. ancak bize gerçeğe aykırı evrak duzenlemeden yargilama yolu acildi. bunun sonucu bize ne olur

  Cevapla
 • Efendim iyi günler konuya şöyle başlamak istiyorum,2016 yılında Askerlik vazifemi yaptığım dönemde, adıma kayıtlı gsm numaram üzerinden evrakta sahtecilik ile telefon alınmış, ve bu yüzden hacizlik durumundayım,yapan kişinin kimliği belli kendisiyle konuyu görüştüğümde ödeme yapmayacağını istediğim yola başvuru yapmamı söyledi,Resmî evraklar O dönemde asker olduğumu kanıtlıyor yardımcı olursanız gerçekten mutlu olurum iyi günler

  Cevapla
 • Avatar
  Topo Hukuk Bürosu
  2 Eylül 2019 06:34

  Merhaba Sercan Bey,

  Kira sözleşmesinde sahtecilik olup olmadığına göre cevabımız değişebilecektir. Diğer konularla ilgili ekibimiz tarafınıza ulaşmıştır.

  Saygılarımızla

  Cevapla
 • Merhaba ben 2 buçuk ay kadar inşaat ve sigorta üzerine hizmet veren bir ofiste işe başladım . İş yeri sahibinin ofis ve evrak işlemlerinin tamamını ben takip ediyordum . Birgün ailesiyle çıktığı bir gezide kaza geçirmiş bir kaç gün ofise gelmedi . Ofiste başka bir calisan bayan daha vardı o emlak tarafıyla ilgileniyordu uzun zamandır birbirlerini taniyorlarmis ve o calisanina aynı iş yerini göstererek paravan bir şirket kurdu . İkisininde gelir gider evrak işleriyle ben ilgileniyordum .İş yeri sahibi iş yerine geldi bir kaç gün sonra şirketin gelir gider kaydını tutmami istedi yanına çağırıp . Kazadan dolayı elimi kullanamiyorum ben söyleyim sen yaz dedi yazdım . Sonrasında insanları dolandırdıkları bir olaya şahit oldum işten ayrıldım ve şikayetçi oldum şimdi ise benim el yazımla benim yazdığım evraklarla dolandırıcılık yaptıklarını öğrendim hakkımda resmi belgede sahtecilik suçlamaları yapmilmis benim yazdığım evraklar çek değildi fakat sunulan belgeler çek belgeleri savcılıkta gördüm gerçekten yazılar benim yazım ama benim yazdığım kağıtlar tevdiye kağıdı gibi kagitlardi . Yapılan dolandiriciliklarla uzaktan yakından alakam yok madur olan kişiler de zaten benden şikayetçi olmamis ama savcılıkta yazılar bana ait dedim olayı olduğu gibi anlattım sizce ne olur yada nasıl bir yol izlemeliyim?

  Cevapla
 • Merhaba ben sahte pasaportla ingiltereye geçiş yapmaya çalıştım. Tanımadığım biriyle konuşup 1 euro para verdim ama bana yakalanırsam yargılanmaya ağını söylemişti şimdi ise soruşturma var ceza alırmıyım?

  Cevapla
 • Merhaba TOPO hukuk bürosu.ehliyetime 5 yıl el koyuldu , 4 senesi bitti..
  Ben geçen sene 600 lira verip sahte ehliyet çıkardım.sonrada bunu jandarmaya yakalattım.hakkımda dava açıldı ve 1 ay sonra mahkemem var.
  Verilecek ceza ne olur paraya veya denetimli serbestlik mi verirler.yada içeri alırlar mı.şimdiden teşekkürler..

  Cevapla
 • Merhaba çalıştığım iş yeri benim adıma imzami taklit etmiş adlı tiptanda bana ait olmadığı çıktı maddi olarak dava acabilirmiyim

  Cevapla
 • Merhaba, adım emre bekçilik sınavlarını geçip asıl olarak kazandım fakat güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olarak tebliğ edildi gerekçe olarak 5809 sayılı haberleşme kanununa muhalefet etmekten aldığım 820 tl adli para cezası sahtecilik suçu kapsamında değerlendirilmiş. Adli sicil arşiv kaydım da 5809 sayılı yasa 56. Maddenin yollanmasıyla 63 /10 maddeleri gereğince 820 tl adli para cezası. İdare davası açtım fakat esastan ret kararı çıktı.istinafta bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz gerekli tüm savunma, bilgive belgeleri sizinle paylaşabilirim. Lütfen bana ulaşın 0507*******

  Cevapla
 • Merhaba hakan bey bundan yaklaşık 3 yıl önce aile ve sosyal politikalardan emekli bir mudur yolsuzluk oldugunu iddia ettiği belgeleri sahitler huzurunda bana teslim etti emniyete gitmekten korkuyor du yanimda ki sahitlerden biriyle gidip emniyete teslim ettik fakat incelemeler yapıldı teslim eden mudur ben onları tanımam vs demiş boyle ifade vermiş ve verdiğini kabul etmemis fakat şahitlerim var hts kayıtlarını baz kayıtlarını da talep edeceğim 136/1.maddeden asliye cez dan hakkimda dava açılmış ceza alirmiyim lütfen yardımcı olabilirmisniz

  Cevapla
 • Avatar
  Çınar F.
  7 Ocak 2020 16:50

  Gençlik spor bakanlığına sahte lise diploması verip yüzme antrenörlüğü belgesi aldım şubatta mahkeme var özel de çalıştım maddi manevi cezası ne olur sizce ?

  Cevapla
 • Iyi gunler bnm adima bnm yerime bnm arkdsm kredi cekmis bn sikaytci oldm mahkeme sonuclandi bni hakli buldu. Ama bu durumda cok mahdur edildim bnm mahduriyetimi tazminat davasi acsam nasil sonuclanir bilgilendirirseniz sevinirimm

  Cevapla
 • Banka kredi sozlesmesinde kefil ve esinin imzasi var rakamlar banka tarafindan dolduruldu limit artiriminda kefil ve esinin imzasi banka tarafindan doldurulup inza atilmistir kefil savciliha sikayette bulundu banka icra kaldirmis ve dosyayi kapali hale geyirmistir

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü