Boşanma Davası Açma
()

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası evlilik birliğini yasal olarak sona erdirmek amacıyla eşlerin birlikte ya da eşlerden birinin açacağı davadır. Boşanma davası eşlerin anlaşmaya varıp varmamasına yahut sebeplerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Eşlerin boşanmanın bütün hukuki sonuçlarında anlaşmaya varmaları halinde açılacak olan dava anlaşmalı boşanma davası olacaktır. Ancak eşlerden yalnız birinin boşanmak istemesi halinde veya eşlerin boşanmanın sonuçlarında anlaşmaya varamamış olmaları halinde açılacak olan dava çekişmeli boşanma davasıdır.

Boşanma Davası Açma Kararı 

Boşanma davası açma kararı verdim ancak boşanmak için ne yapmalıyım bilmiyorum diye düşünen eşler boşanma davası açma kararı verdiklerinde çoğunlukla nasıl boşanacaklarını ve hangi adımları izlemeleri gerektiğini bilmemektedir. Bu noktada eğer boşanma davası açma konusunda kararlı iseniz yapmanız gereken boşanma sebeplerinizi belirlemek ve buna uygun bir dilekçe ile mahkemeye başvurmak olmalıdır.

Boşanma Davası Açmak İçin Ne Yapılmalı?

Boşanmak istiyorum ne yapmalıyım, boşanmak için ne yapmalıyım, nasıl boşanırım soruları boşanma avukatlarının sıklıkla karşılaştığı sorulardandır. Boşanmak istiyorum ne yapmalıyım sorusunu soran taraf öncelikle neden boşanmak istediğini belirlemelidir. Boşanmanın sebeplerini ortaya çıkarmalı ve buna uygun olarak boşanma dilekçesi yazmalıdır. Boşanma dilekçesinin yanında boşanmak isteyen taraf boşanmayı gerektiren olaylara dair delillerini de bulundurmalı ve saklamalıdır. Boşanma davası açmak için gerekli evraklar boşanma davası sürecinin kısalmasında ve olumlu bir sonuç alma noktasında gerekli olmaktadır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası nasıl açılır, hangi sebeplere dayanarak boşanma davası açabilirim? Boşanma davası açmak için hangi sebeplere dayanılabileceği kanunda 161-166. maddelerde sayılmıştır. Buna göre zina, hayata kast, onur kırıcı davranış ve pek kötü muamele, suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, terk veya evlilik birliğinin temelden sarsılması halinde eşlerden biri boşanma davası açabilecektir. Eşlerden biri çekişmeli boşanma davası olarak tek başına dava açabileceği gibi  boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde fikir birliğine vararak birlikte anlaşmalı boşanma davası da açabilmektedir.

Boşanma Davası Açmak için Gerekli Evraklar

Boşanmak için gerekli evraklar nelerdir? Boşanma için gerekli evraklar ilk olarak anlaşmalı veya çekişmeli boşanma dilekçesidir. Boşanma dilekçesi ile Mahkemeye başvurulacak ve boşanma davası açılacaktır. Bununla birlikte anlaşmalı boşanma davalarında davanın açılabilmesi için anlaşmalı boşanma protolokü de gereklidir. Anlaşmalı boşanma protokolünde taraflar boşanmanın her hukuki sonucu konusunda anlaşmaya varmış olmalıdırlar. Eğer anlaşmaya varamamışlarsa dava çekişmeli boşanma davası olarak açılacaktır. Bununla birlikte boşanma süreci içinde çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmaya dönmesi de mümkündür.

Boşanma davası açmak için gerekli evraklar dediğimizde delil listesinin de önemli olduğunu belirtmek gerekecektir. Bu anlamda dava açacak olan eşin delilleri toplaması, mahkemeye tanık listesi sunması, telefon ve mesajlaşma kayıtları, sosyal medya paylaşımları veya mesajları, kredi kartı ekstreleri vb. her türlü evrak davada delil olarak kullanılabilecektir. Boşanmak isteyen tarafın davayı açarken bu delilleri toplaması ve mahkemeye sunması gerekmektedir.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davası nerede açılır, boşanma kararı veren eşlerin merak ettiği soruların başında gelmektedir. Boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Ancak Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurmak gerekecektir. Yargıtay Kararlarına göre Aile Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi boşanma davalarına Aile Mahkemesi sıfatıyla bakacaktır. Davayı görmeye yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi veya eşlerin son 6 aydan beri birlikte yaşadıkları yer mahkemesidir.

Boşanma Davası Açtım, Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası ne kadar sürer sorusu boşanmak isteyen eşler tarafından sıkça sorulmaktadır. Ancak boşanma davası ne kadar sürer sorusuna kesin bir yanıt vermek mümkün olmayacaktır. Dava süreci hukuki prosedürlerin doğru yürütülmesi, boşanmaya dair her türlü delilin toplanması ve mahkemeye sunulması, başvurulan mahkemenin iş yükü, davanın çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma olması gibi hususlara göre değişiklik gösterecektir. Örneğin bir anlaşmalı boşanma davası elbette çekişmeli boşanmalara göre daha kısa sürecektir. Anlaşmalı boşanma davaları en fazla 3-4 ay sürecek iken çekişmeli boşanmalar 4-5 yıla kadar uzanabilmektedir. Boşanma avukatı ile çalışmak boşanma davası süresini yarıya kadar indirebilmektedir.

Boşanma Davası Açma Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma davası açma ücreti harç, yargılama giderleri, gerek duyulduğu takdirde tayin edilen bilirkişi ücretlerini ve bir avukatla birlikte çalışılması halinde avukatlık ücretlerini kapsamaktadır. Boşanma davası açmak için yatırılacak olan harç 2018 yıl itibariyle 35,90 TL olarak karşımıza çıkar. Yargılama ücretlerine baktığımızda ise tebligat çıkarılması, tanık sayısı, bilirkişi, boşanma davasının anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bununla birlikte avukatlık ücreti de danışılacak olan avukata göre değişiklik gösterecektir. Bu anlamda boşanma davası açma ücreti kesin olarak belirlenememektedir. Ancak şunu belirtmek yanlış olmayacaktır ki, anlaşmalı boşanma davası ücreti çekişmeli boşanmalara göre daha az olacaktır. Çünkü çekişmeli boşanma davalarında tanık dinlenmesi, bilirkişi tayini, dava süresinin daha uzun olması gibi birtakım etkenler boşanma davası ücreti hususunda rol oynamaktadır. Bu bağlamda İstanbul Barosu Tavisye Niteliğindeki En Az Ücret Tarifesi’ne bakmak da faydalı olacaktır. Buna göre 2018 yılı itibariyle anlaşmalı boşanma davalarında en az ücret 5000 TL, çekişmeli boşanma davalarında ise 7300 TL’dir.

Tek Celsede Boşanmak Mümkün Müdür?

Boşanma davası ne kadar sürer sorusunu yukarıda yanıtladık. Peki tek celsede boşanma mümkün müdür, tek celsede boşanma ne kadar sürer?  Evet tek celsede boşanma mümkündür. Ancak her ne kadar tek bir duruşmada boşanma gerçekleşiyor olsa da süreç bir günlük olmayacaktır. Çünkü boşanmada dilekçenin verilmesiyle davanın açılması, hakimin tarafları dinlemesi, varsa anlaşmalı boşanma protokolünün onaylanması gibi işlemler bulunmaktadır. Bunlar düşünüldüğünde tek celsede boşanma da 1-2 aylık bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tek celsede boşanma genellikle anlaşmalı boşanma davalarında görülmekle birlikte çekişmeli boşanmalar da da mümkün olabilmektedir. Ancak anlaşmalı boşanmalarda boşanmanın sonuçlarını taraflar belirlediğinden daha çok bu tür boşanmalarda görüldüğünü unutmamak gerekir.

Boşanma Şartları Nelerdir?

Boşanma şartları nelerdir, anlaşmalı boşanma şartları nelerdir? Anlaşmalı boşanma şartları TMK madde 166’da sayılmıştır. Buna göre eşlerin evlilik birliğinin temelden sarsılmasına dayanarak anlaşmalı olarak boşanma davası açabilmeleri için şu şartların gerçekleşmesi gerekmektedir:

-Evlilik birliği en az bir yıl sürmüş olmalıdır.

-Eşler birlikte başvurmalı veya bir eşin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi gerekir.

-Hakim tarafları bizzat dinlemeli ve iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmelidir.

-Taraflar boşanmanın mali sonuçları ve varsa çocukların durumu hakkında bir düzenleme yapmalı ve fikir birliğine varmış olmalıdır.

-Hakim tarafların yapmış olduğu düzenlemeyi uygun bulmalıdır.

Çekişmeli boşanma davasında ise boşanma şartları ayrıca değerlendirilecek, hakim boşanma şartlarının oluşup oluşmadığına delilleri de göz önünde bulundurarak karar verecektir.

Boşanma Davasında Kadın Hakları Nelerdir?

Boşanmada kadının hakları kapsamına mal paylaşımı, velayetin kendisine verilmesi, maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi ve nafaka girmektedir. Bunlara hükmedilmesi için gerekli birtakım şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Örneğin velayeti kendisine alabilmesi bakımından çocuğun menfaatinin annenin yanında kalması yönünde olması gerekmektedir. Yahut nafaka ve tazminat talep edebilmesi için boşanmada erkekten daha az kusurlu olmalı ya da kusursuz olmalıdır. Bununla birlikte boşanmada kadın hakları tam anlamında kullanabilmek için boşanma dilekçesini doğru ve titiz bir şekilde yazmalıdır. Çünkü dilekçede tam ve doğru iletilmeyen talep ileride hakkın kaybedilmesine sebep olabilmektedir. Yahut boşanmayı getiren olayların doğru aktarılmaması da kadını kusurlu gösterebilmektedir.

Boşanma Süreci ve Boşanma İşlemleri

Boşanma süreci eşlerin birlikte ya da eşlerden birinin görevli ve yetkili mahkemeye başvurmasıyla birlikte başlamaktadır. Boşanma işlemlerinden ilki  boşanma dilekçesinin yazımıdır. Boşanma dilekçesinin yazımının uzman boşanma avukatı ile birlikte gerçekleştirilmesi davada büyük önem arz etmektedir. Bu noktada boşanma süreci bir avukatla beraber yürütülmeye başlanmaktadır. Boşanma dilekçesinin verilmesiyle başlayan boşanma işlemleri davanın anlaşmalı olarak açılması halinde anlaşmalı boşanma protokolünü de kapsamaktadır. Bu şekilde boşanma süreci başlayacak, dilekçeleşme aşaması ve duruşmalar ile devam edecektir. Bu süreçte kişilerin maddi gücü oranında bir avukata danışmasıdır. Taraflar maddi durumlarının yetersiz olması durumunda barodan ücretsiz avukat da talep edebilmektedir.

Boşanma süreci delillerin sunulması ile karşılıklı verilecek dilekçelerden sonra ön inceleme aşaması, tahkikata geçilmesi ve gösterilen delillerin toplanması sonucunda karar verilmesiyle son bulacaktır.

Boşanma Dilekçelerinin Karşılıklı Verilmesi İşlemi

Boşanma davasında dilekçelerin karşılıklı verilmesi işlemi ilk aşamayı oluşturmaktadır. Bu aşamada taraflar boşanmayı gerektiren olayları açıklar, iddiaları ve taleplerini belirtirler. Davalı davacının dilekçesine cevap dilekçesi yazma hakkına sahiptir. Bununla birlikte davacı da cevap dilekçesine cevap yazabilmektedir. Bu suretle tarafların ikişer kez dilekçe verme hakları bulunduğunu söylemek gerekir. Boşanma dilekçelerinin verilmesinde HMK’ya göre belirlenen süre tebligat tarihinden itibaren 14 gündür.

Boşanma Davası Duruşmalarının Yapılması

Boşanma süreci boyunca boşanma davası duruşmaları ön inceleme, tahkikat, sözlü yargılama ve hüküm aşamalarını içermektedir. Ön inceleme aşamasında dava şartları ve davaya yapılan itirazlar değerlendirilir. Bunlarla birlikte uyuşmazlığın ne olduğu belirlenir. Tahkikat aşamasında boşanmak isteyen eşlerin ileri sürdüğü iddia ve savunmalar incelenmektedir. Sözlü yargılama aşamasında ise taraflar boşanma davasına dair son sözlerini açıklarlar. Bunun sonucunda yargılama sona erer ve hüküm verilir. Taraflar verilen kararı tebliğ aldığında ya hükmün kesinleşmesi gerçekleşecek ya da istinaf ve temyiz gibi kanun yollarına başvurabilecektir.

Boşanmada Nafaka Süreci

Boşanma davası süreci içinde ihtiyacı olan taraf nafaka isteminde bulunabilecektir. Boşanmada nafaka iştirak, yoksulluk, yardım nafakası olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte dava sürecinde hükmedilebilecek olan nafaka türüne ise tedbir nafakası denmektedir. Tedbir nafakası boşanmada nafaka isteminde bulunan tarafa verilmek üzere hakim tarafıdan karar verilen geçici bir nafaka türüdür. Tedbir nafakasına eşlerden biri hakkında ve çocuk hakkında hükmedilebilir.

Boşanmada nafaka türlerinden biri yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakası boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan tarafa verilecektir. Ancak burada önemli olan nokta nafaka talebinde bulunan kişinin boşanmaya sebep olan olaylarda kusursuz ya da nafaka yükümlüsünden daha hafif kusurlu olması gerektiğidir. Bir diğer nafaka türü olan iştirak nafakası ise çocuklar bakımından düzenlenmiştir. Velayet kendisine verilmeyen taraf çocuğun her türlü bakım ve eğitim giderlerine kendi gücü oranında katılmalıdır.

Boşanmada Tazminat Süreci

Evlilik birliğinin sona erdirilmesinde yani boşanmada tazminat istenebilir. Ancak boşanmada tazminat talep edilebilmesi tazminat talep eden tarafın boşanmayı getiren olaylarda kusursuz ya da daha az kusurlu olması gerekmektedir. Boşanmada tazminat maddi ve manevi olarak iki türlüdür. Maddi tazminat istemi için boşanmanın, talepte bulunan tarafın mevcut ya da beklenen menfaatlerinde zarar sebep olması gerekmektedir. Bu durumda kusurlu tarafa gücü oranında tazminata hükmedilecektir.

Boşanmada tazminat türlerinden diğeri olan manevi tazminat ise boşanmayı gerektiren olaylardan ya da evlilik birliğinin sona ermesinden dolayı kişilik hakları zedelenen taraf tarafından istenebilecektir. Maddi ve manevi tazminatın miktarına ise hakim takdir hakkı çerçevesinde karar verecektir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Süreci

Evlilik birliğinin kurulması ile meydana gelen eşler arasındaki ekonomik ortaklık boşanma ile sona erecektir. Boşanmada mal paylaşımı adı verilen bu süreçte eşlerin tabi oldukları yasal mal rejimine göre hareket edilmesi gerekmektedir. TMK dört farklı mal rejimi düzenlemiştir. Eşler bunlardan herhangi birini kendileri belirlemediği sürece mal rejimleri edinilmiş mallara katılma rejimidir. Ancak taraflar mal rejimi sözleşmesi, bir diğer deyimle evlilik sözleşmesi ile kendi aralarında belirledikleri bir mal rejimini de seçebilmektedir. Boşanmada mal paylaşımı TMK m. 179 uyarınca eşlerin bağlı olduğu mal rejimi hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Boşanma Davasında Avukatın Önemi

Boşanma davaları hukukumuzda büyük önem arz etmektedir. Kişilerin yaşantılarıyla yakından ilgili olan bu davalarda ufak usul hataları bile hak kayıplarına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle boşanmak isteyen kimselerin uzman boşanma avukatı ile görüşerek dava açmalarını tavsiye etmekteyiz. Boşanma avukatı boşanma dilekçesi yazımında yardımcı olacak ve boşanmaya dair her türlü delilin toplanması ile mahkemeye sunulması hususunda hizmet verecektir. Sürecin boşanma avukatı ile birlikte yürütülmesi halinde açılacak dava çekişmeli dahi olsa hukuki anlamda bir hatanın olmayacağı göz önüne alınırsa dava süresi de kısalacaktır. Bununla birlikte boşanmak isteyen tarafın nafaka, tazminat gibi taleplerinin iletilmesi ve davanın her an takip edilmesi için boşanma avukatına danışılması önem arz eder.

Topo Hukuk Bürosu boşanma davası, boşanma dilekçesi yazımı hususunda müvekkillerine uzman boşanma avukatları ile hizmet vermektedir. Bununla birlikte sitesinde boşanma konusunda yayınlamış olduğu makaleleri ile müvekkillerini bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Boşanma davasıyla ilgili aklınıza takılan soruları danışma formundan iletebilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Henüz oylama yapılmadı

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

Makalemizde neyi eksik buldunuz?

7 Yorum. Yeni Yorum

 • Bilgi için teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Boşanmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   3 Haziran 2019 13:43

   Merhaba İrfan Bey,

   Boşanma davası açma sürecinde yanınızda bir avukatın olmasını öneriyoruz. Bizimle iletişime geçerseniz yardımcı olabiliriz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ben anlaşmalı boşanmak istiyotum bunun için avutkat tutmam şartmı dilekçeyi kimden alırım ve ne şekilde doldurmam lazım adliyeden kendim yapabilirmiyim bu işi

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   13 Kasım 2019 09:08

   Merhaba Yakup Bey,

   Anlaşmalı boşanma davası açma süreci için avukat tutma zorunluluğu yoktur. Dilekçesini kendiniz de yazabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Boşanmak istemiyorum eşim bana boşnma davası actı boşanmak istemiyorum

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü