bosanma davasi acma ve bosanma sureci

Boşanma davası Türk Medeni Kanununda yer alan düzenlemeler çerçevesinde yasal olarak evlilik birliğini sona erdirmek amacıyla açılan dava türüdür. Bu dava eşlerden biri tarafından diğerine yöneltilerek açılabileceği gibi eşlerin anlaşarak birlikte başvurması yoluyla da açılabilir.

Boşanma davası eşlerin anlaşmaya varıp varmamasına yahut boşanma sebeplerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Eşlerin boşanmanın bütün hukuki sonuçlarında anlaşmaya varmaları halinde açılacak olan dava anlaşmalı boşanma davasıdır. Ancak eşlerden yalnız birinin boşanmak istemesi halinde veya eşlerin boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde anlaşmaya varamamış olmaları halinde açılacak olan dava çekişmeli boşanma davası olacaktır.

Boşanma Davası Açmak İçin Ne Yapılmalıdır?

“Boşanmak istiyorum ne yapmalıyım?” sorusunu soran taraf öncelikle neden boşanmak istediğini belirlemelidir. Boşanmanın sebeplerini ortaya çıkarmalı ve buna uygun olarak boşanma dilekçesi yazmalıdır. Boşanma dilekçesinin yanında boşanmak isteyen taraf boşanmayı gerektiren olaylara dair delillerini de bulundurmalı ve saklamalıdır. Boşanma davası açmak için gerekli evraklar boşanma davası sürecinin kısalmasında ve olumlu bir sonuç alma noktasında gerekli olmaktadır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açmak için taraflar ilk olarak boşanma sebebini belirlemeli ve varsa buna ilişkin delilleri saklamalıdır. Boşanma davası açmak için hangi sebeplere dayanılabileceği kanunda 161-166. maddelerde sayılmıştır. Buna göre zina, hayata kast, onur kırıcı davranış ve pek kötü muamele, küçük düşürücü suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, terk veya evlilik birliğinin temelden sarsılması halinde eşlerden biri boşanma davası açabilecektir.

 • Zina veya diğer adıyla aldatma evli bir kişinin evlilik birliği devam ederken eşinden başka bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesidir. Belirtilmelidir ki kişi kendisini aldatan eşini daha önceden affetmişse bu sebebe dayanarak boşanma davası açamaz. Aldatma nedeniyle boşanma davası açmak hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayarak ilgili makalemize ulaşabilirsiniz.
 • Hayata kast eşlerden birinin diğerini öldürme girişiminde bulunmasıdır ve kanunda özel bir boşanma sebebi olarak sayılmıştır.
 • Pek kötü muamele ise hayata kast derecesine varmayan ancak kişinin fiziksel bütünlüğüne yönelik olan her türlü saldırıdır. Eşlerden birinin diğer eşin vücut bütünlüğüne saldırıda bulunması mağdur olan eşe bu sebebe dayanarak boşanma davası açma hakkı verir.
 • Onur kırıcı davranış eşlerden birinin diğerini hakaret etme, sövme gibi yollarla küçük düşürme amacı güderek onurunu zedelemesidir.
 • Küçük düşürücü suçtan kasıt toplumun genel anlayışına göre belirlenen hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel saldırı gibi bir kez işlenmekle toplum nezdinde küçük düşürücü olabilecek suçlardır. Küçük düşürücü suç sebebiyle boşanma davası açabilmek için söz konusu suçun diğer eş için birlikte yaşamayı çekilmez hale getirmesi şartı aranmaktadır.
 • Haysiyetsiz hayat sürme kumarbazlık, alkoliklik gibi süreklilik içeren bir durumun mevcut olması halinde söz konusu olur. Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası açabilmek için söz konusu durumun diğer eş için birlikte yaşamayı çekilmez hale getirmesi şartı aranmaktadır.
 • Terk eşlerden birinin herhangi bir haklı gerekçe bulunmaksızın ortak konutu terk etmesini veya diğer eşi terk etmeye zorlamasını ifade eder.
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açabilmek için hastalığın iyileşemeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi gerekmektedir.

Özel boşanma sebeplerinin dışında Medeni Kanun evlilik birliğinin temelden sarsılmasını genel bir boşanma sebebi olarak kabul etmiştir. Anlaşmalı boşanma da aynı maddede düzenlenmiştir. Maddede tarafların birlikte başvurmaları veya bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde birliğin temelden sarsılmış sayılacağı öngörülmüştür.

Boşanma davasının anlaşmalı olarak mı çekişmeli olarak mı açılacağına karar verildikten sonra taraflar gerekli evraklar ile birlikte aile mahkemesine başvurarak davayı açmalıdır. 

Boşanma Davası Açmak için Gerekli Evraklar

Boşanma için gerekli evraklar ilk olarak anlaşmalı veya çekişmeli boşanma dilekçesidir. Boşanma dilekçesi ile mahkemeye başvurulacak ve boşanma davası açılacaktır. Anlaşmalı boşanma davalarında davanın açılabilmesi için dilekçe ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolü de gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünde taraflar boşanmanın her hukuki sonucu hususunda anlaşmaya varmış olmalıdırlar. Herhangi bir hususta anlaşmaya varılamaması halinde dava çekişmeli boşanma davası olarak açılacaktır. Bunun gibi, boşanma süreci içinde çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmaya dönmesi de mümkündür.

Boşanma davası açmak için gerekli evraklar dediğimizde delil listesinin de önemli olduğunu belirtmek gerekir. Davayı açacak olan eş boşanmaya sebep olan olaylara ilişkin delilleri toplamalı ve öncesinde eline geçmiş olan delilleri saklamalıdır. Mahkemeye tanık listesi sunulabileceği gibi telefon ve mesajlaşma kayıtları, sosyal medya paylaşımları veya yazışmalar, kredi kartı ekstreleri vb. her türlü evrak davada delil olarak kullanılabilecektir. Boşanmak isteyen tarafın davayı açarken bu delilleri toplaması ve mahkemeye sunması gerekmektedir.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davasının nerede açılacağı araştırılmadan boşanma işlemlerinin başlatılması davanın yetkisiz bir mahkemede açılması sonucunu doğurabilmektedir. Bu husus elbette ki hak kayıplarına sebep olabilecek bir usul sorunudur. Hukuki prosedüre ilişkin bu ve benzeri hususların dava açmadan önce iyice araştırılması veya alanında uzman bir avukata danışılması gerekir. 

Boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Ancak Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurmak gerekecektir. Yargıtay Kararlarına göre Aile Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi boşanma davalarına Aile Mahkemesi sıfatıyla bakacaktır. Davayı görmeye yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi veya eşlerin son 6 aydan beri birlikte yaşadıkları yer mahkemesidir.

Boşanma Davası Açtım, Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası ne kadar sürer sorusu boşanmak isteyen eşler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Boşanma süreci yaşam alanlarının değişmesi, birlikte yaşamın sona erdirilmesi, çocukların durumu, okulları, eşlerin geliri vb. birçok hususta yeni kararlar almayı gerektirdiğinden davanın ne kadar süreceğinin merak edilmesi doğaldır. Ancak boşanma davası ne kadar sürer sorusuna kesin bir yanıt vermek mümkün olmayacaktır. 

Boşanma davası süreci hukuki prosedürün doğru yürütülmesi, boşanmaya dair her türlü delilin toplanması ve mahkemeye sunulması, başvurulan mahkemenin iş yükü, davanın çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma olması gibi hususlara göre değişiklik gösterecektir. Örneğin bir anlaşmalı boşanma davası elbette çekişmeli boşanmalara göre daha kısa sürecektir. Anlaşmalı boşanma davaları en fazla 3-4 ay sürecek iken çekişmeli boşanmalar 4-5 yıla kadar uzanabilmektedir. Boşanma avukatı ile çalışmak boşanma davası süresini yarıya kadar indirebilmektedir.

Boşanma Davası Açma Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma davası açma ücreti harç, yargılama giderleri, gerek duyulduğu takdirde tayin edilen bilirkişi ücretlerini ve bir avukatla birlikte çalışılması halinde avukatlık ücretlerini kapsamaktadır. 

Boşanma davası açmak için yatırılacak olan harç 2020 yılı itibariyle 54,40 TL olarak karşımıza çıkar. Yargılama ücretlerine baktığımızda ise tebligat çıkarılması, tanık sayısı, bilirkişi, boşanma davasının anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre değişiklik gösterebilmektedir. 

Boşanma davası avukatlık ücreti tarafların hizmet aldığı avukata göre belirlenecek bir husustur. Bu anlamda boşanma davası açma ücreti kesin olarak belirlenememektedir. Ancak şunu belirtmek yanlış olmayacaktır ki, anlaşmalı boşanma davası ücreti çekişmeli boşanmalara göre daha az olacaktır. Çünkü çekişmeli boşanma davalarında tanık dinlenmesi, bilirkişi tayini, dava süresinin daha uzun olması gibi birtakım etkenler boşanma davası ücreti hususunda rol oynamaktadır. Ancak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ücretten daha düşük bir miktarın belirlenmesi mümkün değildir. Bu tarifede asliye mahkemelerinde görülecek davalar hakkında 2020 yılı için asgari olarak 3.400,00 TL ücret belirlenmiştir. Öte yandan Barolar da kendi şehirlerine özgü olarak tavsiye niteliğinde en az ücret tarifeleri yayınlamaktadır. İstanbul Barosu Tavsiye Niteliğindeki En Az Ücret Tarifesine baktığımızda 2020 yılı itibariyle anlaşmalı boşanma davalarında en az ücret 7.000,00 TL; çekişmeli boşanma davalarında ise 10.000,00 TL’dir. Çekişmeli boşanma davası ile birlikte maddi manevi tazminat isteminde bulunulmuş ise avukatlık ücreti 10.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i olarak belirlenmiştir.

Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır? Riskler Nelerdir?

Ücretsiz boşanma davası açmak mümkün değildir. Zira yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere kişi avukat tutmayı tercih etmese bile yine de dava açmak için mahkemeye harç yatırmak zorundadır. Ancak toplumda avukat ücreti ile dava giderlerini ödeme gücü bulunmayan kişilerin de boşanmak isteyebileceği göz önüne alındığında bu durum hakkaniyete aykırı görünmektedir. Hukukumuzda bu haksızlığın önüne geçebilmek adına herkesin bu haktan faydalanabilmesini sağlayan adli yardım kurumu bulunmaktadır. Dava takip masraflarını ödemesi halinde geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürecek olan, ödeme gücünden yoksun kimseler adli yardımdan faydalanabilirler. Adli yardımdan faydalanmak suretiyle ücretsiz boşanma davası açılması halinde ilgili Baro tarafından tarafınıza bir vekil ataması yapılacaktır. 

Tek Celsede Boşanmak Mümkün Müdür?

Tek celsede boşanmak mümkündür. Ancak her ne kadar tek bir duruşmada boşanma gerçekleşiyor olsa da süreç bir günlük olmayacaktır. Çünkü boşanmada dilekçenin verilmesiyle davanın açılması, hâkimin tarafları dinlemesi, varsa anlaşmalı boşanma protokolünün onaylanması gibi işlemler bulunmaktadır. Bunlar düşünüldüğünde tek celsede boşanma da 1-2 aylık bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tek celsede boşanma genellikle anlaşmalı boşanma davalarında görülmekle birlikte çekişmeli boşanmalarda da mümkün olabilmektedir. Ancak anlaşmalı boşanmalarda boşanmanın sonuçlarını taraflar belirlediğinden daha çok bu tür boşanmalarda görüldüğünü unutmamak gerekir.

Boşanma Şartları Nelerdir?

Boşanma şartları nelerdir sorusu çekişmeli boşanma şartları nelerdir ve anlaşmalı boşanma şartları nelerdir olmak üzere iki farklı şekilde incelenmelidir. 

Anlaşmalı boşanma şartları TMK madde 166’da sayılmıştır. Buna göre eşlerin evlilik birliğinin temelden sarsılmasına dayanarak anlaşmalı olarak boşanma davası açabilmeleri için şu şartların gerçekleşmesi gerekmektedir:

 • Evlilik birliği en az bir yıl sürmüş olmalıdır.
 • Eşler birlikte başvurmalıdır veya bir eşin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi gerekir.
 • Hâkim tarafları bizzat dinlemeli ve iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmelidir.
 • Taraflar boşanmanın mali sonuçları ve varsa çocukların durumu hakkında bir düzenleme yapmalı ve fikir birliğine varmış olmalıdır.
 • Hâkim tarafların yapmış olduğu düzenlemeyi uygun bulmalıdır.

Çekişmeli boşanma davasında ise boşanma şartları ayrıca değerlendirilecek, hâkim boşanma şartlarının oluşup oluşmadığına delilleri de göz önünde bulundurarak karar verecektir.

Anlaşmalı Boşanma Sürecinde Ne Gibi Sorunlar Ortaya Çıkabilir?

Anlaşmalı boşanma sürecinde ortaya çıkabilecek sorunlardan bir tanesi hâkimin anlaşmalı boşanma protokolünde yapılan düzenlemeleri kabul etmemesidir. Hâkim uygun gördüğü takdirde taraflar ve çocukların menfaatini gözeterek bu düzenlemeleri değiştirebilecektir. İşbu durumda boşanmaya karar verilebilmesi için tarafların değiştirilen düzenlemeleri kabul etmesi şarttır. 

Boşanma davası nasıl açılır başlığındaki en kolay yöntem olan anlaşmalı boşanma sürecinde ortaya çıkabilecek bir diğer sorun, taraflardan birinin boşanmaktan vazgeçmesi halidir. Taraflardan biri dava açıldıktan sonra boşanmaktan vazgeçerse anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir. Bu noktada vazgeçen taraf hâkimin evlilik birliğinin temelden sarsılmadığına kanaat getirmesi için delillerini sunmalı ve ispata çabalamalıdır.

Boşanma Davasında Kadın Hakları Nelerdir?

Boşanmada kadının hakları kapsamına mal paylaşımı, velayetin kendisine verilmesi, maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi ve nafaka girmektedir. Bunlara hükmedilmesi için gerekli birtakım şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Örneğin velayeti kendisine alabilmesi bakımından çocuğun menfaatinin annenin yanında kalması yönünde olması gerekmektedir. Yahut nafaka ve tazminat talep edebilmesi için boşanmada erkekten daha az kusurlu olmalı ya da kusursuz olmalıdır. Bununla birlikte boşanmada kadın hakları tam anlamında kullanabilmek için boşanma dilekçesini doğru ve titiz bir şekilde yazmalıdır. Çünkü dilekçede tam ve doğru iletilmeyen talep ileride hakkın kaybedilmesine sebep olabilmektedir. Yahut boşanmayı getiren olayların doğru aktarılmaması da kadını kusurlu gösterebilmektedir.

Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Boşanma süreci eşlerin birlikte ya da eşlerden birinin görevli ve yetkili mahkemeye başvurmasıyla birlikte başlamaktadır. Boşanma işlemlerinden ilki boşanma dilekçesinin yazımıdır. Boşanma dilekçesinin yazımının uzman boşanma avukatı ile birlikte gerçekleştirilmesi davada büyük önem arz etmektedir. Bu noktada boşanma süreci bir avukatla beraber yürütülmeye başlanmaktadır. Boşanma dilekçesinin verilmesiyle başlayan boşanma işlemleri davanın anlaşmalı olarak açılması halinde anlaşmalı boşanma protokolünü de kapsamaktadır. Bu şekilde boşanma süreci başlayacak, dilekçeler aşaması ve duruşmalar ile devam edecektir. Bu süreçte kişilerin maddi gücü oranında bir avukata danışmalıdır. Taraflar maddi durumlarının yetersiz olması durumunda barodan ücretsiz avukat da talep edebilmektedir.

Boşanma süreci delillerin sunulması ile karşılıklı verilecek dilekçelerden sonra ön inceleme aşaması, tahkikata geçilmesi ve gösterilen delillerin toplanması sonucunda karar verilmesiyle son bulacaktır.

Boşanma Dilekçelerinin Karşılıklı Verilmesi İşlemi

Boşanma davasında dilekçelerin karşılıklı verilmesi işlemi ilk aşamayı oluşturmaktadır. Bu aşamada taraflar boşanmayı gerektiren olayları açıklar, iddiaları ve taleplerini belirtirler. Davalı davacının dilekçesine cevap dilekçesi yazma hakkına sahiptir. Bununla birlikte davacı da cevap dilekçesine cevap yazabilmektedir. Bu suretle tarafların ikişer kez dilekçe verme hakları bulunduğunu söylemek gerekir. Boşanma dilekçelerinin verilmesinde HMK’ya göre belirlenen süre tebligat tarihinden itibaren 14 gündür.

Boşanma Davası Duruşmalarının Yapılması

Boşanma süreci boyunca boşanma davası duruşmaları ön inceleme, tahkikat, sözlü yargılama ve hüküm aşamalarını içermektedir. Ön inceleme aşamasında dava şartları ve davaya yapılan itirazlar değerlendirilir. Bunlarla birlikte uyuşmazlığın ne olduğu belirlenir. Tahkikat aşamasında boşanmak isteyen eşlerin ileri sürdüğü iddia ve savunmalar incelenmektedir. Sözlü yargılama aşamasında ise taraflar boşanma davasına dair son sözlerini açıklarlar. Bunun sonucunda yargılama sona erer ve hüküm verilir. Taraflar verilen kararı tebliğ aldığında ya hükmün kesinleşmesi gerçekleşecek ya da istinaf ve temyiz gibi kanun yollarına başvurabilecektir.

Boşanmada Nafaka Süreci

Boşanma davası süreci içinde ihtiyacı olan taraf nafaka isteminde bulunabilecektir. Boşanmada nafaka iştirak, yoksulluk, yardım nafakası olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte dava sürecinde hükmedilebilecek olan nafaka türüne ise tedbir nafakası denmektedir. Tedbir nafakası boşanmada nafaka isteminde bulunan tarafa verilmek üzere hâkim tarafından karar verilen geçici bir nafaka türüdür. Tedbir nafakasına eş hakkında veya çocuk hakkında hükmedilebilir.

Boşanmada nafaka türlerinden biri yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakası boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan tarafa verilecektir. Ancak burada önemli olan nokta nafaka talebinde bulunan kişinin boşanmaya sebep olan olaylarda kusursuz ya da nafaka yükümlüsünden daha hafif kusurlu olması gerektiğidir. Bir diğer nafaka türü olan iştirak nafakası ise çocuklar bakımından düzenlenmiştir. Velayet kendisine verilmeyen taraf çocuğun her türlü bakım ve eğitim giderlerine kendi gücü oranında katılmalıdır.

Boşanmada Tazminat Süreci

Evlilik birliğinin sona erdirilmesinde yani boşanmada tazminat istenebilir. Ancak boşanmada tazminat talep edilebilmesi tazminat talep eden tarafın boşanmayı getiren olaylarda kusursuz ya da daha az kusurlu olması gerekmektedir. Boşanmada tazminat maddi ve manevi olarak iki türlüdür. Maddi tazminat istemi için boşanmanın talepte bulunan tarafın mevcut ya da beklenen menfaatlerinde zarara sebep olması gerekmektedir. Bu durumda kusurlu tarafa gücü oranında tazminata hükmedilecektir.

Boşanmada tazminat türlerinden diğeri olan manevi tazminat ise boşanmayı gerektiren olaylardan ya da evlilik birliğinin sona ermesinden dolayı kişilik hakları zedelenen taraf tarafından istenebilecektir. Maddi ve manevi tazminatın miktarına ise hâkim takdir hakkı çerçevesinde karar verecektir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Süreci

Evlilik birliğinin kurulması ile meydana gelen eşler arasındaki ekonomik ortaklık boşanma ile sona erecektir. Boşanmada mal paylaşımı adı verilen bu süreçte eşlerin tabi oldukları yasal mal rejimine göre hareket edilmesi gerekmektedir. TMK dört farklı mal rejimi düzenlemiştir. Eşler bunlardan herhangi birini kendileri belirlemediği sürece mal rejimleri edinilmiş mallara katılma rejimidir. Ancak taraflar mal rejimi sözleşmesi, bir diğer deyimle evlilik sözleşmesi ile kendi aralarında belirledikleri bir mal rejimini de seçebilmektedir. Boşanmada mal paylaşımı TMK m. 179 uyarınca eşlerin bağlı olduğu mal rejimi hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Boşanma Davasında Avukatın Önemi

Boşanma davaları hukukumuzda büyük önem arz etmektedir. Kişilerin yaşantılarıyla yakından ilgili olan bu davalarda ufak usul hataları bile büyük hak kayıplarına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle boşanmak isteyen kimselerin uzman boşanma avukatı ile görüşerek dava açmalarını tavsiye etmekteyiz. Boşanma avukatı boşanma dilekçesi yazımında yardımcı olacak ve boşanmaya dair her türlü delilin toplanması ile mahkemeye sunulması hususunda hizmet verecektir. Sürecin boşanma avukatı ile birlikte yürütülmesi halinde açılacak dava çekişmeli dahi olsa hukuki anlamda bir hatanın olmayacağı göz önüne alınırsa dava süresi de kısalacaktır. Bununla birlikte boşanmak isteyen tarafın nafaka, tazminat gibi taleplerinin iletilmesi ve davanın her an takip edilmesi için boşanma avukatına danışılması önem arz eder.

Topo Hukuk Bürosu boşanma davası, boşanma dilekçesi yazımı hususunda müvekkillerine uzman boşanma avukatları ile hizmet vermektedir. Bununla birlikte sitesinde boşanma konusunda yayınlamış olduğu makaleleri ile müvekkillerini bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Boşanma davasıyla ilgili aklınıza takılan soruları danışma formundan iletebilirsiniz.

İnternetten Boşanma Davası Açma Mümkün Müdür?

Adliyeye gitmeden internetten boşanma davası açmak Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile mümkün hale gelmiş bulunmaktadır. Yeni düzenlemelere göre vatandaşlar UYAP sistemi üzerinden hukuk davaları açabilmektedir. Boşanma davası da hukuk davalarından biridir. Fakat internetten online boşanma davası açmak için dava açmak isteyen tarafın elektronik imzasının bulunması gerekmektedir. E-imza sahibi olmayan vatandaşlar ilk olarak e-imza satın almalıdır. 

İnternetten boşanma davası açmak isteyen vatandaş öncelikle UYAP Editör ile boşanma dilekçesini düzenlemeli ardından e-imzası ile dilekçeyi imzalamalıdır. Elbette adliyede dava açarken yatırılması gereken harç ve dava masrafları online boşanma davası açarken de söz konusu olacaktır. Dilekçenin imzalanmasından sonra davacının gerekli harç ve gider avansını Vakıfbank internet bankacılığı üzerinden ödemesi ile dava açılmış olacaktır. 

Online boşanma davası açma sistemi her ne kadar vatandaşların adliyenin karmaşık ortamına girmeden kolaylıkla dava açabilme imkânı tanımış olsa da taraflar yine de dava açmadan önce boşanma avukatından danışmanlık almalıdır. Boşanma davasında dilekçe hayati önem taşımaktadır. Boşanma dilekçesi yazımında alanında uzman bir avukata başvurmak sürecin hızlandırılmasında da etkili olacaktır. 

Hamileyken Boşanma

Hamileyken boşanma davası açmak mümkündür. Kadının hamile olması evlilik birliğinin sona erdirilmesi hususunda engel teşkil etmemektedir. Daha önce de ifade etmiş olduğumuz üzere boşanmaya karar verilebilmesi için önemli olan TMK’da belirtilmiş boşanma sebeplerinden en az birinin varlığıdır. 

Hamileyken boşanma yalnızca karşı tarafın af iddiasında bulunması mümkünse sürece olumsuz etki edebilecektir. Zira hukukumuzda zina, hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranışa dayanarak boşanmak isteyen kusursuz eşin kusurlu tarafı açık veya örtülü olarak affetmesi boşanma davası açmaya engel olacaktır. Dolayısıyla bu sebeplerin gerçekleşmesinden sonra hamile kalınması af kapsamında kabul edilebilir. Ancak affetme kanıtlanamadıkça boşanma davasına engel teşkil edemez. 

Boşanma Davası Açma Dilekçesi

… ( ) AİLE MAHKEMESİNE,

DAVACI: Ad Soyad, TC Kimlik No

Adres

VEKİLİ:

DAVALI: 

DAVA KONUSU: Aile birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma, müşterek ve reşit olmayan müşterek çocukların velayetinin müvekkilimize verilmesine ve … TL maddi … TL manevi tazminat talebi, dava kesinleştikten sonra 2000 TLsi yoksulluk nafakasına ,2000 TL si iştirak nafakasına dönüşmek üzere 4000 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak müvekkilimize verilmesi talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkil ile davalı 06/05/1992 tarihinde evlenmiştir. Bu evlilikten B.T ve C.T adında iki müşterek çocukları bulunmaktadır. Müşterek çocuklardan B.T reşittir ve üniversite öğrencisidir. Davalı …’da şirket ortağıdır. Ayrıca …’da bulunan işyerinde yönetici pozisyonunda çalışmaktadır. 

2- Davalı eş müvekkilimizi birden fazla kez farklı kadınlar ile aldatmış bu konuda hiçbir pişmanlığı olmadığını da Ek-2’de sunmuş olduğumuz mesajlarda açıkça ifade etmiştir. Öyle ki evliliğinin ilk yıllarından itibaren davalı, eşinden başka kadınlar ile ortak hayat kurmuştur. Bu ilişkilerden sonuncusu olan Ek-1’de sunmuş olduğumuz tanık listesinde bulunan M.T’nin dinlenilmesini talep etmekteyiz. Konuya ilişkin yazışma kayıtları ve fotoğraflar (Ek-3) mevcuttur.

3- Davalı, müvekkil ile evlerini ayırmış olmakla beraber çocuklarıyla dahi ilgilenmemektedir. Müvekkilin çalışmamasına rağmen davalı eş çocukları okula bırakmak için kullandığı aracını satmıştır. Çocukların ve evin ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla müvekkile vermiş olduğu kredi kartını iptal ettirmiştir. Davalı, müvekkilimize apaçık maddi şiddet uygulamaktadır. Davalı bu süreçte yalnızca müvekkilin çocuklarıyla beraber kaldığı evin faturalarını ödemiştir. Çocukların eğitim giderleri müvekkilin ailesi tarafından karşılanmaktadır. (Ek-4 Dekontlar)

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu m.166 ve her türlü hukuki mevzuat.

DELİLLER: Nüfus kayıtları, tapu kayıtları, mahkeme kararı, banka kayıtları, tanık beyanları, fotoğraflar, mesaj yazışma örnekleri, bilirkişi beyanı, keşif.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ile,

1- Aile birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile tarafların boşanmasına

2- Müşterek ve reşit olmayan müşterek çocukların velayetinin müvekkilimize verilmesine

3- … TL maddi … TL manevi tazminat talebi,

4- Dava kesinleştikten sonra 2000 TL’si yoksulluk nafakasına , 2000 TL’si iştirak nafakasına dönüşmek üzere 4000 TL tedbir nafakasının, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıdan alınarak müvekkilimize verilmesine karar verilmesi talebimizdir.

DAVACI VEKİLİ

İMZA

EKLER:

1-Tanık Listesi

2-Mesajlaşma Ekran Görüntüleri

3-Davalının Başka Bir Kadınla Ortak Hayat Kurduğunu Doğrular Fotoğraflar

4- Dekontlar

Yayım tarihi: 26 Kas 2018