0
(0)

Nafaka, boşanma sebebiyle mali anlamda sıkıntıya düşecek veya ihtiyaçlarını karşılayamayacak olan eşe verilmek üzere hakim tarafından takdir edilen paradır. Nafaka, bakım nafakası yahut yardım nafakası olarak iki türlüdür. İştirak, yoksulluk ve tedbir nafakaları bakım nafakası kapsamındadır. 

Nafaka hakkında temel bilgileri verdikten sonra nafaka davası nasıl açılır, boşanmada nafaka şartları nelerdir inceleyelim. 

Boşanmada Nafakanın Şartları Nelerdir?

Boşanmada nafaka şartlarının gerçekleşmesi halinde boşanma sebebiyle maddi zorluğa düşecek taraf diğer eşten nafaka talep edebilir. Bu nafaka şartları ise temel olarak iki tanedir. Buna göre boşanmada nafakaya hükmedilebilmesi için talepte bulunan eş boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olmalı ve nafaka talebinde bulunan eşin boşanmada ağır bir kusuru bulunmamalıdır. Dikkat etmek gerekir ki nafaka talebinde bulunulan eşin kusurlu olup olmaması önem teşkil etmemektedir. 

Boşanma davası anlaşmalı veya çekişmeli olarak açılabilen bir dava türüdür. Anlaşmalı boşanma davasında nafaka, anlaşmalı boşanma protokolünde belirlenmelidir. Nafaka miktarı da bu suretle taraflarca serbestçe belirlenecektir. Çekişmeli boşanma davasında ise şartları sağlayan taraf nafaka talebinde bulunmalıdır. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi nafaka davası şartları talepte bulunanın yoksulluğa düşecek olması ve boşanmada ağır kusurlu olmamasıdır. Öte yandan Kanunda boşanma davasında nafaka talebinde bulunulabilmesi için evliliğin ne kadar sürmesi gerektiğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Boşanmada Nafaka Neye Göre Belirlenir?

Nafaka, bir eşin diğerine veya çocuğuna ödemekle yükümlendirildiği bir miktar paradır. Boşanmada nafaka neye göre belirlenir dediğimizde eşlerin ekonomik ve sosyal durumları, hayatlarını idame ettirebilmek amacıyla belirlenen ihtiyaçlar, günün ekonomik koşulları ile paranın alım gücü göz önüne alınması gereken hususlardandır. 

Tedbir nafakası yalnızca boşanma davası sürecinde verilip, TMK gereğince tarafların barınma, geçim, malların yönetimi ve çocuğun bakım ve eğitim giderleri için tayin edilir. Hakim tüm bunlar için gerekli olan miktarı belirleyerek tedbir olarak tayin eder. 

İştirak nafakası ise çocuğun yetiştirilmesi sürecinde velayetin kendisine verilmediği eş tarafından ödenecektir. Çocuğun barınma, bakım, eğitim, sağlık vb. ihtiyaçları iştirak nafakası takdir edilirken göz önüne alınacaktır. 

Anlaşmalı boşanmalarda tarafların anlaşmalı boşanma protokolünde belirlemiş oldukları nafaka miktarına taraflarca uyulacaktır.

Boşanmada Nafaka Maaşın Ne Kadarıdır?

Nafaka, ödenmemesi halinde icra yolu ile tahsil edilebilmektedir. Bu durum da akıllarda boşanmada ne kadar nafaka ödenir, boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır gibi soruları oluşturmaktadır. Boşanma davasında nafaka ve tazminat oranı, maaşın 4’te 1’idir. Maaşta birden fazla haciz bulunması halinde öncelik sıralamasına konulacaktır. Nafaka alacakları bu sıralamada öncelikli alacaklardandır.  

Nafaka ödenmesi noktasında unutulmamalıdır ki, ödenmediği takdirde hapis yaptırımı ile karşı karşıya kalınabilir.

Geriye Dönük Nafaka Davası Açılabilir Mi?

Geçmişe dönük nafaka davası açılabilir mi sorusunu geçmişe dönük tedbir nafakası ile diğer ödenmemiş nafakalar olmak üzere iki şekilde açıklıyoruz. 

İlk olarak geçmişe dönük tedbir nafakası talebini açıklamak gerekirse bilindiği üzere tedbir nafakası boşanma davası sürecinde takdir edilen, davanın sonuçlanmasıyla sona erecek olan nafakadır. Uzun süren boşanma davalarında maddi anlamda zorluğa düşen tarafa nafaka tayin edilmemiş ise mahkemeden davanın açıldığı tarihten itibaren ödenmek üzere geri dönük tedbir nafakasının ödenmesi talebinde bulunulabilir. Bununla beraber ödenmemiş olan nafakaların geçmişe dönük olarak ödenmesi amacıyla yapılacak talep icra yoluyla yapılacaktır. Buna göre ödenmemiş nafakaların tahsilatı için nafakanın türüne göre ilamlı ya da ilamsız icra takibi başlatılmalıdır.

Nafaka Davası Ne Kadar Sürer ve Gerekli Belgeler Nelerdir?

Nafaka davası ne kadar sürer sorusuna kesin bir yanıt vermek mümkün değildir. Nafaka davasında süre, davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak davanın ortalama olarak 6-7 ay süreceğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Nafaka davası için gerekli belgeler dava dilekçesi ve boşanma sebebini açıklayan her türlü delili kapsamaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında dilekçe ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolünün de mahkemeye sunulması gerektiği unutulmamalıdır. 

Nafaka Davası Açma Ücreti

Nafaka davası açma ücreti vekalet ücretini ve mahkeme masraflarını kapsamaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi’ne göre dava açılırken mahkeme veznesine ödenmesi gereken birtakım masraflar bulunmaktadır. Bunlar tebligat ve posta ücretleri, keşif, bilirkişi ve tanık ücretleri vb. giderleri kapsamaktadır. 

Nafaka davası açma ücreti mahkeme masraflarının yanında avukat vekalet ücretini de kapsar. Avukat vasıtasıyla dava açıldığında avukata ödenecek vekalet ücreti avukatın bulunduğu il, avukatın tecrübesi vb. etkenler ile değişmektedir. Her avukatın vekalet ücreti farklı olabilmektedir. İstanbul Barosu tarafından yayınlanan Tavsiye Niteliğindeki Avukat-Vekil En Az Ücret Tarifesine göre 2020 yılı nafaka davası avukat ücreti için belirlenen tutar 6200,00 TL’dir.

Nafaka Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Nafaka dava dilekçesi Aile Mahkemesine sunulmak üzere hazırlanmalıdır. Davalı nafaka yükümlüsü iken davacı boşanma dolayısıyla yoksulluğa düşen veya müşterek çocukların velayetinin kendisine bırakıldığı eş olacaktır. 

Nafaka dava dilekçesi hazırlanırken dilekçeye ek olarak sunulacak belgelerin toparlanması gerekmektedir. Örneğin iştirak veya eğitim nafakası talep edilirken çocukların eğitiminin devam ettiğini gösterir belge, masraflara dair ödemelere ilişkin dekontlar, kurs kayıtları vb. belgeler sunulmalıdır. Davalının bilinen meslek ve aylık ücreti, bilinmiyorsa resmi kurumlardan öğrenilmesine ilişkin talep dilekçede yer almalıdır. 

Nafaka boşanmış olan eşler arasında alınacak/ödenecek bir parayı ifade etmektedir. Oldukça hassas olan bu konunun bir uzman aile avukatı yardımıyla talep edilmesi davacının yararına olacaktır.  

Nafaka Dava Dilekçesi Örneği

… AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI : Ad Soyad, TC Kimlik No, Adres

DAVALI

KONU : Müşterek çocuklar hakkında nafakaya karar verilmesi talebidir. 

AÇIKLAMALAR :

Davalı … ile … Aile Mahkemesinin 2019/… Esas sayılı kararı ile 2019 yılı Aralık ayında boşanmış bulunmaktayız. 

Ekte sunmuş olduğum mahkeme kararında görüleceği üzere davalı … ile ortak çocuklarımızın velayeti tarafıma bırakılmıştır. Boşanma sürecinde devam etmekte olduğum işimin güvencesiyle davada nafaka talebinde bulunmadım. Bu sebeple çocuklarım ve benim için nafaka bağlanmadı. Ancak 2020 Mart ayında işimden ayrılmak zorunda kaldım. 

Kira, fatura gibi hayati giderler ile çocukların eğitim ve bakım giderleri için boşanmış olduğum davalıdan yardım talebinde bulundum. Kendisi yaptığımız telefon görüşmesinde hiçbir şart alınta yardım etmeyeceğini belirterek görüşmeyi sonlandırmıştır. 

Davalı emekli olup aylık … TL maaş almaktadır. Bunun yanında her ay gayrimenkullerinden edindiği kira gelirleri bulunmaktadır. 

Tarafımın düşmüş olduğu bu zor durumda davalı ile ortak çocuklarımızın okul, kurs, servis vb. eğitim masrafları için nafaka talep etme gereği doğmuştur. 

HUKUKİ DELİLLER : Tanık, yemin, bilirkişi, keşif, tapu kayıtları, sgk kayıtları ve her türlü delil

HUKUKİ SEBEPLER : Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda açıklamış olduğum sebeplerle davalıdan müşterek çocukların eğitim ve bakım giderleri için aylık … TL değerinde iştirak nafakası alınmasına karar verilmesini talep ederim. ../../..

AD SOYAD

İMZA

Nafaka Davası Dilekçesini Avukat İle Yazmanın Önemi

Nafaka davası dilekçesi avukat ile mi yazılmalıdır ? Nafaka davası dilekçesi nafaka talep eden kimselerin dava açması için gerekli olan belgedir. Dilekçenin aile ve boşanma alanında uzman bir avukat ile yazılmasında fayda bulunmaktadır. Dilekçede talebin tam anlamıyla doğru açıklanması nafaka alınabilmesi için gereklidir. Boşanma ve nafaka davaları aile açısından zorlu ve oldukça önemli bir süreç olarak karşımıza çıkar. Bu sürecin doğru adımlarla ve hızlı atlatılabilmesi için nafaka davası dilekçesi uzman bir avukatla yazılmalı, konu ile ilgili bilgiler uzmanından alınmalıdır.

Çocuk Babaya Nafaka Davası Açabilir mi?

TMK hükümleri gereğince çocuk babaya nafaka davası açabilir. Zira Kanun çocuğun bakımı, eğitimi, korunması için gerekli olan giderlerin anne ve baba tarafından birlikte karşılanmasını öngörmüştür. Anne babaya yüklenen bu yükümlülük çocuğun ergin olmasına kadar devam etmektedir. Fakat ergin olan çocuk eğitim hayatına devam ediyorsa yükümlülük de eğitim sona erene kadar devam edecektir. Bu sebeple TMK 329/3’te de öngörüldüğü üzere çocuk anne veya babasından fiilen kendisine bakmayan tarafa karşı nafaka davası açma hakkına sahiptir. 

Çocuğun Babaya Nafaka Davası Açması Hangi Durumlarda Geçerlidir?

Çocuğun babaya nafaka davası açması iştirak ve eğitim nafakası olarak karşımıza çıkar. İştirak nafakası ergin olmayan çocuğun ergin oluncaya dek alabileceği bakım, eğitim vb. ihtiyaçları için takdir edilen nafakadır. İştirak nafakası çocuk 18 yaşını doldurduğunda kendiliğinden sona erecektir. Ancak eğer çocuğun eğitimi 18 yaşından sonra devam ediyor ise eğitim nafakası ile çocuk nafaka almaya devam eder. Çocuk eğer kendi geçimini sağlayamayacak durumda ve eğitimine de devam ediyorsa eğitimi bitene kadar nafaka talep edebilir.

Nafakada artırım talebiniz varsa, hangi şartlarda artırım yapılabildiğini öğrenmek için; nafaka artırım davası makalemizi okuyunuz.

Boşanmadan Nafaka Alınabilir mi?

Boşanmadan nafaka alınabilmesi TMK 195 hükmüyle mümkün kılınmıştır. Kanun eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde eşlerin ayrı ayrı veya birlikte hakimin müdahalesini talep edebileceğini belirtmiştir. Boşanmadan alınan nafaka türüne tedbir nafakası denilmektedir. 

Hakim m.197 gereğince birlikte yaşama ara verilmesi halinde eşlerden birinin diğerine yapacağı parasal katkıya ilişkin önlem alacaktır. Bu hüküm uyarınca eşlerin boşanmadan nafaka alabilmesi için birlikte yaşama ara verilmesinin haklı sebebe dayanması gerekmektedir. Birlikte yaşama ara verilmesini gerektirecek haklı sebebe eşlerden birinin diğerine şiddet uygulaması,  aldatma, terk veya kötü alışkanlık, madde bağımlılığı örnek gösterilebilir. 

Okuyan Erkek Çocuğa Kaç Yaşına Kadar Nafaka Ödenebilir?

Okuyan erkek çocuğa ödenecek nafaka türü iştirak nafakasıdır. İştirak nafakası çocuğun 18 yaşını doldurup reşit olacağı ana kadar ödenmesine hükmedilen nafaka türüdür. Ancak 18 yaşını doldurmuş erkek çocuk okumaya yani eğitim hayatına devam ediyorsa nafaka ödemelerinin devam etmesi gereklidir. Eğitim nafakası olarak tanımlanan bu nafaka çocuğun eğitimini bitireceği tarihe kadar ödenmeye devam olunur. 

İştirak Nafakası Nedir?

İştirak nafakası müşterek çocuğun eğitim, bakım vb. giderlerine ortak olması gerekliliği dolayısıyla velayetin kendisine verilmeyen eş tarafından ödenmesine karar verilen nafaka türüdür. İştirak nafakasına Türk Medeni Kanunu m.182/2’de öngörülen “Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.” hükmüne istinaden karar verilmektedir. 

Hakimin kendiliğinden takdir etmesi gereken iştirak nafakası velayeti kendisine verilen eş, çocuğa kayyım atanması halinde kayyım veya vasi tarafından da talep edilebilir. Bunlarla beraber ayırt etme gücüne sahip çocuğun giderlerine katılması amacıyla velayeti kendisine verilmeyen tarafa iştirak nafakası davası açması mümkündür. 

Nafaka Almanın Şartları Nelerdir?

Boşanmada nafaka almanın şartları iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası bakımından ayrıca incelenmelidir. Aşağıda nafaka türüne göre özel şartlar belirtilmiş olmakla birlikte her nafaka açısınan hakimin yükümlü tarafın mali gücü oranında nafaka miktarına hükmedeceğini hatırlatmak gerekir. 

İştirak nafakası talep edilecekse nafaka almanın şartları:

 1. Eşlerin ergin olmayan veya ergin olmakla birlikte eğitimine devam eden müşterek bir çocuğunun bulunması 
 2. Müşterek çocuğun velayetinin nafaka talebinde bulunacak eşe verilmiş olması gerekmektedir. 

Yoksulluk nafakası bakımından ise nafaka şartları:

 1. Nafaka talep eden eşin boşanma dolayısıyla yoksulluğa düşecek olması
 2. Boşanmaya sebep olan olaylar üzerinde diğer eşten daha kusurlu olmamasıdır. Nafaka yükümlüsünde ise kusur şartı aranmamaktadır. 

Nafaka Davasında Yetkili Mahkeme

Nafaka davalarında özel mahkemeler görevlidir. Görevli mahkeme taraflardan birinin bulunduğu yer Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi görevli mahkeme olarak karşımıza çıkar.  

Boşanma davasından sonra açılan nafaka davasında yetkili mahkeme taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Ancak daha önceden hükmedilmiş nafakanın uyarlanması talebiyle açılan nafaka davalarında yetkili mahkeme ilk kararı veren mahkemedir.

Nafaka Davası Zamanaşımı 

Nafaka davası zamanaşımı var mıdır, yetkili mahkeme neresidir sorularınızı cevaplıyoruz. Nafaka davası zamanaşımı TMK madde 178’de belirtilmiştir. İlgili maddeye göre evlilik birliğinin boşanma ile sona ermesinden itibaren bir yıl sonra, boşanmadan doğan dava hakları zamanaşımına uğrayacaktır. Nafaka talebinde bulunacak kimse nafaka davası zamanaşımı geçmeden nafaka davasında yetkili Aile Mahkemesine başvurmalıdır.

Nafaka davası açmak isteyen müvekkillerimiz aile hukuku alanında uzman boşanma avukatımız ile görüşmek için iletişim sayfasından Topo Hukuk Bürosu’na müracaat edip randevu alabilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 0 / 5. Oy sayısı: 0

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

102 Yorum. Yeni Yorum

 • merhaba ,ben murat.sorum olacaktı.eşim kamuda çalışıyor ve maaşı benden yüksek,evi onun üstüne yaptık ve 6 yıl daha bankaya kredi borcumuz var.ben özel sektörde çalışıyorum,benim üstümede ihtiyaç kredisi çekmiştim ve 3 daha kredi borcum var.ir oğlumuz var.bu arada 20 bin tl lik arabamız var.benim üstüme .boşanma davasını o açacak ;araba bende kalacak,ev onda kalacak,borcunu ödeyecek,ama evi satmasını istemiyorum.oğlumun velayetinide ona vermek istiyorum.kendime ayrı ev açacağım için (evden bir parça eşya dahi almayacağım dan) 8-10 ay oğluma maddi yardımda bulunamayacağım.bu mümkün mü? 2-benden nafaka talep edebilir mi? 3-veya her şeyi ona bıraksam ve evi satmaması ve 8-10 ay oğluma maddi yardım yapamayacağım mümkünmüdür? cevabınızı bekliyorum

  Cevapla
 • Merhaba evlilik dışı bir çocuğum oldu babasından fiziksel ve sözel olarak şiddet gördüğüm için ilişkiyi sonlandırdım fakat çalışmıyorum bebeğim 7 aylık şu anda çalışmam mümkün değildir.nasıl bir yol izlemeliyim,kendim ve çocuğum için nafaka davası açabilirmiyim?

  Cevapla
 • Mrb iyi gunler oncelikle . 3 yil once esimden anlasmali olarak bosandik . Esimin kizima belirledigi nafaka 300 lira fakat hicbizaman kendi adindan yatirmayip kardesinin hesabindan duzensiz olarak yatirmistir. En son yatiridigi tarihte 2017 aralik. 6 ay once 2. Evliligmi yaptim bu durumda eski esim hala nafakadan sorumlumudur ? Birde evlenmeden onceki 6 ay hic yatirmadigi icin dava acmak istiyorum. Maddi anlamda degil cocugun uzerinde hicbi hakka sahip olmadigi halde gelip aliyr bir ay boyunca da geri getirmiyr bu durumdan sikaytci oldugumuzdan dolayi yasal yollarda uzerimize duseni artik yapmak istiyruz. Ne gibi bir yol izlemeliyiz? Simdiden tesekkurler..

  Cevapla
 • İyi günler 5 yıl önce anlaşmalı olarak boşandım.
  Hiç bir nafaka almadım, 21 ve 13 yaşında 2 çocuğum var, ikiside öğrenci, çocuklar için nafaka davası açabilir miyim

  Cevapla
 • Ben Ocak 22 de 3 aylık nafaka için icraya verdim fakat dava tarihi 18 Haziran a verildi bu dava tarihi çok geç değil mi bu kadar uzun olması normal mi ?
  Teşekkürler

  Cevapla
  • Merhaba Rahime Hanım,

   Nafaka davalarının duruşma tarihleri mahkeme yoğunluğuna ve ile göre değişkenlik göstermektedir. Nafaka davası avukatı ile süreci hızlandırma ihtimaliniz yüksektir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Ben 8 yil once bosandim.. Iki oglum var.. Bosandigimda 12 ve 7 yasindalardi… Bosanirken resmi nafakaya baglama… Ben duzenli olarak para gonderecegim demisti… Bende dava uzamasin biran once bitsin kurtulayim diye olur dedim… Ama sekiz yil boyunca asla para gondermedi… Ama suan maddi sıkıntılarim var ve buyuk oglum 21 yasinda kucuk oglum 13 yasinda… Ve onun bes kurus gondermemesi yillardir cok huzursuz ediyor beni ve iki defa daha evlendi hayatini yasiyor… Ben simdi nafaka davasi acmak istiyorum… Sekiz yil sonra acabilirmiyim ve gecmise donuk bir maddi para talep te edebilirmiyim… Bu konuda bilgi verebilirseniz cok mutlu olurum…

  Cevapla
 • merhaba ben 19 yaşında üniversite öğrenciyisim. burs alıyorum ama babamdan da nafaka almak istiyorum . bursum kesilir mi ? ve dava ne kadar sürede sonuçlanır cevap verirseniz çok sevinirim. şimdiden teşşekürler

  Cevapla
 • 18 yasımdan buyugum babam hiç bi şekilde destek olmadı olmuyoda nafaka davası acabilirmiyim

  Cevapla
 • Merhaba .1buçk yılr süren bir boşanma davamz var .18 yalnda oğlm içn nafaka talebinde bulndk ve nafaka bağlandı .fakat babası oğlumu kandırıp icra ve nafakayı iptal etmişler ..şimdi ise babası para nafaka hiçbrşey gndermiyor .oğlm tekrar nafaka davası açabilir mi ögrenci ve gerçekten zor durumdayız

  Cevapla
  • Merhaba Arzu Hanım,

   Babasının oğlunuzun nafakasını nasıl iptal ettiği ile ilgili detay bilgiyi edinmeniz nafaka davasının akıbeti anlamında faydalı olacaktır. 18 yaşını geçse bile okuyan çocuğunuz için nafaka bağlanabilmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba, eşimin benden önceki evliliğinden bir kızı var. Hollanda da boşanma tamamlandı Türkiye de boşanma tanıtıldı. Eşim boşanmayı tanıtmak için vekalet versin diye velayeti annesine bıraktı. Karşı tarafta bir talepte bulunmadı. Bu uzun süren bir dava 4 yıldır ayrılar ancak resmi olarak geçen yıl tamamlandı. Bu süre zarfında eşim kızını sadece karşı tarafın canı istediğinde görebiliyordu. şuan hiç göremiyor ve benden ayrılmadığı sürece göstermeyeceğini söylüyor. çocuğun soyismini de değiştirmiş ve çocuğun türkiye vatandaşlığı yok. En son dün ulaşmaya çalıştık gösterir belki diye ama şahsıma ve eşimin şahsına bir sürü hakaret ederek nafaka ve yıpratma davası açacağını söylüyor. sizce bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz.

  Cevapla
 • Merhaba, 8 yil once boşandım anlaşmalı olarak , o zaman 10 ve 5 yaşında iki çocuğum vardi. Bosanma protokolümüzde, iki cocuk icin toplam 3000tl nafaka verecekti okul odemeleri icin, kendim icin nafaka istememiştim..Bosanirken,uste iki ev verdim..O evleri saati yedi ilk iki yilda..Bize, yalniz 2 ay nafaka odedi..Cocuklar simdi 17 ve 12 oldular ve okul paralarını ödeyemiyorum..Geriye donuk olarak nafakaları toplu almak icin ve bundan sonra da nafaka almak icin dava acabilirmiyim???

  Cevapla
  • Merhaba Ayşe Hanım,

   Boşanma protokolünüzde yazan nafaka miktarını tahsil edemediyseniz nafaka davası değil de nafakadan kaynaklanan icra takibi başlatmalısınız.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba 30 yaşındayım ve babamdan bu yaşıma kadar bir şey görmedim.Dava açabilir miyim yaşadıklarımı ödeyemez ama zarar görsün istiyorum

  Cevapla
 • Merhaba, esimle 2014 yilinda bosandik 2 cocugum var cocuklar icin 300tl anneleri iicin 250 tl nafaka baglandi toplamda 550 tl nafaka oduyorum fakat anneleri nikahsiz fiilen evli gibi bir insanla yasamakta ve o insandan 5 aylik hamile sosyal medyadan elimde ev ortaminda cekilmis resimler hamile oldugunu kendinin soyledigi yazilasmlar var cocuklarimla istanbulda yasiyordu hamile kaldigi o sahisin ikamet ettigi yere cocuklarimla bursaya tasinmislar bugun okullarina gittim kayitlarini bursa osmangaziye alindigini ogrendim cocuklarima olan istirak nafakasini degilde o sahisa odedidigim yolsulluk nafakasini nasil iptal edebilirim nasil bir yol izlemem gerekir. İyi calismalar

  Cevapla
  • Merhaba Serkan Bey,

   Nafaka davası dilekçesi sunarak nafaka davası tabii ki açabilirsiniz. Ancak bundan önce velayet davası açmanız gerekebilir. Konuyla ilgili uzman aile avukatı ile bağlantıya geçmenizi öneririz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • 19 yaşımdayım sadece burs alıyorum. Babamdan hiç nafaka almadım şimdi açmak istiyorum. Ne kadar bağlanır ve ne kadar sürede sonuçlanır bilgilendirebilir misiniz rica etsem.

  Cevapla
 • Merhaba iki çocuğum için babalarına nafaka davası açmak istiyorum biz istanbul da babalari gaziantep te ikamet ediyor davayı istanbuldan acabilirmiyim yardımcı olabilirmisiniz teşekkürler

  Cevapla
 • Merhaba 1996 yılında evlendim 1997 yılında bir oğlum oldu 1999 yılında eşimle ayrıldık çocugun velayetini babaya verdim anlaşmalı daha sonra 2006 yılında çocuk için tekrar barıştık nikah tazelemedik 2008 yılında bir cocugum daha oldu baba nufüsa tanımladı ancak cocuk doğduktan 4 ay sonra başka bir kadınla ilişkisi oldugunu öğrendim ve ayrıldık evli olmadıgımız için 2. Ci oğlum velayeti bende 11 yıldır ben bakıyorum baba 1.ci ve 2. Ci oğluma manevi ve maddi hiçbir destek vermemekle birlikte aramıyor bile 2.ci oğlum için geçmişe dönük iştirak nafakası açabilirmiyim ?

  Cevapla
 • Babama nafaka davasi acmak istiyorum babam 2008 den beri nafaka odemiyo 19 yaşindayim ne yapmayalim

  Cevapla
 • Merhaba. Evlilik dışı iki tane çocuğum var ve çalışmam mümkün değil babaları tarafından dolandirilip söz konusu olan da 2 çocuğum var biri okula diğeri daha küçük bu yüzden de çalışamıyorum nasıl bir yol izlemem gerekir yardım ci olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler

  Cevapla
 • 4 yıl önce anlaşmalı boşandım eski eşim nafaka isteme ben üstüme düşen görevi yaparım dedi velayeti aldım ama şimdi imkânlarım kötü ve eski eşim hiç yardımcı olmuyo engelliyim işsizim ve nafaka davası açmak istiyorum kazanma imkanım varmidir

  Cevapla
 • merhaba 2010 yılında boşandım kağıt üzerinde bır evlılık gerçekleşti düğünü bekliyorduk olmadı ayrılmaya karar verdık sonra dava actım anlaşmalı olarak boşandık hıcbır talebım olmadı düğün masrafları vs tüm borçlar bana kaldı ve ödedim uzun zaman gectı fakat hala hazmedemıyorum o zamanlarda neden bır talep te bulunmadınız dersınız o kadar cok kurtulmak istiyordumkı ondan ve aılesınden oyle bır karar almısım…sorum şu nafaka talebım olabılırmı yada herhangı bır dava acabılırmıyım?..teşekkürler

  Cevapla
 • Merhabalar ben 21 yaşındayım açık öğretimden okuyorum. Psikolojik tedavi görüyorum babam yüzünden. Babama nafaka davası açmak istiyorum ne yapmam gerekiyor açabilir miyim ? Geçmişe dönük nafakaları da alabilir miyim. ? 10 sene oluyor boşanalı annemle babam. Teşekkürler

  Cevapla
 • İyi günler 2016 bosandım bir oglum var 7 yasında bir sene borcu oldugu için bankalara bana kendi sahsi hesabına para göndermemi istedi bende mahcup olmamaları için gönderdim ama bana cocugu mu hiç görme günlerimde göstermedi ve göndermedi bende bu üçreti göndermedim simdi üç yıl sonra bana yenide ödenmemiş nafaka davası actı ama ben cocugumu görmedim ve asla göstermedi sonuc ne olur bilgi alabilirmiuim

  Cevapla
 • Merhaba.esimin babasından kalma 1 evi var.ev benim üzerime.3 tanede çocuğum var.12 7 ve 1.5 yaşında.bende 20 yıldır çalışıyordum.primimi tamamladıktan sonra yeni işten ayrıldım.esimle anlayamadigimız icin uzun zamandır ayrılmak istiyorum.fajat sürekli hem maddi hem manevi tehdit ediliyorum.esim 2400 tl maaş alıyor.nasil bir yol izlemeliyim.anlasmali ayrılmak istedim.bana hiçbirşey vermeyeceğini söyledi.ne yapmsliyim

  Cevapla
 • Merhaba 21 yaşındayım üniversitede 3. sınıf öğrencisiyim.Annem ve babam 13 yaşımdayken boşandılar.Mahmeke nafaka bağladı.Fakat babam hiç nafaka ödemedi.Geriye dönük bir dava açılabilir mi? Açılabilirse bunun maliyeti ne olur?

  Cevapla
 • Merhaba annemle babam ben 20 aylıkken boşanmışlar o zaman belirlenen nafaka 400 tl gibi bir rakammış babam ilk başlarda ödemiş ama sonradan nafakayı hiç bir şekilde yatırmadı şu an 19 yaşındayım babama geçmişe dönük nafaka davası açmak istiyoruz nasıl bir yol izleyebiliriz yardımcı olursanız sevinirim

  Cevapla
  • Merhaba Tuana Hanım,

   Okulunuz devam ediyorsa 19 yaş da dahil nafaka bedellerinizi babanızdan tahsil edebilirsiniz. Burada zamanaşımı süresine dikkat etmeniz gereklidir. Hızlı hareket etmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Ben 4 yıl önce ayrıldım iki çocuğun velayeti ni babaya verdim benim bakacak maddi gücüm yok diye oda hiç bir şekilde nafaka talep etmedi şimdi asgari ücretle calisiyorum bana nafaka davası açacağını söyledi benim evim kira Kredi borcum var maddi durumun iyi değil mahkeme yine de bana o nafakayı odetirmi babanın maddi durumu iyi kendi çiftlikleri var ama sigortası yok

  Cevapla
  • Merhaba Yaren Hanım,

   Maddi durumunuzun nafaka ödemeye yeterli olup olmadığı hakimin takdir yetkisine bağlı olarak karara bağlanacaktır. Nafaka davası ile ilgili hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba 21 yaşındayım öğrenciyim babam küçüklüğümden beri nafaka ödemedi fakat maddi durumumdan ötesi geçmiş ve günümüze dair nafaka davası açabilir miyim sonuç olarak geçmişte açılmamış olması annemin hatası yetişkin olarak hakkımı talep edebilir miyim

  Cevapla
  • Merhaba Aslı Hanım,

   Nafaka ile ilgili zamanaşımı süresi içinde tüm alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz. Okumaya devam ediyorsanız 18’den sonra da nafaka alabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • 19 yaşımdayım Eğitim nafakası açmak istiyorum babama. Gerekli belgeler nelerdir ? kaç günde sonuçlanır. Avukatsız yapabilir miyim ? Cevaplarsanız çok sevirim. Şimdiden teşekkürler

  Cevapla
 • Merhaba 19 yasindayim 6 yasimdan beri nafaka alamadim dogru dürust gondermedi babam hic 18 yasinda evlendim geri ye dönuk nafaka parami alabilirmiyim? Dava açsam eger kaç para tutar?

  Cevapla
  • Merhaba Tuba Hanım,

   Nafakanızı geçmişe yönelik talep edebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
  • Merhaba cevap verirseniz cok mutlu olurum. ben bundan 10 yıl önce aldatma siddet vardı ama anlasmalı olarak bosandım nafaka istemedim, bir kızımız var suan 14 yaşında kızım 3 bucukyasında iken ayrıldık 7 yasına kadar babası maddi manevi yardımcı olmadı kızım 7 yasında iken ben yeni bir yuva kurdum kızımın yuvası olsun istedim ve 7yasından itibaren babası ayda 100 tl ile destek olmaya basladı suan bizim zorumuzla ayda 350tl gondermekte ptt aracılıgyla. Yalnız kendi tarafından nafaka davası acmamı istemedi. 2evliligimde hüsranla sonuclandı ve bundanda bir cocugum var suan 7 yasında. Ben kızımın babasından nafaka talep etmek istıyorum cunku calısmıyorum kızım liseye baslayacak gecim cok zor ve bakmam gereken bir cocugum daha var kızımın babasına bu paranın yetmedigini biraz daha arttırmasını soyledigmde kabul etmiyor. Bu durumda ne yapmam gerekiyor. 2008de bizi bıraktı terk etti 2010 yılında evlenecek diye benden nikahı almaya geldi 2010dan bu yana kanunen ayrıyız. Gecmise dönük nafaka talep edebilirmiyim kızımın hakları neler lütfen cvb verin tesekkurler

   Cevapla
 • Evlik akıl işi değil evlik ticaret dönüşmüş evlenirim anlaşamadım ve sanırım maaş gibi beleş nafaka alırım mantı var ülkede

  Cevapla
 • 25yılık evlıyım ayrı yasıyoruz 2yetışkın çocugum varanlaşmalı boşanmadım dıye evı terk ettı ve 3yıldır gıderlerımızı kasılamıyor kuzımın egıt ım masrafları bıle odemıyor ayrıyasadıgımız 3yıl ve bundansonrakı masraf gıderler içn nafaka davası açabılırmıyım ssk sız bır fırmada çalışıyor 7bıntl aldıgını söyluyormuş herkese bır hayat kadını ile yıyıp içip keyıf yapıyormuş boşamk istemıyorum ortak çocuklarım içn hakkımı alabılırmıyım kıracıyım asgarı ücrele çalıyorum piskolejım ruh saglıgım bozuldu avkat tutacak imkan yok ne yapabılırım

  Cevapla
  • Merhaba Yurdanur Hanım,

   Kızınızın eğitim giderleri için nafaka davası açmanız mümkündür. Ayrıca şuanda aile hukuku ile ilgili olan boşanma konusunu çözüme kavuşturmanız daha öncelikli gözükmektedir. Nafaka alacağınız ise boşanma davasına konu edilebilmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba
  Çocuğumun velayetini anneden 2019 başında aldım. İştirak nafakası için dava açmak istiyorum. Karşı taraf asgari ücretli çalışıyor. Davanın Lehime sonuçlanması ihtimali nedir. Lehte sonuç alabilmek için hazırlamam gereken evrak veya tespit ne olabilir. Teşekkürler

  Cevapla
  • Merhaba Batur Bey,

   Sizin maddi durumunuz iştirak nafakası belirlenmesinde etkili rol oynamaktadır. Ona göre nafaka davasında yol haritası izlemeniz daha doğru olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
   • Anne ve babanın MK ilgili maddesinde çocuğun giderlerine ortak olma zorunluluğu burada devreye girermi acaba. Sonuçta her iki tarafta maddi gücü oranında destek vermek zorundaymıdır yoksa davam Red edilir mi. Teşekkürler.

    Cevapla
 • Merhaba eşimle anlaşmalı boşandık çocuklar için 600 lira nafaka baglandı ama su an ben çalışmıyorum o çalısıyor nafayı azaltabilir veya indirebilir iyim

  Cevapla
 • merhabalar 8 yıl önce ayrıldım nafaka ve tazminat baglandı.ama yarılsdıgım eşim ödeyemedi çocuklarım vaz geçırdıler ve davadan vaz geçtim ama şimdi 14 yaşındaki kızım babasına nafaka davası açmak istiyor bu mümkünmüdür

  Cevapla
 • Merhaba açtıgım çekişmeli boşanma davası sonuçlandı ve karar kesinleşti.Boşanmadık.4 çocuk için aldıgım 1000 tl nafaka kesildi.Şimdi hem velayet hem nafaka için nasıl yol izlemeliyim.

  Cevapla
 • İYİ GÜNLER
  ANNEM VE BABAM 9 SENE ÖNCE BOŞANDILAR . BABAM BU 9 SENEDE ÖDEMESİ GEREKEN NAFAKANIN 3 YA DA 4 YILINI ÖDEMEMİŞTİR . AYLIK OLARAK ÖDEMESİ GEREKEN PARAYI 2 AY 3 AY DA BİR GÖNDERİYORDU ARTIK GÖNDERMİYOR. ANNEM ÖDENEMEYEN NAFAKALARI İÇİN DAVA AÇMAK İSTİYOR .İCRA TAKİBİ BAŞLATMAMIZ GEREKİYOR AMA ANNEM VE BABAM YAŞADIĞIMIZ İL DIŞINDA BOŞANDIKLARI İÇİN ELİMİZDE BOŞANMA KARARI YOK .BU GEREKLİMİDİR DOSYA OLMADAN DİLEKÇEYLE AÇABİLİR MİYİZ . NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM .

  Cevapla
 • Merhaba yaklaşık 1 yıl önce karşılıklı çekişmeli olarak açmış olduğumuz boşanma davamız devam etmektedir 8 ve 3 yaşlarında iki kızım var avukatıma bildirmiş ve talep etmiş olmama rağmen hala çocuklarım için bir tedbir nafakası bağlanmadı bunun hızlandırılabilmesi için ne yapmam gerekiyor bilgilendirirseniz sevinirim…

  Cevapla
 • Merbaha 26 yaşındayım ve açık lisede okuyorum iş bulamıyorum %15engelim var annem de temizliğe gidip geçimimizi sağlıyor babama nafaka davası açabilir miyim veya açarsam maddi destek alabilir miyim

  Cevapla
 • marhabalar babamla annem boşanalı 4 yıl oldu boşandıktan sonra geçinemedik tekrardan birlikte yaşamak zorunda kaldık geçen hafta aramızda kavga oldu darp raporum var ablamında var ben 20 ablam 22, okumuyorum üniverste sınavına yeni girdim kazanma olasılığım yüksek sizce nafaka davası açabilirniyim ,açabilirsem nasıl açabilirim
  yardımcı olurmusunuz

  Cevapla
 • İyi çalışmalar babamdan nafaka almadım , yıllar oldu geçmişe yönelik dava kaç yıla kadar açabilirim ?
  okuduğum yıllar vs.

  Cevapla
 • Merhaba ben 7 aydir baba evindeyim eşim hala boşanma davası açmadı yurtdışında boşanma davası aciliyormu acaba ben turkiyedeyim esim azerbaycnda.birde bazı avukatlar nafaka davası acabilirsiniz diyor boşanma davası açmadan nafaka davası acabilirmiyim?

  Cevapla
 • Biz anlaşmalı boşandık çocuklar bende eşim çalışıyor sigortası var çocuklarım için nafaka davası açabilir miyim .. iyi günler

  Cevapla
 • Merhaba benim evlilik dışı bı kızım var. Kızım 6 yaşında çalışıyorum ama yeterli gelmiyo bende nafaka davası açabilir miyim.

  Cevapla
 • Merhabalar 19 yaşındayım.Bu sene üniversiteye başlayacağım. Annemle babam 6 yıldır ayrılar ve hiçbir şekilde nafaka talep etmedim. Babam tekrar evlendi ve 3 yaşında bir çocuğu var. Babam tarafından yardım edilmiyor. Annem çalışmıyor ve babasının emekli maaşını alıyor. Bu durumda nafaka talebinde bulunabilir miyim?

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   20 Ağustos 2019 12:55

   Merhaba Hilal Hanım,

   Nafaka talep edilip edilemeyeceğini bildirebilmemiz için anne ile babanızın arasındaki boşanma süreciyle ilgili bilgi almamız gerekmektedir. Ardından nafaka davası açma ile ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba; 2017 Aralık ayında anlaşmalı olarak Protokol imzaladık ve boşandık. Her yılın ocak ayında tüfe oranında arttırılmak kaydıyla 300 TL iştirak nafakası bağlandı. Bende Memurum eski eşimde memur ancak bugüne kadar bir ödeme yapmadı. Geriye dönük nafakayı sadece son üç ayı alabiliyoruz gibi birşey duydum? Doğrusu nedir? 2018 2019 yılı içerisinde almadığım iştiraf nafakaları talep ettiğimde alabilir miyim?

  Cevapla
 • Merhaba eşimle 2003 yılında boşandık, sadece 100 TL nafaka bağlandı, çocuğum şu an 17 ysşında, hiç nafaka artırım davası açmadım, son üç senedir aramızda konuşmamıza istinaden özel okul parasının yarısını ödediğinden bana aylık 650 TL gönderiyordu, bu yıl son senemiz ve 5 aydır para göndermiyor, ne yapabilirim?

  Cevapla
 • Merhaba, Ben 18 yaşındayım ve bu yaşıma kadar hiç nafaka almadım açık öğretimden okul okuyorum. 2002 senesinde annem nafaka davası açmış lakin nafaka alamadık suan da dava açmak istiyorum. Nafaka hiç ödenmediği için belli bir miktar ödeme alır mıyım? Veya nafaka ödemesi olur mu?

  Cevapla
 • Annem babamla imam nikahıyla evliydi ben 3-4 yaşındayken gitti ve birdaha ne aradı ne sordu şuanda 34 yaşındayım ve annem 2016 da vefat etti hiç nafaka almadım hiç böyle bir mahkemede olmadı bu arada annemin soyadını taşıyorum. Brnim durumumda geçmişe dönük tahsilat yapılabilirmi?

  Cevapla
 • Merhaba, Ben 19 yaşındayım ve babam ben doğmadan bırakıp gitmiş. Ben 3 yaşındayken de boşanmışlar annemle. O zaman para ödemesi gerekiyormuş sanırım mahkeme kararıyla. Ama bir kuruş dahi ödemedi yüzünü dahi görmedim fotoğrafını gördüm. Şimdi dava açsam ücreti ne kadar olur ve hakkımı alabilir miyim?

  Cevapla
 • Merhaba
  boşanma davası sonuçlandıktan nekadar süre sonra tekrar nafaka düzeltme davası açılabiliyor?

  Cevapla
 • Merhaba 2002 doğumluyum ben doğmadan annem bana hamileyken babam terketmiş hayatım boyunca resmini dahi görmedim babam olmayan bi adamın soyadını taşıyorum hayatım boyunca hiç nafaka da almadım 18 yaşıma geldiğimde bi dava halinde alabileceğim ne olur?

  Cevapla
 • 2 yıl önce ayrıldım.ve iki çocuğum.var boşanma esnasında nafaka ve tazminat telep etmedim ama Bu zamana kadar bize hiç bir maddi desteği olmadı nafaka davası açmak istiyorum.nasil bir yol izlemeliyim bende bekarim kendime de almak istiyroum

  Cevapla
 • Merhaba, nişanlım 21 yaşında babası şu zamana kadar 10 kuruş bile göndermemiş nafaka davası açsak davayı kazanırmıyız.

  Cevapla
 • Merhaba 22 yaşındayım açıktan üniversite okuyorum. Babam bu zamana kadar hiç para göndermedi geriye dönük nafakakarı alabilirmiyim

  Cevapla
 • Merhabalar. Geçen yıl kızımın babasına nafaka için icra davası açtım. Beni sürekli tehdit ediyor. Avukatım var. Davadan vazgeçsem bana maliyeti ne olur.

  Cevapla
 • Boşanalı 2 ay oldu anlaşmalı olarak bisey talep etmessem bosanmak ıstedı bende boşanmak ıcın hocbısey talep etmedım 2tane cocugum var 7 ve 3 yaşlarında nafaka davası açsam benden cocuklarımı bakamıyosun dıye alırlarmı yada velayet davası açarsa kazanırmı neolur bana akıl verın

  Cevapla
 • Merhaba esim 21.11.2006 yilinda bosandi 15.11.2016 yilinda nafaka davasi acti annesi esime fakat cocuk 03.11.2019 tarihinde 18 yasinda vefat etti dava nasil ilerler düşermi yada zaman aşımına ugrarmi

  Cevapla
 • Merhabalar 2013 yılında boşandım.Çocuğumun velayeti bende. Çalışıyorum. Babası aylık 300 TL 2013 yılından beri değişmeyen nafaka ödüyor. Nafakayı arttırma davası açsam kazanır miyim? Yardımcı olursanız sevinirim. TEŞEKKÜRLER..

  Cevapla
 • merhaba benim annem ve babam yaklaşık 10 yıldır ayrılar ben 20 yaşındayım geçen senelere kadar babam ile nafaka konusu bile yapmadan aylık ihtiyaclarımı karşılayıp cep harçlığımı veriyordu ancak yaklaşık 1.5 senedir hiçbir destek görmüyorum. bununla ilgili bir dava açsam kazanma ihtimalim nedir velayetim annem de ve babam emekli fakat hala taşeron çalışmakta bu yüzden geliri sadece emekli maaşı görünüyor bununla ilgili alabilceğim nafaka miktarı değişir mi?

  Cevapla
 • Merhaba eşim ayrılalı 4 sene oluyor eski eşi anlasmalı bosanma esnasında hıcbır sey talep etmiyor cocuk ıcın kendisi ıcın nafaka istemiyor 4 sene sonra cocuk İcin nafaka davası acsa sonuc ne olur neye gore tutar belirlenir eski esi kusurlu aldatma oldugu İcin esim ayrılıyor ve esimin maasında haciz kesintisi var

  Cevapla
 • Merhabalar ben 2012de bosandım. Ancak o yıldan bu yana eski esim cocuklarım ıcın hıcbır sekılde nafaka odemedı odemıyor. Sigortasgk kaydı olmadııgı ıcın maas haczi de koyamıyorum. Nafaka davası acmak istiyorum. İcra mahkemesine mi gitmeliyım. Ne yapmalıyım nasıl bir yol izlemeliyim. Lutfen yardımcı olum?

  Cevapla
 • Merhaba ben Lütfiye 4 yıl önce eşimden boşandım velayeti ailevi sebeplerden babaya bıraktım 2 sonra sorunlar bıtınce velayet davası acıp çocugumu aldım ama eski eşim bana eğer nafaka istersen çoçugu vermem dedi bu seveble nafakayı dile getiremedim yalnız yasıyorum ve babamdan kalan yetim maaşı ile geçiniyorum ve oğlum 11 yaşında 6.sınıf öğrencisi nafaka davası acabilirmiyim çocugum için nafaka alabilirmiyim lütfen yardımcı olurmusunuz bana teşekkürler

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü