(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Kentsel Dönüşüm Avukatı

Kentsel Dönüşüm Avukatı hakkında bilgiler vermeden önce kentsel dönüşümün ne demek olduğunu incelemek gerekir. Kentsel dönüşüm kişinin malvarlığı üzerinde doğrudan doğruya tasarruf hakkıyla ilişkili olduğu için hukukun gerekliliği karşımıza bir kez daha çıkmaktadır. Mutlak sorun artık malikler ve idare arasında değil de yıkım ve tahliyeyle ilgili sıkıntı yaşamaktadır. Nedenine gelecek olursak idare konum olarak bazı fiili uygulamaları kendisi yürütebildiği gibi yürütülmesini istediği durumlar da vardır. Bir örnekle açıklayacak olursak tespit işlemiyle ilgili, bu işlemi ya idare yapar ya da lisans verdiği inşaat şirketleri ve kişilerce de yapılabilir. Bu durumda en sağlıklısı şu olacaktır ki;  bir avukat yardımıyla sözleşmeleri hazırlamak ve Bakanlıkla iletişime geçmek.Bununla beraber her bir işlemin ayrı ayrı tek başına hukuka uygun olmasını sağlamak ve oluşacak zararı hem İdare için hem de malik için en asgari düzeyde tutmaktır.

Kentsel Dönüşüm Avukatı ile Kentsel Dönüşüm Yasasına Hukuki Bakış

Kentsel dönüşüm hukuk bürosu, kentsel dönüşüm ile ilgili tüm faaliyet ve uygulamalar, gerek sahada gerekse onay kısmında başından sonuna kadar mülkiyet hakkı ve kapsamı içinde yer almıştır.Bu kapsamın temelinde ise 6306 sayılı Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun yatmaktadır.Şöyle ki ; olası bir uygunsuzluk ya da olumsuz durumda kişilerin en temel haklarından yaşama ve barınma hakkını da mutlak suretle kapsayan mülkiyet hakkı doğrudan doğruya bu konu ile ilgilidir. Mülkiyet hakkı dokunulmazlığı kentsel dönüşüm ve uygulamalarının her alanında mutlak suretle karşılığını bulmaktadır. Kanundan bahsedecek olursak farklı alt başlıkların yer aldığından, amaçla başlayıp tespit , tahliye ve yıkımla son bulacağından söz edebiliriz. Ölen kişiler ve mirasçılarının dönüşüm kapsamında ne şekilde yer alacağından, kira yardımı ve yıkıma kadar bir çok konuda yol gösterici niteliktedir. Her ne kadar kanunun bu anlamda  bizi koruyacağını düşünsek de faaliyet kısmında aksaklıklar meydana geliyor ve olay farklı boyutlar kazanabiliyor. Bundan ötürü hukukçuların çoğu bu konu ile ilgili belli başlı eksikliklerin hala var olduğunu ve iyileştirmelerin kaçınılmaz olduğu görüşündedirler.

 

Kentsel Dönüşüm Avukatının Rolü Nedir?

Avukat ; günlük hayatta karşılaşılan herhangi bir hukuki sorunu, ihtilafı çözmek anlamında yardım alınacak kişi olarak tanımlanabilir. Hukuk bilgisi ise yaşanılan yüzyıl içinde artık hemen hemen her noktada lazım olacak bir hal almıştır. Bu yüzdendir ki yargıya ve avukata ihtiyaç olacaktır her daim. Yapı, dönüşüm vb olaylarda İdare ve malikler arasında geçtiği için her daim hukuk penceresinden bakmakta fayda vardır. Mülkiyet hakkı kapsamında olan ve özellikle barınma hakkını kapsayan bir nokta olduğu için kişinin malvarlığını doğrudan ilgilendirir. Bu sebeptendir ki, malvarlığını direkt olarak etkileyecek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak adına bir Kentsel Dönüşüm Avukatı ya da bu alanda yetkin bir kişiden hukuki danışmanlık almak isabetli olur.Avukatın kentsel dönüşüm sürecinde yardım talep eden kişi yahut kişilere bilgi vereceği noktaları tek tek açıklamakta fayda vardır.

 

-İdare tespit konusunda kendisi harekete geçebileceği gibi, belirlenen bazı lisanslı inşaat firmaları aracılığıyla da bu işi görmektedir.Sağlanmak istenen asıl amaç maliki zarara uğratmadan işi sonlandırmak  olduğu için bu noktada hukuki güvenliği ancak bir Kentsel dönüşüm hukuk bürosu avukatları sağlayabilir.

 

-Risk tespiti yapılırken malikin karşılaşabileceği herhangi bir maddi kayıptan korumak adına  minimum zararla işin sonlandırılmasını sağlamak.

 

-Riskli yapılar konusunda atılacak her adım son derece mühimdir. Tek bir disiplinle çözülmesine imkan yoktur. Bu bağlamda, Hukuk yeri geldiğinde yapıyı ilgilendiren diğer disiplinleri de kapsayacağından dolayı uzmanlaşılacak diğer alanları da etkiler. Örnek verecek olursak mühendislik ve yapı kalıpları. Bu noktada hukuki bilgi temel oluşturacaktır.

 

-Riskli yapının tespitinden, tahliyesine ve yıkımına kadar zorlu bir süreç vardır.Bu süreç içerisinde malikin her daim yardıma ihtiyacı olacaktır.Bu durumun üstesinden gelmek için bir Kentsel Dönüşüm Avukatına ihtiyaç vardır.

 

-Kanunda da gösterildiği gibi yapının yıkımını istemeyen ve buna engel teşkil edecek malikler olabilir.Bu süreçte her türlü hukuki yetki ve işin halledilmesi gerekir ve devamlılık şarttır.

 

-Kentsel dönüşüm sürecinde baştan sona kadar maliklere inşaat firması ve diğer maliklerle ilgili ortak bilgilerin teminini sağlamak, danışmanlık yapmak.

 

-Hukuki süreç işlerken malike hakları hakkında bilgi vermek ve fikir sahibi olmasını sağlamak, bunun yanında ortak bir dil geliştirmek

 

-Kanuna aykırı hareket eden maliklerce yapılmış kaçak kat konusunda alınan kararlarla ilgili hukuki bir denetim oluşturmak ve maliki bundan haberdar etmek.

 

-2/3 çoğunluğun sağlanamadığı noktada ya da menfi oy kullanan maliklerle ilgili izlenecek Yıkım sürecini engelleyecek şekilde daireyi boşaltmayan kat maliklerine karşı ihtarnamelerin gönderilmesi ve neden oldukları zararlar için diğer kat maliklerince rücu davalarının açılması ve takibi hukuki yolun gösterilmesi, ihtar çekilmesi.

 

-Riskli yapı boşaltılırken problem teşkil eden kat maliklerine karşı izlenecek hukuki yol.

 

-Apartmanla ilgili sorun teşkil edecek herhangi bir durumda inşaat firması ile malikler arasında izlenecek hukuki prosedür.

 

-Projelendirme ve kat karşılığında anlaşmazlık durumlarında aradaki ihtilafı çözmek

 

-Herhangi bir yıkım durumunda malikin ya da kiracının sahip olduğu belli başlı haklar vardır.Bunlar ya sağlanacak yeni bir yer olabilir ya da kira yardımı gibi belli bir meblağ kararlaştırılabilir.Böyle durumlarda malikin yararına olabilecek en iyi sonuç için çalışmak

 

-Kat maliklerinin şirket sözleşmeleri durumunda sözleşmenin hukuki niteliği konusunda yardım almaları ve bunu en makul kazanımla sonlandırmak

 

-Müteahhitin yapılacak olan proje dahilinde işle ilgili üstüne düşeni yapması ve bunun yanında kat planını baz alması ve proje odaklı çalışması gerekir.Bunun için malikin hakları konusunda aydınlatılması

 

-Devletin maliklere sağladığı en az faizle kredi sisteminin en sağlıklı şekilde ve ivedilikle halledilmesini sağlamak

 

-Malikler arası arsa veya daire konusunda çıkabilecek ihtilafların çözümü için çalışmak

 

-Apartman yönetimi ve malikler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü, bu süreçte onları hem aydınlatmak

 

Avukatın sorumluluğu ya da ihtiyaçlara cevap vermesi hukuki bilgisi dahilinde farklı bakış açıları geliştirmesi ile mümkündür. Yapı sektörü ve kentsel dönüşüm olayı aslında basit bir durummuş gibi algılansa da, hukuki bilgi ve uzmanlık gerektirdiği açıktır. Oluşabilecek olumsuz bir durum sonucunda malikler daha az zararla işin sonlanması adına mutlaka bir avukattan yardım alıp, süreç boyunca devam etmelidirler. Başka bir önemli husus ise malikler arası kat anlaşmazlıkları ya da riskli yapının yıkılmasına dair oluşabilecek ihtilaflardır.Hem maddi hem manevi bakımdan düşünüldüğü zaman ömrünü tamamlamış ve devamlılığı olmayan bir yapıda kayba uğramak yerine ortak bir hukuk dili kurup anlaşmaya varmak ve bu yolda karşılaşılacak tüm problemlerin çözümü adına her yapı için uzman bir Kentsel Dönüşüm Avukatı olmazsa olmazdır. Kentsel Dönüşüm Avukatı

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...

16 Responses

 1. Şahin N.

  arsa fiyatlarının çok değerli olduğu bir yerde ikamet ediyorum, kentsel dönüşüm geldi çattı ama tüm maliklerin haklarını koruyacak birine ihtiyacımız var. İlk defa başımıza geldiği için de ne yapacağımızı bilmiyoruz.

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, kentsel dönüşüm uzun ve zorlu bir süreç maalesef. Bunun için de bir kentsel dönüşüm avukattından hukuki destek almanız sizin lehinize bir sonuç doğuracaktır. Saygılarımla

 2. bülent n.

  merhaba benim oturduğum semtte kentsel dönüşüm başlayacak yalnız gelen müteahhit önce bize 4 daire vereceğini söyledi daha sonradan 3 daire diye ikinci sözleşmeyi imzalatmaya çalışıyor ne yapmamız lazım?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   İkinci sözleşmeyi imzalamayın. Müteahhitin size zorla sözleşme imzalatma imkanı mevcut değildir. Başka durumlar ortaya çıkarsa uzman bir kentsel dönüşüm avukatından hukuki destek almanız lehinize olacaktır.

   Saygılarımla

 3. Kerem H.

  geçen yıl komple onardığım apartmanım için bu yıl riskli raporu verildi. riskli raporuna itiraz edilirmi? tekrar güçlendirme yapsam yeni rapor alabilirmiyim?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe verilecek bir dilekçe ve dilekçeye ek olarak riskli yapının maliki olduğunu belirten tapu fotokopisi, itiraz eden malikin nüfus cüzdanı fotokopisi ve tapu müdürlüğünden gönderilen tebligat örneği ile itiraz edilebilir.

   Saygılarımızla

 4. Hayri B

  selamınaleyküm, bizim dairemiz afet riski taşımıyor fakat kentsel dönüşümde yıkarlar mı yinede ?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, afet riski taşıyan bir bölgede oturuyorsanız kentsel dönüşüme girebilir daireniz. Saygılarımla

 5. İrfan Ü.

  kentsel dönüşüme başlanıcak lokasyonumuzda avukat araşımız var. bir avukat yardımıyla sözleşmeleri hazırlamak ve bakanlıkla iletişime geçirmek için. çalışmak istermisiniz?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

 6. Yasin Ş.

  kentsel dönüşüm için, idare konum olarak bazı fiili uygulamaların yürütülmesini sağlayabileceğimiz bir avukat arıyoruz çalışmak isteriz efendim iletişime geçermisiniz?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, kentsel dönüşüm zorlu ve zahmetli bir süreçtir. Bu süreçte bir avukattan hukuki destek almanız sizin lehinize olacak ve sürecin sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır. Bize ulaşmak için sitemizin iletişim bölümünde yer alan numarayı arayabilirsiniz. Saygılarımızla

 7. Nazlı Ş.

  Merhaba, üç aile kentsel dönüşümde yıkılan apartmanımız için kendi çapımızda sözleşme hazırlamak istiyoruz ama bizim şahsi olarak sözleşme hazırlama hakkımız var mı ? yoksa bir avukatlamı hazırlamak gerek?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, kendi aranızda sözleşme hazırlayabilirsiniz. Notere onaylatırsanız ilerleyen zamanlarda çıkabilecek sorunları azaltmış olursunuz. Saygılarımızla

 8. Burak Ö.

  sokağımıza kentsel dönüşüm için firmalar gezmeye başladı, ben tersliyorum istemiyorum dönüşüm felan. binanın sağlamlık raporlarını çıkarttırsam yıkımdan sıyrılabilirmiyim?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, deprem risk raporu alırsanız binanızın riskli olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ayrıca binanızın olduğu bölgenin de riskli alan olup olmadığına bakmalısınız. Saygılarımızla

Leave a Reply