ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

  1. Topo Hukuk
  2. Şirketler ve Ticaret Hukuku
sirketler ve ticaret hukuku1
Şirketler, ticaret ve sözleşme hukuku

Günümüz insan yaşamında en önemli unsurlardan biri ekonomik faaliyetlerdir. Ekonomik faaliyetler içerisinde en büyük öneme sahip konulardan biri olan ticaretin düzenlendiği  hukuk alanına şirketler ve ticaret hukuku diyoruz.

İlk çağlardan beri insanların yaşamlarını sürdürmek için gerekli ihtiyaçlarını karşılaması, bazı sürekli faaliyetler vasıtasıyla sürdürülmüştür. Günümüzde bu faaliyetler çok çeşitli alanlara yayılmıştır. Bunlardan biri, belki de ekonomik faaliyetler alanında en geniş yer kaplayanı olan ticarettir. Ticaret için bir tanım yapmamız gerekirse, üretiminden tüketimine kadar geçen süre içerisinde bir malın bazı değer karşılıkları vasıtasıyla el değiştirmesi olarak açıklayabiliriz. Ekonomik yaşam içinde kapladığı geniş yer ve taşıdığı önem sebebiyle ticaret ile ilgili hususlar ayrı bir kanun ile düzenlenmiştir. Bu hususlarla ilgili kuralların belirlenmesi ve sorunların çözülmesinde başlıca kaynak bu olsa da tabi ki başka kurallara da ihtiyaç duyulmaktadır. Türk Borçlar Kanunu da bu anlamda başlıca kaynaklardan sayılabilir. Bunun dışında genel kanunlar veya diğer alanlarla temas edilmesi durumunda başkaca özel kanynaklar da uygulama alanı bulabilir.

Ticari faaliyetlerin faili bireyler veya kurumlar açısından büyük öneme sahip olması bu konuda uğranılan zararların da büyük ölçüde ve geri dönülemez sonuçlar niteliğinde olmasına sebep olabilir.Bu sebeple, ticarette hukuki danışma belki de diğer alanlardan daha öncelikli konumda olmalıdır. Bu danışma sayesinde ticarete dair hukuki kuralların bilgisine erişmek ve bu kurallar dahilinde hareket etmek ticari faaliyetin sekteye uğramasının ya da herhangi bir zarar doğmasının önlenmesi veya uğranılan zararların ticari faaliyet açısından azami derecede giderilmesi sağlanabilir. Kısaca bu konudaki hukuki danışmanlık ticari faaliyetin en uygun koşullar altında gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

Şirketler ve Ticaret Hukukunda Kıymetli Evraklar (Çek, Bono, Poliçe)

Şirketler ve Ticaret Hukuku başlığı altında yer alan önemli konulardan biri de Kıymetli Evrak konusudur. Ticari faaliyetlerin kar etme amacı güderek yapıldığı düşünülürse, bu amaç doğrultusunda olabildiğince çabuk ve basit şekilde işlerin halledilmesi gerekir. Kanunen kıymetli evrak kabul edilen belgelerin var olma amacı da bunu sağlamaya yöneliktir. Ticari hayatın işleyişini kolaylaştıran belgeler olmaları sebebiyle sıklıkla kullanılırlar. Bu durum da bu belgelere ilişkin kurallara çok fazla başvurulması sonucunu beraberinde getirir . Kıymetli evrakın düzenlenmesi, kullanımı, tedavülden kaldırılması, vb. konulara ilişkin kurallara riayet etmek, ticari zararların birey ya da kurumun ekonomik faaliyeti açısından önemli miktarlara ulaşabilmesi sebebiyle ihmal edilmemesi gereken bir konudur. Bu sebeple bu konuya dair durumların genel hukuk bilgisinin yanında bu konuya dair en güncel bilgiye sahip bir ele danışılması gereklidir.

Şirketler Hukuku Nedir ?

Şirketler ve Ticaret Hukuku’nun en önemli başlığı ise Şirketler Hukuku’dur. Nasıl pozitif bilimlerde icatlar olabiliyorsa sosyal bilim dallarında da icatlar olabilir. Şirketler de bu şekilde bir icattır. Yaşamını sürdürmeye yönelik ihtiyaçlarını karşıladığı ekonomik faaliyetlerini ticaret vasıtasıyla yürüten birey, ticari yaşamın çeşitli parametrelere bağlı olması sebebiyle bu ihtiyaçlarını karşılayamama riski altındadır. Bu riski azaltarak ya da ortadan kaldırarak ticaret ortamının serbestliğinin ve rekabetçiliğinin arttırılması hedefiyle ticari faaliyetten doğan zararın veya borçların sorumluluğuna kendi başına sahip olan tüzel kişiliğe sahip yapılar kurulması uygulaması ortaya çıkmıştır. İşte bu yapılara şirket diyoruz. Günümüzde ticari faaliyetlerin büyük bir kısmını şirket faaliyetleri oluşturmaktadır. Şirket faaliyetlerinde hukuki sorunlar bulunması hem şirket hem şirketi oluşturan bireyler hem de ülke ekonomisi açısından büyük problemler yaratabilir. Bu noktada Şirketler ve Ticaret Hukuku alanında uzman bir avukatın danışmanlığı bütün tarafların yararına olacaktır.

Şirketlere Verdiğimiz Hizmetler:

  • Şirket esas sözleşmesini meydana getirmek ve bu sözleşmede değişiklik yapmak hususlarında yol göstermek
  • Şirket yönetimi ile ilgili davaları yürütmek
  • Pay senetleri, kıymetli evraklar ve tahviller ile alakalı hususlarda gerekli bilginin müvekkile sunulması ve bu konulara ilişkin davalarda takibin yapılması
  • Şirketin idaresinin Sermaye Piyasası Kanunu’na uygun biçimde yürütülmesinin denetimini yapmak
  • Bunun dışında Şirketler ve Ticaret Hukuku’na dair yapılan son değişikliklerin takibiyle şirketin bu değişikliklere uyarlanması

Şirketler ve Ticaret Hukuku veya diğer konularda hukuki sorunlarınız için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.