Avukata sor - Avukata Soru Sor

Avukata sor sayfamız içerisinde, hem avukata soru sormanın püf noktaları hakkında konuşacak hem de ücretsiz danışmanlık sunacağız. Öncelikle ifade etmek gerekir ki yargının önemli kollarından biri olan ve gerek davalarda davanın davacı yahut davalı tarafını savunan, kişinin hak kaybına uğramasına engel olan avukat dört senelik hukuk eğitimi almış serbest meslek erbabı bir kişidir.

Günümüzde avukatlar sadece davalarda taraflardan birini savunmamaktadırlar. Arabuluculuk eğitimi almış olan avukatlar mahkemeye taşınmadan uyuşmazlığın tarafı olan kişilerin anlaşarak sorunu çözmesine yardımcı olabilmektedirler. Ayrıca kişinin herhangi bir olayda hangi hakka sahip olduğunu, nasıl davranması gerektiğini de ifade eden yani bir nevi hukuki danışmanlık yapan kişiler de avukatlardır.

  Avukata Soru Sormak ve Online Hukuki Danışmanlık

  Gelişen dünyamızda uyuşmazlıkların daha aza indirgenmesi ve kişinin daha huzurlu ve daha refah bir seviyede yaşayabilmesi için yaşantımızın her alanında var olan hukuk ister istemez kendi içerisinde de birtakım kollara ayrılmaktadır. Bu durumda da hukuk alanında çalışan kişiler ister akademisyenler olsun isterse yargı alanında çalışan hâkimler ve avukatlar olsun daha iyi fayda sağlayabilmek için bir alanda uzmanlaşmak durumundadırlar. Uzmanlaşan avukata soru sormak ise daha tatmin edici bilgi almaya yarar. Bundan mütevellit avukatların çoğu da nitelikli bir avukat olmak ve daha bilgili olmak için bir alanda uzmanlaşmaktadırlar. Örneğin günümüzde boşanma avukatı, ceza avukatı, icra avukatı, ticaret ve şirket avukatı gibi birtakım sıfatlar altında anılan avukatların her biri uzmanlaştığı alanla anılmaktadır.

  Avukata soru sormak için bireyin yapması gereken aklına takılan soruyu ya da uyuşmazlık içerisinde bulunduğu olayı kafasında netleştirmesi gerekir. Böylece kişi uyuşmazlığı ya da soruyu ilgili olduğu hukuk alanında uzman avukata danışabilir. Eğer kişi ayrıntılı cevap almak istiyorsa yani yaşadığı olayın hukuki sürecini başlatmak için avukata soru soracak ondan bu yüzden hukuki danışmanlık alacaksa avukatın bürosunu ziyaret etmesi en mantıklı olanıdır.

  İnternet dünyasında yaşanan gelişmelerle birlikte avukata soru sorma, online olarak avukata danışmak ve hukuki danışmanlık sisteminde de birtakım yenilikler yaşanmıştır. Bunun sonucunda internet üzerinden avukata soru sormak mümkün hale gelmiştir. Hukuk bürolarının web sitelerinden avukata danışmak ve soru sormak isteyen kişiler avukat web sitelerine girerek akıllarındaki soruları yöneltebilmektedirler.

  Avukata soru sormak ister online isterse yüz yüze gerçekleştirilsin her halükarda önemli ve gerekli bir durumdur. Çünkü kişilerin çoğu zaman karşılaştıkları olaylar karşısında ne yapacaklarınız bilemez durumda olmaktadırlar. Yaşanılan olay veya sorunlar karşısında dava açılmak istense dahi hangi davanın açılması gerektiğinin tespit elbette ki bir avukat tarafından yapılmalıdır. Hukuki sürecin işleyişi, yapılması gereken işlemlerin neler olduğu ve davanın içeriği hakkında bilinmesi gerekenler ancak bir avukata soru sorulduğu takdirde ortaya çıkacaktır. Bu nedenle de avukata soru sormak önemlidir. Avukatlar genellikle soru cevap eğitimi almış olduklarından dolayı kendilerine bir konu hakkında yöneltilen sorulara karşı hızlı ve doğru bir şekilde cevap verebileceklerdir. Sorulan sorular, davanın ne şekilde yürütüleceği hususunda da karşı tarafın aydınlanmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda ne tür kayıplar ya da kazanımlar yaşanılabileceğine dair de bilgiler almak isteyen kişiler mutlaka avukata soru sormalıdırlar.

  Avukata Soru Sorma ve Danışma Formu

  Topo Hukuk Bürosu web sitemizdeki danışma formunda belirttiğiniz tüm bilgiler 1136 Sayılı Avukatlık Yasası ve TBB Meslek Kuralları gereğince gizli tutulmaktadır.

  Formu doldurduktan sonra konusunda uzman avukatlarımız tarafınıza dönüş yapacaktır.

  Online hukuki danışmanlık isteyen kişiler aşağıdaki  “online avukata sor” formunu doldurmalıdırlar. Bu kişiler diledikleri takdirde online olarak randevu alıp doğrudan avukatın bürosunda da sahip oldukları soruları avukata yöneltebilme imkanına sahiptirler. Online olarak avukata soru yöneltildiği zaman konuyla alakalı alanda uzman olan bir avukat kişilere geri dönüş yapacaktır. Sorulan sorulara cevap verme süresi ortalama olarak iki gündür. Avukata soru sormak, öncelikli olarak mevcut hukuki problemin doğru tespit edilmesi adına ve sonrasında da izlenecek hukuki yolun bulunması adına büyük öneme sahiptir. Her ne kadar kişiler çoğu zaman avukata soru sormaktan çekinseler de aslında bu doğru bir tutum değildir. Bu şekilde davranıldığı takdirde kişilerin yanlış yolları izlemeleri ve sonucunda telafisi mümkün olmayan menfaat kayıpları yaşamaları söz konusu olmaktadır. Bu nedenle herhangi bir hukuki sorunla yüz yüze kalmış kişiler tercihlerine göre online olarak ya da bizzat görüşerek avukata sorularını yönlendirmelidirler.

  Avukata sor bölümümüzde başta aile hukuku, boşanma davaları, iş hukuku, gayrimenkul hukuku, miras hukuku, bilişim hukukunda internetten haber kaldırma, online itibar yönetimi başta olmak üzere tüm hukuki sorularınızın cevabını alabilirsiniz.

  Boşanma Konusunda Avukata Soru Sormak

  Boşanma, sıklıkla karşılaşılan bir durum olup çoğu insan bu süreçte onları nelerin beklediğinden haberdar değildir. Boşanma davası nasıl açılır, nafaka nasıl alınır, tazminat almak mümkün müdür ya da çocuğun velayeti kime kalır gibi soruların cevabını net bir şekilde alabilmek adına mutlaka avukata, akıldaki sorular yöneltilmelidir. Aynı zamanda tüm bu sorular ve daha fazlası aslında boşanma sürecinin ne kadar karmaşık bir süreç olduğunuz bizlere göstermektedir. Bu nedenle boşanmak isteyen kişiler online olarak ya da bizzat yüz yüze görüşerek avukata, öğrenmek istedikleri her konu hakkında soru yöneltmelidirler.

  Boşanma davası çekişmeli olabileceği gibi çekişmesiz olarak da görülebilir. Anlaşmalı boşanma davası, tarafların anlaşarak boşanma sürecini başlattıkları davadır. Bu durumda boşanmak isteyen eşler her konuda bir uzlaşmaya varmakta ve bunun ardında mahkemede boşanma davası açmaktadırlar. Anlaşmalı boşanma davası açmak için tarafların en az 1 yıl evli kalmış olmaları gerekecektir. Aynı zamanda davanın açılmasından önce bir boşanma protokolü hazırlanmış olmalıdır. Söz konusu protokolde mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet gibi konularda uzlaşmaya varılmış olmalıdır. İşte bu protokolün hazırlanması hem titizlik hem de hukuki bilgi gerektirdiğinden dolayı bu aşamada avukata soru sormak yerinde olacaktır.

  Protokolün eksik hazırlanması ya da dava dilekçesinde boşanma sebebinin belirtilmemiş olması hukuki sürecin uzaması anlamına gelecektir. Hatta anlaşmalı boşanma şeklinde açılmış olan dava, protokolde bazı konular eksik olması nedeniyle ve tarafların mahkemede uzlaşamaması sebebiyle çekişmeli bir boşanma davasına dönüşebilir. Bu nedenle avukata soru sormak ve onun talimatları ile hareket etmek önemlidir. Aynı zamanda çekişmeli boşanma davalarında avukata daha çok ihtiyaç duyulduğunu söylemeliyiz. Taraflar anlaşmamış olduklarından bu dava süreci daha uzun olmaktadır. Özellikle zina sebebiyle boşanma davası açmak isteyenlerin avukata sormak istedikleri çok daha fazla soru olmaktadır.

  İcra Takibi Hakkında Avukata Soru Sormak

  Her ne kadar icra takibi başlatılabilmesi için bir avukat tutma zorunluluğu var olmasa da icra prosedürünün karışık olması nedeniyle avukata danışılması ve kendisinden yardım alınması kişiler açısından daha faydalı olacaktır. 

  İcra avukatı ile birlikte icra takibi başlatmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konulardan birisi, alacağını ne zaman elde edebileceğidir. Aynı şekilde kendisine karşı icra takibi başlatılan kişilerin merak ettiği konulardan birisi de borca karşılık hangi yükümlülükler altında olacağıdır. Tüm bu konuları aydınlatmak adına avukata soru sormak en doğru hareket olacaktır.

  İcra takibinin başlatılmasında ilamlı mı ya da ilamsız takip mi yapılacağının tespitinde mutlaka avukata soru sorulmalıdır. Kendisine karşı icra takibi başlatılan kimsenin ödeme emrine itiraz hakkı bulunduğu ve alacaklının buna karşı itirazın bertaraf edilmesi yollarına başvurabileceği ancak avukata soru sorulduğu takdirde öğrenilebilecektir. İcra hukukunda hukuki prosedürler çok sıkı bir şekilde işlediğinden dolayı kanunda belirtilmiş olan sürelerin kaçırılmaması ve doğru adımlar atılması bakımından mutlaka alanında uzman bir icra avukatına danışılmalıdır.

  Avukata Soru Sor

  Davanın nasıl işleyeceği ve aldatılan eşin haklarının neler olacağı konusunda net bir bilgi alabilmek adına avukata soru sormaktan çekinilmemelidir. Bu tip konularda online hukuki danışmanlık faydalı olabileceği gibi bizim önerimiz yine de yüz yüze görüşerek soruların yöneltilmesidir. Boşanma davası zaten karışık bir sürece sahip olmasından dolayı yüz yüze konuşulduğu takdirde hem sorular daha net bir şekilde yöneltilmiş olacaktır hem de avukat daha ayrıntılı bilgi verme imkanına sahip olacaktır. Bu nedenle şunu söylemeliyiz ki boşanmada avukata soru sormak hak ve yükümlülüklerin neler olduğunu öğrenebilmek adına özel önem arz etmektedir.

  Avukata Nasıl Soru Sorabilirim?

  Avukata soru sorarken dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar kişinin daha net ve daha açıklayıcı bilgiler almasını sağlayarak var olan uyuşmazlığın daha hızlı ve net çözümlenmesini sağlar. Bu hususlar nelerdir?

  Avukata sor aşamasında, kişinin yanlış anlaşılmaması için dikkat etmesinde fayda olacak durumlar şunlardır:

  • Kişi ister internet üzerinden sorusunu yöneltsin isterse de yüz yüze iletişime geçsin avukata soru soracağı zaman öncelikle olayları kronolojik bir sıra içerisinde anlatması uyuşmazlığın belirlenmesini daha kolay sağlayacaktır.
  • Avukata soru soracak olan kişinin birden fazla sorusu bulunuyorsa bunları unutmaması için kaydetmesi kendi lehine bir durumdur. Hukuki danışmanlıklar da alınacak olan ücretleri de göz önünde bulundurduğumuzda kişinin vaktini boşa harcamaması kendi lehine bir durumdur.
  • İnternet üzerinden avukata soru soracağı zaman da yüz yüze bir iletişim gerçekleşmediği için kişi sorusunu açık, anlaşılır ve net bir şekilde sorması avukatın sorulan soruya daha kolay ve daha net bir cevap vermesini sağlayacaktır.

  Avukata Soru Sormak İçin Ne Yapmalıyım?

  Öncelikle yukarıdaki avukata sor formumuz aracılığı ile danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Hukuki danışmanlık da veren avukata soru sormak için bireyin tercih edebileceği birden fazla yol vardır. Günümüzde teknolojinin de geliştiğini göz önünde bulundurduğumuzda iletişim araçlarının gelişmesi bireyin karşılaştığı bir hukuki sorun da bilgi almasının ve nasıl bir yol izleyebileceğini öğrenmesini oldukça kolaylaştırmıştır. Özellikle bilginin internetin gelişmesi ve yayılmasıyla daha hızlı bireylere ulaştığı günümüzde bir avukata soru sormak oldukça basit bir hale gelmiştir diyebiliriz. Peki, avukata soru sormak için neler yapabiliriz?

  Avukatlık ruhsatı bulunduran her kişi ya bir hukuk bürosu kapsamı altında çalışmaktadır yahut bir şirketin, bir kurumun avukatı olmaktadır. Bir şirketin, bir kurumun avukatı olarak çalışan avukatlar daha çok şirkete veyahut kuruma bağlı olarak çalıştıklarından dolayı hukuki danışmanlıkları daha çok şirket ya da kurum bünyesi içerisinde gerçekleşmektedir. Bizi serbest meslek erbabı olarak da nitelendirdiğimiz bir hukuk bürosu kapsamı altında çalışan avukatlar ise özgür bir alanda var olup bir kuruma, şirkete bağlı olarak çalışmamaktadırlar.

  Günümüzde danışmanlık almak isteyen yahut bir davaya avukatı vekil olarak tayin etmek isteyen kişilerin avukata soru sormak ve ondan faydalanmak için yahut vekil olarak avukatı atamak için tercih ettikleri ilk yol avukatın bürosuna gitmektir. Bu şekilde yüz yüze gerçekleştirilen bir iletişimle birey istediği soruyu rahatlıkla avukata sorabilir ve ondan faydalanabilir. 

  Vekâlet ücreti hususu dışında birey hukuki danışmanlık istediği zamanda genelde avukatlar bunu ücrete tabi tutmaktadırlar. Yani bir avukat ile yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerin çoğunda birey belli bir saat başına yahut soru sayısına (bu avukatın yahut büronun tercihine bağlı olarak değişir) göre ücretlendirilmektedir. 

  Avukata soru sormanın bir diğer yolu ise gelişen teknoloji ve yayılan internetin sağladığı faydalardan biridir. Yani internetin hızla bireyler arasında yayılması ve reklamcılığın internet boyutuna da taşınması hukuk bürolarının kendileri adına bir site açmalarını sağlamıştır. Günümüzde neredeyse her hukuk bürosunun internet sitesinde avukata soru sor, iletişim gibi online hukuki danışmanlık hizmeti bulunmaktadır. Bu da bireyin aklına takılan soruyu ya da yardım almak istediği noktada avukata danışmasını daha kolay bir hale getirmektedir.

  İyi Bir Avukatın En Belirgin Özellikleri

  Avukata soru sormak ne kadar önemliyse bu soruların yöneltileceği avukatı da doğru seçmek de o kadar önemlidir. Elbette ki iyi bir avukatın en belirgin özelliği tecrübeli olması ve mevcut mevzuatlara hakim olmasıdır. Hukuki gelişmelerden haberdar ve kendini geliştirmeye önem veren avukatlar, iyi avukatlar statüsünde yer almaktadırlar. Aynı zamanda alanında uzman iyi bir avukat, karşısına çıkan problemin ne olduğunu hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilecek ve kendisine gelen kişiye çözüm önerileri sunabilecektir.

  İnsanlarla iletişim kabiliyeti yüksek ve aynı zamanda iyi derecede yazma becerisine sahip bir avukat için iyi bir avukat dememiz mümkündür. Seçilen avukat, davada sizi temsil edeceğinden dolayı bu konuda doğru tercih yapmak çok önemlidir. Aksi halde en basit davaların bile kaybedilmesi ve zarara uğranması mümkündür. Bu nedenle avukat seçerken dikkatli davranılmalı ve acele karar verilmemelidir. Siz de hemen avukata sor formumuzu doldurarak, avukatlarımıza dilediğiniz soruyu sorabilirsiniz.

  ✅ Hizmet Kapsamı:Hukuk Bürosu
  ✅ Hizmet Bölgesi:Türkiye
  ✅ Kuruluş Yılı:2015
  ☎️ İletişim:+90 212 909 36 98
  Yayım tarihi: 9 Ağu 2017