Hukuki Danışmanlık

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
hukuki danismanlik1
Hukuki Danışmanlık

Bireylerin veya kurumların haklarını, zorunluluklarını ve ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının çok geniş bir yelpazeye yayılması, bu konularda uzmanlaşmış bir hukuki danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. Hukuki danışmanlık hizmetinin amacı, hizmeti alanı hukuki açıdan zarardan korumaktır. Bu doğrultuda zarara uğranılmasını temel alarak ikili bir ayrım yapabiliriz:

  • Hukuki açıdan zarara uğranılmadan önce birey ya da kurumun işlemlerini hukuk kurallarına uygun biçimde yapılmasını sağlayan önleyici danışmanlık hizmeti
  • Hukuki açıdan zarara uğranıldıktan sonra bu zararı azami derecede ortadan kaldırmayı sağlayan giderici danışmanlık hizmeti

Ayrıca hukuki danışmanlık hizmetlerini hizmet alanın şahsı bakımından da ayırabiliriz.

  • Bireylere hukuki danışmanlık: Bireylerin yine bireylerle, tüzel kişilerle ve daha farklı bir konumda olan devlet tüzel kişiliğiyle olan ilişkilerinde zarardan korunmasını konu edinir.
  • Kurumlara hukuki danışmanlık: Tüzel kişiliğe haiz kurumların bireylerle, tüzel kişilerle ve devlet tüzel kişiliğiyle olan ilişkilerinde zarardan korunmasını içerir.

Hukuk kurallarının bir özelliği de, toplumun ihtiyaçlarını karşılaması amacını taşıyan doğası sebebiyle zamanla değişime uğrayabilmesidir. Yeni çıkarılan ya da değişime uğrayan hukuk kurallarının, ortaya çıkan yeni durumların veya içtihatların ve terk edilen uygulamaların takibi bireylerin ve kurumların işlemleri açısından hayati önem taşır. Hukuki danışmanlık hizmetinin bir yönü de bu tarz durumları mesleği gereği takip etmek ve hizmet alanın hazırlıklı olmasını sağlamak veya hizmet alanı bu durumlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan korumaktır.

Büromuzda günümüz birey veya kurumların hukuki işlemlerinin veya hukuki ilişkilerinin temeli konumundaki kanunlara ve en güncel yüksek mahkeme ya da uluslar arası mahkeme içtihatlarına hakim, alanında uzmanlaşmış bir hukuki danışmanlık hizmeti vermeyi amaç edinmekteyiz.

Online Hukuki Danışmanlık ile Sorunlarınıza Çare Olalım…

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde, hukuki işlemlerin veya hukuki ilişkilerin gerçekleştirildiği fiziksel aleme alternatif olarak internet alemi yani sanal alem ortaya çıkmıştır. Artık neredeyse her türlü işlem yapılabildiği gibi hukuki danışmanlık hizmeti de sanal alem üzerinden yapılabilmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz zarardan koruma amacının sanal alemin nimetlerinden faydalanarak daha kolayca gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu şekilde büyük sonuçlar doğurabilecek yanlışların yapılmasının önlenmesi, hukuki açıdan yol gösterilmesi  ve zor görünen çetrefilli durumlarda çözüm bulunabilmesi vakit ve enerji kaybetmeden basitçe halledilebilir. Yapılması gerekenler sadece danışmanlık hizmeti istenen konuya dair içeriklerin ve iletişim bilgilerinin tarafımıza e-posta yoluyla iletilmesinden ibarettir. Danışmanlık hizmeti koşullarında anlaşılması halinde ise derhal çözüm aşaması için gerekli çalışmalar yapılır. Konu hakkında çıkarılan çözüm ve sonuçlar tarafınıza yine e-posta yoluyla, talep edilmesi halinde posta yoluyla iletilir.

Hukuki Danışmanın Önemi

Günümüzde iş kollarının ve mesleki faaliyetlerin çok fazla çeşitlilik göstermesi, bireylerin ya da kurumların belli başlı alanlarda uzmanlaşmaları sonucunu meydana getirmiştir. Hukuki danışmanlık hizmetini veren kişinin uzmanlığının konusu da bu alanlara dair özel ve genel hukuk kurallarıdır. Birey veya kurum belli bir alanda faaliyet göstermeyi amaç edinmiş olabilir, ancak bu durum ihtiyaç duyacağı hukuki bilgiye sahip olduğu anlamına gelmez. Zira hukukta her konuya dair özel düzenlemeler olsa da bazı genel veya daha temelde yer alan bilgilere de ihtiyaç duyulabilir. Hukuki danışman, bu vaziyette hem özel hem de genel hukuki bilgiye sahip olmasıyla birlikte hukuken yapılması gerekeni daha uzman bakış açısıyla görebilme imkanına sahiptir. Bu sebeple hukuki danışmanlık faaliyeti, birey veya kurumun hukuki menfaatini profesyonel ellere emanet etmesi anlamına gelmektedir.

Konuya bir de toplum açısından bakarsak,  hukuki danışmanlık hizmetinin yaygınlaşması ekonomik ve sosyal hayatın hukuk düzenine daha uygun hale gelmesi ve bunun neticesinde toplumsal düzenin daha sağlam ve istikrarlı bir yapıya bürünmesi sonuçlarını doğuracağı öngörülebilir.

Hukuki danışmanlık veya diğer konularda hukuki sorunlarınız için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.