Hukuki Danışmanlık

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık

HMK Madde 336 -Adli yardım talebi

✅ HMK Madde 336 Adli yardım talebi ✅ Adli yardım talebi yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir. (2) Talepte bulunan…
Devamını Oku

HMK Madde 335 -Adli yardımın kapsamı

✅ HMK Madde 335 Adli yardımın kapsamı ✅ Adli yardımın kapsamı yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Adli yardım kararı, ilgiliye, aşağıdaki hususları sağlar: a) Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet. b) Yargılama ve takip giderleri için…
Devamını Oku

HMK Madde 334 -Adli yardımdan yararlanacak kişiler

✅ HMK Madde 334 Adli yardımdan yararlanacak kişiler ✅ Adli yardımdan yararlanacak kişiler yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan…
Devamını Oku

HMK Madde 333 -Avansın iadesi

✅ HMK Madde 333 Avansın iadesi ✅ Avansın iadesi yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Hükmün kesinleşmesinden sonra mahkeme kendiliğinden, yatırılan avansın kullanılmayan kısmının iadesine karar verir. Bu kararın tebliğ gideri iade edilecek avanstan karşılanır. HMK Madde 333 Gerekçesi Bu…
Devamını Oku

HMK Madde 332 -Yargılama giderlerine hükmedilmesi

✅ HMK Madde 332 Yargılama giderlerine hükmedilmesi ✅ Yargılama giderlerine hükmedilmesi yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Yargılama giderlerine, mahkemece resen hükmedilir. (2) Yargılama gideri, tutarı, hangi tarafa ve hangi oranda yükletildiği ve dökümü hüküm altında gösterilir. (3) Hükümden sonraki…
Devamını Oku

HMK Madde 331 -Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri

✅ HMK Madde 331 Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri ✅ Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hâllerde, hâkim, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık…
Devamını Oku

HMK Madde 330 -Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi

✅ HMK Madde 330 Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi ✅ Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekâlet ücreti, taraf lehine hükmedilir. HMK Madde 330 Gerekçesi…
Devamını Oku

HMK Madde 328 -Fer’î müdahale gideri

✅ HMK Madde 328 Fer’î müdahale gideri ✅ Fer’î müdahale gideri yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Fer’î müdahil olarak davada yer alan kimse, yanında katıldığı taraf haksız çıkarsa, yalnızca fer’î müdahale giderinden sorumlu tutulur, aksi hâlde bu giderler diğer…
Devamını Oku