Hukuki Danışmanlık

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık

HMK Madde 452 -Yürütme

✅ HMK Madde 452 Yürütme ✅ Yürütme yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. HMK Madde 452 Gerekçesi
Devamını Oku

HMK Madde 451 -Yürürlük

✅ HMK Madde 451 Yürürlük ✅ Yürürlük yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Bu Kanun 1/10/2011 tarihinde yürürlüğe girer. HMK Madde 451 Gerekçesi Hukuk yargılamasını bütünüyle etkileyecek temel bir kanunun derhal yürürlüğe girmesinin yaratabileceği sakıncaları bertaraf etmek ve yeni getirilen…
Devamını Oku

HMK Madde 450 -Yürürlükten kaldırılan hükümler

✅ HMK Madde 450 Yürürlükten kaldırılan hükümler ✅ Yürürlükten kaldırılan hükümler yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleri ile birlikte tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. HMK Madde 450 Gerekçesi Maddede, Kanunun…
Devamını Oku

HMK Madde 449 -Yönetmelik

✅ HMK Madde 449 Yönetmelik ✅ Yönetmelik yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili yönetmelikler, Adalet Bakanlığı tarafından Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. Yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan…
Devamını Oku

HMK Madde 448 -Zaman bakımından uygulanma

✅ HMK Madde 448 Zaman bakımından uygulanma ✅ Zaman bakımından uygulanma yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Bu Kanun hükümleri, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhâl uygulanır. HMK Madde 448 Gerekçesi Maddede yer alan düzenlemede, 1086 sayılı Kanunun 578 inci maddesinin…
Devamını Oku

HMK Madde 446 -Disiplin para cezası

✅ HMK Madde 446 Disiplin para cezası ✅ Disiplin para cezası yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Bu Kanun anlamında disiplin para cezasından maksat, yargılamanın düzenli bir biçimde işleyişini sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla verilen, verildiği anda kesin olan…
Devamını Oku

HMK Madde 445 -Elektronik işlemler

✅ HMK Madde 445 Elektronik işlemler ✅ Elektronik işlemler yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hâllerde UYAP…
Devamını Oku

HMK Madde 444 -Uygulanmayacak hükümler

✅ HMK Madde 444 Uygulanmayacak hükümler ✅ Uygulanmayacak hükümler yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Bu Kısımda düzenlenen konularda, aksine hüküm bulunmadıkça bu Kanunun diğer hükümleri uygulanmaz. HMK Madde 444 Gerekçesi Tahkim sözleşmesel bir kurum olmakla birlikte, büyük ölçüde yargılama…
Devamını Oku

HMK Madde 443 -Yargılamanın iadesi

✅ HMK Madde 443 Yargılamanın iadesi ✅ Yargılamanın iadesi yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz. (1) Yargılamanın iadesine ilişkin yukarıdaki Sekizinci Kısmın Üçüncü Bölümü hükümleri, niteliğine uygun düştüğü şekilde tahkime de uygulanır. (2) Tahkimde, yargılamanın iadesi sebeplerinden sadece 375 inci maddenin…
Devamını Oku