✅ HMK Madde 444 Uygulanmayacak hükümler
✅ Uygulanmayacak hükümler yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Bu Kısımda düzenlenen konularda, aksine hüküm bulunmadıkça bu Kanunun diğer hükümleri uygulanmaz.

HMK Madde 444 Gerekçesi

Tahkim sözleşmesel bir kurum olmakla birlikte, büyük ölçüde yargılama usulünü düzenler. Ancak tahkimin amacı ve niteliği gereği, bu usul mahkemelerin tabi olduğu yargılama usulünden farklıdır ve farklı olmalıdır. Maddede, bu duruma açıklık kazandırılmıştır.

Yayım tarihi: 7 Haz 2024