Ağır Ceza Avukatı Nedir? Görevleri Nelerdir? Ceza Avukatından Farkı Nedir?

 1. Topo Hukuk
 2. Ceza Hukuku
 3. Ağır Ceza Avukatı Nedir? Görevleri Nelerdir? Ceza Avukatından Farkı Nedir?
En İyi Ağır Ceza Avukatı İstanbul - Topo Hukuk Bürosu
5
(1)

Ağır ceza avukatı; kısaca Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlar konusunda uzmanlığa sahip olan avukata verilen isimdir. Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlar, asliye ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlardan genellikle daha ağır cezaları gerektirdiğinden dolayı ağır ceza davalarında uzman ve En İyi Ağır Ceza Avukatları ile temsil en doğru tercih olacaktır. Ağır ceza davaları neticesinde mahkeme tarafından hükmolunacak hapis cezaları, diğer ceza davalarına göre daha uzun süreli olmaktadır. Kişinin hürriyetini bu denli etkileyecek söz konusu durum, Ağır Ceza Avukatının sorumluluğunun ne kadar fazla olduğunu gözler önüne sermektedir.

Ağır Ceza Avukatı ve Ünlü Ağır Ceza Avukatlarının Farkı Nedir?

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, “Ağır Ceza Avukatı Nedir?” sorusunun literatürde net bir cevabı olmamakla beraber; toplumda yerleşmiş bilgiler ışığında bu soruya cevap verilebilmektedir. Toplumda “Ünlü Ağır Ceza Avukatları” olarak bilinmek, başarılı ve uzman bir ağır Ceza Avukatı olmak için yeterli değildir. Ağır ceza davalarının hürriyeti ciddi derecede tehdit eden davalar olmasından dolayı vekillik hizmeti esnasında atılacak adımların mutlaka hassasiyetle atılması gerekmektedir. Tecrübe ve branşlaşmanın getirdiği sakinlikle; ancak ağır ceza davaları konusunda uzmanlaşmayı seçmiş En İyi Ağır Ceza Avukatı, bu alanda başarılı olabilecektir. Sabırlı, titiz, kolay pes etmeyen ve sorumluluk bilincine sahip olması ise tercihte bulunmanız gereken Ağır Ceza Avukatının nitelikleri arasında bulunmaktadır. İşte fark da buna benzer özelliklerde  ortaya çıkmaktadır.

Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlara, Ağır Ceza Avukatının uzman olduğu davaların neler olduğuna, ağır ceza davalarında avukat tutmanın zorunlu olup olmadığına ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden Ağır Ceza Avukatı tutmanın neden tavsiye edildiği konularına yazımızın ilerleyen bölümlerinde değineceğiz.

Mahkemede Ağır Ceza Avukatları Ne İş Yapar?

Ünlü Ağır Ceza Avukatları

Ağır Ceza Avukatının Görevleri – Ünlü Ağır Ceza Avukatları

Ağır Ceza Avukatları Ne İş Yapar?” sorusu sorulduğunda cevap olarak ilk şunu söyleyebiliriz:  Ağır ceza davalarında soruşturmanın başından kovuşturmanın sonuna kadar, hatta bazen de kovuşturma evresinden sonra bile (itiraz yolu vb.) müvekkilini her aşamada en iyi şekilde temsil etmek için tüm hukuki işlemleri gerçekleştirmektedir.  Müvekkilinin haklarını en iyi şekilde korumak ve savunmasını en etkili biçimde sağlamak, Ağır Ceza Avukatının temel görevleri arasında yer almaktadır. Özellikle soruşturma aşamasında ifadenin uzman Ağır Ceza Avukatı ile verilmesi sürecin işleyişi açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda mahkeme huzurunda gerçekleştirilecek olan savunmalar, dilekçelerin yazılması ve takibi, delillerin toplanması ve sunulması işlemlerinin doğru ve kusursuz bir biçimde gerçekleştirilmesi de Ağır Ceza Avukatının görev alanını oluşturmaktadır.
Ağır Ceza Avukatının görevlerinin içerisinde aynı zamanda ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı istinaf  mahkemelerine ve Yargıtay’a başvurma süreçleri de yer almaktadır. Elbette Ağır Ceza Avukatının görevleri belirtmiş olduklarımızla sınırlı değildir. Soruşturma sürecinden kovuşturmanın sonuna kadar birçok yeni durumla karşılaşılması mümkün olduğundan Ağır Ceza Avukatlarının görevleri buna göre farklılık göstermektedir. Netice olarak şunu belirtmeliyiz ki Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarla ilgili bir hukuki sürecin yürütülmesinde; sanık, müşteki ve mağdurların temsil edilmesinde mutlaka uzman bir Ağır Ceza Avukatıyla çalışılmalıdır.

Uzman Ağır Ceza Avukatlarımızdan Bilgi almak için, Topo Hukuk’a Danışın.

Ağır Ceza Mahkemelerinde Görülen Davalar Nelerdir?

Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından görülmekte olan davalar, CMK ve sair kanunlar ile ayrıca yapılan görevlendirmeler saklı kalmak kaydıyla Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen irtikap suçu, yağma suçu, nitelikli dolandırıcılık suçu, kasten adam öldürme suçu, örgütlü suçlar, soykırım suçu, işkence suçu, cinsel saldırı suçu, çocukların cinsel istismarı suçu vb. şeklinde sıralanabilir. Aynı zamanda ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve 10 yıldan uzun süreli hapis cezasını gerektiren suçlara dair davalar da Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmekte olup Ağır Ceza Avukatının görev alanı içerisinde yer almaktadır.

Ağır Ceza Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur, Ağır Ceza Avukatı Ücretleri Ne Kadardır?

Hukuk sistemimizde kural olarak avukatla temsil zorunlu değildir. Bu nedenle bazı insanlar maalesef bazı Ağır Ceza Avukatlarının Ücretlerinin kabul edilemez derecede yüksek olmasından dolayı spesifik davalarda tecrübeli bir avukat olmaksızın hukuki işlemler gerçekleştirmektedir. Bunun sonucunda da telafisi mümkün olmayan hak ve menfaat kayıplarıyla karşılaşmaktadır.

Ağır ceza mahkemelerinde görülen ağır ceza davalarında ise CMK tarafından ayrı bir düzenleme yapılmış; ağır ceza mahkemesinde yargılanan bir sanığın avukat ile müdafaa edilmesi mevzuatımızca zorunlu tutulmuştur. Söz konusu düzenlemeye göre; şüpheli veya sanık durumunda bulunan kimse avukat seçemeyecek durumda olduğunu belirttiği takdirde alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı kendisi hakkında yapılacak olan soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müdafii tayin edilecektir. Söz konusu düzenleme ile müdafii ile savunulma sistemi hayatımıza girmiştir. Müdafiisi bulunmayan bir kimse çocuk veyahut kendini savunamayacak derecede sağır ve dilsiz ise talep aranmaksızın Barolar tarafından müdafii tayini gerçekleştirilecektir.
Sözgelimi; sanık ve ya şüpheliler için ağır ceza dava ve soruşturmalarında süren yargılamalarda avukat ile temsil edilmek zorunlu tutulmuştur. Kişi istemese bile bir avukat ile temsil edilmek zorunda olduğundan dolayı yetkili Baro tarafından kendisine bir avukat atanacaktır. Söz konusu durumda “Ağır Ceza Avukatlarının Ücretleri” konusu akla gelmektedir. Tahmin edileceği üzere ağır ceza davaları neticesinde çok ağır hürriyeti bağlayıcı cezalar söz konusu olduğundan dolayı bu tür davalar tecrübeli ve uzman Ağır Ceza Avukatının varlığını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle Ağır Ceza Avukatı Ücretleri konusunda iyi bir araştırma yapıp bütçenize uygun bir Ağır Ceza Avukatı ile temsil sağlanmalıdır.

Ağır Ceza Avukatının İlgilendiği Suçlar Hangileridir?

Bir ağır ceza avukatı ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren her türlü suç ile ilgilenir. Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları ise temel olarak yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas olarak saymak mümkündür. Cinsel saldırı, cinsel istismar, işkence, kasten öldürme, taksirle öldürme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, örgüt, işkence, soykırım, parada sahtecilik suçları ile ilgili davalarda da görev alan avukatlar ağır ceza avukatlarıdır. Fakat anılan suçların yanında Türk Ceza Kanununda şu cezaların öngörüldüğü diğer suçlar da ağır ceza mahkemesi, dolayısıyla ağır ceza avukatlarının görev alanına girmektedir: ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezası. Bu anlamda TCK’de düzenlenen Devletin Güvenliğine, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine, Milli Savunmaya, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar başlıkları altında düzenlenen suçlarla da ağır ceza avukatları ilgilenmektedir.

Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar da dahildir. Bu bağlamda ağır ceza avukatları bahsedilen kanunda düzenlenmiş suçlar ile ilgili davalarda da görev alacaktır.

Ağır Ceza Avukatı İstanbul ‘dan mı bulunur?

Türkiye’deki avukatlar yerleşim yerlerine bakılmaksızın Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlıdır. Ağır Ceza Avukatları İstanbul da dahil olmak üzere iş yapmaya karar verdikleri şehirdeki Barolara kayıt olabilmektedirler. Bu durum; bir şehrin barosuna kayıtlı olan avukat, diğer şehirde iş yapamaz anlamına gelmemektedir. Süreklilik arz etmemek şartıyla bir avukat bağlı bulunduğu baronun haricindeki şehirlerde de dava takibi yapabilmektedir.

Tabii ki bulunduğunuz şehirden de avukat bulmanız kolaydır. Buna karşın; insanlar genellikle Ağır Ceza Avukatı ararken yargılandıkları şehirden farklı şehirlere yönelmektedir. Bunun sebebi olarak da ağır ceza davasının diğer tarafının bulundukları şehirde tanınmış olmasını belirtmektedirler. Elbette ki karşı tarafı tanımayan bir Ağır Ceza Avukatı ile temsil edilmeyi istemek gayet gerekli bir davranıştır. Ancak Ağır Ceza Avukatı ‘nın İstanbul gibi metropol şehirlerden seçilmesi başkaca sebeplere bakılarak çoğu zaman daha doğru bir karar olmaktadır. Alternatiflerin fazla olması, büyük şehirlerdeki avukatların farklı dava çeşitleri görmesi gibi sebeplerden dolayı İstanbul’da Ağır Ceza Avukatı tutmanız tavsiye edilmektedir.

En İyi Ağır Ceza Avukatı Neden Önem Arz Eder?

Ağır ceza davalarının riskleri de göz önünde bulundurulduğu zaman alanında uzman bir avukat ile temsilin ne denli önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Branşlaşma ve uzmanlık gerektiren ağır ceza davalarında En İyi Ağır Ceza Avukatı olmaksızın hareket edildiği takdirde telafisi mümkün olmayan hürriyeti bağlayıcı yüksek cezalarla karşılaşmak söz konusu olabilecektir. Topo Hukuk Bürosu, uzman Ağır Ceza Avukatı kadrosu ile ceza davaları hakkında profesyonel hizmet vermektedir. Böylece ceza hukuk bürosu olarak bilinen büromuz sürecin baştan sona en iyi biçimde yürütülmesini sağlamaktadır.Mahkemelerde hak kaybına uğramamak adına Topo Hukuk Bürosu olarak herkese alanında uzman bir Ağır Ceza Avukatıyla çalışmasını önermekteyiz.

Benzer Yazılar

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 5 / 5. Oy sayısı: 1

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

60 Yorum. Yeni Yorum

 • Avatar
  Kayıhan G.
  12 Ocak 2017 23:30

  Arkadaşlarımızla şakalaşırken bir arkadaşımın diğerini kesici bir aletle yaraladı ve kamu davası açıldı sizce bu ağır cezayamı giriyor?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   26 Ocak 2017 11:21

   Merhabalar, karşı taraf da şakalaşırken olduğunu kabul ederse arkadaşınız küçük bir cezayla kurtulabilir. Ceza davalarında uzman bir avukattan hukuki yardım almanız size fayda sağlayacaktır. Saygılarımla

   Cevapla
 • daha önceden alacaklı olduğum bir firma hileli iflas vererek borcunu ödemedi ve baya mağdurum bu konuda yardımcı oluyormusunuz?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   17 Ocak 2017 11:41

   Merhabalar,

   Hileli iflas olduğuna dair kanıtlarınız var ise hileli iflastan dolayı cumhuriyet başsavcılığına şikâyette bulunabilirsiniz.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • merhabalar bir şey sormak istiyorum. arkadaşlarımızla yolda yürürken 10-15 kişilik bir grup önümüzü çevirip gasp etmeye kalktılar fakat şansımıza polis ekibi geçerken yanımızdan olaya müdahale etti ve şikayetçi olduk. bildiğim kadarıyla örgüt kurmaya giriyor doğru mu?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   17 Ocak 2017 15:04

   Merhabalar,

   Şahıslar hakkında nitelikli yağmadan ağır ceza mahkemesinde dava açılacaktır. Davaya müdahil olup şikayetinizi bildirmelisiniz. 3 kişi ve daha fazla kişi oldukları için örgütlü suçlar kapsamındadır. Dilerseniz ağır ceza avukatlarından yardım alabilirsiniz.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • geçen hafta elektrik kesintisinde erken kapattığım mağazamı soymuşlar kameralarda bir sürü şahıs var resmen yağmalamışlar, en ağır şekilde yargılanmaları için ne yapmak gerekir?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   30 Ocak 2017 18:59

   Merhabalar,

   Gerekli şikayetleri yapmışsınızdır. Hırsızlar yakalandıktan sonra siz de davaya taraf olarak katılabilirsiniz. Bunun için uzman bir ağır ceza avukatından yardım almanız gerekir.

   Saygılarımızla.

   Cevapla
 • Avatar
  Mehmetcan Ş.
  20 Şubat 2017 22:20

  çok yakından tanığıdım bir dostum adına bir şey sormak istiyorum size, yakın zamanda tehditler edilip işkenceye maruz kaldı ama ispat edemiyor delil yok ne yapması lazım?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   21 Şubat 2017 11:05

   Merhabalar, hukukta sonuç alabilmek için delillerin dayanak oluşturması lazım. Delil olmadan ispat olmaz. Karşı tarafın suçu ikrar etmesi de ispat sayılır. Saygılarımızla

   Cevapla
 • selamlar, ünlü bir kanaldan iş almak için iki arkadaş başvuru yaptık ama duyduğum kadarıyla rüşvet verilmiş tv kanalında çalışan yöneticiye kanıtımda var yardımcı olurmusunuz?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   21 Şubat 2017 10:58

   Merhabalar, kendiniz veya bir avukat aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • benim bildiğim kadarıyla baz istasyonları aşırı radyasyon yayıyor ve ağır suça giriyor bununla ilgili apartman yöneticimizin para yediğini düşünüyorum. dava açsak kaldırırlarmı istasyonu?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   21 Şubat 2017 15:19

   Merhabalar, baz istasyonunun kaldırılması için dava açabilirsiniz. Mahkeme gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kaldırılması için karar verebilir. Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhabalar adıma kimlik çıkarıp hat çıkarmışlar onları edevletten görebiliyorum kapattırdım ama saçma sapan zarflar geliyor hergün evime vergi dairesinden uyarılar yazıyor acil yardım edermisiniz? sanırım kimliğimle dolandırıcılık yapıyorlar.

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   23 Şubat 2017 12:14

   Merhabalar, eğer kimliğiniz çalınmışsa nüfus müdürlüğüne giderek yeni bir kimlik çıkartın. Vergi dairesinde gelen belgeleri de bir avukata gösterip ne olduğunu anlayabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar annem ve kız kardeşlerimin sanık olduğu bir hırsızlık (TCK 142) davasında suçu işlediği sırada 18 yaşından küçük olan kardeşim suçu kabul etti ancak dosya kapsamındaki tüm deliller yasak delil yöntemleri ile elde edilmiş deliller. Mahkeme önünde yalnızca küçük kardeşimin sorgusu tamamlandı. Annem ve kızkardeşimin karakolda alınan ifadesinde ise avukat hazır bulunmadığından mahkemede daha farklı ifade vermeyi düşünüyorlar. Çocuk mahkemesinde kızkardeşimin sorgusu tamamlandıktan sonra dosyalar birleştirildi. Yeni mahkemede yeniden küçük kız kardeşim dinlenir mi dinlenmesi halinde farklı ifade vermesi sizce ne kadar doğru olur işe yarar? Bu arada şikayetçi taraf şikayetinden vazgeçti.

  Cevapla
 • MERHABA KRİMİNAL SONUCU HAKİMİNİN(AĞIR CEZA MAHKEMESİ)KABUL ETMEME HAKKI VARMI?BUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?(LABARATUVAR SONUÇLARI OLUMLU)

  Cevapla
 • Mrb esim uyusturucu denetimli serbestlikten 1 yil 8 ay ceza aldi suanda acik cezaevinde 10 gundur icerde ne zamn cikar

  Cevapla
 • İyi gunler oglum cezaevinde yatiyor dun c.bassavcilktan para odeme cezasi geldi 20.00 tl nedir acaba bilgilendirirseniz sevinirim

  Cevapla
 • İyi çalışmalar benim bir yakınıma kendisi 34 yaşında erkek karısı baldızı ve bacanağı tarafından çocuğa taciz etti diyerek iftira atıldı ve çocuk 11 yaşında o kadar iyi çocuğa öğüt vermişler ki pedagog eşliğinde ifade vermiş çocuk. 6 yıllık evliler sürekli sorunları oluyordu eşi para aşığı sürekli eşinin mirasını hesaplayan abisiyle abisinin avukat arkadaşıyla sürekli bosanirsam miras hakkım ne kadar diyen biri. İftira ya uğrayan kişi namahrem diye hickimseyle tokalaşmaz uzaktan selâm verirdi. 2 çocuğu var. Çocukları için bosanmiyordu.
  Sürekli kavga ediyorlar ayın 15 gününü ANNESİNİN evinde geçiriyor karısı onu eve almıyordu. Nöbetçi mahkemede dosyası açılmadan ilk mahkemeye kadar cezaevine aldılar. Bir hafta içinde itiraz hakkimiz varmış. Fakat avukatların çoğu çocuğa cinsel istismar diye konuyu araştırmadan vazgeciyorlar. Size şunu söyleyebilirim Hz. Yusuf u iffetini namusunu bilirsiniz dinlemissinizdir muhakkak o çocukta aynı öyle birisi. Karısı her kavgasında senin başına büyük bela açacağım içinden cikamayacaksin diye tehdit ediyormuş. Biz bu kadarını beklemiyorduk. Bütün aile perişan. Sizce bu durum gerçek olsa niye kızın annesi babası sustu böyle birşey olsa insan çocuğu için kıyamet koparır. Bizim çok acil yardıma ihtiyacımız var. O çocuğu masum babayı cezaevinde yatırmak çok büyük günah. Bir sürü çocuğa şahit olacak kişi var. İmza toplayalim diyorum çözüm olmaz diyorlar TV arayalım çözüm olmaz diyorlar. Lütfen yardım edin akıl verin bize.

  Cevapla
 • bir kadınla birlikte oldum beraber banyo yaptık çıktık hic bir sıkıntı yoktu istiyerek saat 10.00 larında sonra gece 1 gibi emniyete gitti bana zorla tecavüz etti dedi 2 3 gün sonra polis ifadeye cagırdı gittim dedim kesinlikle birlikte olmadık yanımda babam vardı utandım inkar ettim benden kan aldılar savcı serbest bıraktı süreç nasıl işler bilgi verirmisiniz bu arada olayın üstünden 7 ay geçti hala bir haber yok.

  Cevapla
 • Avatar
  Alifuat çavuşoğlu
  6 Şubat 2018 12:45

  Kredi çıkartılmak için hesap kartımı ve şifresini Mesut adında birine verdim oda benim hesabıma başka birini dolandırarak para transferi olmuş ve şifreli bir şekilde para çekilmiş bu konuda ne yapmam gerek bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler

  Cevapla
 • Asliye ceza mahkemesinden agir ceza mahkemesine sevk edildim hakim gorevsizlik verdi. Suclar mala zarar verme ve bicakla adam yaralama ama dosyaya gore silahla adam yaralama adam öldurmeye tebessh diyorlar. Agir ceza mahkemesinde sizce neden gonderilsim ?

  Cevapla
 • Merhaba benim tablot yemek şirketim vardı çalışanım benim adıma firmalardan ödemeleri toplayıp beni zarara uğrattı şirket kaşemi izinsiz kullanarak haklarımı kullanarak beni zarara uğratarak şirketim iflas etti bu kişi hakkında soruşturma açmak istiyorum ama nasıl ve nereye başvurmam gerekiyor herkes birşeyler diyor ne yapacağımı bilemiyorum yardımcı olur bana bir yol gösterirseniz memnun olurum şimdiden teşekkür ediyorum ilginiz için

  Cevapla
 • Merhabalar,
  Babam inşaat işiyle uğraşıyor. Fakat bankalarla arası pek iyi olmadığı için kardeşine güvenerek inşaatı onun üzerine yapmıştı. Resmî belgelerde inşaat amcamınmış gibi görünüyor ama çevredeki babamdan daire alan almayan tanıyan herkes asıl iş sahibinin babam olduğunu biliyor. Amcam sadece onun yanında çalışan bir işçiydi, sermaye okumuşluğum bile yok. Babam başka işlerle, hastalıkla uğraşırken amcam geriye kalan bütün daireleri satıp, hatta bazı daireleri birden fazla kişiye satıp paraları alıp, borçları bize bırakarak başka şehire kaçtı. Ne yapmalıyız acil yardımcı olun lütfen🙏

  Cevapla
 • Merhabalar
  Ben yurtdışı iş bulma vaadiyle dolandırıldım bir kişi tarafından ben elimde herhangi bir imza veya senet yok
  Sadece sms ve whattssup görüşmelerim var bu konuda paramı nasıl geri alabilirim eğer bu konu ile ilgilenen avukatlar nerden bulabilirim
  Teşekkürler şimdiden.

  Cevapla
 • Merhabalar
  Yurtdışında iş bulma vaadiyle bir kişi tarafından dolandırıldım elimde imzalı senet veya ona bağlı bişey yok sadece sms ve whassup görüşmelerim var
  Yaklaşık yedi ay oldu kişi ile whatssup üzerinden görüşüyorum bugün yarın vereceğim diye oyalıyo beni
  Bu konu hakkından ne yapmam lazım
  Savcılığa gitmeden önce avukat ile mi çözmem lazım
  Yardımınız için teşekkür ederim .

  Cevapla
 • İstanbul da ağır ceza avukatı arıyorum sizenereden ulaşabilir

  Cevapla
  • Merhaba Kadriye Hanım,

   Ağır ceza davalarınızla ilgili tüm dosya detayını bize e-posta adresimizden iletirseniz gerekli yol haritanız ağır ceza avukatı olarak çizilecektir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Eşim cinsel istismar suçundan yargılanıyor sadece kızın sözü var hiçbir delil ispat yok ne yapmalıyız lütfen yardım edın

  Cevapla
  • Merhaba Gamze Hanım,

   Maalesef mahkemeler bu konuda yanlış yorumla yanlış cezalar verebilmektedir. Ağır ceza avukatı olarak cinsel istismar suçlarında karşı tarafın neden o şekilde beyan verdiği ve masumiyet karinesi çerçevesinde beraat sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak gerekir. Destek almanızı öneririz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • 16 yaşındaki Arkadaşım uyuşturu satıcılığından tutuklu yargılanıyor ama üstünde uyuşturucu bulunmadı yerini bildiği için polislere yerini gösteriyor ifadesi pedegog olmadan alınmış 20 gündür ıslah evinde suçu olmadığı kanıtlansa yinede ceza alır mı

  Cevapla
  • Merhaba Esra Hanım,

   Ağır ceza avukatı olarak ilgilendiğimiz uyuşturucu dosyalarında pedagog olmadan alınan ifadenin geçersiz olduğu yönünde hakim kanaati tespit ettik. Yine de dosyayı detaylı inceleyip yorumda bulunulmalıdır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Zaman aşımına 6 ay Kalan bir faili meçhul cinayetin aydınlatılması için ne yapmalıyım

  Cevapla
 • Norveç’teki ceza davalarına bakıyor musunuz ?

  Cevapla
 • merhabalar. eşim askeri personel ve tehdit yolu ile eşime bir aracı bir yere götürmesi söyleniyor. o araca eşimin bilgisi dahilinde olmadan uyuşturucu madde zulalanmış. eşimin şüphelenip bir kaportacıya giderek yardım istediği sırada polisler olaya müdahil oluyor. iddanamenin hazırlanma aşamasında tutuklu yargılandı ne yapabiliriz yardımcı olun

  Cevapla
 • Bi akrabamız arkadaşların yüzünden bir olaya karıştı. Adam şikayetini geri çekti ama kamu davasına dönüştü. Şu anda kesinleşmiş 16 sene yedi. Olayın içinde cinayet yok ama başka bir çok suça soktular. Olay anında 4 kişiydiler. Bizim akrabamızda yanlarındaydı. Hiç birşey yapmadığı halde bu cezayı yedi öteki 3 kişide 20 küsür yediler. Bize yardımcı olabilirmisiniz…

  Cevapla
 • Slm iyi günler eşim vardı hiç bir suçu yok izinsiz kazı yapmak vardı ama tvye çıktığı için tutuklu yargılanıyor biz şikayet etmelimiyiz kazanırmiyizz ben ailesi olarak madurum ne dışarı çıkabiliyorum ne çocuklarım okula gidebiliyor eşimin adından tut herşeyine kadar söledi biz nasıl bir avukat bulmalıyız

  Cevapla
 • Merhabalar… 13 ve 11 yaşlarında 2 çocukları olan anne ve babayı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Sizce bu durum normal mi? Normal ise en azından annenin serbest bırakılması için sizce ne yapmak gerekir.

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   18 Temmuz 2019 12:17

   Merhaba Erkan Bey,

   Tutukluluk sebeplerini incelediğimizde daha çok delil yok etme ihtimali göz önüne çıkmaktadır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Babam cinayetten alındı ama ağır tahriş ve ölen adamın elinde baruta rastlanmış en iyi avukatı nerde bulabilirim Mayıs’ın 15 inde mahkemesi var yardımcı olur musunuz

  Cevapla
  • Merhaba Leyla Hanım,

   Karşı tarafın elinde baruta rastlanması ağır tahrik olduğuna delalet etmeye yeterli değildir. Ek deliller sunmaya gerek olabilir. Ağır ceza davalarına bakan avukatlardan seçiminizi kendi insiyatifinize göre yapabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ben cinsel istismara uğradım. Henüz davam başlamadı polisler ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını ve kendime ağır ceza avukatı bulmamı söylediler.benim bunun için ne gücüm var nede param bana yardım edecek bi avukat bulabilir miyim nolur bana yardım edin. Onları cezasız bırakmamam için yardım edin..

  Cevapla
  • Sayın Gece,

   Eğer maddi olarak gücünüz yoksa barodan avukat talep edebilirsiniz. Aksi takdirde ağır ceza avukatı arayışınızı sürdürüp farklı bir karar da verebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Kardeşim oto elektrikçi oto cam filim işinde yapıyor kendi iş yerimde 8ay önce akşam 18.00 sıralarında yazahanesinde diğer kardesimle ve bir kişiyle birlikte oturturken ruhsatsız silahı arızasından dolayı tamir etmeye çalışırken bir anda doldur boşalt yaparken kendiliğinden patlıyor ve çekirdek yazahane kapı prfilinini delip geçerken dışarıdan giren şahıs dükkan içinde çalışma masasının önüne yakın bir yerde boynunun sol tarafından yaralanıyor ve yere düşüyor ve yanında bulunan kardeşimin oğlu da var yazahanenin camları siyah olduğundan içeri gireni fark edemiyorlar kamera kayıtları var ve yaralanan kişiye kanamasından dolayı tanpon yapıyorlar ve o aradan son sa kamera yı kapatıyorlar bu da delil karartma oluyor bu arada yaralı kişiyi ambulans geç geliyor hastahanede tedavi altına alınıyor doktor olay yeri incelemeye kurşun yok tekrar gidin araştırın demiş ve ben iş yerini açtım kurşunu bulamadılar yanlız kurşun tahtada bir yerde izine rastladılar herhal ve bulamadılar yoğun bakımda 7ay kadar kaldı ve ordan ek bina faliyet servisine alındı ziyaretçiye açık taraf 1ay kadar burda kaldı ve hakkın rahmetine kavuşmuştur ailesiyle ölmeden önce konuşuyordum ve babası olayın yaşandığı zaman kasıt yok ölürse ben nederim deyip davacı oldu ve nöbetçi savcı yakalanmasını istemiş haftada bir imza günü vermişti ölmeden önce hâkim. Ve şuan cezaevinde nasıl bir yol izlemeliyiz içerden nasıl cikartiriz mahkeme günü kişi ölmeden 20.01.2020 deydi acil yardıma ihtiyacımız var teşekürler şimdiden elektironik postam çalışıyor

  Cevapla
 • Merhaba babam 6 aydir herzaman gittigi bir cayhanede calisan özürlü oldugu ifade edilen biri tarafindan cinsel tacizle suclandi hakim evde hapsine karar verdi. Adam babam tuvalete giderken arkasindan geliyor belim agriyo diyip belini ovmasini rica ediyor.babam tamam deyince kabinde ovarmiain utaniyorum diyor.kabine girince popomuda ov gibi sozler soyleyince sen homomusun diyo ben 80 yasinda prostat hastatsi bi adamim diyo ve cikiyo babam ama o arada biri goruyor.sana bisey yaptimi diye ozurlu insana sorunca tanik yok yapmadi yemin ederim diyor.babam ertesi gun yeniden gidince tanık polisi ariyor.ve ozurlu olan kisi sikayetci oluyor. Biz babami bu haksiz ithamdan nasil kurtaririz yada bu durumda bizi ne bekliyor.yardimci olurmusunuz.

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   17 Eylül 2019 12:59

   Merhaba Reyhan Hanım,

   Öncelikle geçmiş olsun. Kötü bir durumun içine bilmeden girmişsiniz. Kişinin engelli olması cezayı arttırıcı bir sebep olarak karşımıza çıkıyor. Ağır ceza davalarında avukat olarak izlediğimiz yol tanıkların anlatımları üzerinden mahkemeye savunma sunmak. Çünkü gördüğümüz kadarıyla tanık harici başkaca bir delil yok.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba kesinleşen bir davamız var istinaftan beklediğimiz sonuç çıkmadı. tutukluların suçsuzluğunu ispatlamak adına olay görüntülerinden kimlik tespiti istemini kendimiz yaptırabilirmiyiz . özel adli tıp kurumuna başvurabilirmiyiz bunun için tahmini bir ücret var mıdır? mahkeme süresi sadece sanık ifadesi ele alınarak sonuçlandı. arada delil ve ispatların hiçbiri ele alınmadı. olay anı görüntüleri elimizde mevcut fakat bunu adli tıpa sunma gereği duymamışlar .

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   27 Eylül 2019 10:41

   Sayın Çlem,

   Adli tıp kurumuna başvuru sadece mahkemeler tarafından yapılabilmektedir. Mahkemeden talepte bulunmanız gerekmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba 4 arkadaş bunun üçü kardeş benim abim akrabaları bu üç kardeş den biri adam öldürüyor im yanında bulunmadan 3 kişi 25 yıl ceza alıyor müebbet etden yargılama oldu biri 3 yıl yattı çıktı kalan üç kişi 5 yıldır kapalı ceza evinde ler temziye gidecek dosya ne yapabiliriz

  Cevapla
 • Avatar
  Mustafa B.
  24 Ekim 2019 22:42

  Ohal sonrası Bakan onaylı kamu ihraçlarına ağır ceza avukatları mı bakar?

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   25 Ekim 2019 13:39

   Merhaba Mustafa Bey,

   İhraçlarla ilgili eğer ceza davası söz konusu ise ağır ceza avukatı, idari bir konu ise idare avukatı işlem yapabilecektir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba,
  2 erkek kardeşim gasp suçuyla yakalama kararı vs. Olmadan üstelik 21 yaşında olan kardeşim polisler tarafından darp edilerek evden alındı ve akabinde tutuklandılar. Tutuklamaya gerekçe olarak kiralanan bir arabada görülmeleri ve o arabanın gasp olayına karışması.. Gasp yaptıklarına dair bir delil vs. Yok.. Delil karartma yok etme vs yok. Üstelik gasp edilen kişi teşhis ediyor “beni gasp eden bunlar değil.” diyor

  Tutukluluğa itiraz edildi ama bi sonuç elde edilemedi. Sizce bir avukat tutmalımıyız veya duruşmaları beklemelimiyiz. Yardımcı olursanız çok seviniriz.

  Cevapla
 • Merhaba , 2 agır çocuktan Bakırköy 22.ağır cezaya birleşen bir davamız var ilk duruşma 30 Aralık 2019 da gerçekleşti mahkeme tutanagını göndersem her hangi bir Bilgi alabilmem mümkün mü acaba .. kendi avukatımızı değiştirmeyi düşünüyoruz ikinci duruşma da çok yakın 28 şubatta dönüş yaparsanız sevinirm

  Cevapla
 • Merhabalar;
  Benim babam 3 yerinden kardeşimde 1 yerinden pompalı tüfekle vuruldu evimizin önünde gece yarısı binamızı bastılar. Kuzenim, sevgilisini arayıp çağırdı oda arkadaşıyla geldi. Gelen şahısları tanımıyoruz vurup kaçtıktan sonra suç aletini ortadan kaldırmışlar suçu da arkadaşı üstlendi ama biz vuran kişiyi tespit ettik ama tutuklanmadi azmettiren kuzenim ve babamı vuran kişi şu an hala dışarda tespit etmemize rağmen sadece suçu üstlenen kisi içerde ben vurdum dediği icin. Biz azmettirenle vuran kişinin ceza almasını istiyoruz 3. Duruşmamız olcak ama hala dışarıdalar. Sizce neden hala azmettirenle vuran kişinin telefonu incelemiyor. Ve Ceza alırlar mı?

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü