Ağır Ceza Avukatı Nedir? Görevleri Nelerdir? Ceza Avukatından Farkı Nedir?

 1. Topo Hukuk
 2. Ceza Hukuku
 3. Ağır Ceza Avukatı Nedir? Görevleri Nelerdir? Ceza Avukatından Farkı Nedir?
En İyi Ağır Ceza Avukatı İstanbul - Topo Hukuk Bürosu
5
(1)

Ağır ceza avukatı; kısaca Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlar konusunda uzmanlığa sahip olan avukata verilen isimdir. Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlar, asliye ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlardan genellikle daha ağır cezaları gerektirdiğinden dolayı ağır ceza davalarında uzman ve En İyi Ağır Ceza Avukatları ile temsil en doğru tercih olacaktır. Ağır ceza davaları neticesinde mahkeme tarafından hükmolunacak hapis cezaları, diğer ceza davalarına göre daha uzun süreli olmaktadır. Kişinin hürriyetini bu denli etkileyecek söz konusu durum, Ağır Ceza Avukatının sorumluluğunun ne kadar fazla olduğunu gözler önüne sermektedir.

Ağır Ceza Avukatı ve Ünlü Ağır Ceza Avukatlarının Farkı Nedir?

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, “Ağır Ceza Avukatı Nedir?” sorusunun literatürde net bir cevabı olmamakla beraber; toplumda yerleşmiş bilgiler ışığında bu soruya cevap verilebilmektedir. Toplumda “Ünlü Ağır Ceza Avukatları” olarak bilinmek, başarılı ve uzman bir ağır Ceza Avukatı olmak için yeterli değildir. Ağır ceza davalarının hürriyeti ciddi derecede tehdit eden davalar olmasından dolayı vekillik hizmeti esnasında atılacak adımların mutlaka hassasiyetle atılması gerekmektedir. Tecrübe ve branşlaşmanın getirdiği sakinlikle; ancak ağır ceza davaları konusunda uzmanlaşmayı seçmiş En İyi Ağır Ceza Avukatı, bu alanda başarılı olabilecektir. Sabırlı, titiz, kolay pes etmeyen ve sorumluluk bilincine sahip olması ise tercihte bulunmanız gereken Ağır Ceza Avukatının nitelikleri arasında bulunmaktadır. İşte fark da buna benzer özelliklerde  ortaya çıkmaktadır.

Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlara, Ağır Ceza Avukatının uzman olduğu davaların neler olduğuna, ağır ceza davalarında avukat tutmanın zorunlu olup olmadığına ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden Ağır Ceza Avukatı tutmanın neden tavsiye edildiği konularına yazımızın ilerleyen bölümlerinde değineceğiz.

Mahkemede Ağır Ceza Avukatları Ne İş Yapar?

Ünlü Ağır Ceza Avukatları

Ağır Ceza Avukatının Görevleri – Ünlü Ağır Ceza Avukatları

Ağır Ceza Avukatları Ne İş Yapar?” sorusu sorulduğunda cevap olarak ilk şunu söyleyebiliriz:  Ağır ceza davalarında soruşturmanın başından kovuşturmanın sonuna kadar, hatta bazen de kovuşturma evresinden sonra bile (itiraz yolu vb.) müvekkilini her aşamada en iyi şekilde temsil etmek için tüm hukuki işlemleri gerçekleştirmektedir.  Müvekkilinin haklarını en iyi şekilde korumak ve savunmasını en etkili biçimde sağlamak, Ağır Ceza Avukatının temel görevleri arasında yer almaktadır. Özellikle soruşturma aşamasında ifadenin uzman Ağır Ceza Avukatı ile verilmesi sürecin işleyişi açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda mahkeme huzurunda gerçekleştirilecek olan savunmalar, dilekçelerin yazılması ve takibi, delillerin toplanması ve sunulması işlemlerinin doğru ve kusursuz bir biçimde gerçekleştirilmesi de Ağır Ceza Avukatının görev alanını oluşturmaktadır.
Ağır Ceza Avukatının görevlerinin içerisinde aynı zamanda ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı istinaf  mahkemelerine ve Yargıtay’a başvurma süreçleri de yer almaktadır. Elbette Ağır Ceza Avukatının görevleri belirtmiş olduklarımızla sınırlı değildir. Soruşturma sürecinden kovuşturmanın sonuna kadar birçok yeni durumla karşılaşılması mümkün olduğundan Ağır Ceza Avukatlarının görevleri buna göre farklılık göstermektedir. Netice olarak şunu belirtmeliyiz ki Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarla ilgili bir hukuki sürecin yürütülmesinde; sanık, müşteki ve mağdurların temsil edilmesinde mutlaka uzman bir Ağır Ceza Avukatıyla çalışılmalıdır.

Uzman Ağır Ceza Avukatlarımızdan Bilgi almak için, Topo Hukuk’a Danışın.

Ağır Ceza Mahkemelerinde Görülen Davalar Nelerdir?

Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından görülmekte olan davalar, CMK ve sair kanunlar ile ayrıca yapılan görevlendirmeler saklı kalmak kaydıyla Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen irtikap suçu, yağma suçu, nitelikli dolandırıcılık suçu, kasten adam öldürme suçu, örgütlü suçlar, soykırım suçu, işkence suçu, cinsel saldırı suçu, çocukların cinsel istismarı suçu vb. şeklinde sıralanabilir. Aynı zamanda ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve 10 yıldan uzun süreli hapis cezasını gerektiren suçlara dair davalar da Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmekte olup Ağır Ceza Avukatının görev alanı içerisinde yer almaktadır.

Ağır Ceza Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur, Ağır Ceza Avukatı Ücretleri Ne Kadardır?

Hukuk sistemimizde kural olarak avukatla temsil zorunlu değildir. Bu nedenle bazı insanlar maalesef bazı Ağır Ceza Avukatlarının Ücretlerinin kabul edilemez derecede yüksek olmasından dolayı spesifik davalarda tecrübeli bir avukat olmaksızın hukuki işlemler gerçekleştirmektedir. Bunun sonucunda da telafisi mümkün olmayan hak ve menfaat kayıplarıyla karşılaşmaktadır.

Ağır ceza mahkemelerinde görülen ağır ceza davalarında ise CMK tarafından ayrı bir düzenleme yapılmış; ağır ceza mahkemesinde yargılanan bir sanığın avukat ile müdafaa edilmesi mevzuatımızca zorunlu tutulmuştur. Söz konusu düzenlemeye göre; şüpheli veya sanık durumunda bulunan kimse avukat seçemeyecek durumda olduğunu belirttiği takdirde alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı kendisi hakkında yapılacak olan soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müdafii tayin edilecektir. Söz konusu düzenleme ile müdafii ile savunulma sistemi hayatımıza girmiştir. Müdafiisi bulunmayan bir kimse çocuk veyahut kendini savunamayacak derecede sağır ve dilsiz ise talep aranmaksızın Barolar tarafından müdafii tayini gerçekleştirilecektir.
Sözgelimi; sanık ve ya şüpheliler için ağır ceza dava ve soruşturmalarında süren yargılamalarda avukat ile temsil edilmek zorunlu tutulmuştur. Kişi istemese bile bir avukat ile temsil edilmek zorunda olduğundan dolayı yetkili Baro tarafından kendisine bir avukat atanacaktır. Söz konusu durumda “Ağır Ceza Avukatlarının Ücretleri” konusu akla gelmektedir. Tahmin edileceği üzere ağır ceza davaları neticesinde çok ağır hürriyeti bağlayıcı cezalar söz konusu olduğundan dolayı bu tür davalar tecrübeli ve uzman Ağır Ceza Avukatının varlığını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle Ağır Ceza Avukatı Ücretleri konusunda iyi bir araştırma yapıp bütçenize uygun bir Ağır Ceza Avukatı ile temsil sağlanmalıdır.

Ağır Ceza Avukatının İlgilendiği Suçlar Hangileridir?

Bir ağır ceza avukatı ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren her türlü suç ile ilgilenir. Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları ise temel olarak yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas olarak saymak mümkündür. Cinsel saldırı, cinsel istismar, işkence, kasten öldürme, taksirle öldürme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, örgüt, işkence, soykırım, parada sahtecilik suçları ile ilgili davalarda da görev alan avukatlar ağır ceza avukatlarıdır. Fakat anılan suçların yanında Türk Ceza Kanununda şu cezaların öngörüldüğü diğer suçlar da ağır ceza mahkemesi, dolayısıyla ağır ceza avukatlarının görev alanına girmektedir: ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezası. Bu anlamda TCK’de düzenlenen Devletin Güvenliğine, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine, Milli Savunmaya, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar başlıkları altında düzenlenen suçlarla da ağır ceza avukatları ilgilenmektedir.

Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar da dahildir. Bu bağlamda ağır ceza avukatları bahsedilen kanunda düzenlenmiş suçlar ile ilgili davalarda da görev alacaktır.

Ağır Ceza Avukatı İstanbul ‘dan mı bulunur?

Türkiye’deki avukatlar yerleşim yerlerine bakılmaksızın Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlıdır. Ağır Ceza Avukatları İstanbul da dahil olmak üzere iş yapmaya karar verdikleri şehirdeki Barolara kayıt olabilmektedirler. Bu durum; bir şehrin barosuna kayıtlı olan avukat, diğer şehirde iş yapamaz anlamına gelmemektedir. Süreklilik arz etmemek şartıyla bir avukat bağlı bulunduğu baronun haricindeki şehirlerde de dava takibi yapabilmektedir.

Tabii ki bulunduğunuz şehirden de avukat bulmanız kolaydır. Buna karşın; insanlar genellikle Ağır Ceza Avukatı ararken yargılandıkları şehirden farklı şehirlere yönelmektedir. Bunun sebebi olarak da ağır ceza davasının diğer tarafının bulundukları şehirde tanınmış olmasını belirtmektedirler. Elbette ki karşı tarafı tanımayan bir Ağır Ceza Avukatı ile temsil edilmeyi istemek gayet gerekli bir davranıştır. Ancak Ağır Ceza Avukatı ‘nın İstanbul gibi metropol şehirlerden seçilmesi başkaca sebeplere bakılarak çoğu zaman daha doğru bir karar olmaktadır. Alternatiflerin fazla olması, büyük şehirlerdeki avukatların farklı dava çeşitleri görmesi gibi sebeplerden dolayı İstanbul’da Ağır Ceza Avukatı tutmanız tavsiye edilmektedir.

En İyi Ağır Ceza Avukatı Neden Önem Arz Eder?

Ağır ceza davalarının riskleri de göz önünde bulundurulduğu zaman alanında uzman bir avukat ile temsilin ne denli önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Branşlaşma ve uzmanlık gerektiren ağır ceza davalarında En İyi Ağır Ceza Avukatı olmaksızın hareket edildiği takdirde telafisi mümkün olmayan hürriyeti bağlayıcı yüksek cezalarla karşılaşmak söz konusu olabilecektir. Topo Hukuk Bürosu, uzman Ağır Ceza Avukatı kadrosu ile ceza davaları hakkında profesyonel hizmet vermektedir. Böylece ceza hukuk bürosu olarak bilinen büromuz sürecin baştan sona en iyi biçimde yürütülmesini sağlamaktadır.Mahkemelerde hak kaybına uğramamak adına Topo Hukuk Bürosu olarak herkese alanında uzman bir Ağır Ceza Avukatıyla çalışmasını önermekteyiz.

Benzer Yazılar

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 5 / 5. Oy sayısı: 1

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

60 Comments. Leave new

 • Merhaba 4 arkadaş bunun üçü kardeş benim abim akrabaları bu üç kardeş den biri adam öldürüyor im yanında bulunmadan 3 kişi 25 yıl ceza alıyor müebbet etden yargılama oldu biri 3 yıl yattı çıktı kalan üç kişi 5 yıldır kapalı ceza evinde ler temziye gidecek dosya ne yapabiliriz

  Reply
 • merhaba kesinleşen bir davamız var istinaftan beklediğimiz sonuç çıkmadı. tutukluların suçsuzluğunu ispatlamak adına olay görüntülerinden kimlik tespiti istemini kendimiz yaptırabilirmiyiz . özel adli tıp kurumuna başvurabilirmiyiz bunun için tahmini bir ücret var mıdır? mahkeme süresi sadece sanık ifadesi ele alınarak sonuçlandı. arada delil ve ispatların hiçbiri ele alınmadı. olay anı görüntüleri elimizde mevcut fakat bunu adli tıpa sunma gereği duymamışlar .

  Reply
  • Topo Hukuk Bürosu
   27 September 2019 10:41

   Sayın Çlem,

   Adli tıp kurumuna başvuru sadece mahkemeler tarafından yapılabilmektedir. Mahkemeden talepte bulunmanız gerekmektedir.

   Saygılarımızla

   Reply
 • Merhaba babam 6 aydir herzaman gittigi bir cayhanede calisan özürlü oldugu ifade edilen biri tarafindan cinsel tacizle suclandi hakim evde hapsine karar verdi. Adam babam tuvalete giderken arkasindan geliyor belim agriyo diyip belini ovmasini rica ediyor.babam tamam deyince kabinde ovarmiain utaniyorum diyor.kabine girince popomuda ov gibi sozler soyleyince sen homomusun diyo ben 80 yasinda prostat hastatsi bi adamim diyo ve cikiyo babam ama o arada biri goruyor.sana bisey yaptimi diye ozurlu insana sorunca tanik yok yapmadi yemin ederim diyor.babam ertesi gun yeniden gidince tanık polisi ariyor.ve ozurlu olan kisi sikayetci oluyor. Biz babami bu haksiz ithamdan nasil kurtaririz yada bu durumda bizi ne bekliyor.yardimci olurmusunuz.

  Reply
  • Topo Hukuk Bürosu
   17 September 2019 12:59

   Merhaba Reyhan Hanım,

   Öncelikle geçmiş olsun. Kötü bir durumun içine bilmeden girmişsiniz. Kişinin engelli olması cezayı arttırıcı bir sebep olarak karşımıza çıkıyor. Ağır ceza davalarında avukat olarak izlediğimiz yol tanıkların anlatımları üzerinden mahkemeye savunma sunmak. Çünkü gördüğümüz kadarıyla tanık harici başkaca bir delil yok.

   Saygılarımızla

   Reply
 • Kardeşim oto elektrikçi oto cam filim işinde yapıyor kendi iş yerimde 8ay önce akşam 18.00 sıralarında yazahanesinde diğer kardesimle ve bir kişiyle birlikte oturturken ruhsatsız silahı arızasından dolayı tamir etmeye çalışırken bir anda doldur boşalt yaparken kendiliğinden patlıyor ve çekirdek yazahane kapı prfilinini delip geçerken dışarıdan giren şahıs dükkan içinde çalışma masasının önüne yakın bir yerde boynunun sol tarafından yaralanıyor ve yere düşüyor ve yanında bulunan kardeşimin oğlu da var yazahanenin camları siyah olduğundan içeri gireni fark edemiyorlar kamera kayıtları var ve yaralanan kişiye kanamasından dolayı tanpon yapıyorlar ve o aradan son sa kamera yı kapatıyorlar bu da delil karartma oluyor bu arada yaralı kişiyi ambulans geç geliyor hastahanede tedavi altına alınıyor doktor olay yeri incelemeye kurşun yok tekrar gidin araştırın demiş ve ben iş yerini açtım kurşunu bulamadılar yanlız kurşun tahtada bir yerde izine rastladılar herhal ve bulamadılar yoğun bakımda 7ay kadar kaldı ve ordan ek bina faliyet servisine alındı ziyaretçiye açık taraf 1ay kadar burda kaldı ve hakkın rahmetine kavuşmuştur ailesiyle ölmeden önce konuşuyordum ve babası olayın yaşandığı zaman kasıt yok ölürse ben nederim deyip davacı oldu ve nöbetçi savcı yakalanmasını istemiş haftada bir imza günü vermişti ölmeden önce hâkim. Ve şuan cezaevinde nasıl bir yol izlemeliyiz içerden nasıl cikartiriz mahkeme günü kişi ölmeden 20.01.2020 deydi acil yardıma ihtiyacımız var teşekürler şimdiden elektironik postam çalışıyor

  Reply
 • Merhaba ben cinsel istismara uğradım. Henüz davam başlamadı polisler ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını ve kendime ağır ceza avukatı bulmamı söylediler.benim bunun için ne gücüm var nede param bana yardım edecek bi avukat bulabilir miyim nolur bana yardım edin. Onları cezasız bırakmamam için yardım edin..

  Reply
  • Sayın Gece,

   Eğer maddi olarak gücünüz yoksa barodan avukat talep edebilirsiniz. Aksi takdirde ağır ceza avukatı arayışınızı sürdürüp farklı bir karar da verebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menu