Bilişim Sistemine Girme Suçu
()

İnternet ortamında işlenen suçlar teknik olarak bilişim suçları adı altında ele alınmıştır. Verilerin internet ortamında işlenmesi, aktarılması, saklanması, depolanması ve izlenmesi gibi işlemleri konu alan suçlar halk arasında bilgisayar suçları ve siber suçlar gibi isimlerle adlandırılmaktadır. Ancak Türk Ceza Kanunu bu tür suç teşkil eden eylemleri bilişim suçları kapsamında değerlendirmiştir. Bilişim sistemine girme suçu, bilişim suçları içerisinde işlenmesi en basit ve aslında temel olan suç tipidir. Bilgileri toplamak, sınıflandırmak ve gerektiğinde kullanıcıya sunmak ya da bilgileri depolamak için kurulan sistemlere bilişim sistemi denilmektedir. Bilişim sitemine girme suçunun tanımı, hangi şartların varlığı halinde gerçekleşeceği ve cezası Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. Facebook, Twitter, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya uygulamaları, e-mailler ya da Windows gibi işletim sistemleri bilişim sistemlerine örnek olarak gösterilebilir.

TCK Bilişim Sistemine Girme Suçu Nasıl Gerçekleştirilir?

Bilişim sistemine girme suçu; bilişim sisteminin bir bölümüne ya da tamamına hukuka aykırı olarak girme veya sistemde kalmaya devam etme eylemiyle gerçekleştirilir. Sisteme hukuka aykırı olarak giren kişinin belirli verileri elde etme amacıyla hareket etmiş olması gerekli değildir. Suçun meydana gelmesi için sisteme hukuka aykırı bir şekilde ve kasten girilmiş olması yeterlidir. Ancak burada önemli bir noktaya değinmek gerekir. Bilişim sistemine girme suçunda mağdurun rızası hukuka uygunluk nedenidir. Hukuka uygunluk nedeninin etkisini açıklamak gerekirse bir kimseye bilişim sistemine erişim izni verildiğinde o kişinin sisteme giriş yapması ve sistemde kalması suç teşkil etmemektedir. Bilişim sistemine izinsiz girme eylemi iki farklı şekilde gerçekleştirilebilir. İlk olarak bilişim sistemine uzaktan bağlanmak suretiyle suç işlenebilir. Bir diğer şekli ise bilişim sistemine fiziki yakınlık yoluyla giriş yapmaktır. Örneğin; bir arkadaşınızın telefonunuzda sosyal medya hesabına giriş yaptıktan sonra hesabını açık unutmuş olması halinde o kişinin hesabında kalmaya devam etmek de bu suçun oluşmasına sebep olmaktadır.

Bilişim Sistemine Girme Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu bilişim sistemine girme suçunu madde 243’te ele almış ve bilişim sistemine girme suçunun cezasını açıklamıştır. İlgili kanun hükmü uyarınca bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak giren veya sistemde kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis ya da adli para cezası verilir. Bu yaptırım bilişim suçunun basit şekli için öngörülmüştür.

Bilişim sistemine girme ya da sistemde kalma eylemi sebebiyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi nedeniyle sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değişmesi halinde fail suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus failin verileri yok etme veya değiştirme kastıyla hareket etmiş olmamasıdır.

Bilişim sisteminin veri aktarımlarını sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bir sonraki kanun maddesi bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme fiillerinin varlığı halinde failin nasıl cezalandırılacağını ele almaktadır. Madde 244 failin verileri yok etme veya değiştirme gibi kastlarla hareket etmiş olmasını aramaktadır. Kanun koyucu sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunu çok daha ağır yaptırımlara tabi tutmuştur.

Bilişim Sistemine Girme Suçunun İspatı Nasıl Olur?

Bilişim sistemine girme suçunun ispatı için öncelikle mağdur olduğunu iddia eden tarafın bunu kanıtlaması gerekmektedir. Bu sebeple ilk olarak erişim sağlanan bilişim sisteminin mağdura ait olup olmadığı belirlenir. Ardından işlenen bilişim suçunun niteliğine göre kullanıcıların IP adresleri tespit edilir ya da bilgisayar hard disklerine el konularak inceleme başlatılır. Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak erişim sağladığı düşünülen şüpheli sorguya alınır. Eğer ki şüpheli sisteme bir başkasının girdiğini iddia ediyor ise gerekli araştırmalar ve incelemeler yapılır, tanıklar dinlenir ve ardından bir sonuca varılır.

Bilişim Sistemine İzinsiz Girme

Bilişim sistemine izinsiz girme işlemi farklı yöntemler ile işlenebilir. Herhangi bir sisteme erişim gerçekleştirebilmek için sistemin yetersiz olan güvenlik önlemleri aşılarak giriş yapılabilir. Komik resimler, ses veya görüntü dosyaları, mailler yani ağ üzerinden gönderilebilecek virüsler yardımıyla sistemin güvenlik duvarları bir şekilde aşılarak sisteme giriş yapılabilir. Bir başka sisteme erişim yolu da bilgisayarların açılarak içerisinde yer alan verilerin tümünü ya da bir kısmını görüntülemek şeklinde gösterilebilir. Burada tekrar belirtmek gerekir ki söz konusu eylemler mağdurun rızası dışında gerçekleştiği zaman suç kapsamında değerlendirilmektedir. Örneğin; bir kurumun çalışanına şirket hesaplarına erişim izni verdiği ve bu kişinin de sisteme giriş yaptığı hallerde suç meydana gelmemektedir. Ancak kişinin iş saatleri dışında ve keyfi olarak sisteme giriş yapması eylemi suç kategorisine sokabilecek bir durumdur.

Cep Telefonu Aracılığıyla Bilişim Sistemine Girme Suçu

İşletim sistemi genel olarak bilgisayarların çalışmalarını düzenleyen programlara verilen genel addır ancak işletim sistemleri yalnızca bilgisayarlarda kullanılmamaktadır. Cep telefonları ve tabletler de işletim sistemleri aracılığıyla kullanılabilmektedir. İşletim sistemlerinin ana görevi bilgisayarların çalışması için komut vermek ve işleyişi sağlamaktır. İşletim sistemi çalışmadığı takdirde ilgili teknolojik aletin kullanılması mümkün değildir. Bilişim sistemine girme suçu da cep telefonları aracılığıyla işlenebilmektedir. En sık karşılaşılan durum sosyal medya uygulamalarını kullanan kişilerin hesaplarına farklı bir cep telefonundan giriş yapılmasıdır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında ilgili uygulama kişiye bir mail göndererek nereden ve ne zaman giriş yapıldığını iletmektedir. Burada da bilişim sistemine girme suçu cep telefonu vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Bilişim Suçunda Ceza İndirimi

TCK’da 243. Maddenin 2. Fıkrası suç teşkil eden eylemlerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında olması halinde verilecek cezanın yarı oranına kadar indirileceğini dile getirmektedir. Fıkrada bilişim sistemine izinsiz girme ve sistemde kalma fiillerinin ücret karşılığı hizmetlerinden yararlanılan bir sistem hakkında işlenmesi hali daha az cezayı gerektiren hal olarak görülmüştür. Bu fıkrayı şöyle bir örnek ile açıklayabiliriz. Bir internet sitesi üyeliğinin süresinin dolmuş ve üyeliğin devamı için gereken ücretin ödenmemiş olması halinde kullanıcının halen siteye erişiminin devam ettiği varsayımında kişi bedelini ödemeden sisteme giriş yapmaktadır. Burada suç teşkil eden eylem bulunmakla birlikte daha önceden bir bedel karşılığında yararlanılan hizmet söz konusudur. Bu sebeple kanun koyucu suç teşkil eden eylemi daha az cezayı gerektiren bir hal olarak öngörmüştür.

Topo Hukuk Bürosu uzun yıllardır bilişim alanında uzman bilişim avukatları vasıtasıyla müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. İnternet sitesinde yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla ya da danışma formunu doldurarak ekibimizle iletişime geçebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Henüz oylama yapılmadı

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

Makalemizde neyi eksik buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü