5
(1)

Boşanma davası ücreti, 2020 yılında masrafları olarak anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası ücreti şeklinde değişiklik gözlemekteyiz. Boşanma davası ücreti, boşanmak isteyen kişilerin merak ettiği konuların başında gelmektedir. Biz bu makalemizde boşanma davası masrafları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. En başta belirtmek gerekir ki taraflar boşanmaya karar verdiklerinde, bu bireylerin ayrılmasından başka sonuçlar da doğuracaktır. Boşanma söz konusu olduğunda mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka ve tazminat gibi konular da gündeme gelmektedir. Ayrıca davayı bireysel ya da avukat aracılığıyla açmak da maliyeti etkileyen bir unsurdur.  

Avukat ile açılacak davalarda avukatlık ücretinin de masraflara ekleneceği unutulmamalıdır. Boşanma davası ücreti de elbette bütün bunlarla birlikte farklılık gösterecektir. Bu nedenle kesin bir ücret tayini yapmak mümkün değildir. Boşanma davası ücreti belirlemede önemli unsurları detaylı olarak aşağıdaki başlıklarda ele aldık.   

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti 

Anlaşmalı boşanma davası ücreti üzerine konuşmadan önce anlaşmalı boşanmadan bahsetmemiz faydalı olacaktır. Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanmanın doğuracağı hukuki sonuçlar üzerine fikir birliğine vararak boşanmalarıdır. Bu boşanma türünde eşlerin Türk Medeni Kanunu (TMK)’nda belirlenen şartları gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir. Eşler, Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ile Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlayarak dava açabilirler. Anlaşmalı Boşanma Protokolü, kişilerin hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşmış oldukları konuları yazıya döktükleri belgedir. Tekrar belirtmek gerekir ki, TMK’da yer alan şartlar gerçekleşmedikçe, örneğin evlilik birliği en az bir yıl sürmemiş ise, anlaşmalı boşanma mümkün olmayacaktır. Bahsedilen şartlar gerçekleşmişse yukarıda adı geçen belgeler ile anlaşmalı boşanma davası açılabilecektir. 

Anlaşmalı boşanma davası ücreti, çekişmeli boşanma davası ücretiyle farklılık göstermektedir. Bu fark hukuki prosedürlerin anlaşmalı boşanma davasında daha az olmasından kaynaklanır. Anlaşmalı boşanmada; dava sırasında ispat yükümlülüğünün olmaması, uzun araştırmaların, bilirkişinin ve tanık dinletmenin gerekmemesi gibi etkenler dava ücretinin daha az olmasında rol oynamaktadır. Bütün bunlar hukuki süreci kısaltır, dolayısıyla dava ücretleri de daha az olacaktır. Bu noktada, davanın hızlı ve prosedürlere uygun ilerleyebilmesi açısından uzman bir boşanma avukatıyla çalışılması daha faydalı olacaktır. Her ne kadar kişiler davayı bireysel açarak daha uyguna mal edebileceğini düşünseler bile, tazminat nafaka vb. durumların söz konusu olduğunu unutmamak gerekir. Boşanma süreci uzman bir avukatla ilerlemez ise kişiler avukatlık ücretinden daha fazlasına katlanmak zorunda kalabileceklerdir. 

Anlaşmalı boşanma davası ücreti, yukarıda da anlattığımız unsurlara göre değişiklik gösterecektir. Fakat şunu da yazmakta fayda var ki, İstanbul Barosu’nun 2020 yılı için önerdiği ücret 10.000 TL’dir. Bu ücretin tamamen tavsiye niteliğinde olduğunu unutmamak gerekir. Anlaşmalı boşanma davası ücretleri hukuk bürolarına göre ücret konusunda farklılıklar göstermektedir. 

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti 

Çekişmeli boşanma davası ücreti, anlaşmalı boşanma davasından daha fazla olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun sebeplerinden bahsetmek gerekirse çekişmeli boşanma davaları tanık dinlenmesini, bilirkişi raporlarını, kusur tespitlerini, bazı ispatları delilleri ve incelemeleri gerektirebilmektedir. Elbette bunlar, sürecin uzamasına ve dolayısıyla dava masraflarının da artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca çekişmeli boşanma davalarında uzman bir avukat seçenekten çok gereklilik haline gelebilmektedir. Bu da dava ücretlerine bir de avukatlık ücretinin eklenmesi anlamına gelir.   

Çekişmeli boşanma davası ücreti, yukarıda sayılan unsurlar ile belirleneceği için kesin bir fiyat verememekteyiz. Unutmamak gerekir ki, birlikte çalışacağınız avukatın ücretleri de somut olaya göre değişkenlik gösterebilmektedir. Avukatın uzmanlığı ve tecrübesi, davaların hızlı ve kesin sonuç alabilmek açısından önem arz etmekle beraber ücreti de artırıp azaltabilmektedir. Ancak çekişmeli boşanma davaları karmaşık davalar olduğundan avukat olmadan yürütülmesi davanın seyrini olumsuz etkileyebilmektedir.  

Çekişmeli boşanma davası ücreti, İstanbul Barosu tarafından 10.000 TL (OnBinTürkLirası) olarak belirlenmiştir. Tekrar belirtmek gerekir ki bu ücret tavsiye niteliğinde olduğunda davadan davaya değişiklik gösterebilecektir. 

Boşanma Davası Masrafları ve Boşanma Davası Ücretleri Ne Kadardır? 

Boşanma davası masrafları, öncelikle neleri kapsar buna bakalım. Davanın açılabilmesi için gereken harçların yatırılmasını, yargılama giderlerinin ödenmesini, bilirkişi tayin edilmişse bilirkişi ücretinin ödenmesini, davada bir avukat ile çalışılmış ise avukatlık ücretini kapsamaktadır.  

Boşanma davası açmak için yatırılması gereken harç 2020 yılı itibariyle 54,40TL’dir. Bununla beraber mahkeme veznesine yargılama giderlerinin de yatırılması gerekir. Bu yargılama giderleri ise tebligat çıkarılması, tanık sayısı, bilirkişi, boşanma davasının anlaşmalı ya da çekişmeli olması gibi etkenler ile değişmektedir.  

Boşanma davası masrafları, bahsedilen sebeplerden dolayı kesin olarak belirlenemez. Somut olaya göre değişkenlik gösterecektir. Dava dilekçesi verilirken harç ile birlikte Aile Mahkemesi’nin hesaplamış olduğu yargılama giderleri de ödenecektir. Bunların yanında eğer bir avukat ile anlaşılmış ise avukatlık ücreti de boşanma davası ücreti kapsamına girmektedir. 

Boşanma Davası Ücretini Kim Öder?

Boşanma davası ücreti, yatırılması gereken harç ve yargılama giderlerini kapsamaktadır. Boşanma davası ücretini kim öder sorusu boşanmak isteyen kişilerin merak ettiği soruların başında gelmektedir.  

Boşanma davası masrafı, davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre değişkenlik gösterecektir. Bilindiği üzere anlaşmalı boşanma her iki tarafında rıza göstermeleriyle gerçekleşir. Bu sebeple boşanma davası ücreti müşterek olarak ödenir. Ancak tarafların anlaşmaları halinde eşlerden birinin ücreti üstlenmesi de mümkündür.  

Çekişmeli boşanma davalarında ise dava ücreti, davayı açan eş yani davacı tarafından ödenecektir. Kişiler avukatla anlaşmış ise, avukatlık ücreti de kendi bütçelerinden karşılanacaktır. Ancak boşanmak isteyen eşlerin maddi durumlarının dava ücretlerini karşılayamayacak olması halinde adli yardıma başvurmaları mümkündür. Adli yardımdan faydalanacak kişiler harç ve yargılama giderlerini ödemez. Bununla beraber talep etmeleri halinde baro tarafından kendilerine ücretsiz olarak avukat da tayin edilecektir. Sıkça sorulan boşanma davası ücretini kim öder sorusuna da böylelikle açıklık getirmiş olalım.  

Boşanma Davası Avukatlık Ücretleri Nasıl Belirlenir? 

Boşanma davası avukatlık ücretleri de boşanmak isteyen eşler tarafından merak edilen konulardan biridir. Boşanma davalarında avukat ile çalışmak zorunluluk değildir. Ancak yargılama sürecinin işleyişi açısından uzman bir boşanma avukatı hızlı ve kesin sonuç almak noktasında faydalı olacaktır. Belirtmemiz gerekir ki, çekişmeli boşanma davalarında anlaşmalı boşanmaya oranla avukat daha fazla iş yüklenmektedir.  

Çekişmeli boşanma davaları daha karmaşık ve zorludur. Bu noktada, anlaşmak için görüşeceğiniz avukat ile davanın ayrıntıları konuşulduktan sonra belirlenecek ücret birtakım unsurlardan etkilenmektedir. Bunlar; dava masrafları, davanın konusu, danışanın sahip olduğu mal varlığı gibi unsurlardır.  

Çekişmeli boşanma davalarında avukatlar, boşanma dilekçesi ve cevap dilekçesini hazırlar, karşı taraf avukatı ile müzakere eder, davanın mahkemeye taşınması halinde duruşmaya hazırlanır, yasal işlemleri yürütmenin yanı sıra bilgi toplar. Davanın uzaması ve araya giren masrafların artması ücretin de artmasına sebep olmaktadır.  

Boşanma davası avukatlık ücretleri hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak isterseniz iletişim sayfamızdan bize ulaşarak büromuzdan randevu alabilirsiniz. 

Boşanma Davası Ücreti 2020 

Boşanma davası ücreti, somut olaya göre davadan davaya farklılık gösterecektir dedik. Bu bağlamda 2020 yılı için kesin bir ücretlendirme yapmamız mümkün değildir. Ayrıca şehirden şehre ücretin değişebileceğini, her baronun kendi ücretini belirlediğini söylemekte fayda var. 2020 boşanma davası ücreti ile alakalı bünyemizde bulundurduğumuz boşanma avukatı ile görüşebilirsiniz.

İstanbul Barosu tarafından tavsiye edilen Boşanma Avukatı ücret tarifesi

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti: 7.000,00 TL
Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti: 10.000,00 TL
Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli Boşanma Davası Ücreti: 10.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
Nafaka Davası Ücreti: 6.200,00 TL

Boşanma davasında ücret ve masraflar nedir ? – Avukat Serdar Han TOPO

Avukat Serdar Han TOPO ile Hukuki Soru-Cevap Serisi – 3. Bölüm’de Av. Serdar Han TOPO boşanma davalarında ücret ve masrafların miktarını değerlendirdi.Boşanma davasında ücret; Avukatlık asgari ücre...

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 5 / 5. Oy sayısı: 1

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

8 Yorum. Yeni Yorum

 • Merhabalar biz avukata gidip boşanma davası açtık ilk önce dosya masrafı için bizden 350 TL istedi. Daha sonra benimde dosya acımam gerekiyor 1200 lira getirmeniz gerekiyor dedi. Bizim onu Bi kaç gün içinde ödeme imkanımız yok. Adli yardıma başvurmamız halen mümkün mü

  Cevapla
 • Merhaba Serdarhan Bey,
  ben Sibel almanyadan yaziyorum.
  Ben almanyada alman kanunlarina göre bosandim, fakat türkiyede de bosanmam gerekiyormus.
  Bosanma cekismeli gecti, ve türkiye de öyle gececegine tahmin ediyorum.
  Almanyada avukat ve mahkeme ücretlerini adliye üstlendi maddi durumum olmadigi icin.
  Türkiyede yasamadigim halde, Türkiyede adli yardimdan faydalanabilirmiyim?
  Size simdiden yardiminiz icin tesekkür ediyorum.
  Iyi günler

  Sibel

  Cevapla
 • Anlaşmalı boşanmada toplam ne kadar ücret gidiyor

  Cevapla
 • istanbul. hanim bana boşanma davası 18/08/2019 yılında açmış bulunuyor boşanma gerekçesi(temelden sarsılma nedenli boşanma) ayrıca evden uzaklaştırma cezası alınmış.tapusu bana ait kentsel dönüşüm kapsamına tabiyi 1 adet dairem. yapıcı müteahhit firma tarafından yapılmaktadır.dairenin dava açana teslim edilmesi diye ihtiyati tet bir kararı alinmiş ör da bur da kalıyorum şu an 33 yıllık evliyim boşanmak istemiyorum yazışma adresim yok.boşanma kararı içeriği bana ulaşmamış.avukat tutacak param da yok nasıl bir yol izlemeliyim.

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   31 Ağustos 2019 22:01

   Merhaba Yaşar Bey,

   Boşanma davası ücreti ve masraflarını karşılama durumunuz yok ise barodan avukat talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca boşanma davasında çıkan karara itiraz etme hakkınız da mevcuttur.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Ben eşimle 3aydır evliyim çoğu sebepten dolayı boşanıyoruz ve 1yılı geçmediği için anlaşmalı boşanma olmuyor sanırsam çekişmeli olucakmış bu durumda 8000 tl bir para isteniliyor davayı ben açıcam ama bunu ödiyrcek durumum yok bursada yaşıyorum nasıl olucak bu durum acaba beni aydınlatırmısınız lütfen teşekkür ederim şimdiden

  Cevapla
 • Avatar
  Topo Hukuk Bürosu
  24 Ocak 2020 09:16

  Merhaba Ece Hanım,

  Boşanma davası ücretleri avukatlık ücreti, masraflar ve Vekalet ücreti gibi çeşitlere ayrılmaktadır. Dilerseniz detaylı ücret bilgisini 0212 679 32 53 numaralı hattan alabilirsiniz.

  Saygılarımızla

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü