dogum yeri degistirme

Doğum yeri değiştirme; Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir kimse doğduğunda o kimseye bir kimlik kartı verilmektedir. Bu kimlik kartında kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, kan grubu gibi bilgilerin yanı sıra nerede doğduğuna dair bir doğum yeri kaydı da bulunmaktadır. Ancak kişinin doğum yeri her zaman doğru kayıtlanmamaktadır. Bu kaydın tutulmasında yanlış beyanda bulunan ebeveynler, doğumun evde gerçekleşmesi, çocuğun terk sonucunda sokakta bulunması gibi benzer sebeplerle doğum yeri doğru kaydedilmeyebilir. Eğer bir kimsenin doğum yeri kaydı yanlış, eksik veya hatalı tutulmuş ise bunun değiştirilmesi istenebilir.

Kimlikte doğum yeri değiştirme işlemi açılacak olan doğum yeri değiştirme davası veya nüfus müdürlüğü ile doğum yerinin değiştirilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Ancak nüfus müdürlüğü ile doğum yerinin değiştirilmesi yalnızca maddi hatalar dolayısıyla yapılabilmektedir. Söz konusu olan maddi hataya örnek olarak doğum yeri Ordu, Güzelyalı olan bir kimsenin kimliğinde doğum yerinin müfus memurunun hatası dolayısıyla İzmir, Güzelyalı olarak belirtilmesi verilebilir.

Kimlikte Doğum Yeri Değiştirme İşlemini Herkes Yapabilir Mi?

Kimlikte doğum yeri yazılı şehri değiştirme işlemini herkesin kendi isteği doğrultusunda değiştirmesi mümkün değildir. Zira doğum yeri bir gerçeği ifade etmekte olup din veya medeni hal gibi kişinin yaşantısına yahut isteğine bağlı olarak değiştirilebilen bir bilgi değildir. Bir kimse nerede doğmuş ve doğumuna dair belgeler nerede oluşturulmuşsa kimlikte yazılı olan doğum yeri de orası olacaktır. Herhangi bir kimsenin doğum yerinin sonradan değişmesi mümkün değildir. Ancak kimlikte doğum yeri yazılı şehri değiştirme işlemi mümkün olabilir. Peki bu işleme kimler ihtiyaç duymaktadır? Bir kimsenin kimliğinde yazılı olan doğum yeri yazıldığı sırada ebeveynlerinin yanlış beyanı, nüfus memurunun hatası gibi maddi sebeplere dayanarak hatalı veya yanlış kaydedilmişse bu işlem gerçekleştirilebilir. Kimliğinde yazılı olan doğum yerinin doğru olmadığını düşünen kimseler doğum yeri değiştirme işlemine başvurabilir.

Kimlikte Doğum Yeri Yazılı Şehre İstediğim Şehri Yazabilir Miyim?

Kimlikte doğum yeri yazılı şehri değiştirme talebi yalnızca kanıtlara dayalı olarak kabul edilebilir. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere doğum yeri kişinin doğduğu coğrafi konuma ilişkin bir gerçeği ifade etmektedir. Bu gerçek somut olarak, bir kesinlik belirtmekte ve değiştirilemezdir. Eğer kimliğe girilen bilgiler eksik veya hataylıysa bu bilgiler gerçek ve doğru bilgiler ile değiştirilebilecektir. Fakat bir kimsenin kimliğinde gerçek doğum yeri olan Mardin yazılı iken bu gerçeği değiştirerek kimliğine doğru olmayan bir şekilde Eskişehir yazdırması mümkün olamayacaktır. Eğer kişi gerçekten Eskişehir’de doğduğunu ispat edecek belgelere sahipse kimlikte doğum yeri değiştirme işlemleri yapılabilecektir. Ancak bu değiştirme işleminin kanıtlara dayanması, hastane kayıtları, doğum belgesi, tanık beyanları ile iddianın ispatlanması zorunludur.

Doğum Yeri Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

Ülkemizde, Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 15 uyarınca sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun doğumundan itibaren 30 gün içerisinde nüfus müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Doğum bildirimi nüfus müdürlüğünün yanında doğumu gerçekleştiren sağlık kuruluşlarına da yapılabilmektedir. Yapılması zorunlu tutulan doğum bildirimi çocuğun velisi, vasisi, kayyımı, büyük ana ve büyük babası veya ergin olan kardeşleri yahut çocuğu yanında bulunduran kimseler tarafından gerçekleştirilmelidir. Ancak bu zorunluluk her zaman yerine getirilmemekte veya kaydı tutulan doğum bildiriminde yer, doğru girilmeyebilmektedir. Bu şekilde eksik veya hatalı girilen doğum yeri kaydı memleket değiştirme işlemiyle düzeltilmelidir. Yukarıda açıkladığımız üzere memleket değiştirme işlemleri ya nüfus müdürlüğü ile ya da doğum yeri değiştirme davası ile gerçekleştirilmektedir.

Doğum yeri değiştirme davası 18 yaşını bitirmiş kimseler ile 18 yaşını doldurmamış ancak veli ya da vasisinin iznini almış kimselerce açılabilecektir. İlgili kimseler doğum yeri değiştirme davası dilekçesi ile birlikte bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine başvuracak ve davayı açacaktır. Buna göre davada görevli ve yetkili mahkeme davacının yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Doğum yeri değiştirme davası açılabilmesi için dava dilekçesinde kişi değişiklikte hukuki yararının bulunduğunu ispatlayacak açıklamaları yapmalı ve ilgili belgeleri de dilekçesine ek olarak sunmalıdır. Unutulmamalıdır ki dava kimlikte belirtilen doğum yerinin eksik ya da hatalı olarak yazılmış olması sebebiyle açıklamaktadır. Kişi dava dilekçesinde bu iddiasını temellendirmeli ve elindeki bütün kanıtları mahkemeye sunmalıdır. Davayı açarken yazılan dilekçede davalı taraf Nüfus Müdürlüğü olarak gösterilmelidir zira dava nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin bir davadır.

Kimlikte doğum yeri değiştirme davası açarken kişilerin davalı tarafı yanlış yazması, dilekçede açıklamaların yerinde net ve ayrıntılı olmaması, davaya dayanak olarak gösterilecek belgelerin dilekçeye ek olarak sunulmaması gibi birçok eksiklikle karşılaşılabilmektedir. Eksiklik olarak nitelendirilen şeylerin dava dilekçesinde bulunmaması davanın seyrini direkt olarak etkileyip çoğunlukla davanın reddedilmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu eksiklikler sebebiyle yaşanılacak hak kayıplarının önüne geçebilmek için kişilerin bu davayı bir avukat aracılığıyla açması veya en azından dava dilekçesinin yazımında yardım alınması faydalı olmaktadır. Topo Hukuk Bürosu doğum yeri değiştirme davası dilekçesi yazımında yardımcı olmak, dava sürecini takip etmek ve gerekli diğer işlemlerde müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Topo Hukuk uzman avukatları ile doğum yeri değiştirme davası açmak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Yayım tarihi: 30 Nis 2019