e-Spor Hukuku Nedir ?

e-Spor hukuku hakkında açıklamalarımıza başlamadan önce e-spordan bahsetmek yerinde olacaktır. Bilindiği üzere son yüzyılda hızla gelişen teknoloji oyun sektörünü de yakalamış olup sanal dünyada gerçekleştirilen oyunların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. En kısa haliyle e-Spor teknolojinin gelişimiyle beraber ortaya çıkmış, rekabete dayalı, bilgisayar oyunları müsabakaları olarak tanımlanabilir. Sanal dünyada oynanan bu oyunların belirli bir sistem ve organizasyon şeması çerçevesinde profesyonel ya da amatör olarak oynandığı müsabakalar ile birlikte e-spor gelişmiştir. E-Spor müsabakaları ulusal yahut uluslararası organizasyonlarda bireysel ya da takım olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bu müsabakaların sonunda ise kazanan takım veya kimseye ödül sunulmaktadır. Söz konusu e-sport müsabakalarını düzenleyen oyun yapım ve dağıtım firmaları düzenli olarak yarışmalar gerçekleştirip e-spor oyuncu sözleşmesi yapıp bu alanda sürekliliği sağlamaktadır. Ancak bu işlemlerin devamlılığı için oyuncuların, çalışanların ve oyun yapım dağıtım firmalarının hakları ile yükümlülüklerinin düzenlenmesi gerekmektedir. İşte bu düzenlemeler e-spor hukukunu oluşturmaktadır. Espor hukuku , diğer bir ifadeyle esport law , sporun öznelerini yani oyuncuları, organizasyonun çalışanlarını ve kurucuları ile yöneticilerini kapsamaktadır. Bununla birlikte oyuncuların oyun içerisindeki davranışları ile hak ve sorumlulukları e-spor hukuku çerçevesinde belirlenmektedir. 

Oyun Yapım ve Dağıtım Firmalarının Organizasyon Kuralları 

Oyun yapım ve dağıtım firmaları lisans vermiş oldukları oyunların oynanmasında belirli bazı kuralların takip edilmesi ve uygulanmasını istemektedir. Zira oyuncular ve takımların bu kurallara uygun davranması, organizasyonların firmalarca belirlenen kurallara göre gerçekleştirilmesi espor hukuku oluşturacaktır. Böylece oynanan oyunların, gerçekleştirilen organizasyonların kalitesi artacak, oyuncuların haklarına uygun bir düzenleme getirilecektir. Bu kurallara uygun davranılmaması neticesinde ortaya çıkacak sorunların çözümü de oyuncuların haklarını koruyacak şekilde olacaktır. Bu anlamda bazı firmalar organizasyon kurallarında oyuncuların asgari ücretlerini ve ergin olmayan oyuncuların ailelerinden alınacak iznin kurallarını dahi kendisi belirleyebilmektedir. Bununla birlikte oyuncularla imzalanacak espor sözleşmesi hazırlama işlemlerini tamamlamaktadır. E spor oyuncu sözleşmesi ile firma, oyuncuyla takımı arasında çıkan uyuşmazlıklarda sorunun çözümü için uygulanacak kuralları, takım ve oyuncunun haklarını ve sorumluluklarını, uygulanacak yaptırımları hüküm altına almaktadır. 

Topo Hukuk Olarak eSpor Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

Esport law yani e-Spor hukuku hem dünyada hem de ülkemizde oldukça yeni bir alandır. Popülerliği gittikçe artan bu e-spor müsabakaları, bu alana yapılan yatırımlar ve oyuncu çerçevesinin gün geçtikçe genişlemesi espor hukuku alanını da geliştirmiştir. Fakat ülkemizde e-spor hukuku mevzuatının yeterince gelişmemesi ve bu alanda belirli düzenlemeler yapılmaması sebebiyle çıkan uyuşmazlıklarda alanında uzman avukatlara duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. 

Topo Hukuk Bürosu oyuncular, takımları ve sponsorları arasında espor sözleşmesi hazırlama, düzenleme, değiştirme; oyuncuların davranışları dolayısıyla verilecek olan disiplin cezalarının belirlenmesinde firmalara yardım ile bu cezalara karşı oyuncuların haklarının korunması hizmetleri sunmaktadır. Espor vergi hukuku ve iş hukuku ile de yakından ilgili olup Topo hukuk oyuncuların bu hukuk dalları çerçevesinde haklarının savunulmasında müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Siz de e-Spor hukuku alanında çıkan uyuşmazlıklarınız ile e-spor oyuncu sözleşmesi işlemlerinizde hukuki yardım, danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. 

Yayım tarihi: 26 Nis 2019