Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklar Avukatı Nedir? Fikri Mülkiyet Suçları Nelerdir?

 1. Topo Hukuk
 2. Fikri Mülkiyet Hukuku
 3. Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklar Avukatı Nedir? Fikri Mülkiyet Suçları Nelerdir?
Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklar Avukatı

Fikri mülkiyet ve sınai haklar avukatı, Kişilerin fikri çalışmalarının ürünleri maddi, manevi değer taşır. Günümüzde özellikle teknolojinin hızla ilerlemesi ve internetin hayatımıza hızlı bir şekilde girmesi ile fikri mülkiyet davalarında artış olmuştur. Bugün, çıkarılan bir müzik albümünün kopyalarının çıkarılması, basımı gerçekleşmiş kitapların merdiven altı alanlarda kopyalarının basılması, keşfi yapılmış bir icadın kendi icadı gibi gösterilmesi, belirli bir isme sahip olan markaya haksız yere sahip çıkılıp markanın değerini düşürülmesi, bir şarkı sözünün izinsiz kullanılıp hatta çoğaltılarak toplumla paylaşılması çokça karşılaştığımız emek hırsızlığından farklı bir şey değildir. Bahsettiğimiz şeyler ciddi suç olarak kabul edilir ve hukuk tarafından yaptırımı büyüktür. Bu suçların artışı ile birlikte fikri mülkiyet ve sınai haklar avukatı konusunda uzman avukat ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda mevzuata hakim avukatlar, müvekkilerini doğru yönlendirmekle mükelleftir.

Fikri Mülkiyet Avukatlarının Sorumlulukları

Fikri mülkiyet ve sınai haklar avukatı şu hizmetleri verir :

 • Fikri ve sinai hukuk alanında her türlü hukuksal araştırma, korunma ve tescil ile devredilme işlemleri konusunda gerekenleri yapar.
 • Fikri ve sinai hukuk alanında her türlü davanın takibi yapar.
 • Fikri ve sinai hukuk alanında her türlü danışmanlık hizmeti verir.
 • Telif hakları konusunda hukuksal danışmanlık ve gereken diğer işlemleri yapar.
 • Ticari sırların korunması hakkında hukuksal danışmanlık işleri ve işlemlerini yürütür.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet hukuku, telif hakları olarak da bilinir. Aynı zamanda iktisadi değer taşıyan emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Fikri mülkiyet hukuku, kendi içinde telif hakları ve sinai mülkiyet hakları olarak ikiye ayrılır.

Telif hakları eserin meydana getirilmesi ile kendiliğinden ortaya çıkar. Eserin kamuya sunuluşu ile koruma, kendiliğinden sağlanmaktadır. Bunun için bildirim ya da tescil gibi prosedürlere ihtiyaç yoktur. Sinai mülkiyet haklarında ise korumanın sağlanabilmesi açısından ilgili buluşun, tasarımın ya da markanın muhakkak tescil ettirilmesi gerekir.

Fikri Mülkiyet Hukuku Kapsamı

Telif hakları için :

 • Eser sahibinin hakları
 • Bağlantılı haklar

Sinai mülkiyet hakları için :

 • Patent
 • Faydalı model
 • Marka
 • Endüstriyel tasarım
 • Coğrafi işaretler

Fikri mülkiyet hakları, ülkesel olarak korunmaktadır. Buna göre, bir fikri mülkiyet ürünü hangi ülkede korunmak isteniyorsa o ülkenin mevzuatı çerçevesinde, sadece o ülkenin sınırları içerisinde korunur. Bu durum, yabancıların Türkiye’de Türk Hukuku çerçevesinde korunmasına engel değildir. Aynı şekilde Türk vatandaşları da yabancı ülkelerde korumadan belli şartlar altında yararlanabilir. Bu bağlamda Türkiye’de oturan ve burada sinai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile Paris, Bern ve TRIPS gibi fikri mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşma hükümleri çerçevesinde koruma talep eden yabancılar da korumadan faydalanabilir. Zira anılan uluslar arası anlaşmalarda vatandaşa eşit muamele benimsenmiştir.

Fikri Mülkiyet Suçları

Fikir mülkiyet hukuku 2000’li yıllardan sonra gelişim gösteren bir hukuk dalıdır. Tamamen eserlerin korunması amacı ile ortaya çıkmıştır. Fikri mülkiyet; fikir ve sanat eserleri, marka ve patentler, faydalı modeller, coğrafi işaretler, bilgisayar programları  (yazılımlar), alan adları ve benzeri hususları göz önünde bulundurup bunları korur.

Fikri Mülkiyet Suçları Nelerdir?

Bazı fikri mülkiyet suçları şunlardır :

 • İllegal yol ile kitap ve müzik albümü ya da CD çoğaltmak.
 • Film DVD’si kopyalamak.
 • Başkasına ait olan şarkı sözü ya da bestesini izinsiz olarak albümüne koymak.
 • Patenti sana ait olmayan bir ürünü kullanmak, kendininmiş gibi göstermek.
 • Bir marka ismini sahiplenmek ya da izinsiz kullanmak.
 • Yazılan bir bilgisayar programını izinsiz kullanmak.
 • Alan hakları satın alınış bir ismi kullanmak.

Fikri mülkiyet suçları örnekleri çoğaltılabilir. Gördüğünüz üzere aslında bu suçlar tamamen modern çağın getirdiği bazı kolaylıklar neticesinde ortaya çıkmıştır. Yasalar konu hakkında caydırıcı cezalar çıkarmış olsa da, takibi oldukça zor olan bir ağa sahip olan bazı örgütlerle başa çıkmak oldukça zordur. Bu konuda alanında uzman, mevzuat bilen, durumun gereklerini yerine getirebilecek, tecrübeli bir avukat ile çalışmanız, bu suçlarla mücadelenizi biraz olsun rahatlatacaktır. Mevzuata göre; bu gibi suçların tespitinde TPE ve uzman mahkemelerin kurulması gerekir. Bu mahkemeler kurulduysa o mahkeme, kurulmadıysa HSYK’nın gösterdiği mahkemeler uyuşmazlığı bu sıfatla çözecektir..

Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklar Avukatı ile iletişime geçmek için tıklayınız. (0212) 679 32 53

Yayım tarihi: 23 May 2016