Türkiye'de Yapılan Evlilik Yurtdışında Geçerli Mi?

Türkiye’de yapılan evlilik yurtdışında geçerli mi?  Türkiye’de yapılan evlilikler kendiliğinden geçerli olmazlar. Her ülke kendi yasal mevzuatına göre sınırları dışında yapılan evliliği geçerli kabul edebilmek için birtakım şartlar arar. Örneğin Türkiye yurtdışında yapılan bir evliliği kendi ülkesinde geçerli sayabilmek için yapılan evliliğin Türk mevzuatlarına aykırı olmaması ve söz konusu evliliğin bildirilmesi veya tescil edilmesi şartlarını aramaktadır.

Her ülke için ayrı ayrı bir açıklama yapmak mümkün olmasa da genel olarak yabancı bir memlekette yapılan evliliği kendi sınırları içerisinde geçerli kabul edebilmek için ülkeler yapılan evliliklerin kendi iç mevzuatlarına uygun olmasını aramaktadırlar. Örneğin Türkiye’de evlenme yaşı 18; Çin’de ise kadınlar için 20, erkekler için 22’dir. Dolayısıyla Türkiye’de gerçekleşen 18 yaşındaki bir erkeğin evliliği Çin’de geçerli olmayacaktır. Bunların dışında her ülke çeşitli usullerle sınırları dışında yapılan evliliğin bildirilmesi veya tescili şartını koyarlar. Ancak sayılan iki şart genel şartlardır. Ülkeler bu şartları benimsememiş veya bunların yanına ek bazı şartlar da koymuş olabilirler. Hangi ülkenin sınırları dışında yapılan evlilikleri hangi şartlarla geçerli sayacağını öğrenebilmek için söz konusu ülkelerin Türkiye konsolosluklarıyla görüşmekte fayda vardır.

Türkiye’de Yapılan Evliliğin Yurtdışında Geçerli Olması İçin Ne Yapmak Gereklidir?

Türkiye’de yapılan evliliğin yurtdışında geçerli olabilmesi için öncelikle ilgili ülkenin Türkiye konsolosluğu aranarak yapılan evliliğin geçerli olabilmesi için aranan şartlar ve istenen belgeler öğrenilmelidir. Ancak konsolosluklara ulaşmak her zaman mümkün değildir. Konsolosluğa ulaşılsa ve bilgi alınsa dahi söz konusu işlemler teknik detay ve ayrıntı gerektiren işler olacaktır. Bu nedenle Türkiye’de yapılan evliliğin yurtdışında geçerli olmasında bir avukat ile görüşmekte fayda vardır. Topo Hukuk Bürosu uzman aile avukatları Türkiye’de yapılan evliliğin yurtdışında geçerli olabilmesi için ülke bazlı olarak bilgi vermekte ve gerekli işlemleri yerine getirerek müvekkillerine profesyonel destek vermektedirler.

Yayım tarihi: 3 May 2018