Yabancılar İçin Oturma İzni Alma 2019
()

Türkiye’ye pasaport veya pasaport yerine geçen bir belgeyle giriş yapan yabancılar ülkemizde, geldikleri ülkeye uygulanan vize veya vize muafiyeti süresince kalabilirler. Vize veya vize muafiyeti ile gelen yabancılar bir seferde en çok 30, 60, 90 gün kalabilmektedir. Bu süreler geçtikten sonra ülkede kalmaya devam etmek isteyen yabancı oturma izni almak zorundadır. Oturma iznini herhangi bir sebeple ülkemize yerleşmeye karar veren yabancıların alması zorunludur. 

Türkiye’de oturma izni işlemleri 6458 s. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir. 

Yabancı Oturma İzni Başvuruları Nereye Yapılır?

Yabancı oturma izni başvuruları ya da diğer adıyla ikamet oturma izni yurt dışında konsolosluklara yapılmaktadır. Yani başvuran yabancı ya yasal olarak bulunduğu ya da vatandaşı olduğu ülkedeki konsolosluğa başvurusunu yapacaktır. Fakat Türkiye içinden yapılabilecek ikamet izni başvuruları da bulunmaktadır:

 • Adli veya idari makamların kararlarında veya taleplerinde,
 • Başvuracak olan yabancının Türkiye’den ayrılmasının makul olmadığı yahut mümkün olmadığı hallerde,
 • Uzun dönem, öğrenci, insani, insan ticareti mağduru ikamet izinlerinde,
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçiş için başvurulan hallerde,
 • İkamet izni bulunan anne babanın Türkiye’de doğan çocukları için yapılan başvurularda,
 • Geçerli ikamet izni bulunmasına rağmen buna esas olan sebebin sona ermesi veya değişikliğe uğraması dolayısıyla yeni kalış amacına uygun izin almak için yapılan başvurularda
 • 6458 s. Kanun m. 20/2 kapsamında yapılan yabancı oturma izni başvurularında
 • Türkiye’de yükseköğrenim tamamlayan yabancıların kısa dönem ikamet iznine geçişlerinde. İstisnai olarak sayılan bu durumlarda oturma izni alma işlemleri için başvuru yurt içinde valiliklere yapılabilmektedir.

Yabancı Oturma İzni Nasıl Alınır?

Başvurunun nereye yapılacağı belirlendikten sonra yabancı oturma izni nasıl alınır sorusunu cevaplandırmak gerekir. Yurtdışında konsolosluklara başvuru yapıldığında konsolosluk görüşüyle birlikte bu başvuruyu Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne iletecektir. Genel Müdürlük incelemesini yapar ve gerektiğinde ilgili kurumların da görüşünü alarak başvuruyu sonuçlandırır. Olumlu bir sonuç söz konusuysa ikamet izninin düzenlenmesi için ilgili konsolosluğa bilgi verir. Başvurular en geç 90 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. 

Kanunda sayılan başvuru makamları haricinde günümüzde başvuruculara e-ikamet imkanı sunulmaktadır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden e-ikamet sekmesine tıklayarak online olarak başvuru yapmak mümkündür. Online başvuru için açılan sayfada başvuru takibi için bir seçenek de bulunmaktadır. 

Yabancı oturma izni alma işlemleri yetkili aracı kurum tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. Topo Hukuk Bürosu uzman yabancılar hukuku avukatlarından oturma izni danışmanlık hizmeti almak için iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. 

Hangi Amaçlarla Yabancı Oturma İzni Alınabilir?

Türkiye’de oturma izni alma sebepleri yabancıların ülkede bulunma amaçlarına göre değişiklik gösterecektir. Yabancıların ülkemizde bulunmak için alabileceği ikamet izni çeşitleri şunlardır: 

 1. Kısa dönem ikamet izni: Bilimsel amaçlarla gelen, ülkemizde taşınmaz malı bulunan, ticari bağlantısı bulunan veya ülkemizde iş kuracak, hizmet içi eğitim programına katılacak, ülkeye turizm amaçlı giriş yapacak, tedavi görecek, adli-idari makamların kararı veya talebiyle ülkede kalması gereken ve diğer sebeplerle yabancılar kısa dönem ikamet izni alabilir. 
 2. Uzun dönem ikamet izni: Ülkemizde kesintisiz olarak en az 8 sene ikamet izni bulunarak ikamet etmiş yabancılar ile Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılar uzun dönem ikamet izni alabilir. 
 3. Aile ikamet izni: Aile ikamet izni eş veya çocuk durumuyla ülkede kalmak için alınmaktadır. 
 4. Öğrenci ikamet izni: Aile ikamet iznini haiz olmayan ilk-orta dereceli öğrenim görecek çocuklara, ön lisans, lisans, doktora, TUS, DUS öğrencilerine verilebilir. 
 5. İnsani ikamet izni: 6458 s. Kanun m. 46 çerçevesinde sayılan sebeplerle yabancı oturma izni verilebilir. 
 6. İnsan ticareti mağduru ikamet izni: İnsan ticareti mağduru olduğu ya da olabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunan yabancılar hakkında düzenlenebilecek bir ikamet iznidir.  

Yabancı Oturma İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yabancı oturma izni uzatma için gerekli belgeler temel olarak:

 1. Pasaport
 2. Son 6 ay içerisinde çekilmiş fonu beyaz biyometrik fotoğraf
 3. Öğrenim belgesi
 4. Gelir
 5. Geçerli sağlık sigortası
 6. Veli başvuru yapıyorsa adına başvurulan çocuğun doğum belgesi, başvuruyu vasi yapıyorsa vesayet kararı
 7. Avukatla yapılan başvurularda vekaletnamedir. Ancak Türkiye’de oturma sebebinize bağlı olarak hangi oturma izni çeşidine başvuracağınıza göre bu belgeler değişiklik gösterebilmektedir. Yabancı oturma izni için gerekli belgeler hakkında ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Yabancı Oturma İzni (İkamet İzni) Uzatma Süresi Ne Kadardır?

İkamet izni ya da tezkeresi süresi dolan yabancıların ülkede kalmaya devam etmek istemesi halinde oturma izni uzatma işlemlerini gerçekleştirmesi gerekir. Ülkede kalmak isteyen yabancılar oturma izni süreleri bitmeden 60 gün önceden oturma izni uzatma başvurusu yapmalıdır. Aksi takdirde yabancının kaçak konumuna düşmesi ve hakkında sınır dışı etme kararı verilmesi söz konusu olabilecektir. 

Hangi Yabancılar İçin Oturma İzni Uzatılabilir?

Türkiye’de yasal olarak kalıp da oturma izni uzatma isteyen Türk vatandaşı ile evli, çalışma izni bulunan ve bu izinle ülkede bulunanlar ile bunların aileleri, genel anlamda kalış amacına uygun faaliyette bulunduğunu ispatlayabilen, buna ilişkin belge sunabilen yabancılar için oturma izni uzatma mümkün olacaktır. 

Yabancı oturma izni uzatma için gerekli belgeler ikamet izni başvuru formu, pasaport veya yerine geçen belge, son 6 ay içinde çekilmiş fonu beyaz ve biyometrik dört fotoğraf, kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan ile geçerli sağlık sigortasıdır. Bu belgeler oturma izni uzatma sebebine göre değişiklik gösterebilir. Oturma izni uzatma için gerekli belgeler hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

İkamet İzni Belge Bedeli ve Harç Bedeli Ne Kadardır?

Türkiye’de oturma izni fiyatları ne kadardır, harç ve belge bedeli ne kadar ödemem gerekiyor, ikamet tezkeresi uzatma harcı var mıdır sorularıyla sıklıkla karşılaşmaktayız. Bu anlamda Türkiye’de oturma izni fiyatlarından bahsetmek faydalı olacaktır. 

Türkiye’de oturma izni fiyatları vize ve ikamet harç bedeli ve kart bedelini kapsayan bir tanımlamadır. Bunları ayrı ayrı incelemek gerekir. 2019 oturma izni ikamet harç bedeli birçok ülke için 80 dolar olarak belirlenmiştir. Kart bedeli ise 89 TL’dir. Vize harcı 567,60 TL’dir. Fakat bu ücretlerin oturma izni türü veya başvurucunun bulunduğu ülkeye göre değişiklik gösterebilecektir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için Topo Hukuk yabancılar hukuku uzman avukatlarına başvurabilirsiniz. 

İkamet tezkeresi uzatma başvurusu yapan yabancılara verilen belge ise harca tabi değildir. Bu belge uzatma kararı verilinceye dek ikamet izni sona erse dahi ülkede ikamet edebilmesi için verilir. 

Eksik Belgeler için Tekrar Başvuru mu yapılıyor?

İkamet izni başvurularında belgelerin eksik olması yeni bir başvuru mu gerektirir sorusu başvurucular tarafından merak edilmektedir. İkamet izni başvurusunda eksik belge varsa idare bu eksikliğin tamamlanması için başvurucuya 30 güne kadar süre verecektir. Dolayısıyla yeni bir başvuru yapmaya gerek yoktur. Fakat bu 30 günlük süre içerisinde eksik başvurucu eksik belgelerini tamamlamalıdır. Aksi halde yapılan başvuru işlemden kaldırılır. 

İkamet izni uzatma başvurusu yapıldığında bu başvuruda eksik belge olduğu tespit edilirse  il göç idaresi müdürlükleri yoluyla başvurucuya ulaşılır. Bu ulaşım için başvurucunun beyan ettiği Türkiye’deki adres veya iletişim bilgileri kullanılır. Başvurucu adreste bulunmaz veya iletişim bilgileri doğru olmadığı belirlenirse bu husustan sorumludur. 

İkamet İzninden Kimler Muaf Olabilir?

İkamet izninden muafiyet 6458 s. Kanun m. 20’de düzenlenmiştir. Buna göre aşağıda sayılanlar ikamet izninden muaftır:

 • Ülkeye 90 güne kadar vizeyle veya vizeden muaf olarak gelenler, 
 • Vatansız Kişi Kimlik Belgesi, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi veya Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi sahipleri,
 • Türkiye’de görev alan diplomasi ve konsolosluk memurları ile bunların ailelerinden Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirilenler,
 • Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışanlar
 • Statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olan kimseler,
 • TC’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar,
 • Çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler.

Sınır Dışı Etme Kararı Nedir ve Kimler İçin Geçerlidir?

Sınır dışı etme kararı yabancıların menşe ülkesine ya da transit gideceği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesini ifade etmektedir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınacaklar 6458 s. Kanun madde 54’te belirlenmiştir. Buna göre:

 • Terör ya da çıkar amaçlı suç örgütü yöneticileri, üyeleri, destekleyicileri ile uluslararası kurum ve kuruluşlarca tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen kişiler,
 • Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri işlemlerinde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar
 • Türkiye’de olduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar
 • Kamu düzeni, güvenliği, sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
 • Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla geçirenler veya vizesi ya da ikamet izni iptal edilenler
 • İkamet izni süresini kabul edilebilir gerekçe olmadan on günden fazla ihlal edenler
 • İkamet izni uzatma başvuruları reddedilip de on gün içerisinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar
 • Çalışma izni bulunmamasına rağmen çalışanlar,
 • Türkiye’ye yasal giriş çıkış hükümlerine aykırı davrananlar,
 • Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen ülkeye gelenler,
 • 5237 s. Kanun m. 59 kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen kişiler,
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariç tutulan, başvurusu kabul edilemez olan, başvurusunu geri çeken veya geri çekmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri bulunup da sona eren veya bu statüsü iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra 6458 s. Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar hakkında sınır dışı etme kararı verilecektir. 

Topo Hukuk Bürosu yabancılar hukukunu ilgilendiren konular üzerine uzun yıllardır yasal destek sunmaktadır. Yabancılar hukukunu ilgilendiren işlemleriniz ve Yabancı oturma izni işlemleriniz için danışma formunu doldurarak veya e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Henüz oylama yapılmadı

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

Makalemizde neyi eksik buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü