analık davası

Analık Davası Nedir?

Analık davası ve analığın tespiti davası nedir, analık davası nasıl açılır? soruları birçok kişinin aklını kurcalamaktır. Bunun sebebini anne figürünün her kişinin hayatında büyük bir rol oynaması olarak gösterebiliriz. Peki hukuk düzeni anneyi nasıl tanımlar, gerçek annemizin kim olduğunu nasıl tespit edebiliriz? 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca çocuk ile ana arasındaki soybağı doğum ile kurulmuş sayılacaktır. Bu maddeye istinaden çocuğu doğuran kişi anadır diyebiliriz. Fakat bazı durumlarda küçüğün veya ergin kimsenin nüfusunda kayıtlı olan kişi çocuğu doğuran gerçek anne olmayabilir. Bu durumda veya aşağıda bahsedeceğimiz diğer hallerde kişi analık davası ile yanlış kaydın düzeltilmesi yoluna gidebilmektedir. Açıkça anlaşılacağı üzere annelik davası bir tespit davasıdır. İşte nüfus kütüğünde anne adının değiştirilmesi ve düzeltilmesi amacıyla analık davası olarak da tanımlayabileceğimiz söz konusu dava hakkında merak ettiğiniz detaylar:

Analık Davası ile Analığın Tespiti Mümkün Müdür?

Analık davası ile nüfus kaydının anne açısından düzeltilmesi gerçekleşecektir. Dolayısıyla analık davası ile kişinin biyolojik annesi de tespit edilmelidir. Müvekkil bu noktada tespitin nasıl gerçekleşeceğini merak etmektedir. İlk olarak, kişi analık davası dilekçesi ile mahkemeye başvurduğunda elindeki tüm delilleri de mahkemeye sunmalıdır. Fakat hakim, kişinin iddiasını ispatlamak amacıyla mahkemeye sunmuş olduğu bu deliller ile yetinmeyebilir. Zira Medeni Kanun hükümlerine göre hakim soybağına ilişkin davalarda maddi olguları kendiliğinden araştırır ve kanıtları serbestçe takdir eder.

Analık tespiti davası için tanıkların dinlenmesi, nüfus kayıtları delil niteliği taşımaktadır. Ancak söz konusu davada esas delil DNA testi olarak karşımıza çıkar. Davanın tarafları gerektiğinde soybağının belirlenmesi için gerekli araştırma ve incelemelere rıza göstermek zorundadır. Aksi durumda hakim bu araştırma ve incelemeden beklediği sonucu rıza göstermeyen taraf aleyhine yorumlayabilecektir. Nüfus kaydının anne açısından düzeltilmesi davasında deliller önem arz ettiğinden dolayı bu konuda uzman bir avukat ile davanın yürütülmesi tavsiye edilmektedir.

Analık Davası Hangi Hallerde Açılır? 

Analık davası hangi durumda açılabilir? diye sorduğumuzda karşımıza birden fazla cevap çıkmaktadır. Bilindiği üzere ana, çocuğu doğuran kimsedir. Fakat çocuğun nüfus kaydında biyolojik annesinden farklı bir kadın anne olarak kaydedilmiş olabilir. Aynı şekilde çocuk annesi olduğunu zannettiği kadının gerçek annesi olmadığını daha sonradan öğrenebilmektedir. Çocuk bahsedilen bu durumları yahut gerçek annesinin kim olduğunu öğrendiğinde annelik davası açarak bunun düzeltilmesi yoluna gidebilmektedir. Çocuğun doğumundan sonra hastanede bilerek ya da bilmeyerek başka bir çocukla değiştirilmesi de söz konusu davaya konu olabilir. Annelik davası açılabilecek bir başka hal ise çocuğun doğumundan sonra kaçırılmış ve kaçıran kişiler tarafından bir başka kadının çocuğu olarak kaydedilmesidir. İşbu hallerde belirttiğimiz üzere anne adının düzeltilmesi davası yani annelik davası açılabilecektir.

Analık Davasında Zamanaşımı Süresi Var Mıdır? 

Analık hakkı davası tespit davası niteliğinde bir davadır. Dolayısıyla herhangi bir süreye bağlı kalınmaksızın açılabilecektir. Bu dava için zamanaşımı yahut hak düşürücü süre öngörülmemiştir.

Analık Davası Kime Karşı Açılır? 

Analık tespiti davası açılırken davalı olarak ya ilgili kimse ya da Nüfus Müdürlüğü gösterilmelidir. Analık davası bir nüfus kaydının düzeltilmesi işlemidir. Bu sebeple davacı kimse davayı Nüfus Müdürlüğü’ne yöneltebilir.

Analık Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Analık davası görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Analık hakkı davası davayı açacak olan kimsenin yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.

Analık Davasında Topo Hukuk Bürosunun Verdiği Hizmetler

Topo Hukuk Bürosu Medeni Hukuk alanında uzmanlaşmış profesyonel avukatlarıyla müvekkillerine anne adının değiştirilmesi davası olarak da bilinen analık davası, isim değiştirme davası, soyadı değiştirme davası gibi alanlarda hizmet vermektedir. Medeni Hukukun kapsamına giren analığın tespiti davası yani nüfus kaydının anne açısından düzeltilmesi aşamalarında gerekli belge ve delillerin toplanmasında müvekkillerine hukuki destek vermektedir. Analık davası dilekçesi, dilekçe örneği hazırlanması ve yazımı gibi konular da dahil olmak üzere analık davası kapsamında DNA tespiti ve bütün dava sürecinde büromuzdan destek alabilirsiniz. Annelik davası açma ya da analık davası sürecinde avukatlık hizmeti almak için websitemizde bulunan danışma formunu doldurarak aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz.

Analık Davası Nedir, Analığın Tespiti Mümkün Müdür ? – Avukat Serdar Han TOPO

Avukat Serdar Han TOPO ile Hukuki Soru-Cevap Serisi – 21. Bölüm’de Av. Serdar Han TOPO analık davasının ne olduğunu ve analığın tespitinin mümkün olup olmadığını değerlendirdi. Analık davası kişinin...
Yayım tarihi: 9 Eki 2018