Çocuğu Teslim Etmeme Suçu

Çocuğu Teslim Etmeme Suçu Nasıl İşlenir?

Çocuk teslim etmeme suçu ile cezası İİK hükümlerinde öngörülmüştür. İİK 25 çocuk teslimine dair ilam icraya verildiğinde icra memurunun icra emri tebliğiyle borçlu 7 gün içerisinde çocuğu teslim etmelidir. Borçlu şayet teslim etme emrini yerine getirmezse ilam hükmünün zorla icrası söz konusu olacaktır.

Çocuğu teslim etmeme suçu dışında İİK bir de çocuğu göstermeme suçu yani çocukla şahsi münasebet tesisine muhalefeti düzenlenmiştir. 25/A maddesine göre çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilamın yerine getirilmesinin talep edilmesi üzerine icra memuru borçluya icra emri ile tebliğ edecektir. Bu icra emrinde lehine hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasına mani olunmaması aksi halde ilamın icrasının zorla yerine getirileceği ve ilam hükmüne aykırı hareketin 341 inci maddedeki cezaya tabi olacağı belirtilecektir. Borçlu, bu emri yerine getirmemesi halinde zorla icra ile karşı karşıya kalacaktır.

Çocuğu Teslim Etmemenin Cezası

Çocuğu teslim etmeme suçu, çocuk teslimine muhalefet eylemleri için İİK 341.madde çerçevesinde yaptırım öngörülmüştür. Madde başlığı çocuğu teslim emrine muhalefetin cezasıdır. Buna göre çocuk teslimi hakkındaki ilamı, ara kararı yerine getirmeyen ya da yerine getirilmesini engelleyenler hakkında tazyik hapsine karar verilecektir. Bunun için lehine hüküm verilmiş kimsenin şikayeti aranır. Öngörülen tazyik hapsi en fazla 6 aydır. Hapsin tatkibine bağlandığı sırada ya da sonrasında borçlu ilamın veya ara kararın icrasını yerine getirirse tahliye edilecektir.

Çocuğu Geç Teslim Etme Durumunda Hukuki Yaptırım

Boşanmada çocuk teslimi çoğunlukla en büyük problemlerden birini oluşturmaktadır. Çünkü velayeti kendisine bırakılmış olan taraf çocuğu diğer tarafla görüştürmek istememekte, çocuk diğer ebeveynine gitmek istememekte, bazen de bir taraf velayeti kendisine bırakılmış olan tarafa çocuğu teslim etmemektedir.

Boşanmada çocuk teslimi, ana ile baba arasındaki anlaşmazlık sonucu söz konusu olmaktadır. Bu durum çocuğun da psikolojisini olumsuz olarak etkilemektedir. Özellikle çocuğun geç teslimi sonucunda uygulanacak hukuki yaptırım tarafları ve çocuğun üstün yararını zor duruma sokmaktadır. Zira çocuğun kendisine teslim edilmediği tarafın şikayeti ile İİK 341’de düzenlenen yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilecektir. Ayrıca mahkemenin bu yöndeki kararı icraya verilerek çocuğun zorla icra yoluyla alınması mümkün hale gelecektir.

Çocuğun İcra İle Teslimi Nedir?

İcra İflas Kanununa göre çocuğun teslim edilmesine muhalefet; çocuğu göstermeme, çocuğun geç teslimi, çocuğu teslim etmeme gibi eylemlerin gerçekleşmesi halinde yaptırım öngörülmüştür. Bu yaptırım kanunda çocuğun icra ile teslimi olarak öngörülmüştür. Dolayısıyla burada çocukların da bir taşınır gibi teslim edilmesi ortaya çıkmaktadır. Çocuğun teslim edileceği tarafa ‘çocuk teslim borcu’ kaydı ile haciz tutanağı düzenlenerek teslimi söz konusu olmaktadır. Bu sebeplerle söz konusu düzenlemenin pek çok mağduriyete yol açtığını söylemek yanlış olmayacaktır.

İİK 25/B maddesine göre çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam hükümlerinin icrası icra müdürü ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafınca görevlendirilecek olan bir uzmanın hazır bulunması suretiyle yerine getirilecektir. Uzman sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog, çocuk gelişimcisi gibi bir uzman olabilir. Bunların bulunmadığı yerlerde uzman yerine bir eğitimciyle yerine getirilir.

Çocuğun teslimi, çocuğun teslim edilmemesi suçu ve aile hukukunu ilgilendiren diğer konularda yıllardır aile avukatı olarak çalışmaktayız. Sorularınızı bize danışma formundan iletebilirsiniz.

Yayım tarihi: 23 Şub 2019