Doğal Olmayan Yoldan Yapılan Cinsel Davranışlar

 1. Topo Hukuk
 2. Ceza Hukuku
 3. Doğal Olmayan Yoldan Yapılan Cinsel Davranışlar
Doğal Olmayan Yoldan Yapılan Cinsel Davranışlar

Doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlar gerçekleştiği alana göre suç teşkil edebilir.

Şiddet İçeren Cinsel Suçlar Nelerdir?

Şiddet içeren müstehcenlik suçu sado mazoşist pornografik ürünler ile bunların kullanımını ifade etmektedir. Sadizm başkalarına acı çektirmek yoluyla cinsel doyum sağlamak iken mazoşizm eziyet ve acıdan zevk alma eğilimini açıklar. İnsanlarda genellikle köle-efendi ilişkisi olarak gördüğümüz bu sado-mazo ilişkilerin müstehcenlik suçu kapsamında düzenlenmesi TCK 226 ile olmuştur. Buna göre şiddet kullanılan cinsel davranışların yer aldığı yazı, ses veya görüntülerin üretilmesi TCK 226/4 uyarınca suçtur. Bu suç tanımına şiddet içeren sado-mazo ürünleri ülkeye sokmak, satışa arz etmek, satmak, nakletmek, depolamak, başkalarının kullanımına sunmak, bulundurmak da dahildir. Şiddet içeren müstehcenlik suçu sado-mazo ürünlerin üretimi ile bu ürünlerle anılan fiillerin işlenmesini kapsayan geniş bir suç tipidir. İlgili hükümle şiddet içeren müstehcen ürünlere mutlak bir yasak getirilmiştir.

Hayvanın Cinsel İstismarı Suçu

Hayvanın cinsel istismarı suçu düzenlendiği maddede anormal cinsel davranışların bulunduğu ürünler yasaklanmıştır. Böylece genel ahlak ve edep duygusunda bozulmaya sebep olabilecek fiiller suç olarak belirtilmiştir. Bu fiillerden bir tanesi hayvana karşı müstehcen davranıştır. Hayvanlar üzerinde cinsel davranışların sergilendiği yazı, ses veya görüntü gibi ürünlerin üretilmesi ile kullanımı suç kapsamına alınmıştır.

Hayvana karşı müstehcenlik suçunun oluşabilmesi için ilgili ürünün içeriğine insan-hayvan ilişkisi söz konusu olmalıdır. Yani hayvan ile insan arasında belirli bir temasın olması gerekir. Hayvanların birbiri ile cinsel ilişkilerinin görüntülenip yayınlanması hayvanlara karşı müstehcenlik suçu oluşturmaz. Son olarak belirtmek gerekir ki yasa koyucun bu suçla koruduğu hukuki yarar hayvanlar değil, genel ahlak ve edep duygusudur. Dolayısıyla burada amaçlanan hayvan ve insan cinsi arasındaki cinsel davranışların önüne geçmek veya yayılmasını önlemektir.

Müstehcenlik Suçu Kaça Ayrılır?

Müstehcenlik suçu türleri TCK 226’ya göre:

 1. Çocuğa Karşı İşlenen Müstehcenlik Suçu
 2. Yetişkinlere ve Topluma Karşı İşlenen Müstehcenlik Suçu
 3. Şiddet Kullanılarak İşlenen Müstehcenlik Suçu
 4. Hayvanlara Karşı İşlenen Müstehcenlik Suçu
 5. Ölmüş İnsan Bedeni Üzerinde İşlenen Müstehcenlik Suçu
 6. Doğal Olmayan Yoldan Yapılan Cinsel Davranışlara İlişkin Müstehcenlik Suçu
 7. Çocuk Pornografisi olarak sayılabilir.

Doğal Olmayan Yoldan Yapılan Cinsel Davranışlar ve Cezası

TCK müstehcenlik suçu cezası olarak hapis ve adli para cezası öngörmüştür. Fakat 226.maddede belirtilen suçlar her fıkrada farklı olup müstehcenlik suçu cezası da fıkralara göre değişiklik göstermektedir.

İlk olarak çocuğa karşı müstehcenliğin düzenlendiği 1.fıkrada belirtilen fiilleri işleyen fail hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezasına hükmedilecektir. “ve” bağlacı kullanılmış olmasından anladığımız üzere her iki cezaya da birlikte hükmedilir.

Kanun 226.maddenin ikinci fıkrasında müstehcen ürünlerin basın yayın yoluyla yayılması, yayılmasına aracılık edilmesinin cezalandırılması düzenlenmiştir. Bu fiilleri işleyen kimseler hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.

İlgili maddenin 3.fıkrasında çocuk pornografisi düzenlenmiştir. Çocukların bu ürünlerin üretiminde kullanılması beş yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası gerektirir. Üretiminde çocukların kullanıldığı bu müstehcen ürünlerin ülkeye sokulması, çoğaltılması, satışa arz edilmesi, nakledilmesi, depolanması, ihraç edilmesi, bulundurulması veya başkasının kullanıma sunulması fiilleri daha az cezayı gerektirir. Bu fiilleri işleyenler hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.

Şiddet kullanılarak (sado-mazo), hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde, doğal olmayan yollardan yapılan cinsel davranışlara ilişkin ürünlere ilişkin yaptırım 4.fıkrada düzenlenmiştir. Bu ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kimse bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır.

226.maddenin 3 ve 4.fıkralarında tespit edilen ürünlerin içeriğini basın yayın yoluyla yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden de cezalandırılacaktır. Bunlar ile bu ürünleri çocukların görmesini duymasını ya da okumasını sağlayan kimse hakkında altı yıldan on yıla kadar hapis, beşbin güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

Müstehcenlik Suçu Şikayet Süresi Ne Kadardır?

Müstehcenlik suçu şikayete tabi suçlardan biri değildir. Şikayete tabi olmadığından müstehcenlik suçu şikayet süresi bulunmamaktadır. Bu suçun soruşturulmasına Savcılık tarafından re’sen başlanır, herhangi bir şikayetçinin bulunması aranmaz. Ancak herhalde Savcılığın dava zamanaşımı süresinde suçtan haberdar olması ve suç hakkında ceza davası açılmış olması gerekecektir. Müstehcenlik suçunda dava zamanaşımı süresi:

 • TCK 226/3-ilk cümlede belirtilen suçun işlenmesi halinde 15 yıl
 • TCK 226/5’te belirtilen suçun işlenmesi halinde 15 yıl
 • TCK 226 düzenlemesinde, belirtilen fıkraları hariç, diğer fıkralarda belirtilen fiillerin işlenmesi halinde 8 yıldır. Belirtilen sürelerde müstehcenlik suçuna ilişkin dava açılmaz veya açılan dava sonuçlandırılmaz ise ceza davasının düşmesi söz konusu olacaktır.

Müstehcen Görüntü Bulundurma Suçu Nedir?

Müstehcen görüntü bulundurma suçu, anormal cinsel davranışlar ile çocuk pornosu suçu hakkında söz konusu olur. Bulundurma, ilgili müstehcen görüntü üzerinde fiili hakimiyete sahip olma olarak açıklanabilir.Yetişkinlere yönelik içerikleri kişilerin kişisel kullanım amacıyla bulundurması müstehcen görüntü bulundurma suçunu oluşturmaz. Fakat yetişkinlere yönelik içeriğin doğal olmayan yollarla yapılan cinsel davranışlara ilişkin içerik barındırması halinde suç oluşur.  Bu anlamda kişinin bilgisayarında hayvanlar ile insanlar arasındaki cinsel ilişkiye dair video bulunması müstehcen görüntü bulundurma suçunu oluşturur.

Müstehcen ürün bulundurma suçuna dair diğer örnekler:

 • Ölü insan bedeni üzerinde ilişkiye girildiğine dair bir yazının kayıtlı olması,
 • Bilgisayarın ana hafızasında çocuklara ilişkin müstehcen fotoğrafların, çocukların rol aldığı porno videolarının bulunması.
Yayım tarihi: 11 Ağu 2019