Düğün Salonu Sözleşmesi

Düğün Salonu Sözleşmesi Nedir, Nasıl Yapılır?

Düğün salonu sözleşmesi, düğün salonlarıyla düğün salonunu kiralamak isteyen kişiler arasında imzalanan sözleşmelerdir. Düğün salonunu tutmak isteyen taraf gelin ve damat olabileceği gibi bunların anne babaları, dostları ve diğer yakınları da olabilir. Düğün salonu sözleşmesinde taraflar organizasyon tarihi, organizasyon saati, organizasyon hizmeti, ödeme şekli vs konularında anlaşırlar. Peki, bu düğün salonu sözleşmesi nasıl yapılır? Düğün salonları genellikle ellerinde hazır bir düğün salonu sözleşmesi örneği bulundururlar ve sözleşme de bu metindeki boşlukların taraflara göre doldurulmasıyla kurulur.

Düğün Salonu Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Düğün salonu sözleşmesinde dikkat edilmesi gereken ilk husus iptal maddesidir. Kaza, hastalık, ölüm, ayrılık, erteleme gibi durumlar için iptal maddesi ve erteleme maddesi koymak düğün sahibini hukuken koruyacaktır. Ayrıca bu iptal veya erteleme durumunda ne kadar bir para ödemeniz gerekeceğini de sözleşmeye yazmanız avantaj olacaktır. Kaparo yeterli gelecek mi yoksa ekstra bir cezai şart ya da tazminat daha mı ödemeniz gerekecek bunların da belirlenmesi gerekir.

Düğün salonu iptali ve erteleme maddesinin ardından ücrete dâhil olan ve olmayan herşeyi netleştirin. Örneğin fotoğraf çekimi ücrete dâhil değilse bunu en baştan belirtin ki düğün sahipleri sonradan sizden ekstra bir hizmet vermenizi beklemesinler. Ya da düğün sahipleri tarafından bakacak olursak böylece fotoğraf çekimi için ekstra bir ücret ödenip ödenmeyeceği bilinmiş olacaktır. Genel hizmetlerin dışında kişi başı ücrete dâhil olan şeyleri de kararlaştırın. Düğün alkollü olacaksa kişi başı alkol sınırını ve sınırın aşılması durumundaki ekstra ücretleri konuşun.

Kar, yağmur, fırtına gibi beklenmedik hava koşullarında mekânın kapalı alanını kullanabileceğinizin garantisini alın. Gelin hazırlık odasının teslim saatleriyle gelin ve damada önceden yapılacak yemek servisinin detaylarını da sözleşmeye ekleyin. Saydıklarımız oldukça sınırlı hususlardır.  Daha ayrıntılı bilgi almak ve sonrasında yaşanabilecek mağduriyeti önlemek için düğün salonu sözleşmesi konusunda uzman olarak çalışan bir avukat ile çalışmanız tavsiye edilmektedir.

Düğün Salonu Sözleşmesi İptali, Feshi ve Cayma İşlemleri

Düğün salonlarıyla yapılan sözleşmelerde genellikle düğün salonu sözleşmesi iptali, feshi ve caymaya ilişkin hükümler de yer alır. Dolayısıyla düğün salonu sözleşmesi feshi ve düğün salonu sözleşmesinden cayma bu hükümlere göre olur. Ancak her zaman irade bozukluklarından doğan hallerden ötürü düğün salonu sözleşmesi iptali mümkündür. Bu haller yanılma, aldatma ve korkutmadır. Düğün salonu sözleşmelerinde hangi hallerin iptal, fesih veya caymaya sebep olabileceği avukat desteği ile ortaya çıkabilecek bir cevaptır.

Düğün Salonu Sözleşmesinde Avukat Desteği

Düğün salonu sözleşmeleri, dikkatli hazırlanmadığında büyük mağduriyetler doğurabilen sözleşmelerdir. Böyle bir mağduriyet yaşamamak için bu alanda çalışan avukatlarla iletişime geçmenizi öneririz. Topo hukuk bürosu; Sözleşmeler hukuku ve düğün salonu sözleşmeleri konusunda dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Düğün Salonu Sözleşmesiyle İlgili Bazı Hukuki Sorunlar

Düğün salonu sözleşmelerinin eksik ve yetersiz hazırlanması ya da dikkatle incelenmemesi durumunda bazı mağduriyetler yaşanabilmektedir. Biz de burada ortaya çıkan hukuki sorunlardan bir kısmına değineceğiz:

Düğünüm İptal Edildi, Yanan Kaporam İçin Nişanlıma Dava Açabilir Miyim?

Nişanlanma bir evlenme vaadidir. Hukukumuz nişanlılığa birtakım hukuki sonuçlar bağlamıştır. Bunlardan birisi de nişanın haksız yere bozulması durumunda kusurlu olan kişinin diğer tarafa tazminat ödemekle yükümlü olmasıdır.

Nişanın bozulmasında haklı bir sebebin varlığına hâkim karar verecektir. Ancak genel olarak bir tanımlama yapmamız gerekirse bir taraf için evlenmenin beklenemez kılınması, çekilmez hale gelmesi nişanın bozulması için haklı bir sebeptir. Nişanın haksız yere bozulması durumunda kişiden üç şey istenebilir: Maddi tazminat, manevi tazminat ve eşyaların geri verilmesi.

Eşyaların geri verilmesine evlilik düşüncesiyle alınmış her türlü şey girer. Buzdolabı, gelinlik ve hatta evlilik düşüncesiyle verilmiş takılar da bu kapsamda geri istenebilir. Ancak hediye maksadıyla verilmiş şeyler geri istenemez. Manevi tazminattan kasıt, kişinin nişanlılığın bozulmasından duyduğu elem ve ızdırabı giderecek maddi bir karşılıktır. Maddi tazminat ise kişinin evlilik için yaptığı harcamalar kastedilmektedir. Kişinin maddi tazminat isteyebilmesi için nişanın bozulmasında kusuru olmaması gerekir. Evlilik adına yapılmamış masraflar ve aşırı masraflarsa geri istenemez.

Düğün yerinin tutulması evlilik adına yapılmış bir masraftır. Nişanın bozulmasında kusuru olan nişanlıdan düğün salonu sözleşmesi için yapılan masraflar talep edilebilir.

Düğünde Takılarım Çalındı, Düğün Salonuna Dava Açabilir Miyim?

Çoğu düğün salonu sözleşmesinde, düğünde gerçekleşecek her türlü yaralanma ve hırsızlık olaylarında organizasyon sahibinin sorumlu olacağı yazar. Yine bu maddenin devamında organizasyon sahibinin sigorta yatırmakla yükümlü olduğu da belirtilmiş olabilir. Bu anlamda çalınan takılardan düğün salonunu sorumlu tutmak mümkün değildir.. Ancak çoğu sözleşmede aynı zamanda düğün salonu güvenliğinin kapılarda duracağı ve içeriye silahla girişi engelleyeceği hükmü de yer alır. Eğer soygun silah vb aletlerle gerçekleştirilmişse ve güvenliğin dolayısıyla düğün salonu yönetiminin bu konuda bir eksikliği varsa o zaman düğün salonuna dava açılabilir. Her somut olayda farklı yorum yapılabileceğinden dolayı haksız fiil değerlendirmesini her olaya göre ayrı yapmak gerekmektedir.

Düğün Günü Beni İstemediğim Bir Salona Verdiler, Düğün Salonuna Dava Açabilir Miyim?

Düğün salonlarıyla ilgili en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de düğün günü organizasyon sahibine anlaşılandan farklı bir salonun verilmesidir. Kısa bir süre içerisinde yeni bir yer bulamayacağını düşünen organizasyon sahibi de mecburen bu salonu kabul etmekte ancak istediği salonda düğününü yapamadığı için mağdur olmaktadır. Düğün yeri, düğün salonu sözleşmelerinde düğün salonu yönetiminin yerine getirmesi gereken bir edimdir. Düğün salonu yönetimi bu edimini eksik ya da hiç ifa etmediği durumunda düğün sahibi uğradığı zararla ilgili tazminat davası açabilir.

Düğün Salonunun Ruhsatı Yokmuş, Düğün Salonu Sözleşmesiyle Bağlı Mıyım?

Düğün salonu ruhsatı belediyelerden alınır. Düğün salonu ruhsatı olmayan işletmelerin düğün salonu sözleşmesi yapması yasaktır. Dolayısıyla bir sözleşme yapılmışsa bile kanunun emredici hükümlerine aykırı olması gerekçesiyle söz konusu düğün salonu sözleşmesi kesin hükümsüz olacaktır.

Düğün Salonu Sözleşmesi Örneği

Düğün salonu sözleşmesi örneği her ne kadar düğün salonları tarafından hazır bir şablon şeklinde organizasyon sahibine sunuluyor olsa da düğün salonuyla anlaşarak yeni bir sözleşme oluşturmak da mümkündür. En azından bazı maddelerin değiştirilmesi, kaldırılması ya da yeni maddeler eklenmesi mümkündür. Düğün sırasında veya sonrasında mağduriyet yaşamamak için uzman bir avukata danışmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Topo Hukuk Bürosu olarak düğün salonu sözleşme örneği yazımı ve konuyla ilgili aklınıza takılan sorularla ilgili olarak danışma formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Yayım tarihi: 13 Kas 2018