Mal Rejimi Sözleşmesi

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlilik sözleşmesi nedir? eşlerin evlilik sırasında malvarlıklarını nasıl yöneteceklerini veya boşandıktan sonra bunları nasıl tasfiye edeceklerini belirleyen bir aile hukuku sözleşmesidir.

Kanunda belirlenen yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimidir. Tarafların bundan başka bir seçimlik mal rejimini seçmeleri için evlilik sözleşmesi yapmaları gerekmektedir. Bu seçimlik mal rejimleri yine kanunda belirtilmiştir.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Evlilik sözleşmesi nasıl yapılır? üç şekilde yapılabilir:

1. Noterde düzenleme.

2. Bir boşanma avukatı tarafından hazırlanan sözleşmeyi noterde onaylama. Bizim de önerdiğimiz yöntem budur.

3. Evlenme başvurusu esnasında evlilik memuruna yapılan yazılı bir beyanla. Ancak evlendirme memurlarının böyle bir sözleşme yapma yetkisi olmadığı için bu beyan ancak bir ispat aracı olabilir, kurucu nitelikte değildir.

Evlilik sözleşmesi nasıl yapılır sorusuna cevap verdikten sonra gerekli belgelere de değinmek gerekir. Taraflar notere giderlerken yanlarında kimliklerini ve üç adet fotoğraflarını da götürürler. Eşlerden biri yabancıysa ayrıca pasaportunun yeminli ve onaylı tercümesi de gerekmektedir.

Sözleşme yapmak için ayrıca ayırt etme gücüne sahip olmak gerekir. Küçükler ve kısıtlılar ancak yasal temsilcilerinin rızasıyla bu sözleşmeyi yapabilirler.

Medeni Kanun m. 206’da olağanüstü mal rejim olarak mal ayrılığı rejimi kabul edilmiştir. Kanunda sayılan veya hakimin haklı sebep olarak kabul edeceği başkaca bir sebebin varlığı halinde, eşlerden birinin istemiyle mal ayrılığı rejimine geçilebilir.

Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman ve Nerede Yapılır?

Evlilik sözleşmesi ne zaman yapılır? ( Mal rejimi sözleşmesi ne zaman yapılır ) Evlilik sözleşmesi evlenmeden önce yapılabileceği gibi evlilik sürerken de yapılabilir.

Kural olarak mal rejim sözleşmeleri geriye etkili değildir. Ancak 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni Medeni Kanun’la, eşlere 01.01.2002 tarihinden itibaren bir yıl içinde geriye yönelik mal rejimi sözleşmesi yapma imkanı tanınmıştır. Bir yıl içerisinde kendilerine yeni bir mal rejimi seçmezlerse bu tarihten itibaren kendileri için edinilmiş mallara katıma rejimi geçerli olacaktır. Bundan öncesi için de o zaman kabul ettikleri mal rejimi uygulanacaktır.

Evlilik sözleşmesi nerede yapılır? sorusuna ise evlilik sözleşmesi noterde ya da evlenme başvurusu esnasında evlilik memuruna yapılır şeklinde cevap verebiliriz.

Evlendikten Sonra Evlilik Sözleşmesi Yapılabilir Mi?

Evlendikten sonra evlilik sözleşmesi yapılabilir mi? Evet, evlendikten sonra sözleşme yapılabilir. Ancak evlenmeden önce yapılan evlilik sözleşmesi noter huzurunda yapılabiliyorken evlilik esnasında yapılacak sözleşmede hakimin onayına ihtiyaç vardır. Ayrıca bu sözleşme geçmişe etkili değildir.

Evlendikten Sonra Evlilik Sözleşmesi Düzeltilir Mi?

Evlendikten sona evlilik sözleşmesi düzeltilebilir mi? Evet, evlendikten sonra sözleşme düzeltilebilir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere bunun hakim karşısında yapılması gerekir.

Evlilik Sözleşmesi Maddeleri Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Evlilik sözleşmesi maddeleri oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, seçilecek mal rejiminin kanunda belirtilen seçimlik mal rejimlerinden biri olması şartıdır. Aksi halde yapılan sözleşme geçersiz olacaktır. Taraflar yeni bir mal rejimi oluşturamazlar ancak kanunda belirtilen sınırlar içerisinde birtakım değişiklikler yapabilirler. Tarafların maddi durumuna, mal varlıklarına, ihtiyaç ve taleplerine göre belirlenecek olan evlilik sözleşmesi maddeleri profesyonel bir boşanma ve aile avukatıyla birlikte belirlemekte fayda vardır.

Sözleşmenin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, eşlerin kişisel ilişkilerinin bu sözleşmede yer almayacağıdır. Örneğin kadının soyadı, velayetin kimde olacağı ve nasıl kullanılacağıyla ilgili konular bu sözleşmede yer almaz.

Evlilik Sözleşmesinin Geçerliliği

Evlilik sözleşmesinin geçerliliği şartları, tüm sözleşmeler için aranan geçerlilik şartlarından farklı değildir. Bunun dışında mal rejimi sözleşmesinin geçerliliği için sözleşmeyle belirlenecek yeni mal rejiminin kanunda öngörülmüş seçimlik mal rejimlerinden olması da gerekir. Taraflar bir sözleşme yapmadıysa kanunda belirtilen yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır.

Evlilik Sözleşmesi ve Nafaka

Evlilik sözleşmesinde nafaka talep edilmeyeceğine dair bir beyan bulunsa dahi hakim, durumun şartlarına göre aksine bir karar verebilir. Bu anlamda evlilik sözleşmesinde nafaka talep edilemez şeklindeki beyanların oluşturulmadan önce uzman bir avukata danışılması gerekmektedir.

Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali

Mal rejimi sözleşmesinin iptali, iradeyi sakatlayan bir sebebin varlığının ispat edilmesi durumunda mümkündür. Ayrıca muvazaa, şekil şartına uymama ve tipe uymama gibi sebeplerle de mal rejimi sözleşmesi iptal edilebilir.

Evlilik Sözleşmesi ve Mal Rejimi Sözleşmesi

Evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmesi birbirinin hemen hemen aynı olan sözleşmelerdir, çoğu zaman birbirlerinin yerine kullanılırlar. Aralarındaki tek fark mal rejimi sözleşmelerinin hakim onayına ihtiyacı yokken evlilik sözleşmelerinin aile hakiminin onayına tabi olmasıdır. Hakim, kadının veya çocuğun lehine olmayan hükümleri kabul etmeyebilir. Noterler de boşanmayı kolaylaştıran evlilik sözleşmeleri yapamazlar.

Evlilik Sözleşmesi Örneği

Evlilik sözleşmesi örneği hazırlamak zor ve meşakkatli bir iştir. Topo Hukuk Bürosu tecrübeli boşanma avukatları ile iletişime geçtiğinizde sözleşmesi örneği hazırlama konusunda destek alabilirsiniz.

Evlilik Sözleşmesi ve Mal Rejimi Sözleşmesinde Avukat Desteği

Evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmelerinde avukat desteği şarttır. Medeni Kanun, mal rejimleri konusunda genel bir çerçeve çizmişse de birtakım konular ve mallar üzerinde taraflara özel düzenleme yapma imkanı tanımıştır. Tarafların maddi durumlarına, özel hallerine göre belirlenmesi gereken bu sözleşme için profesyonel bir yardım almak gerekir. Hukuki sorularınızı bize danışma formundan sorabilir, mal rejimi konusunda destek alabilirsiniz.

Evlilik Sözleşmesi Nedir, Nasıl Yapılır? – Avukat Serdar Han TOPO

Yayım tarihi: 14 Kas 2018