Ruhsatsız Silah Alma Taşıma Suçu

Ruhsatsız Silah Satın Alma Suçu Nedir?

Ruhsatsız silah taşıma, satın alma, bulundurmanın artması ile bilinçsizce silah kullanımının önüne geçmek amacıyla 6136 s. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun düzenlenmiştir. 6136 s. Kanun ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik uyarınca şu silahların ruhsatsız  taşınması, bulundurulması, satın alınması yasak ve suçtur: uzun ve kısa namlulu ateşli silahlar, tam otomatik silahlar, tabancalar ile yivli av tüfekleri.

Ruhsatsız silah satın alma, kişinin silah bulundurmak için ruhsatı olmamasına rağmen kişisel ihtiyaçların karşılanması amacıyla silah satın almasını ifade etmektedir. 6136 sayılı Kanun madde 13’te düzenlenen ruhsatsız ateşli silah satın alma ilgili kanun hükümlerine aykırı satın almayı ifade etmektedir.

Ruhsatsız Silah Taşıma Suçu Nedir?

Silah taşıma ruhsatı ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi ifade eder. Bir kimse bu belgeyi haiz olmadığı halde silah taşırsa bu husus suç oluşturacak ve 6136 sayılı Kanun 13. maddesi uyarınca cezalandırılacaktır. Bu suç yalnızca ruhsata sahip olunmaması halinde değil, var olan ruhsatın süresinin dolması ve yenilenmemesine rağmen taşınmasında da söz konusu olmaktadır. Kanuna ve ilgili yönetmeliğe göre silah taşıma ruhsatının süresi 5 yıldır. Bu süre dolmadan gerekli işlemleri gerçekleştirerek ruhsatın yenilenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde süresi dolan ruhsatın bir anlamı olmayacak ve bu süreçte taşınan silah ruhsatsız silah taşıma kapsamına girerek suç oluşturacaktır.

6136 sayılı Kanun hükümlerine göre silah taşıma ruhsatı nasıl alınır, kimler silah taşıma ruhsatı alabilir? Silah taşıma ruhsatı alabilecek kişiler 6136 s. Kanunun 7.maddesinde sayılmıştır. Bu kişiler Bakanlıkça belirlenen gerekli belgeleri toplayarak ruhsat için başvuruda bulunmalıdır. Bu belgenin alınabilmesi için başvuran kişinin silah taşımasında psikolojik, nörolojik, fiziki bakımdan sakınca bulunmadığını doktor raporu ile kanıtlaması şarttır.

Ruhsatsız Silah Satın Alma, Taşıma Suçunun Cezası Nedir?

Ruhsatsız silah satın alma ve taşıma suçları 6136 sayılı Kanun 13. maddesinde düzenleme altına alınmıştır. Bu maddenin ilk fıkrası uyarınca ateşli silahları ruhsatı olmamasına rağmen taşıyanlar veya bulunduranlar cezalandırılacaktır. Ruhsatsız silah taşıma cezası kanunda bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir. Satın alınan veya taşınan ateşli silahın sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde verilecek cezada artırıma gidilmiştir. Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca vb. olması halinde de artırım söz konusudur. Sayılan bu silahlar nitelik bakımından vahim silahlar olarak belirtilmektedir. Bu hallerde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır.

Ruhsatsız Mermi Satın Alma, Taşıma Suçu ve Cezası

Kanuni silah sahipleri, yani silah taşıma veya bulundurma ruhsatı sahipleri, ihtiyaçları uyarınca yıllık belli miktarda mermi almaktadır. Ancak Kanunun 9.maddesi gereği silahların olduğu gibi bu mermilerin de ruhsatı haiz bulunanlardan başkasına devretmesi yasaktır. Kanuni silah ruhsatı bulunanlar haricinde birinin mermi satın alması, taşıması, bulundurması 6213 sayılı Kanun m.13’te suç olarak belirlenmiştir. Maddenin ilk fıkrasında mutat olmayan sayıda mermi bulundurma, satın alma ve taşıma düzenlenmiştir. Bu halde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar hapis cezası öngörülür. Mutat sayıda merminin ev veya işyerinde bulundurulması halinde bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmi beş günden yüz güne kadar adli para cezası verilir. Sayı ve nitelik bakımından vahim miktarda mermi bulundurulması, satın alınması, taşınması halinde verilecek ceza m.13 f.2’ye göre belirlenir. Bu durumda beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır. Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda taşınması veya bulundurulması ise altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasını gerektirir.

Evde Ruhsatsız Silah Bulundurmanın Suçu Nedir?

Ruhsatsız silah bulundurma silah bulundurma ruhsatı olmamasına rağmen ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen silahların kişisel ihtiyaç sebebiyle bulundurulmasını ifade etmektedir. Suç oluşturan bu davranış 6136 s. Kanun m.13 f.3’te düzenlenerek bir adet ruhsatsız silahın evde veya işyerinde bulundurulmasının cezalandırılması öngörülmüştür. Buna göre evde veya işyerinde ruhsatsız silah bulunduran kimse hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmi beş günden yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır. Bulundurulan ruhsatsız silahın bir adet olmasına rağmen:

  • Nitelik bakımından vahim,
  • Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca vb. olması halinde kişi m.13/2’den cezalandırılacaktır. Bu halde verilecek ceza beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adli para cezasıdır.

Ruhsatsız silah bulundurma suçu silahın bulundurma ruhsatı olmasına rağmen ruhsatta izin verilen yerler haricinde bir yerde bulundurulması halinde de söz konusu olacaktır. Aynı zamanda yalnızca bulundurma ruhsatına sahip kişinin silahı taşıması da suç oluşturur. Silah taşımak için buna ilişkin ruhsat alınması gerekmektedir.

Yayım tarihi: 2 Eki 2019