Tanıma Tenfiz Davası

Tanıma Tenfiz Davası Nedir?

Bu soru özellikle yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sıklıkla sorduğu sorulardan bir tanesidir. Bir mahkemenin verdiği karar kural olarak ait olduğu ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Ancak bazen bir ülke mahkemesinde verilen bir kararın başka bir ülke mahkemesince kabul edilmesi mümkün olabilmektedir. Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınıp uygulanması için açılan davaya tanıma tenfiz davası denir. Yerel mahkeme önce söz konusu yabancı mahkeme tanıyacak, ardından onu tenfiz ederek uygulanmasını sağlayacaktır.

Tanıma Tenfiz Davası Şartları Nelerdir?

Tanıma tenfiz davası açabilmek için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

 1. Yabancı mahkeme tarafından verilmiş bir mahkeme kararı / ilam olmalıdır.
 2. Dava konusu ilamın kesinleşmiş bir mahkeme hükmü niteliğinde olması gerekir.
 3. Söz konusu dava ceza davası değil hukuk davası olmalıdır.
 4. Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma olmalıdır yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan bir kanun olmalıdır yahut bu hususta fiili bir uygulama bulunmalıdır.
 5. Söz konusu ilam Türk mahkemelerinin münhasıran yetki alanına giren bir konu hakkında olmamalıdır.
 6. İlamın verildiği yabancı mahkeme davanın görülmesi bakımından yetkili olmalıdır yahut yetkisiz olsa bile davalı davanın görülmesi esnasında yetki itirazında bulunmamış olmalıdır.
 7. Hüküm Türk kamu düzenine açıkça aykırılık teşkil etmemelidir.
 8. Kendisine karşı tenfiz kararı istenen kişi kararı veren mahkeme tarafından usulüne uygun olarak davet edilmemiş, temsil edilmemiş yahut gıyabında veya yokluğunda karar verilmiş ise bu kişi Türk mahkemelerindeki tenfiz isteminde bu hususlara dayanarak itirazda bulunmamış olmalıdır.

Tanıma Tenfiz Davaları Sadece Boşanma Davaları İçin Mi Açılır?

Tanıma tenfiz davaları genellikle yabancı ülkelerdeki boşanmaların Türkiye’de de geçerli olması için açılmaktadır. Ancak tanıma tenfiz davaları yalnızca boşanma davaları bakımından söz konusu olmaz. Türk mahkemelerinin münhasıran yetki alanına girmeyen her türlü hukuk davası bakımından dava açılabilir. Kural olarak ceza davalarının tenfizi mümkün değildir ancak ceza yargılamasında verilmiş tazminat kararları tanıma ve tenfize konu olabilirler.

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

“Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?” sorusunun cevabı tebligat yapılacak kişinin durumuna göre değişiklik gösterecektir. Buna göre:

 1. Her iki tarafın da Türkiye’de avukatı varsa tenfiz davası bir hafta ila bir ay içerisinde sonuçlanacaktır.
 2. Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası 3 ila 6 ay içinde sonuçlanacaktır.
 3. Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir yabancı ülke vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası genellikle 6 ila 12 ay içinde sonuçlanmaktadır.

Taraflardan birinin Türkiye’de avukat tutmadığı hallerde tebligat yapılması, tebligatın ulaştırılması ve diğer unsurlara bağlı olarak bu süre uzayabilmektedir.

Tanıma Tenfiz Davası Açmak İçin Türkiye’ye Gelmek Zorunda Mıyım?

Tanıma tenfiz davası açmak için Türkiye’ye gelme zorunluluğu bulunmamaktadır. Kişinin usulüne uygun olarak verilmiş vekâletname ile Türkiye’deki bir avukat aracılığıyla temsil edilmesi mümkündür. Avukat her türlü usuli işlemi müvekkili adına yapacak, gerekli evrakların temininde yardımcı olacak ve davayı onun adına yürütecektir.

Tanıma Tenfiz Davasında İstenen Evraklar İçin Türkiye’ye Gelmek Zorunda Mıyım?

Kişi avukatla temsil edildiği takdirde tanıma tenfiz davasında istenen evraklar için Türkiye’ye gelmesi gerekmez. Bu belgeleri bir şekilde Türkiye’ye ulaştırmış olması yeterlidir. Ancak avukatla temsil edilmiyor ise bu belgeler için bizzat Türkiye’ye gelmesi ve davayı kendisi takip etmesi gerekecektir.

Tanıma Tenfiz Davasında Duruşmalar İçin Türkiye’ye Gelmek Zorunda Mıyım?

Kişi avukatla temsil edildiği takdirde duruşmalar için Türkiye’ye gelmesi gerekmez. Avukatı onun yerine duruşmalara girecektir. Ancak avukatla temsil edilmiyor ise bizzat Türkiye’ye gelerek davayı burada açması ve duruşmalara kendisi girmesi gerekecektir.

Tanıma Davası ve Tenfiz Davası Arasındaki Farklar

Yabancı mahkeme kararlarının Türk mahkemelerince tanınmasına tanıma, icra kabiliyeti kazanmasına ise tenfiz denilmektedir. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere her tenfiz kararı içerisinde bir tanıma kararını da barındırır. Uygulamada bu ayrımın bir önemi bulunmayıp açılacak dava “tanıma tenfiz davası” şeklinde birlikte açılmaktadır.

Yurtdışında Evlenenlerin Türkiye’de Boşanması

“Yurtdışında boşandım ama Türkiye’de evli görünüyorum, ne yapmalıyım?” sorusu tanıma tenfiz davaları ile ilgili en çok sorulan sorulardan birisidir. Eskiden yurtdışında boşanan kimseler boşanma kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi için yeni bir dava açmak zorundaydı. Açılması gereken bu dava ise tanıma tenfiz davasıydı. Fakat Türkiye’de sonuç doğurması istenen boşanma kararının kabulü için yeniden dava açmak, duruşmalara gelip gitmek gibi birtakım maddi sorunlara sebep olabilmekteydi. Bu sebeple 5490 s. Nüfus Hizmetleri Kanununda değişikliğe gidilmiş ve yurtdışında boşanan taraflara kolaylık getirilmiştir. Bu kanuna göre yurtdışında verilmiş boşanma kararlarının tanıma tenfiz davası açmaya gerek kalmadan nüfusu tescil edilmesi mümkün hale gelmiştir.

Yeni Düzenleme Kapsamında Yurtdışında Verilen Boşanma Kararını Nüfusa İşletme Şartları

5490 s. Nüfus Hizmetleri Kanunu ilgili 27/A maddesi uyarınca yabancı ülke adli idari makamlarınca verilen boşanma kararı tanıma ve tenfiz davası açmadan nüfusa işletilebilmektedir. Fakat yurtdışında verilen boşanma kararının nüfusa işletilebilmesi için bazı şartları haiz olması aranmaktadır. Bu şartlar:

 1. Tarafların bizzat veya vekilleri aracılığıyla birlikte başvurması
 2. Yurtdışında boşanmaya yetkili olan adli veya idari makam tarafından verilmiş ve kesinleşmiş bir boşanma kararı
 3. Kararın Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması

Yurtdışında verilen boşanma kararının dava açmadan nüfusa işletilmesi için taraflar yetkili mercilere yaptıkları başvurular neticesinde tescili gerçekleştirebilir. Bu tescil işlemleri için yurt dışında kararı veren ülkedeki dış temsilciliklere yurt içinde ise Bakanlıkça belirlenen nüfus müdürlüklerine başvurulur. Ancak eşlerin birlikte başvuru yapmaması halinde nüfus kütüğünde tescilin gerçekleştirilmeyeceği, tarafların dava açması gerekeceği unutulmamalıdır.

Tanıma Tenfiz Davasında Avukatlık Ücreti ve Vekâlet Ücreti

Tanıma tenfiz davası avukatlık ücreti ve tanıma tenfiz davası vekâlet ücreti her yıl Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenmektedir. Söz konusu ücretler asgari nitelikte olup avukat kendi deneyimi ve uzmanlığına göre ücretlerde artış gerçekleştirebilecektir.

Tanıma Tenfiz Davası Vekâletname Örneği

Tanıma tenfiz davası için düzenlenecek vekâletname fotoğraflı vekâletnamedir. Bu vekâletnamenin noterden veya konsolosluklardan temin edilmesi mümkündür. Tanıma tenfiz davası vekâletname örneği iletişime geçildiği takdirde Topo Hukuk Bürosu boşanma avukatları tarafından temin edilecektir.

Tanıma Tenfiz Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Topo Hukuk Bürosu’nda tanıma tenfiz avukatı olarak tanıma tenfiz davası için gerekli belgelerin hazırlanması, tanıma tenfiz dava dilekçe örneği yazılması, vekâletname örneği düzenlenmesi ve tüm dava süreci boyunca müvekkillerimize en iyi hizmeti vermek için çalışmaktayız.

Tanıma Tenfiz Avukatı Olarak Hangi Ülkelere Hizmet Vermekteyiz?

Tanıma tenfiz avukatı olarak hizmet verdiğimiz ülkelerden bazıları şunlardır: ABD, Kazakistan, Almanya, Kosta Rika, Avustralya, Liechtenstein, Avusturya, Litvanya, Lüksemburg, Arjantin, Macaristan, Bulgaristan, Makedonya, Çek Cumhuriyeti, Meksika, Mali, Danimarka, Malta, Endonezya, Norveç, Finlandiya, Pakistan, Güney Kore, Paraguay, Portekiz, Hırvatistan, Peru, İrlanda, İsveç, Senegal, Sırbistan, İspanya, Slovakya, İsrail, Slovenya, Japonya, Uruguay, Karadağ, İtalya, Romanya, Tunus, KKTC, Avusturya, Irak, Polonya, Ürdün, Cezayir, Azerbaycan, Hollanda, Arnavutluk, Çin, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Suriye, İsviçre, İran, İngiltere, Tacikistan, Kanada, Yunanistan.

Bu konu ile ilgili sorularınızı danışma formundan bize ilettiğinizde en kısa sürede cevap verilecektir.

Güncelleme tarihi: 25/03/2023

Yayım tarihi: 12 Ağu 2015