tanima tenfiz dilekcesi

Tanıma Tenfiz Dilekçesi Nedir?

Tanıma tenfiz dilekçesi, tanıma tenfiz davası açmak için yazılan dilekçedir. Peki ya tanıma tenfiz davası nedir? Kanunların yerselliği ilkesi uyarınca kanunların yetki alanı çıkarıldıkları devletlerin sınırlarıyla sınırlıdır. Aynı şekilde bir devletin mahkemesinin verdiği karar ancak o devlet sınırları içerisinde uygulama bulur. Ancak bazen bir devlet mahkemesinde verilen kararın başka bir devlet mahkemesinde de tanınıp uygulamaya konması gerekebilir. İşte yabancı mahkeme kararlarının Türk mahkemelerince tanınıp uygulamaya konması için açılan davaya tanıma tenfiz davası denir. Bu konu ilgili daha fazla bilgi almak için buraya tıklayarak ilgili makalemize ulaşabilirsiniz.

Tanıma Tenfiz Dilekçesi Nasıl Yazılmalıdır?

Tanıma tenfiz dilekçesi yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 1. Dilekçenin verileceği mahkeme doğru yazılmalıdır. Zira dilekçe verilmesi gereken yer mahkemesinden başka bir yer mahkemesine verildiğinde dava yetkisizlik sebebiyle reddedilecektir. Yine aynı şekilde görevli olmayan bir mahkemeye, örneğin aile mahkemesine verilmesi gerekiyorken sulh ceza mahkemesine verilen bir dilekçe de görevsizlik sebebiyle reddedilecektir.
 2. Davacı taraf ve davalı tarafın doğru yazılması gerekir.
 3. Konu belirtilmelidir.
 4. Davanın neden açıldığı ve dilekçenin neden yazıldığı açıklamalar kısmında maddeler halinde belirtilmelidir.
 5. Davayı açmadaki yasal nedenler gösterilmelidir.
 6. Dilekçeye eklenecek evraklar kanıt olarak sunulmalıdır.
 7. İstem sonucunda dilekçenin ne için yazıldığı, sonucunda ne istendiği yazılır. Tarih ve imza atılarak dilekçe mahkemeye gönderilir.

Tanıma tenfiz dava dilekçesi yazmak uzmanlık gerektiren bir iştir, bir avukat ile birlikte hazırlanması gerekir. Örneğin boşanma kararının tanınması için bir boşanma avukatı ile birlikte tanıma davası açmakta fayda vardır. Zira uzman bir avukat neyin nasıl yapılacağını bildiği için müvekkiline zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır. Topo Hukuk Bürosu uzman avukatları tanıma tenfiz dilekçe örneği yazmakta ve tüm tanıma tenfiz sürecinde müvekkillerine destek vermektedirler.

Tanıma Tenfiz Dilekçesi Nereye Verilmelidir?

Hangi mahkemeye verilmelidir? Tanıma tenfiz davasında yetkili mahkeme aleyhine tenfiz isteminde bulunulacak kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri veya yerleşim yeri yoksa Türkiye’de sakini olduğu yer mahkemesidir. Sakini olduğu yer de yoksa Ankara, İstanbul ve İzmir mahkemeleri yetkilidir. Görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesidir. Ancak aile hukukuna ilişkin ihtilaflar Aile Mahkemelerinde görülürler.

Tanıma Tenfiz Dilekçesine Eklenecek Olan Evraklar Nelerdir?

Tanıma tenfiz dilekçesine eklenecek evraklar sıkça sorulan sorulardandır. Sorularınızı netliğe kavuşturmak için aşağıda belirttiğimiz evrakların tamamını tanıma tenfiz dilekçesi içerisinde bulundurmanız gerekmektedir. Eklenmesi gereken evraklar şunlardır:

 1. Tanıma tenfiz dava dilekçesi
 2. Yabancı mahkeme tarafından verilen kararın aslı veya tasdikli sureti
 3. Kararın kesinleşmiş olduğuna dair şerh veya belge (apostil şerhi ile)
 4. Yabancı mahkeme kararının yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Konsolosluk tarafından onaylanmış örneği
 5. Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Dava avukat ile takip edilecek ise fotoğraflı vekâletname

Tanıma Tenfiz Dava Dilekçesi Örneği

Dilekçe örneği yazmak hukuki birikim isteyen bir iş olduğu için ilgili bir avukat tarafından yazılması tavsiye edilmektedir. Topo Hukuk Bürosu uzman avukatları müvekkilleri adına tanıma tenfiz dava dilekçesi yazmakta ve tenfiz sürecini yürütmektedir. Aklınıza takılan soruları danışma formundan bize gönderebilirsiniz.

İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Berlin Aile Mahkemesinin ……… tarih ve ……… sayılı boşanma kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

 • Müvekkilim ile davalı ……… tarihinde evlenmiş ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle ……… tarihinde Berlin Aile Mahkemesinde ……… sayılı kararla boşanmıştır. Boşanma kararı ……… tarihinde kesinleşmiştir.
 • Boşanmaya dair yabancı mahkemece verilen ve kesinleşen kararın Almanca aslı ve Türkçe onaylı çeviri metinleri ilişiktir.
 • Kararın Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca da geçerli kılınması için tanınmasını ve tenfiz edilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: MÖHUK, HMK, MK ve sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Kesinleşme şerhli Berlin Aile Mahkemesinin ……… tarih ve ……… sayılı boşanma kararının aslı ve onaylı Türkçe çevirisi, nüfus kayıtları ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda gösterilen gerekçelerle Berlin Aile Mahkemesinin ……… tarih ve ……… sayılı boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizini, yargılama gideriyle vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesini Sayın Mahkemenizden vekaleten arz ve talep ederiz. …/…/…

DAVACI VEKİLİ

Yayım tarihi: 26 Ara 2018