Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Terk sebebiyle boşanma TMK m.164’te düzenlenen özel bir boşanma sebebini ifade etmektedir. Terk nedeniyle boşanmanın mümkün olabilmesi için eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeme amacıyla terk etmesi şartı aranmaktadır. Bununla birlikte geçerli bir sebebi olmadan eşlerin birlikte yaşadığı ortak konuttan ayrılan ve geri dönmeyen eş de evi terk etmiş sayılacaktır. Diğer eşi ortak konutu terke zorlayan yahut haklı sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de evi terk etmiş sayılır (TMK m.164/1-son cümle).

Terk Sebebiyle Boşanma Nedir?

Evi terk etmek boşanma sebebi midir, terk sebebiyle boşanmak mümkün müdür? Eşlerden biri yukarıda belirtilen şekilde evi terk etmiş veya eve dönmemiş ise terk nedeniyle boşanılabilir. Ancak terk nedeniyle boşanmaya karar verilebilmesi için ayrılığın en az 6 ay sürmüş olması gerekmektedir. Elbette 6 ay sonrasında ayrılığın devamı da aranır. Böyle bir durumda terk edilen eş hakime veya notere başvuracak, evi terk eden koca ya da evi terk eden kadına ihtarname çekilecektir. Bu ihtar sonuçsuz kalırsa artık terk sebebiyle boşanma davası açılacaktır.

Evi Terk Eden Kocaya ya da Kadına Açılan Dava

Evi terk eden koca veya evi terk eden kadın suçlu mu? Evi terk eden eşe karşı açılacak dava nedir? Bilindiği üzere eşlerin evlilik birliğini sona erdirmek için açtığı boşanma davasında boşanmaya karar verilebilmesi için bir sebep öne sürmeleri gerekmektedir. Bu sebepler Türk Medeni Kanunu kapsamında özel ve genel olarak ikili bir ayrımla düzenlenmiştir. İşte terk nedeniyle açılacak dava da TMK’da özel boşanma sebeplerinden sayılan terke dayalı boşanma davasıdır.

Evi terk eden kadına veya kocaya boşanma davası açılabilmesi için terk edilen eşin istemiyle hakim veya noter tarafından bir ihtar çekilmesi gerekir. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla da yapılabilir. Bu noktada akla gelen soru ihtarname süresi kaç gündür? Zira ihtarname süresi dolmadan bu sebebe dayalı boşanma davası açmak mümkün olmayacaktır.

Hakim veya noter talep geldiğinde esası incelemeden ihtarı gerçekleştirir. Bu ihtarda evi terk eden eşe iki aylık süre vererek ortak konuta dönmesi gerektiğini belirtir. Bu sürede ortak konuta dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu hükümden anlaşılacağı üzere ihtarname süresi kaç gün sorusunun cevabı 2 ay olacaktır.

Terk Sebebiyle Açılan Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Terk sebebiyle boşanma davası açılması için birtakım şartların gerçekleşmiş olması aranmaktadır. TMK 164 uyarınca terk sebebine dayalı boşanma davası açma şartları şunlardır:

1) Terk sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için eşlerden birinin:

-Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek için evi terk etmesi,

-Haklı sebep olmadan evi terk etmesi ve dönmemesi gerekir.

2) Eşlerin terk sebebiyle ayrılığının en az 6 ay sürmüş olması ve ayrılık halinin devam etmesi gerekir.

3) Terk edilen eşin istemiyle hakim veya noter tarafından terk eden kadına veya kocaya ihtar çekilmesi gerekir. Evi terk eden eşe boşanma davası açmak için öngörülen 6 aylık sürenin dördüncü ayı bitmeden terk edilen eş ihtar isteminde bulunamayacaktır. Bu ihtar üzerinden 2 ay geçmeden boşanma davası da açılamaz.

4) Terk sebebine dayanarak boşanma davası açabilmek için çekilen ihtarın sonuçsuz kalması gerekmektedir. İhtarname süresi de geçtikten sonra anılan bu şartları sağlayan terk olaylarında boşanma davası açmak mümkün hale gelmektedir.

5) Terke dayalı boşanma davasını yalnız davaya hakkı olan eş yani terk edilen açabilir. Bu durumda evi terk eden kadının boşanma davası açması mümkün olmayacaktır.

Terk Sayılabilecek Olan Durumlar Nelerdir?

Boşanma davasının açılabilmesi için terk sayılabilecek durumlar TMK 164/1’de öngörülmüştür. Bunlar:

1) Eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla diğer eşi terk etmesidir: Evlilik birliğinin mutluluğun elbirliğiyle sağlanması, sadakat, yardım ve dayanışma, çocukların bakımını ve yetiştirilmesini sağlama yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükleri yerine getirmemek için evi terk eden eşe karşı boşanma davası açılabilir.

2) Eşlerden birinin haklı sebep olmaksızın ortak konuttan ayrılması ve geri dönmemesidir: Burada belirtilen haklı sebep kocanın askerlik görevini ifa amacıyla evden ayrılması, eşlerden birinin mesleği sebebiyle bir süre uzakta yaşama zorunluluğunun bulunması, çocukların eğitimi dolayısıyla eşlerden birinin bir süre farklı bir şehirde yaşaması olarak kendini gösterebilir. Bu ve benzeri hallerde eş evi terk etmiş sayılmayacaktır.

3) Eşlerden birinin diğerini ortak konutu terk etmeye zorlamasıdır.

4) Eşlerden birinin haklı sebebi olmaksızın diğer eşin ortak konuta dönmesini engellemesidir: Eşlerden biri şiddet uyguluyor veya çocuklara kötü örnek oluşturacak davranışlar sergiliyor ise ortak konuta dönmesinin haklı sebeple engellenmiş sayılacaktır. Bu durumda evden ayrılmaya zorlanan eşin terk sebebiyle boşanma davası açması mümkün değildir.

Evi Terk Eden Kadına Nafaka Ödenir mi?

Boşanma davasında kadına verilebilecek nafaka türleri tedbir, yoksulluk ve iştirak nafakası olarak kendini gösterir. İştirak nafakası çocuğun bakım ve eğitim giderleri için verilen nafaka türü olup konumuzla bağlantısızdır. Tedbir nafakası boşanma davası sürerken hükmedilecek olan nafaka türüdür. Yoksulluk nafakasına ise boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan taraf lehine hükmedilir. Ancak yoksulluk nafakasına karar verilebilmesi için nafaka talep eden eşin boşanmaya sebep olan olaylarda kusuru daha ağır olmamalıdır. Evi terk eden kadına nafaka verilir mi sorusu da burada önem kazanmaktadır. Hangi taraf olursa olsun boşanmadan sonra yoksulluk talep edenin kusuru nafaka yükümlüsünden daha hafif olmalıdır. Evi haklı sebep olmadan terk eden taraf için kusurun varlığı sabit olmakta birlikte kusur terk edilen eşe oranla daha ağırdır. Evi terk eden kadına nafaka verilebilmesi için terk eyleminin haklı bir sebebe dayanması, terk edilen eşin daha kusurlu olması gerekir.

Yayım tarihi: 20 Eyl 2019