Tespit Davası Nedir? Nasıl Açılır? (Dilekçe Örneği)

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Bilgiler
  3. Tespit Davası Nedir? Nasıl Açılır? (Dilekçe Örneği)
Tespit Davası Nasıl Açılır?

Tespit Davası Nedir?

Bir hakkın yahut hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun veya bir belgenin sahte olup olmadığının tespiti için açılan dava “tespit davası nedir?” sorusunu yanıtlamaktadır. Yani bir hukuki ilişkinin varlığı ya da yokluğu anlamında taraflar arasında uyuşmazlık bulunuyorsa tespit davası açılarak uyuşmazlığın giderilmesi yoluna gidilir. Her türlü hukuki ilişki tespit davasının konusunu oluşturabilir. Ancak maddi vakıalar yalnız başına tespit davasına konu olamamaktadır. Bunlar için delil tespiti kurumuna başvurulmaktadır.

Tespit davası davalı bir şeyi yapmaya zorlamaz, bir şeyden kaçınmaya mahkum etmez. Yalnızca tereddütlü olan içerik veya bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığı tespit edilir. Örneğin taraflar arasında geçerli şekilde yapılmış bir sözleşme olup olmadığının tespit edilmesi için açılacak dava tespit davasıdır. Tespit davası örnekleri kira tespit davası, terekenin tespiti davası olarak çoğaltılabilir.

Tespit davası HMK 106. maddede düzenlenmiştir. Maddede tespit davası açan davacının bu davayı açmakta hukuken korunmaya değer güncel bir yararının bulunması gerektiği öngörülmüştür. Yani gelecekte meydana gelecek bir hukuki ilişki için tespit davası açılamayacaktır. İİK (m.72) gibi başka kanunlarda da tespit davasına ilişkin hükümler bulunmaktadır.

Tespit Davası Nasıl Açılır?

Tespit davası nasıl açılır, tespit davası açmak için gerekli şartlar nelerdir, tespit davası hangi mahkemede açılır internette sıklıkla aranan konulardandır.

Tespit davası açmak için davacının hukuken korunan güncel bir yararı bulunmalıdır. Tespit davası açan davacı dava açmakta hukuken korunan bir yararının bulunduğu ve bunun güncel olduğunu ispatla yükümlüdür. Bu anlamda davacının; kendisi için söz konusu olan tehlikenin meydana getireceği zararlı sonucu yalnızca tespit davasıyla giderebileceğini ispatlaması gerekecektir. Bunu ispat ettiği noktada hukuki yararın varlığı söz konusu olacaktır.

Şartları sağlayan davacı uzman bir avukattan yardım alarak tespit davası dilekçesi yazmalı ve ilgili mahkemeye başvurmalıdır.

Tespit Davası Görevli Mahkeme

Tespit davası görevli mahkeme tespiti istenen konuya ilişkin olarak değişiklik gösterecektir. Tek bir görevli ve yetkili mahkeme bulunmamaktadır. Söz gelimi kira bedelini tespit davası görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Ancak sigora tespit davası görevli mahkeme İş Mahkemesi olacaktır.

Tespit Davası Ne Kadar Sürer?

Tespit davası ne kadar sürer sorusunun net bir cevabı bulunmamaktadır. Zira tespit davası görevli mahkeme konusunda olduğu gibi cevap burada da tespiti istenen konuya bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Tespiti istenen konunun başvurduğu deliller arasında keşif, bilirkişi incelemesi, tanık dinlenmesi varsa dava süresi uzun olacaktır. Bununla birlikte tespit davası ne kadar sürer sorusu başvurulan mahkemenin iş yüküne bağlı olarak da değişebilir. Zira başvurulan mahkemenin iş yoğunluğu çoksa duruşmalar arasındaki süre farkı uzayacak dolayısıyla dava süresi de artacaktır.

Tespit Davası Dilekçesi

Tespit davası dilekçesi tespiti istenen konunun ne olduğuna bağlı olarak düzenlenecektir. Örneğin kira tespit davası için farklı, hizmet tespit davası için farklı açıklamalara ve talebe binaen düzenlenmelidir. Zira kanıtlar, hukuki deliller (ilgili mevzuat) da her tespit davası dilekçe örneği için değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla internette yayınlanan her tespit davası dilekçe örneği kişinin yaşadığı olaya direkt olarak uymayacak ve buna göre yeniden düzenlenmesi doğru olacaktır.

Kişilerin dava açmadan önce uzman bir avukat yardımıyla tespit davası dilekçesi hazırlaması hem usulün hem dava sürecinin işlemesi anlamında önem kazanmaktadır. Hukuki uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümünde süreci uzman bir avukatla yürütmek her zaman için daha iyi sonuç verecektir.

Topo Hukuk Bürosu tespit davası dilekçesi yazımında ve tespit davası sürecinde müvekkillerine profesyonel hizmet vermektedir.

Yayım tarihi: 19 Şub 2019