Vergi Borcuna İtiraz Nasıl Yapılır? Davası Nasıl Açılır?

  1. Topo Hukuk
  2. İcra Hukuku
  3. Vergi Borcuna İtiraz Nasıl Yapılır? Davası Nasıl Açılır?
vergi borcuna itiraz nasil yapilir

Vergi Nedir? Vergi Ziyaı Suçu Nedir?

Vergi nedir, vergi borcuna itiraz nasıl edilir? vergi; devlet tarafından kamu hizmetlerinde harcanmak üzere vatandaşlardan siyasi cebir altında ve karşılıksız olarak para toplanmasıdır. Toplanan para doğrudan alınabileceği gibi hizmet ve ürünlerin üstüne fiyat eklenerek dolaylı bir biçimde de alınabilir. Vergiler yasalarla düzenlenir.

Vergiyi zamanında ödememek, eksik ödemek ya da hiç ödememek suçtur. Vergi suçları ikiye ayrılır: İdari vergi suçları ve adli vergi suçları. İdari vergi suçuna vergi ziyaı suçu denir. Vergi ziyaı suçu, verginin zamanında ödenmemesi ya da eksik ödenmesidir. Bunlar vergi idaresi tarafından verilecek para cezalarıyla cezalandırılırlar. Adli vergi suçuysa kaçakçılık suçudur. Kaçakçılık suçuyla toplumun düzeni bozulduğu için bu suçların cezası para cezası şeklinde değil hapis cezası şeklinde olur. Adli vergi suçunun cezası vergi idaresince değil yargı organlarınca verilir.

Vergi Borcuna İtiraz Nasıl Yapılır?

Vergi borcuna itiraz nasıl yapılır? Vergi cezasına ve vergi borcuna itiraz ödeme emri geldikten sonra 7 gün içinde tahsil dairesinin bulunduğu yer vergi mahkemesinde itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde yapılır. Borcun sadece bir kısmına itiraz ediliyorsa hangi kısmına itiraz edildiğinin açıkça gösterilmesi gerekir. Yoksa itiraz hiç yapılmamış sayılır. Borçlu ödeme emrine itiraz ederken böyle bir borcunun bulunmadığı, borcunu kısmen ödediği ve borcunun zamanaşımına uğradığı gibi nedenlerle itiraz edebilir. Eğer itirazı reddedilirse bu sefer cezasını %10 zamlanmış olarak öder. Tüm bu süreçte Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. Vergi cezasına itiraz ve borcuna itiraz detaylı ve teknik bilgi gerektiren aşamalar olduğu için bir vergi avukatı ile çalışmak faydalı olacaktır.

Vergi Borcuna İtiraz Nereye Yapılır? Vergi Borcuna İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Vergi borcuna itiraz nereye yapılır sorusuna şu şekilde yanıt verebilir. Tahsil dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesine yapılır. Vergi borcuna itiraz süresi ne kadardır? ihbarnamenin ulaştığı tarihten itibaren 7 gündür.

Vergi Borcuna İtiraz Dilekçesi Yazarak Vergi Borcumu Sildirebilir Miyim?

Borçlu, vergi borcuna itiraz ederse ve borçlunun itirazı hâkim tarafından kabul edilip hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilirse kişi artık bu parayı ödemekten kurtulur. Peki, vergi borcuna itiraz dilekçesi nasıl yazılır? dilekçe yazmak detay ve hukuki birikim gerektiren bir iştir. Vergi cezaları kesilirken çokça usul hatası yapılmakta ve yanlış cezalar kesilebilmektedir. Vergi cezasının iptali işlemleri ile söz konusu hataların önüne geçilebilmektedir.

Vergi Borcunun İptali Davasını Kimler Açabilir?

Vergi borcunun iptali davasını gerçek ve tüzel kişiler açabilirler. Tüzel kişiler vergi borcunun iptali davasını temsilcileri vasıtasıyla açabilmektedir. Vergi borcunun iptali davası itiraz işlerine bakan vergi komisyonu nezdinde açılır. Borçlu iptal davasını yasal olarak avukatsız da açabilir. Ancak itiraz süresi 7 gün gibi kısa bir süre olduğu için hak kayıplarına uğramamak adına vergi konusunda uzman bir avukatla çalışılması tavsiye edilmektedir.

Vergi Mahkemeleri Avukatı ile Vergi Borcuna İtiraz Süreci

Vergi ceza ihbarnamesi tebliğ edildikten sonra vergi borcuna ve cezasına itiraz için 7 gün süre vardır. Vergi borcuna itiraz etmek için vergi borcuna itiraz dava dilekçesi yazmanız gerekmektedir. Vergi borcuna itiraz dilekçesi; vergi tahsil dairesinin bulunduğu yerin Vergi Mahkemesi’ne yapılır. Mahkeme 7 gün içinde karara varır. Eğer itiraz kabul edilirse artık meblağı ödemelere gerek kalmaz. Ancak itiraz reddedilirse vergi borcu %10 fazlasıyla birlikte geri ödenmesi gerekir. Vergi borcuna itiraz sürecinde bir vergi mahkemeleri avukatıyla çalışmanız sürenin kısa olması ve maddi kayıplara uğramamak için önem arz eder. Topo Hukuk Bürosu olarak vergi hukukunda uzman avukatlarımız size vergi borcuna itiraz dilekçe örneği ve vergi cezalarının iptali davası hususlarında destek vermekteyiz. Vergi cezalarının ve borçlarının iptali ile ilgili sorularınızı danışma formundan sorabilirsiniz.

Yayım tarihi: 29 Kas 2018