Araç Haciz & Rehin Kaldırma Nedir? Nasıl Yapılır?

 1. Topo Hukuk
 2. İcra Hukuku
 3. Araç Haciz & Rehin Kaldırma Nedir? Nasıl Yapılır?
5
(3)

Araç Haciz Kaldırmak Ne Anlama Gelir?

Araç haciz kaldırma ve araç haczi nedir sorularını cevaplandırmadan önce ilk olarak haciz nedir sorusunu yanıtlamak daha doğru olacaktır. Haciz; bir kamu alacağını veya alacaklının başvurusu üzerine bireye ait bir alacağı tahsil etmek amacıyla devletin borçlunun bazı mallarına el koymasıdır. Haczin konusu borçlunun taşınmaz ve taşınır malları ile hak ve alacaklarıdır. Borçlunun mallarına el koyma işlemi ilamlı (mahkeme emriyle) ya da ilamsız (mahkeme emri olmadan) olarak gerçekleşebilir. Konusu bir para alacağının ödenmesi veya bir teminatın verilmesi olan alacaklar ilamsız olarak da icraya konulabilirler. İcra dairesi bu mallara el koyar ve usulüne uygun olarak satış işlemini gerçekleştirerek alacaklının alacağını bu paradan tahsil eder.

Peki, araç haczi nedir? Araç haczi en kısa tanımıyla borcun konusu olarak otomobilin gösterilmesi ve haczin de bu otomobilin üzerine konulmasıdır. Alacaklının başlattığı icra takibi neticesinde eğer ödeme emri tebliği ile takip kesinleşmiş ise alacak miktarını karşılamak üzere borçlunun üzerine kayıtlı motorlu taşıta sistem üzerinden haciz kaydı işletilebilmektedir. Hacizli aracın alınması ve satılması mümkündür. Ancak hacizli aracı alan kişi, araç üzerindeki haczi de kabul ederek satın almış olur. Araç üzerinde rehin hakkının tesis edilmesi de mümkündür. Böyle bir durumda rehin hakkının sona ermesiyle birlikte araç rehin kaldırma işleminin yapılması gereklidir. Yazımızın devamında araba üzerindeki haciz nasıl kaldırılır sorusunu ele alacağız.

Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Araç üzerindeki haciz nasıl kaldırılır sorusu arabaları üzerinde haciz bulunan kişiler tarafından merak edilmektedir. Araba üzerindeki haciz beş farklı şekilde kaldırılabilmektedir. 

 1. Borcun gereği gibi ifası. Borcun gereği gibi ifası ifadesiyle anlatılmak istenen borcun tüm faizleriyle ve varsa ceza koşullarıyla birlikte ödenmesidir. Borcu ödenmiş icra dosyasında araç haczini kaldırmak mümkündür. İlgili ödeme, haczi koyan icra dairesine yapılır.
 2. Haciz kaydının yanlışlıkla koyulduğunun tespiti. Haciz kaydı icra dairesindeki memurların bir yanlışlığı sonucu konulmuş olabilir. Borcun ödenmesi veya yanlışlıkla haciz kaydı koyulduğunun tespit edilmesi durumunda araç haczi kaldırılır. Yanlışlıkla koyulan araba haczinin kaldırılması için öncelikle haczi koyan icra dairesine bir itiraz dilekçesi yazılır. İcra dairesi bu itirazı reddederse aynı itiraz bu sefer yetkili İcra Mahkemesi’ne yapılır. Mahkeme haczin sehven koyulduğunu tespit ederse araba üzerindeki haciz derhal kalkar.
 3. Borçlu ile alacaklının aralarında anlaşarak haciz kaydını kaldırmaları. Alacaklının koydurduğu haciz yine alacaklının talebi üzerine kaldırılabilir. Bunun için borçlunun alacaklı ile iletişime geçerek haczin kaldırılmasını talep etmesi gerekir. Örneğin; borcunu ödeme niyetinde olduğunu söyleyen borçlu haczin kaldırılması şartıyla borcun taksitlendirilmesini talep ettiğini belirtebilir. Alacaklı ile anlaşmaya varılabilirse araba üzerindeki haciz kalkar. 
 4. Haczin süre nedeniyle düşmesi. Araç üzerindeki haciz ne zaman düşer? İcra ve İflas Kanunu’na göre motorlu taşıtların ve diğer tüm taşınır malların haczinden itibaren alacaklının 6 aylık süre içerisinde satış talebinde bulunması gerekir. Eğer borçlunun aracına haciz kaydı düşülmesinin üzerinden 6 aylık sürenin geçmesine rağmen alacaklı tarafından satış talebinde bulunulmamış ise icra dairesine verilecek bir dilekçe ile haczin kaldırılması talep edilebilir.
 5. Menfi tespit davası. Haciz kayıtlarında borçlu olarak görünen kişi her zaman gerçek borçlu olmayabilir. Zaman zaman konuyla tamamen alakasız bir kişi borçlu olarak görünebilir veyahut borçlu olarak görünen kişi borcunu çoktan ödemiş olabilir. İşte borçlunun durumunun belirlenebilmesi için menfi tespit davası açılması gerekir. Menfi tespit davası sonunda kişinin borçlu olmadığı kararlaştırılırsa araba üzerindeki haciz kaldırılır. 

Araç Haciz Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Araç haciz sorgulama işlemi arabamda haciz var mı, hak mahrumiyeti olan araç bağlanır mı gibi soruların yanıtını bulmanızı sağlamaktadır. Satın alınacak olan ikinci el aracın üzerinde haciz ve rehin olması, vergi borcunun olması, muayenelerinin yapılmamış olması, trafik cezası borcunun birikmiş olması gibi pek çok farklı durum hakkında bilgi almak oldukça kolaydır. E-Devlet üzerinden sorgulama yaparak araba üzerinde haciz veya rehin olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Araba hakkında yakalama kararı mevcut ise araç yakalama kararının kaldırılması gerekmektedir aksi takdirde trafiğe çıktığınızda büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde araba üzerinde rehin bulunmaktaysa araç rehin kaldırma işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Noter Satışı Gerçekleştikten Sonra Araca Haciz Gelirse Ne Olur?

Noter satışı gerçekleştikten sonra araca haciz gelirse ne olur? Hacizli araçların alım satımı kural olarak mümkündür. Aracı satın alan kişi arabayı üzerindeki tüm hak ve borçlarla birlikte devralmış olur. Bu yüzden satın aldığı araca haciz geldiğinde “borç benim borcum değil, arabamı alamazsınız” diyerek aracını vermekten kaçınamaz. Ancak bazı durumlarda haciz, söz konusu araca noter satışı gerçekleştikten sonra konur.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre noter satışı ile satın alınan aracın tescil işlemlerinin 30 gün içerisinde yapılması gerekir. İşte bu noter satışıyla tescil arasındaki dönemde araç üzerinde eski malikin borçlarından dolayı haciz konulabilmektedir. Burada İcra ve İflas Kanunu hükümleri devreye girer. Aracın yeni maliki 7 gün içerisinde istihkak talebinde bulunmalıdır. İlgili icra dairesi bu talebi hacze neden olan alacaklı ve borçluya bildirir ve onlara itiraz etmeleri için 3 gün mühlet tanır. Eğer bu süre içerisinde itiraz etmezlerse istihkak talebini kabul etmiş olurlar ve dolayısıyla da araç üzerindeki haciz kalkar. İtiraz olursa dosya icra mahkemesine gider ve orada nihai karara bağlanır.

Noter Satışı Gerçekleştikten Sonra Araç Üzerinde Haciz Olduğunu Öğrenmek

Noter satışı gerçekleştikten sonra araca haciz gelmesiyle noter satışı gerçekleştikten sonra araç üzerinde haciz olduğunu öğrenmek farklı şeylerdir. İlkinde aracın satımı esnasında üzerine koyulmuş bir haciz yoktur, haciz noter satışıyla tescil arasındaki dönemde koyulmuştur. İkincisindeyse araç üzerine koyulmuş bir haciz vardır ve aracı alan kişi bunu noter satışından sonra öğrenmektedir. Böyle durumlara düşmemek için aracınızı almadan önce bir trafik sicili istemeniz ve araç üzerinde haciz var mı öğrenmeniz gerekmektedir.

Peki, noter satışı gerçekleştikten sonra araç üzerinde haciz olduğu öğrenildiğinde ne olur? Olayın şartlarına göre hata ya da hile nedeniyle sözleşme feshedilebilir ya da doğan zararlar satıcıdan talep edilebilir. Ancak bunlar kesin çareler olmadığı gibi her olay özelinde ayrıca incelenmesi gereken hususlardır. Arabamda haciz var mı, haciz nasıl kalkar şeklinde sorularınız var ise icra hukuku alanında uzman bir avukatla görüşmeniz tavsiye edilir. Topo Hukuk Bürosu olarak bu konudaki tüm sorularınıza profesyonel avukatlarımız vasıtasıyla yanıt vermekteyiz. 

Araç Haciz Kaldırma Talebinde Kimler Bulunabilir?

Araç haciz kaldırma talebinde kimler bulunabilir? Kişi direkt olarak kendisi araba haczi kaldırma talebinde bulunabileceği gibi avukatı aracılığıyla da bu talepte bulunabilir. Sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi ve hak kayıplarına uğranmaması adına işlemlerin bir avukat vasıtasıyla gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir.

Araç Haciz Kaldırma Talebi İçin Nereye Başvurulmalıdır?

Bir diğer husus da araç haciz kaldırma talebi için nereye başvurulması gerektiğidir. Borcun haczi koyan icra dairesine gerektiği gibi ifa edilmesi ve alacaklının altı ay içerisinde herhangi bir haciz talebinde bulunmaması durumlarında haciz düşer. Ancak haczin otomatik olarak kaldırılmamasından dolayı ilgili icra dairelerinde bazı ek işlemlerin yapılması gerekmektedir. Haciz kaydının yanlışlıkla koyulduğunun tespiti ve borçlu ile alacaklının kendi aralarında anlaşarak haczi kaldırmak istemeleri varsayımındaysa ilgili icra dairesine müracaat etmek gerekir. 

Araç Haciz Kaldırma İşlemlerinde Harç ve Masraf Ödemeli Miyim?

Araç haciz kaldırma işlemlerinde harç ve masraf ödemeli miyimAraç haciz kaldırma işlemlerinde başvuru harcı, vekâlet harcı gibi harçlar ve ek masraflar istenebilmektedir. Araç haciz kaldırma işlemlerinin doğru bir şekilde yapılabilmesi ve gereksiz yere masraf yapılmaması için bir avukatla çalışılması önerilir.

Araç Haciz Kaldırma İşlemi Ne Kadar Sürer?

Araç haciz kaldırma işlemi için belli bir süre öngörülmemiştir. Her bir olay özelinde süreler değişiklik göstermektedir. Ancak araba üzerindeki haczin kaldırılması için ortalama bir süre vermek gerekirse genellikle araç haczinin 1 ila 3 gün içinde kaldırılabildiğini söyleyebiliriz. Önemle belirtmek gerekir ki haciz kaldırma prosedürünün doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İşlemlerin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi sürelerin uzayıp kısalmasında etkin bir rol oynamaktadır. 

Araç Haciz Zamanaşımı

Taşınırlarda 6 ay, taşınmazlarda 1 yıl içerisinde hacze yönelik bir talep olmaz ise dosya kendiliğinden düşer. Peki ya araç üzerindeki haciz ne zaman düşer? Araç taşınır bir mal olduğu için alacaklı 6 ay içerisinde icra dosyasında herhangi bir talepte bulunmazsa dosya düşer. Bu durumda araç haczinin kalkması için talepte bulunmak gerekir.

Araç Haciz Kaldırma Dilekçe Örneği

Araç haciz kaldırma dilekçesi ve rehin kaldırma dilekçesinin hazırlanması için bir avukattan destek alınması gerekmektedir. İnternette yer alan araç haciz kaldırma dilekçesi örneği ve rehin kaldırma dilekçesi örneği çoğunlukla hatalı olmaktadır. 

Topo Hukuk Bürosu uzun yıllardır hukukun pek çok farklı alanında uzman avukatları vasıtasıyla müvekkillerine hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sağlamaktadır. İcra hukuku, ekibimizde yer alan avukatların oldukça bilgili ve tecrübeli oldukları hukuk dallarından bir tanesidir. Araba üzerindeki haciz nasıl kaldırılır konusuna ilişkin daha detaylı bilgi almak için internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla uzman avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca araç haciz kaldırma işlemleri ve araç rehin kaldırma hakkındaki sorularınızı internet sitemizdeki danışma formunu doldurarak ekibimize iletebilirsiniz.  

Aşağıda araç haciz kaldırma dilekçe örneğine yer verilmiştir. 

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO: …/…

TALEP EDEN: 

VEKİLİ:

ADRES:

KONU: Araba üzerindeki haczin kaldırılması talebinden ibarettir.

Müdürlüğünüzün …. numaralı icra takibi dosyasında borçlu ( …) T.C. Kimlik numaralı …..’ya ait  34 XX 000 plakalı araç üzerindeki …… tarihli haczin kaldırılması müdürlüğünüzden talep olunur…../…./….

Borçlu Vekili

 

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 5 / 5. Oy sayısı: 3

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

22 Yorum. Yeni Yorum

 • 2017 yılında 2011 model Fıat Ducato model aracı 2000 tl 5 senet yapılarak noterden satış sozlesmesi yapilarak arac rehin koyuldu senetler duzenli olarak odendikten sonra rehin kaldırılması istendi ama satis yapan firma piyasayi dolandirip kactilar arac uzerindeki rehini kaldiramiyoruz bu yüzden magdur durumdayiz arkadasim senetlerden 1 tanesi yirtip atmis
  bizim bu durumda yapabileceklerimiz hakkinda yardimci olabilir misiniz

  Cevapla
  • Merhaba Aytaç Bey,

   Araç üzerinden haczi kaldırmak için seendin icraya konulduğu icra müdürlüğüne talepte bulunabilirsiniz. Aksi takdirde dava açmanız gerekecektir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • 10500 anapara toplamda icra masraflarıyla 12500 icraya düşen dosyam alacaklı ile anlaştım 2500 yatırdım kalan 10000 3 ay sonra ödeyceğim fakat iki tane aracım var birinin kasko değeri 35000 civarı birinin 95-100 bin civarı aracın birinden haczi kaldırıp satma şansım var mı icra dairesi ile mi alacaklı avukatı ile mi görüşmem gerek nasıl bir yol izlemeliyim.

  Cevapla
 • Aracımızın 64 tl borcu vardı haciz konulmuş ödedik borcunu urla vergi dayiresi hacizi noterler kaldırıyor dedi yazı yazdı notere ancak noterde biz kaldıramıyoruz dedi o oraya bu buraya yolluyor aracımın borcu yok Hacizi kaldırmıyorlar satış yapacagız yapamıyoruz yeni kanuna göre noterler kaldırıyormuş ancak biz kaldırmıyoruz diyor urla noteri napabiliriz

  Cevapla
 • Selam Eylül 2015 ye bir araç aldım bana kredi çıkmadığı için babamın adına aldım İstanbul’da oturuyoruz babam 2013 yılında bir süre Rize’de iş yapmıştı 2017 yılında babamın adına olan bir senetten dolayı haciz koymuşlar babam imzanın kendisine ait olmadığını iflas eden otelcinin adına sahte senet düzenlediğini söylüyor adam altı ayda bir haczi iki üç gün gecikme ile yeniliyor 30 Haziran’da süre doluyor benim de bankaya 30 Eylül’de borcum bitiyor bu durumda ne yapabilirim borcu erken kapatım 1 Temmuz’da haczi kapatım araç satışı yapabilirmiyim haczi istanbuldan kaldırabilirmiyim bir yol gösterirseniz çok mutlu edersiniz şimdiden çok teşekkür ederim.

  Cevapla
 • merhabalar ben bir bankayla ıcralık oldum maasıma ve arabama haciz kondu borcu kapattım ama dosya acık gorunuyor avukatı aradım icra dairesine gidıp dosyayı kendım kapatmam gerektıgını soyledı gıtmesem ıcra daıresıne arabamdan haciz dusermı yosa gıtmemmı gereklı

  Cevapla
 • Merhaba . Ulkeye ithalatinda sorun tesbit edilmesi sonucu haciz kaydi dusulen arac ithalatci firmanin actigi dava sonucu gumruk mudurlugunun kaldirma yazisi ile kalkacak . Bu yaziyi noterler birligine gondermisler

  Bu asamada yapmam gereken bir islem var midir yoksa beklemeli miyim ? (E devlette halen haciz kaydi duruyor)

  Cevapla
 • 2 aracım vardı 1nın cezalarını ödedim diğerinin borçları duruyo ancak iki aracımada hak mahrumiyeti yazıyo nasıl yol izlemeliyim

  Cevapla
 • Merhabalar kolay gelsin iyi çalışmalar benim aracıma sigortadan dolayı 1275 TL ceza gelmiş ve araca haciz kararı uyguluyacaklarını söylüyorlar 7 gün içinde ödenmez ise yakalama kararı çıkarcaklarmış 1275 TL için bu yapılabilirmi acaba teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhaba babamın zerine kayıtlı ford transit aracım ile kaza yaptım. Lakin araçda 3 ayrı yerden hacizli. Kazalı olduğunu belirttip bu aracı hurda olarak veya satmak istediğimi söyleyeyip haciz işlemini kaldırabilirmiyim?

  Cevapla
 • Üzerime haciz konuldu dava açtım ve kazandım avukatimdan borcu yoktur kağıdı da aldım haciz kalkmadı 2 ay oldu ne yapmalıyım?

  Cevapla
 • İyi günler 90 model aracimda 1700 lira gibi bir haciz kararı vardı 24.12.2019 tarihinde ödemesini yaptım. Araç üstündeki icra ne zamana kalkmış olur yardımcı olursanız sevinirim

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   28 Aralık 2019 15:12

   Merhaba Erdem Bey,

   Ödemenizin icra müdürlüğüne yapılması durumunda talep ile birlikte araç haczi kaldırılmış olacaktır. Takip etmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Borcu ödedim aman halen haciz görünüyor arabanı üstünde ne yapmaliyim

  Cevapla
 • Ya benim arabama borc cikti icralik oldu borcu kapattim ama hala araba hacizli diye gorunuyor satis yapamiyirum hacizi nasil kaldiracam

  Cevapla
 • merhabalar :
  suan ustune alamadıgım bı araba var ama bu araca hacız konulmus . 6 ay gecsın dedı hacız dusucek dedı . bu hacız dustukten sonra aracın satısını aldıktan sonra hacı devam edıcekmı ? ve ne gıbı bır yol ızlemelıyım yardımcı olursanız sevınırım

  Cevapla
 • Selamlar,
  Cevapladığınız sorular çok yararlı oldu. Benim sormak istediğim, Araç üzerinde bulunan haciz zaman aşımından düştüğünde, haczin kaldırılması için icra dairesine verilen dilekçe, UYAP sistemine tarandığı için alacaklı tarafın dilekçe otomatik olarak mı görülüyor yoksa alacaklı taraf evrak kontrolü yaparsa mı görüyor, bunu öğrenmek isterim. Teşekkürler…

  Cevapla
 • Aracımın üstünde satın aldığım yerden rehin var aracımın borcu bitti fakat başka Bi yerden kefil olduğum senet yüzünden aracım bağlandı borçlu kişi borcunu ödeyemiyor ben araç aldığım yerdeki rehini kullanarak aracımı kurtara bilirmiyim

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü