avukata danışma ücreti

Avukata danışma, gündelik hayatımızda karşılaştığımız her şeye dair önem arz ediyor çünkü günlük hayatta her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir. İşlerin yolunda olduğu mutlu zamanlarımız olabileceği gibi kendimizi kötü ve istenmeyen durumlar içerisinde de bulabiliriz. Bu durum hiç beklemediğimiz bir anda bizi bulabilir yahut tahmin edebileceğimiz bir sürecin sonunda da ortaya çıkabilir. Severek ve isteyerek evlendiğiniz eşinizden ayrılmak isteyebilirsiniz; komşunuzun sizi rahatsız etmesinden bıkıp onu şikâyet etmek isteyebilirsiniz; sokakta duran arabanıza çarpan kişiyi mahkemeye vermek isteyebilirsiniz… Hayatın içinde olan bu gibi durumlarda bilgi almak, bir bilene sormak ihtiyacı da her zaman var olacaktır. Karşılaşacağı hukuki süreci bilmeyen kişiler avukata danışmak istiyorum demektedir.

Avukata Danışmak Gerekli Midir? Neden Avukat Tutmalıyız?

Avukata danışmak, hukuki ihtilafların çözümünde başvurulması gereken ilk yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikli olarak şunu belirtmeliyiz ki yasalar aslında karmaşıktır. Hukukla ilgilenen birisi ya da avukat olunmadığı takdirde mevzuatları ve gelişmeleri takip etmeniz mümkün değildir. Avukatlar gerekli hukuki bilgiye, donanıma ve tecrübeye sahip oldukları için alanında uzmanlaşmış kişilerdir. Kişiler genellikle avukata danışma ücreti ya da vekâlet ücreti vermekten kaçınmaktadırlar. Ancak aslında bu şekilde yapılan işlemler onlara daha pahalıya mal olmaktadır. İzlenen yanlış prosedürler nedeniyle kişiler çok daha fazla harcama yapmaktadırlar. Aynı zamanda avukat olmadan bir dava açmak, büyük ihtimalle o davanın kaybedilmesine de neden olacaktır. Çünkü avukat tarafından davada temsil edilmek ve kanunun tüm imkânlarını kullanarak savunulmak her zaman için daha etkilidir.

Avukatlar yalnızca dava yürütme görevine değil danışmanlık hizmeti verme görevinde de sahiptirler. Danışmanlık hizmetinden yararlanan kişiler akıllarındaki soru işaretlerini tam anlamıyla giderme imkânına sahip olacaklardır. Esasında avukatların üstlenmiş oldukları sorumluluk çok ağırdır. Avukatlar aldıkları dava ile ilgili mevcut kanunları incelemekte, önceden verilmiş mahkeme kararlarını araştırmakta ve bunları doktrindeki farklı görüşlerle harmanlayarak müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde koruyacak olan yolu tercih etmektedirler. Şüphesiz avukat davayı henüz almamış olsa dahi kendisine danışmanlık hizmeti almak için gelen kişiye karşı da aynı çaba ve titizliği gösterecektir. Danışmanlık hizmeti alan kişiyi en doğru şekilde yönlendirecek; olayın tüm artı ve eksilerini açık bir şekilde kendisine danışanın önüne sunacaktır.

İnsanlar genellikle bir hukuki problemin doğumundan sonra avukata danışmaktadırlar. Aslında problemin doğmasından önceki hazırlık aşamalarında avukattan yardım almış olsalar böyle bir sorunla hiç karşılaşılmayacaktır. Örneğin bir kira sözleşmesinin hazırlanmasında, boşanma protokolünün düzenlenmesinde ya da kentsel dönüşüm sürecine katılım aşamalarında bir avukata danışılması ve onun talimatları ile doğru ve eksiksiz bir şekilde hareket edilmiş olması en doğrusudur. Ancak bu aşamalarda avukata genellikle danışılmamakta ve neticede daha büyük hukuki problemler ortaya çıkmaktadır. Bu durumda hem avukatın işi zorlaşmakta hem de kişilerin menfaatleri ve hakları zedelenmektedir. Bu nedenle mevcut hakları en iyi şekilde korumak ve ileride doğabilecek hak kayıplarının önüne geçebilmek için avukata danışmak gerekmektedir.

İyi Bir Avukat Nasıl Olmalıdır? Başarılı Avukatların Özellikleri

Başarılı avukat, hukuki problemi ve çözümü hemen tespit edebilen, gelişmelere açık, mevzuatlara hâkim ve iletişim yeteneği yüksek olan avukattır. Avukatların uzlaşmacı olması da başarılı olmaları için aranan özellikler arasında yer almaktadır.

Bir avukat ancak sabır ve titizlikle çalıştığı takdirde alanında başarıya ulaşacak ve herkes tarafından ilk akla gelen kişi halini alacaktır. Aynı zamanda avukatın sabırlı olması da çok önemlidir. Çünkü hukuki süreçler genellikle uzun olduğundan dolayı her aşamada sabır, önemlidir. Yazma kabiliyeti yüksek ve insanlarla iletişimi en iyi avukatların başarılı olmasının önünde hiçbir engel yoktur. Bu nedenle avukat seçerken mutlaka belli bir deneyime sahip, uzman kişilere başvurulması önemlidir.

Avukata Danışmak Ücretli Midir?

Avukata danışma ücreti, avukat ile görüşmek isteyen pek çok kişinin merak ettiği konuların başında gelmektedir. Avukata danışma karşılığında bir ücret ödenmesi ülkemizde henüz pek alışılmış bir durum değildir. Halk arasında danışmanın ücretsiz olması gerektiğine dair yanlış bir inanış vardır ve bu nedenle danışma karşılığında bir ücret talebiyle karşı karşıya kalan kişiler genellikle avukata danışmaktan kaçınmaktadırlar. Oysa insanlar her nasıl hasta olduklarında doktor ve hastane masraflarından kaçınmıyorsa, evlerine çağırdıkları tamirciye “Bu seferlik sizden olsun!” demiyorsa, özel ders için tuttukları öğretmene “Ben bu bilgileri kitaptan da öğrenirim, neden ücret talep ediyorsunuz?” diye sormuyorsa; avukata danışma ücretinden de kaçınmamaları gerekmektedir.

Avukatlar çok ağır bir eğitimden geçerek bu konuma gelmektedirler. Dolayısıyla danışma karşılığında verilecek ücretin gereksiz bulunması bir nevi avukatın emeğini ve bilgisini hiçe saymaktır. Ücret vermekten kaçınmanın sonucunda kişiler yanlış yollar izlemekte ve telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşamaktadır. Dolayısıyla avukata verilecek danışma ücreti fazla olmamakla beraber bundan kaçınılması halinde kişiler çok daha fazla zarara uğrayacaktır.

Avukata Danışma Ücreti Ne Kadardır?

“Danışmanlık ücreti ne kadardır?” sorusunun cevabı danışmanlık hizmeti verilecek konunun ne olduğuna göre değişmekte ve her yıl Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenmektedir. Bu tarifede gerek davalar gerekse danışma ücretleri hakkında düzenlemeler yer almaktadır. Söz konusu ücretler adından da anlaşılacağı gibi asgari olduğu için avukat kendi deneyimi ve uzmanlığına göre ücretlerde artış gerçekleştirebilecektir. Bu duruma herhangi bir şekilde itiraz edilmesi mümkün değildir.

2020 yılı tarifesine göre büroda sözlü danışma ücreti ilk bir saat için 450 TL ve takip eden her saat için 270 TL; çağrı üzerine gidilen yerlerde sözlü danışma ücreti ilk bir saat için 935 TL ve takip eden her saat için 460 TL; yazılı danışma ilk bir saat için 935 TL ve takip eden her saat için 435 TL’dir. Aynı zamanda sözleşme ve benzeri belgelerin düzenlenmesinde de avukata danışılması önemli olduğundan dolayı kişiler bu hususlarda mutlaka hukuki yardım almalıdır. Sözleşme ve benzeri belgelerin hazırlanmasında avukata verilecek olan ücretler değişiklik göstermektedir. Örneğin hazırlanmak istenen bir kira sözleşmesi ise bu durumda 900 TL, ancak eğer miras sözleşmesi ise bu durumda 2.730 TL verilmesi gerekecektir. Dolayısıyla avukata danışma ücretinin değişiklik gösterdiğini söylememiz doğru olacaktır.

Avukata Danışmak İstiyorum

Avukata danışmak istiyorum diyen bir müvekkil adayının istisnai durumlar haricinde ücret ödemesi gerekmektedir. Bazı avukatlar müvekkil olunacağına kesin karar verdiğinde, kişilerden danışmanlık ücreti talep etmemektedir. Danışmanlık ücretlerinin hakları olduğunu iddia eden avukatlar, bazı meslektaşların uyguladığı ücretsiz danışmanlık hizmetini esefle karşılamaktadır ve ülkemiz insanlarının avukatın bilgi ve tecrübesiyle elde ettiği bu ücreti verirken duyarlı olmasını istemektedir. Ek olarak, avukata sor sayfamızdan avukatlarımıza ücretsiz danışabilir, belli konularda yardım talep edebilirsiniz.

Yayım tarihi: 24 Oca 2017