Yasadışı Bahis Sitelerinde Bahis Oynamak Suç mu?

  1. Topo Hukuk
  2. Bilişim Hukuku
  3. Yasadışı Bahis Sitelerinde Bahis Oynamak Suç mu?
Yasadışı Bahis Sitelerinde Bahis Oynamak Suç mu

İllegal Bahis Sitelerinde Bahis Oynamanın Cezası Nedir?

Teşkilat Başkanlığınca yetkilendirilmeden açılan bahis sitelerinin illegal sayıldığından yukarıda bahsetmiştik. Peki illegal bahis oynama suçunun cezası ne olacaktır?

7258 sayılı Kanun m. 5/1-d bendi uyarınca illegal bahis oynamanın cezası idari para cezasıdır. Buna göre yasadışı bahis sitelerinde bahis oynayan kimse hakkında beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezasına hükmedilecektir.

Yasadışı Bahis Oynatmanın Cezası Nedir?

İnternet üzerinden yasadışı bahis oynatma hukuka aykırı olarak bahis sitesi açıp bu site üzerinden bahis oynanmasını sağlama faaliyetini ifade eder. Yasadışı bahis oynatmanın cezası üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıdır (7258 s. Kanun m.5/1-a). Kanunun ilgili maddesi uyarınca yasadışı bahis oyunlarını oynatan ile oynanmasına yer veya imkan sağlayanlar hakkında anılan cezaya hükmedilecekdir. Bununla birlikte yasadışı bahis sitelerine 5651 sayılı Kanun gereğince erişimin engellenmesi kararı verilecektir.

Yasadışı Bahis Oynayınca Devlet Kazandığım Paraya El Koyar mı?

Yasadışı bahis oynayınca Devletin kazandığım paraya el koyması mümkün mü sorusuyla sıklıkla karşılaşmaktayız. Bu soruyu cevaplandırmak için 7258 s. Kanunun 5. maddesine bakmak faydalı olacaktır. Burada ilgili madde kapsamında düzenlenen suçlarla bağlantılı elde edilen malvarlığı değerlerine ilişkin bir düzenlemeye gidilmiştir. Düzenlemeye göre yasadığı bahis sitelerinde bahis oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen mal varlığı değerlerine el koyulacaktır. Bahis oynama suçu sebebiyle savcılık ve Masak Tarafından Konulan Banka Blokeleri nasıl kaldırılır?

Bahis Oynama ya da Oynatma Suçunun Ceza Ertelemesi Var mı?

Ceza erteleme kurumu TCK m.51’de düzenlenmiştir. Buna göre işlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum edilen kişilerin cezalarının ertelenmesi mümkündür. Ancak yasadışı bahis siteleri aracılığıyla işlenen bahis oynatma ile bahis oynama suçu açısından ceza ertelemesi mümkün olmayacaktır. Zira ceza ertelemesi yalnızca hapis cezaları için söz konusu olup idari para cezası açısından bir anlam ifade etmemektedir. Bu sebeple idari para cezası olan bahis oynamanın cezası ertelenemeyecektir. Bununla birlikte bahis oynatma suçunun alt sınırı üç yıldan başlayıp ceza ertelemesi için mümkün olan iki yıllık üst sınırı aşmaktadır. Bu sebeple bahis oynatma suçu sebebiyle verilen hapis cezasında da erteleme yapılamayacaktır.

Yasadışı Bahis Parasına Aracılık Etmek Suç Mudur?

Yasadışı bahis parasına aracılık etme fiili bu paranın nakli amacıyla banka hesaplarının kullanılmasına izin verme davranışını ifade eder. Yasal olmayan bahis siteleri ile ilgili herhangi bir işlem yapmak, bu sitelerin faaliyet yürütmesine hizmet sağlamak da aynı şekilde yasa dışı sayılacaktır. Dolayısıyla yasadışı bahis parasına aracılık etmek suçtur. Bu anlamda söz konusu sitelerden paranın nakli için banka bilgilerinizi vermek veya nakil sırasında isminizin kullanılmasına izin vermek suç oluşturacaktır. Yasadışı bahis parasına aracılık etme suçunu işleyenler hakkında üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar APC’na hükmedilecektir (7258 s. Kanun m.5/1-c).

Yasadışı Bahis Reklamı Yayınlamak Suç Mudur?

Bahis siteleri yasal faaliyet yürüttüğü sürece bunların reklamını yayınlamak da suç oluşturmaz Ancak yasadışı bahis sitelerinin reklamını yayınlamak 7258 s. Kanun m. 5/1-ç bendi kapsamına girip reklam yoluyla bahis oynanmasına teşvik suçunu oluşturacaktır. Bu halde kanun koyucu bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası öngörmüştür.

Bahis Sitesinin Yasadışı Olduğunu Nasıl Anlarım?

Yasadışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin düzenlemeler 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılmıştır. Kanun illegal bahis oynama suçu, bahis oynatma suçu ve sair düzenlemeleri yaparak hukuki zemine oturtmuştur. Buna göre bahis sitelerinin hukuka uygun sayılması için Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca lisans verilmesi ve yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Teşkilat Başkanlığı yasadışı online bahis sitelerine karşı mücadele ile online bahis sitelerinde oynatılan oyunların hukuka uygun oynatılması amacıyla faaliyet yürütmektedir. Lisans ve yetkilendirme suretiyle yasal zemine oturtulmadan açılan bahis siteleriyse yasadışı kabul edilip site sahipleri cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı lisans ve yetkilendirme yoluyla bahis oynanmasına aracılık etmesine izin verilen online bahis bayilerini sitesinde yayınlamaktadır. Dolayısıyla yasal online bahis bayileri buradan öğrenilebilecektir. Teşkilat Başkanlığı tarafından yayınlanmayan bahis ve şans oyunları sitelerinin yasal olarak faaliyet göstermesi mümkün değildir.

Yayım tarihi: 14 Ağu 2019