Masak Nedir? Masak ve Savcılık Blokesi Nasıl Kaldırılır? (Ayrıntılı Rehber)

  1. Topo Hukuk
  2. Bilişim Hukuku
  3. Masak Nedir? Masak ve Savcılık Blokesi Nasıl Kaldırılır? (Ayrıntılı Rehber)
Banka Hesabına Konulan MASAK blokesi

Yasadışı Bahis Sebebiyle Savcılık ve Masak Tarafından Konulan Banka Blokeleri

Yasadışı ve illegal olarak oynanan bahis ve kumar nedeniyle MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ve Cumhuriyet Savcılığı  tarafından banka hesabına bloke konulan pek çok kişi mağdur durumda olduğu için konuyla ilgili hukuka aykırılıkların aydınlatılması ve çözüme kavuşturulması gerektiğine inanmaktayız. Genellikle 5549 sayılı yasanın 19/A maddesi uyarınca hesabına bloke konulan kişiler hesaplarındaki parayı çekememekte ve maddi açıdan zarar görmektedirler. Bankaya gittiklerinde ise yasadışı/illegal bahis nedeniyle Masak’ın bloke koyduğunu öğrenseler de sözlü itiraz çabaları maalesef pek işe yaramamaktadır. Banka hesabına bloke konulması halinde kişiler bundan haberdar olmayabilir. Bir bankacılık işlemi yapmak istediklerinde işlemin gerçekleşmemesinden ötürü bloke konulduğunu anlayabilir. Banka blokesinin sebebini, Masak mı Savcılık mı yoksa mahkeme tarafından mı konulduğunu sorgulamak için hesabınızın bulunduğu banka ile iletişime geçmek gerekebilir. Ayrıca bankadan konulan blokenin sebebini öğrenmeniz de mümkün olacaktır.

Hesaba Masak, Savcılık veya Banka Neden Bloke Koyar?

Masak hesabıma bloke koydu diyenler ve masak blokesi nasıl kaldırılır? diye merak edenlerin sorularının cevaplarını vermeden önce banka hesabına neden bloke koyduğunu açıklamak gereklidir. Banka hesabına bloke genellikle şu sebeplerden konulabilmektedir:

-Devlete olan vergi borcunuzu ödememeniz,

-Bankadan alınan kredinin ödemesini yapmamanız,

-Bankanızdan edindiğiniz kredi kartınızın borcunu ödememeniz,

-Yasal olmayan yollar ile yurt dışına çıkmanız,

-Vergi kaçakçılığı yapmanız ve

-Bankadaki hesaplarınızda şüpheli para giriş çıkış hareketleri,

-İşlemiş olduğunuz adli bir suçtan dolayı.

Sayılan bu sebeplerin yanında banka hesabına Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Masak tarafından illegal bahis sitelerinde bahis oynatma, oynama gibi sebepler ile bloke konulabileceğini belirtmemiz gerekir. Bununla beraber ilgili Bakanlıklarca terörizmin finansmanı olarak nitelendirilebilecek gerçek veya tüzel kişilerin banka hesaplarına da bloke konulacaktır.

Bazı durumlarda banka hesabına bloke banka görevlisinin bir hatasından dolayı yanlışlıkla da konulabilecektir. Şayet hesabınıza bloke konulmasını gerektirecek bir durumda bulunmadıysanız bu seçeneği de değerlendirmeniz faydalı olacaktır.

Yasadışı Bahis (5549 Sayılı Yasanın 19/A maddesi ve İllegal Bahis) Nedeniyle Masak veya Savcılık Tarafından Banka Hesabına Bloke Konulması (İllegal Bahis Banka Blokesi) ve Sonuçları

Masak banka blokesi olarak da bilinen yasadışı bahis nedeniyle banka hesabına bloke konulmasını açıklamadan önce illegal bahisten bahsetmek gerekir. Devlet, Milli Piyango gibi bazı şans oyunlarının yasal olarak oynatılmasına izin vermiştir. Fakat mevzuatımız devletin yasal olarak izin vermiş olduğu bu oyunlar haricindeki bahis ve kumarı bir suç olarak düzenlemiştir. Yasamız kumarı şöyle tanımlamaktadır: kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlar. Yasadışı kumar ve bahis çoğunlukla bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle kaçak olarak oynanmakta ve oynatılmaktadır. Bu da suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu oluşturmaktadır.

İllegal yani yasadışı bahisten kaynaklanan masak ve savcılık banka blokeleri bazı mevzuatlara tabidir. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla MASAK veri toplama, şüpheli işlem bildirimlerini değerlendirme yetkilerine sahiptir. Yapılan analiz ve incelemeler sonucunda 5549 sayılı Kanun’un 17. maddesi uyarınca bahis siteleri ile ilişki olduğu tespit edilen veya kuvvetli şüphe bulunduran hesaplara el konulur. 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde kişinin malvarlığı değerlerine el konulabilecektir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde el koyma kararı Cumhuriyet Savcısı tarafından da verilebilmektedir.

Banka İllegal Bahisten Dolayı Maaş Hesabına Masak veya Savcılık Blokesi Koyabilir Mi? 

Banka maaşa bloke koyabilir mi? Maaş hesabına bloke nasıl kaldırılır? Banka maaş hesabına bloke koyabilir. Bankalar bu işlemi hukuk mahkemeleri ve icra takibi yoluyla gerçekleştirebilecektir. Fakat maaş hesabına bloke bankaların son çare olarak gördükleri bir yaptırımdır. Banka öncelikle borcunu ödemesi yönünde uyardığı müşteriye karşı idari ve yasal takip işlemleri gerçekleştirecektir. Belirlemiş oldukları yasal takip süresinin geçmesi durumunda banka maaş hesabına bloke konulacaktır. Maaş hesabına bloke maaş haczi olarak da bilinmektedir. Hukuki olarak maaş hesabına konulan bloke maaşın ¼’i kadar olacaktır. Yasal bir işlem olduğundan maaş hesabına blokeye itiraz edilemeyecekse de maaşın ¼’inden fazlasına konulan bloke için dilekçe verilerek itiraz edilebilecektir.

Masak bloke ile banka maaşa bloke koyabilir mi sorusunu cevaplandırdık. Peki maaş hesabına konulan masak veya savcılık blokesi nasıl kaldırılacaktır? Maaş hesabına konulan masak veya savcılık blokesinin kaldırılması için yapılacak ilk işlem eğer bloke yürüyen bir soruşturmadan dolayı konulduysa soruşturmanın esas numarasını öğrenip dosyaya bir avukat aracılığıyla müdahil olmaktır. Bazı savcılıklar bankalara müzekkere yazarken bloke konulan hesaplardan maaşların çekilebileceğini bildirmeyi unutmaktadır. Böyle bir durum varsa alanında uzman bir bilişim avukatı aracılığıyla blokeye müdahale edilip en azından öncelikle maaşların çekilebilmesi sağlanabilmektedir. Savcılık veya masak blokesinin tamamının kaldırılması için ise farklı prosedürlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Banka Hesabından Masak Blokesi Nasıl Kalkar?

Banka hesabına konulan masak blokesi nasıl kalkar sorusu büromuz bilişim avukatlarının sıklıkla karşılaştığı sorulardan bir tanesidir. Banka hesabına yasadışı bahisten dolayı konulan masak blokesi kaldırma işlemleri nasıl yapılır, hangi adımlar izlenmelidir sorularının cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Hesabına illegal bahisten dolayı savcılık veya Masak’ın bloke koyduğu müşteriler genellikle şu soruyu sormaktadır: Bankadaki masak blokesi nasıl kaldırılır, yeni bir hesap açtığımda blokede kurtulabilecek miyim? Yeni bir hesap açma banka hesabından bloke kaldırma için geçici bir çözüm olabilir. Fakat unutmamanız gerekir ki adınıza açtığınız yeni hesabın ve şüpheli etkinliklerin tespit edilmesi halinde bu hesaba da bloke konulabilecektir.

Banka hesabına illegal bahis sebebiyle savcılık veya masak blokesi konulan kişinin BDDK kapsamında yürütmesi gereken bazı prosedürler mevcuttur. Kademeli olarak ilgili savcılık soruşturmasına müdahil olunup dosyadaki durumun izah edilmesi ve hukuken haksız olan blokenin kaldırılması için talepte bulunulması gerekmektedir. 5549 19/a illegal bahis banka blokesi kaldırmak için alanında uzman bilişim avukatı ile çalışmanızı tavsiye ediyoruz.

Masak Hesabıma Bloke Koydu Parayı Geri Alabilir Miyim?

Bankada bloke edilen para nasıl alınır, geri alabilir miyim?  Banka hesabıma masak blokesi konulması halinde param bankada mı durmaktadır? Eğer kişinin banka hesabına bloke konulursa banka, paranızı borcun ödenmesine veya savcılık soruşturmasının sonuna kadar bekletmektedir. Bu aşamaya kadar paranızı çekme, hesabınız ile fatura yatırma vb. bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeniz engellenmektedir. Fakat paranız bankada bulunmaktadır. Verdiğimiz bu bilgilere istinaden banka hesabında bloke edilen paranın geri alınması mümkündür diyebiliriz. Bu parayı geri almak ise MASAK başkanlığının veya savcılığın koyduğu blokenin kaldırılması ile gerçekleşebilecektir. Blokenin kalkması için şüpheli etkinlikleri açıklamaya kavuşturmak ve savcılık soruşturmasına müdahil olmak gereklidir. Bundan önce yürütülecek ön görüşmeler ve itirazlar da hesaba konulan blokenin kalkmasını sağlayabilir.

Yasadışı bahis nedeniyle konulan blokelerin kaldırılması neticesinde hukuka uygun olarak hesaba girdiği ispatlanan paranın geri iadesi mümkün olabilecektir. Böylece banka hesabınızda bloke edilen parayı artık çekebileceksiniz. Bununla birlikte hesabınızda bankacılık işlemlerini de gerçekleştirmeye devam edebileceksiniz.

Masak Bloke Süresi Ne  Zamana Kadardır?

Masak blokesinin süresi yasada belirlenmiştir. Terörün finansmanı olarak belirlenen veya bu konuda kuvvetli şüphe bulunduran kimselerin hesaplarına Maliye Bakanlığınca el konulabilecektir. 5549 sayılı Yasa 19/A maddesi uyarınca MASAK Başkanlığı tarafından şüpheyi teyit ve analiz etmek amacıyla 7 iş günü boyunca hesaplarda yapılan ya da yapılmaya çalışılan işlemlerin askıya alınmasına Bakanlık karar verebilecektir.

İllegal bahis sebebiyle hesabına masak blokesi konulan kişiler için net bir süre vermek mümkün olmamakla birlikte genellikle blokeyi kaldırma süreci 15 – 60 gün arası sonuçlanmaktadır.

Bilişim Avukatı ile Banka Hesabı, Savcılık veya Masak Blokesi Kaldırma İşlemleri

Masak banka hesabı blokesi birçok sebeple konulabilmektedir. Hesabına bloke konulmuş kişiler bir bilişim hukuku avukatı ile görüşerek blokenin kaldırılması sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayabilmektedir. Aksi halde blokenin kaldırılması, maaş hesabına konulan bloke uzun yıllarca sürebilmektedir. Bloke kaldırma işlemleri blokenin sebebine bağlı olarak uzayıp kısalabilmektedir. Özellikle yasadığı bahis ve kumar sitelerinde bahis ve kumar oynama ya da oynatma sebebiyle konulan blokenin kaldırılmasında kişilerin bilişim avukatından uzman bir görüş almaları tavsiye olunur. Uzman bir bilişim avukatı ile profesyonel bir savunmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Zira bu halde para aklamadan ve yasadışı kumar ve bahis çetesi oluşturmak suçlarından yargılanmanız da ihtimal dahilinde bulunmaktadır.

Topo Hukuk Bürosu tecrübeli bilişim avukatları ile uzun yıllardır müvekkillerine hizmet vermektedir. Banka hesabından illegal bahis nedeniyle konulan savcılık ve masak blokesi kaldırma, maaş hesabından bloke kaldırma, bahis ve kumar nedeniyle konulan blokenin kaldırılması işlemlerinde uzman bilişim avukatlarından tavsiye almak için web sitemizdeki danışma formunu doldurup sorularınızı bize iletebilirsiniz. Hukuki destek ve avukatlık hizmeti için iletişim sayfasındaki numaradan bizi arayabilir, randevu oluşturabilirsiniz.

Konu ile ilişkili diğer makalelerimizi okumanız için aşağıda sizlere link bıraktık;

Chargeback Nedir?

Masak Blokesi Nasıl Kaldırılır? – Avukat Serdar Han TOPO

Avukat Serdar Han TOPO ile Hukuki Soru-Cevap Serisi – 38. Bölüm’de Av. Serdar Han TOPO masak blokesinin nasıl kaldırılacağını değerlendirdi.

Yayım tarihi: 10 Eki 2018