HMK Madde 73 -Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 73 -Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller
✅ HMK Madde 73 Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller
✅ Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller  yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Davaya vekâlet, kanunda özel yetki verilmesini gerektiren hususlar saklı kalmak üzere, hüküm kesinleşinceye kadar, vekilin davanın takibi için gereken bütün işlemleri yapmasına, hükmün yerine getirilmesine, yargılama giderlerinin tahsili ile buna ilişkin makbuz vermesine ve bu işlemlerin tamamının kendisine karşı da yapılabilmesine ilişkin yetkiyi kapsar.

(2) Belirtilen bu yetkiyi kısıtlamaya yönelik bütün sınırlandırıcı işlemler, karşı taraf yönünden geçersizdir

Yayım tarihi: 30 Kas 2023