İşçi Alacağı Davası ve İşçi Hakları

 1. Topo Hukuk
 2. İş Hukuku
 3. İşçi Alacağı Davası ve İşçi Hakları
İşçi Alacağı Davası ve İşçi Hakları

Topo Hukuk Bürosu olarak tarafımıza sıklıkla gelen işçi alacağı davası, iş ve işçi davaları nelerdir, iş hukuku avukatı işçi davalarına bakar mı, işten çıkarılan işçinin hakları var mıdır sorularını makalemizde cevaplandırmaya çalıştık.

İşçi Alacağı Davası Ve İşçi Hakları Nelerdir?

İş ve işçi davaları ile işçi hakları 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. İş davası avukatı işçi alacağı davası ile işçi haklarına ilişkin 4857 s. Kanunda belirlenen her türlü hukuki işlem ile ilgili avukatlık hizmeti verir. Topo Hukuk Bürosu da uzman iş avukatı ile iş kanunu kapsamında çıkan uyuşmazlıklarda işçi alacağı davası müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 

İşçi hakları 2019 yılı için İş Kanununda sayılan:

 • Eşit davranılma,
 • Haksız yere işten çıkarılan işçinin işe iadesi,
 • Haklı nedenle sözleşmeyi feshedebilme,
 • Aylık ücret ve fazla mesai ücreti,
 • Mola,
 • Süt izni,
 • Kıdem tazminatı,
 • İhbar tazminatı,
 • İş kazası söz konusu olduğunda maddi manevi tazminat,
 • Sigortalı çalıştırılma,
 • Sendika,
 • Senelik ücretli izin haklarını kapsamaktadır. İşçi hakları nelerdir sorusunu cevaplandırdıktan sonra bu hakları ayrıntılı incelemek faydalı olacaktır. 

İşçilere Eşit Davranma İlkesi

İşçilere eşit davranma ilkesi İş Kanunu m.5’te düzenlenmiştir. Buna göre iş ilişkilerinde dil, din, mezhep, ırk, renk, siyasi düşünce, felsefi inanç, cinsiyet, engellilik vb. sebeplere dayalı ayrım yapılamayacaktır. İşçi alacağı davası ile doğrudan ilişkili olan işverenin işçiye karşı davranışlarında eşitliğe ilişkin düzenlemeler yapan bu madde, işverenin;

 • Tam süreli çalışan karşısında kısmi süreli çalışana
 • Belirsiz süreli çalışan karşısında belirli süreli çalışana
 • Cinsiyet veya gebelik sebebiyle farklı işlem yapması yasaklanmıştır. İşveren biyolojik sebepler veya işin niteliği zorunlu kılmadıkça sözleşmenin kurulmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde hiçbir işçiye gebelik yahut cinsiyet gerekçesiyle farklı bir işlem uygulayamayacaktır. Aynı veya eşit değerde bir iş söz konusu olduğunda cinsiyeti göz önüne alarak bir işçiye diğerinden daha düşük bir ücret belirleyemez.  

İşe İade Davası

İşten çıkarılan işçinin hakları nelerdir sorusunu sıklıkla duymaktayız. Bu haklardan birisi haklı bir sebebe dayanmaksızın işten çıkarılan işçinin açabileceği işe iade davasıdır. 

İşe iade davası iş sözleşmesi geçerli bir nedene dayanmadan feshedilen işçi tarafından açılacak olan işçi davalarından bir tanesidir. İşçinin işe iade davası açabilmesi için fesih bildiriminde sebep gösterilmemesi veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasında bulunması gerekir. İşbu durumda işçi ilk olarak fesih bildiriminin kendisine tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde işe iadesi talebiyle arabulucuya başvurmalıdır. Fakat arabuluculukta anlaşmaya varılamadığı olmaktadır. Böyle bir durumda işçi arabuluculuk faaliyetlerinde son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde iş mahkemesine başvurabilecektir. 

İşten çıkarılan işçinin haklarından biri olan işe iade davası neticesinde mahkemece fehsin geçersizliğine karar verilebilir. Bu halde işveren işçiyi 1 ay içerisinde işe başlatmak zorunda olacaktır. İşverenin, işçinin başvurusuna rağmen bu zorunluluğu yerine getirmemesi halinde işçi tazminat hakları doğacaktır. Mahkemenin belirleyeceği, işçinin en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında bir miktar işveren tarafından işçiye ödenecektir. 

İşten çıkarılan işçinin hakları işe iade kararı verilmesi halinde çalıştırılmadığı süre için ödenen ücreti de kapsamaktadır. Buna göre işçinin kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için doğmuş olan ücret ve diğer hakları işverence ödenecektir. Doğmuş olan ücret en çok dört aya kadar belirlenebilir. 

İşçinin Haklı Nedenle İşten Çıkabilmesi

İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebilmesi İş Kanunu m.24’te üç başlık altında düzenlenmiştir:

Sağlık Sebepleri: İşin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, işçinin sürekli görüştüğü işveren ya da bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa fesih sebebi geçerlidir.

Yayım tarihi: 25 Ağu 2019