Kiracı Nasıl Çıkarılır, Kiracının Tahliyesi Nasıl Olur?

 1. Topo Hukuk
 2. Gayrimenkul Hukuku
 3. Kiracı Nasıl Çıkarılır, Kiracının Tahliyesi Nasıl Olur?
0
(0)

Sanayinin gelişmesiyle birlikte kentleşme adı altında ikamet edecek bir ev arayışı sorunu gündeme gelmiştir. Bireylerin çalıştıkları iş yerleri, memuriyet, ailenin ikamet ettiği yer, okulun bulunduğu yer, sosyal hayatın yoğunluğu vb. sebeplerle ikamet edilen yerin yıllar içinde değişiklik göstermesi mümkündür. Bu sebeple toplumun yüksek bir oranı kiraladıkları evlerde ikamet etmektedir. Esas olan kararlaştırılan kira bedelinin kiracı tarafından zamanında ödenmesidir. Ancak kiracının kira bedelini uzun süre ödemediği veya sürekli olarak kirayı geciktirdiği durumlarda kiracının tahliyesi ve kiracı nasıl çıkarılır sorunsalı söz konusu olabilmektedir. 

En hızlı şekilde kiracı nasıl çıkarılır diye soruyorsanız eğer cevabı hukuki yollara başvurmaktır. Bu süreçte alanında uzman bir avukata vekalet vererek uygun hukuki yolların başlatılması önemlidir. Herhangi bir ev sahibinin bu hukuki işlemleri tek başına gerçekleştirmesi oldukça zordur. Kiracınızla aranızda kira sözleşmesi olmayabilir veya tahliye taahhütnamesi imzalanmamış olabilir. Ayrıca kira herhangi bir banka değil de elden teslim etmek suretiyle ödeniyor olabilir. Bu ve bunun gibi birçok hukuki süreç alanında uzman avukatlarla kısa sürede çözülmektedir.

Taşınmazların tahliyesi borçlar kanunu ve 6570 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Ev sahibinin kiracıyı evden zorla çıkarması daha büyük bir suçtur. Herhangi bir nedenle kirayı ödemeyen bir kiracıdan kiranın zorla alınması ‘kendiliğinden hak alma’ suçunu işlemenize neden olabilir. Ne şekilde olursa olsun kiracının olmadığı sırada taşınmaza gelerek anahtarı değiştirmek veya eve girmek konut dokunulmazlığını ihlal etmekle kalmayıp aynı zamanda hırsızlık suçuna da girebilir. Bu gibi durumlarda kesinlikle uzman bir avukat veya avukatları barındıran kuruluşlardan hizmet almak gerekir. Bu tarz konular ev sahiplerinin kendi yöntemlerini kullanmasıyla işlediğinde daha büyük sorunlar meydana gelebilmektedir. Peki hukuki yollarla kiracının tahliyesi nasıl olur?

Kira Ödemeyen Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Kira ödenmesine karşın yine de kiracının evden çıkarılmak istendiği durumlar da olabilmektedir. Fakat kira ödemeyen bir kiracının tahliyesi nasıl olur diye soruyorsanız, öncelikle bilmeniz gereken ilamsız icra takibi yapabileceğinizdir. Kirayı ödemeyen kiracı için ilamsız icra takibi başlatılabilir. Hakkında ilamsız icra takibi çıkartılan kiracı, takibe icra dairesinde itiraz etmediğinde takip kesinleşir ve ev sahibi kiracının mallarını haciz ettirme ve sattırma hakkını elde eder. Hukuki yollarla tahliye ‘ihtarlı ödeme emri’ çıkarılarak kiracının tahliyesiyle birlikte ödenmeyen kiraları da ödemesi sağlanabilir. Bunun gibi can sıkıcı durumlarla boğuşmak istemiyorsanız alanında uzman avukat veya avukatları barındıran kuruluşlara vekalet vermek suretiyle kurtulabilirsiniz. En hızlı ve kesin çözüm, alanında uzman bir avukatla çalışmaktır. Bir hukuk bürosu veya bağımsız avukatlardan danışmanlık hizmeti alarak Kiracı nasıl çıkarılır? ve Kiracının tahliyesi nasıl olur? sorularına yanıt bulabilirsiniz.

Kontratı Biten Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Kontratı bittiği halde evden çıkmayan kiracılar için kafalarda kontratı biten kiracı nasıl çıkarılır? sorusu oluşuyor. Kiraya veren ev sahibi kira sözleşmesinde sona erdiği belli özellikte belgelerle ilamsız tahliye yolunu tercih etmektedir. 

Kiracı nasıl çıkarılır? sorusunu, araştırmadan kendi yöntemlerinizle zorla çözmeye çalışmanız sizi birçok suç işlemeye sürüklemektedir. Kiracının tahliyesi nasıl olur sorusunun cevabını öğrenmek alanında uzman avukatlardan danışmanlık hizmeti almakla mümkündür. İzlenecek yol haritasını ancak uzman avukatlar ve hukuk büroları göstermektedir.

Kiracı evden çıkmıyor, ne yapmalısınız?

Kiracının evden çıkmadığı, kira ödemelerini gereği gibi yerine getirmediği, yeni alınan evden kiracının çıkmayı reddettiği durumlar karşımıza çıkabiliyor. Ev sahiplerinin kiracıya oranla daha güçlü bir konumda olduğu görüşünden hareketle kiracıyı korunan Kanunlar da ev sahibinin “Çık.” demesini tahliye için yeterli kabul etmiyor. Ancak bir evi gelecek kiraya güvenerek kredi çekmek suretiyle satın alan ev sahibinin kredisini ödeyememesi, evde sürülen yaşam tarzı sebebiyle komşulardan sık sık uyarı alması vb. durumlar da söz konusu olabilmektedir. Bu durumlarda ev sahibinin haklı gerekçelerle kiracının evden çıkmasını isteyebileceği açıktır. Peki çıkmasını istediğiniz halde kiracı evden çıkmıyor ise ne yapmalısınız ?

Kiracı yapmış olduğunuz ihtarlara uymuyor ve evden çıkmıyorsa hukuki yola başvurarak tahliye davası açmanız gerekmektedir. Tahliye davası kiracıdan veya kiralayandan kaynaklanan sebeplerle açılabilen bir davadır. Borçlar Kanunu m. 350-352 arasında öngörülen bu sebepler:

-Mülk sahibinin gereksinimi

-Yeniden inşa ve imar

-Yeni malikin gereksinimi

-Yazılı tahliye taahhüdü

-İki haklı ihtar

-Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin oturmaya elverişli konutu bulunmasıdır. 

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı nasıl çıkarılır?

Tahliye taahhütnamesi kiracının taahhütnamede kararlaştırılan tarihte kiralanan taşınmazı boşaltmayı üstlendiği belgedir. Kiracı belirtilen tarihte kiralananı boşaltmaz ise kiraya veren kira sözleşmesini bu tarihten bir ay içerisinde sona erdirebilir. 

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının çıkarılması TBK. 352/1’de düzenlenmiştir. İlgili hükme göre tahliye taahhüdünün bizzat kiracı tarafından ve yazılı olarak yapılmış olması gerekir. Tahliye taahhüdünde tarih bulunmalı, kanuna veya ahlaka aykırı olmamalı ve kesinlikle bir tehdit sonucu olarak verilmemiş olmalıdır. Tahliye taahhüdünün geçerli kabul edilebilmesi için kiralanan taşınmazın tesliminden sonra verilmiş olması gerekir. Belirtilen bu şartlara uygun olarak kiracı tarafından verilen tahliye taahhütnamesine göre mülk sahibi kiracıyı çıkarabilir. 

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı çıkarma icra yolu veya tahliye davası açmakla mümkündür. 

Sözleşmesi olmayan kiracı nasıl çıkarılır?

Kiracı ile ev sahibi arasında çıkan uyuşmazlıklar kira sözleşmesine dayanarak çözüme kavuşturulmaktadır. Her ne kadar kira sözleşmesinin yazılı yapılması hukuken zorunlu olmasa da bir uyuşmazlık meydana geldiğinde sözleşme ispat anlamında güvence teşkil etmektedir. İmzalı bir belge mevcut olmadığı durumlarda çıkan uyuşmazlıklarda sözleşmesi olmayan kiracının nasıl çıkarılacağı sorusu gündeme gelmektedir. 

Sözleşmesi olmayan kiracının çıkarılması için ev sahibinin ilk olarak kiracının o evde bir kira ilişkisine dayalı olarak ikamet ettiğini ispat etmesi gerekir. Kiracının düzenli olarak yaptığı kira ödemelerini mahkemeye sunmak kira ilişkisinin ispatı anlamında yeterli kabul edilebilecektir. Ancak kira ödemelerinin elden yapıldığı hallerde kiracılık sıfatının ispatı zorlaşmakta ve hatta imkansız hale gelebilmektedir. 

Ev sahibi kiralananda oturan kimsenin sözleşmesi olmasa da kiracı olduğunu ispatlayacak bir belgeye sahipse buna dayanarak tahliye davası açabilir. Böyle bir belgeye sahip değil ve kiracı olduğunu ispatlayamıyorsa kiralananın kendisine ait olduğunu gösterir tapu belgesi edinmelidir. Böylelikle sözleşmesi olmayan kiracının tapu belgesine dayanarak fuzuli işgal davası yoluyla kiralanandan tahliyesini talep edebilir. 

Apartmanda imza toplanarak kiracı tahliyesi mümkün müdür?

Apartmanda imza toplanarak kiracı tahliyesi mümkün değildir. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında belirlenen şartların varlığı halinde apartman sakinlerinin kiracının tahliyesi amacıyla hakimin müdahalesini istemesi mümkün olabilir.

Bir kiracının apartman sakinlerinin imza toplayarak kiralanandan çıkarılmak istenmesi genellikle kiracının apartmanda huzur ve sükunu bozması sebebiyle söz konusu olur. Yapılan ihtarlara rağmen gürültü yapmaya devam eden, ortak alanları veya alt katta bulunanların balkonlarını kirleten, apartmana yoğun kötü koku yayan, sürekli olarak duman, buğu, toz çıkaran veya sarsıntı yapan kiracılar hakkında tahliye talep edilebilmektedir. Mülk sahibinin kiracıyı kiralayandan çıkarmaması veya komşulardan gelen uyarılara kulak asmayıp “Ben kiramı alıyorum, gerisi beni ilgilendirmez.” demesi hallerinde apartman sakinleri hakimin müdahalesini isteyebilmektedir. 

KMK m.18’de “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.” hükmü öngörülmüştür. Bu hüküm maddenin ikinci fıkrası uyarınca bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma hakkı sahipleri ile bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanacaktır. Kanunun 33. maddesi ise bu kimselerden birinin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle zarar gören kat maliklerinin mahkemeye başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilecekleri öngörülmüştür. 

Sonuç olarak bir rahatsız edici davranışları sebebiyle kiracının tahliye edilmesi apartmanda imza toplanarak mümkün değilse de hakimden rahatsız edici eylemlerin giderilmesi kararı vermesini talep etmeleri mümkün olacaktır. 

Topo Hukuk Bürosu uzman gayrimenkul hukuku avukatlarından hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. Kiralanan taşınmazın tahliyesi hakkında sorularınız için sitemizde bulunan Avukata Sor hizmetinden faydalanabilirsiniz. 

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 0 / 5. Oy sayısı: 0

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

206 Yorum. Yeni Yorum

 • o kadar risk alarak kredi çektim, kiracı krediyi öder dedim ama aldığım kiracı kirasını ödemiyor ve krediye faiz işliyor. zararımla birlikte dava açmak istiyorum. faiz zararını mahkeme lehime verirmi?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   10 Ocak 2017 14:56

   Merhaba,

   Kiracınıza karşı “kira bedelini ödememekten kaynaklı” icra takibi başlatıp ardından tahliye davası açarak tüm zararınızı talep edebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • selamlar, dükkanım kiracısı 3 aydır kirayı erteliyor, isteyince durumum yok diyor ama en fazla kaç ay sonra dava hakkım doğar?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   25 Ocak 2017 23:54

   Merhabalar, kiracınız hakkında tahliye talepli bir icra takibi başlatabilirsiniz. Herhangi bir süre beklemenize gerek yok. Bu konuda bir avukattan hukuki destek almanız sürecin sağlıklı ve hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. Saygılarımla
   >Kiracının icra yoluyla tahliyesi makalemizi okumanızda fayda var.

   Cevapla
   • Avukat bey merhaba kiracimiz 18 aydır evimizden cikmiyor avukata verdik tahliye kararı verildi. Yalnız evi boşaltmak için 6 bin tl tahliye parası istendi zaten kira alamiyoruz .bu 6 bin tl neden bizden istendi. Tskler

    Cevapla
   • Ben kiraciyim 3 aydir kirayi ödeyemiyorum işsizim ev sahibi hukuki islem baslatacağini söyluyor ne kadar zamanda beni cikartabilir

    Cevapla
 • kiracım evi çok kötü kullanıyordu bu konuda kendisini çok uyardım ama dinlemedi. üstelik verdiği hasarı karşılarken onuda depozitodan düşüceğini söylüyo bende mahkemeye verip çıkarmak istiyorum nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Teşekkürler

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   17 Ocak 2017 15:32

   Merhabalar,

   Verilen hasarın tespiti için tutanak tutup yasal yollara başvurabilirsiniz.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • siteye aidatlarını aylardır ödemeyen kiracım yüzünden site yönetimi benden parayı tahsil etmek istiyor. daha 1 yıllık sözleşmesi vardı kiracımın sözleşmeyi iptal edebiliyormuyum?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   31 Ocak 2017 14:11

   Merhabalar,

   Kiracınızın kira sözleşmesine uymayan davranışlarından dolayı kira sözleşmenizi feshedebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar , Bizim kiracımız 2 yıldır oturuyor ilk sene güzel bir şekilde kırayı ödedi 2. yıl aksaklıklar oluşmaya başladı,son 5 aydır kirayı vermiyor,evden çıkmıyor telefonla arayınca kötü konuşuyor tehtit bile ediyor.Kendisi şehir dışında çalışıyor eşiyle konuştuğumuzda bizlere ev aradığını söylüyor ama bizi oyalıyorlar bizde evi bankadan kredi yoluyla aldık çok zorluk yaşıyoruz bu yüzden.Kira kontratı 1.sene bitince 2.sene yenilemedik kıracıyı en hızlı yoldan zararsız bir şekilde nasıl çıkara bilirim ? bana yol göstere bilirseniz siz minnettar olurum iyi çalışmalar .

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   31 Ocak 2017 12:24

   Merhabalar,

   Bir icra avukatı ile birlikte çalışmak size fayda sağlayacaktır. Avukat ile birlikte kiracı hakkında icra takibi başlatıp kiralananın tahliyesini sağlayabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • evimin kiracısı geçen gün geldi benden 150 tl kombi parası istedi, sebebi bozulmuş kombiyi kendisi kafasına göre tamir ettirmiş. sürekli böyle işlere kalkışıyor benden habersiz harcamalar yapıyor. artık sözleşmesini iptal etmek istiyorum ama mümkünmü?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   30 Ocak 2017 18:55

   Merhabalar,

   Kiracı öncelikle ayıpların giderilmesi için kiralayana başvurmalıdır. Kiralayan ayıpları gidermezse kiracı ayıpları giderip kiralayandan ücreti isteyebilir. Eğer size başvurmadan sürekli bu tür şeyler yapıyorsa ve siz de bunu ispatlayabilirseniz sözleşmeyi feshedebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • dairemin kiracısı evcil hayvan besliyor ve apartmandakilerde sesten felan rahatsız oluyor. binada oturanlar şikayetçi bende kiracıyı bu yüzden çıkarmak istiyorum böyle bir hakkım varmı?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   15 Şubat 2017 12:48

   Merhabalar, eğer kiracınızla yaptığınız kira sözleşmesinde bu durum belirtilmişse kiracınızı evden çıkarabilirsiniz. Eğer böyle bir durum belirtilmemişse kiracıyı çıkartmak kolay olmayacaktır. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Iyiaksamlar bayan kiraci var ama eve sarhos erkekler getiriyor cok rahatsiziz bu konudan ama sozlesmemiz bitmedi.oturdugu yerde cati ogrenci olunca ucuz bi fiyata verdik ama oturum yok sanirim sozlesme gecerli olur mu nasil cikarabiliriz

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   15 Şubat 2017 13:23

   Merhabalar, kiracıya durumdan rahatsız olduğunuzu bu durumu devam ettirecekse evden çıkmasını istediğinizi belirtin. Durumun devam etmesi halinde kiracı hakkında tahliye için takip başlatabilirsiniz. Bir avukattan hukuki destek almanız sürecin hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar nişanlımın ve annesinin üzerine ortak evleri var kirada ve biz evlenicez 3 yıldız öncesinden kiracıya rica ettik evi sözleşme bitiminde boşaltması için biz düğünden önce eve eşya almak için evi görmek istedik ona bile karşı çıktı evden çıkmak istemiyor ileri geri konuşuyor siz kimsiniz beni çıkaracaksınız sıkıyosa gel çıkar gibi kelimeler kuruyor fakat biz evlenince orda oturacaz mağdur etmemek için 3 ay öncesinden haber veriyoruz 3 ay sonra düğünümüz var 21 nisanda bitiyor sözleşme evimize eşya almalıyız ne yapmamız gerek evi bile göremiyoruz kontrat bi bayanın üzerine yapılmış kocası sandığımız ama olmayan kişi bizimle muhatap olan

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   15 Şubat 2017 14:03

   Merhabalar, kiracıya yazılı bir bildirim yaparak kira sözleşmesinin uzatılmayacağını, gereksinim nedeniyle evin tahliye edilmesini istediğini belirtin. Uzman bir avukattan hukuki destek almanız sürecin sağlıklı ve hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. Saygılarımızla

   Cevapla
 • dükanımın kirasını 4 aydır alamıyorum sürekli durumunun olmadığını söylüyor kiracı ve geçiştiriyo dava edebilirmiyim?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   21 Şubat 2017 11:54

   Merhabalar, tahliye talepli icra takibi başlatabilirsiniz. Bir avukattan hukuki destek almanız sürecin hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır. Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba benim kiracım evimi benden habersiz kiraya veriyormuş ve bunu sonradan öğrendim çıkartmak istiyorum nereye şikayet etmem gerekir?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   22 Şubat 2017 14:27

   Merhabalar, eğer yazılı izniniz var ise kiracı evi başkasına kiraya verebilir. Yazılı izniniz yoksa başkasına kiraya veremez. Saygılarımızla

   Cevapla
 • kiracım evinde ek iş olsun diye konfeksiyon makinası kullanıyormuş ve apartmanı rahatız ediyormuş, apartman yetkilileri acil çıkarmamı istiyor kiracıyı. uyarıda bulundum ama kiracı çıkmıyor ne yapmak gerek?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   23 Şubat 2017 12:56

   Merhabalar, kiracınıza ilk önce komşuları rahatsız etmemesi gerektiğini aksi halde hakkında dava açarak tahliye edeceğini söyleyin. Komşulara rahatsızlık verilmeye devam edilirse kiracınız hakkında tahliye davası açabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba ,
  Kiracımızın sözleşmesi 2017 agustos ayında bitiyor kirasını duzenli ödüyor fakat oturdugu bölgeye göre 150 lira daha az kira ödüyor . Çıkarmak için hangi yola başvurmamız gereklidir .

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 12:44

   Merhabalar, haklı bir neden olmadıkça kiracıyı evden çıkartamazsınız. Ancak sözleşmede zam ile ilgili herhangi bir madde yok ise her yılın üfe-tüfe oranına göre kiraya zam yapabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Avatar
  Tunç Soytürk
  3 Mayıs 2017 00:35

  Selamın aleykum Hocam ben 9 yıldır aynı evde kiracıyım ve hiç sözleşme yapmadık hiçbir zamanda kirayı aksatmadım.Şuan ev sahibim evden çıkmamı istiyor kendisi oturacağı için ve evde tadirat yapacağını söylüyor ve hemen evi boşaltmamı istiyor.Bende ev bulduğumda hemen boşaltacağımı söylüyorum ama çok acele ediyor.Yasal olarak benim zamanım var mı ev sahibi hukuki olarak bişey yapabilir mi ? Teşekkürler

  Cevapla
 • Kendi üstüne yaptığı kontratla başkasına kiraya vererek kar elde eden kiracı hakkında teşekkürler.

  Cevapla
 • MERHABA SERDAR HAN BEY BABAMIN EVİ VAR ORDA KALIYORDUK BİRTANE DAHA EV ALALIM DEDİM.NE OLU NE OLMAZ EVİ ALDIĞIMDA KİRACI VARDI KONTRAT SÜRESİ 31/12/2017 DE SON BABAMIN EVİ YANİ OTRDUĞUMUZ EV BİNA KOMPLE YANDI ŞİMDİ KULLANILMAZ DURUMDA ŞİMDİ BENDE OTURDUĞUM EVDEN CIKTIM KULLANILMAZ DURUMDA KİRACIYA EVİMİN YANDIĞINI SOYLEDİM ODA AYNI SEMTTE OLDUĞU İÇİN DURUMU BİLİYOR. İLK ONCE TAMAM DEDİ CIKARIZ BULURUZ GİBİSİNDEN ŞİMDİ İSE CIKMAM 31/12/2017 YE KADAR SOZLEŞMEM VAR DİYOR. DURUMUMU DA BİLİYOR. KİRAYI ELDEN ALIYORUM. EVE İHTİYACIM VAR. NASIL BİR YOL İZLEMEM LAZIM. BU KONUDA BANA YARDIMCI OLABİLRİMİSİNİZ.

  Cevapla
 • Merhaba benim kiracim 4 aydır evimde oturuyor fakat bir kira ve depozito verdi yanliz depozitoyu kiradan saymamizi istiyor ve binanın temizlik parasını vermiyor komşular sikayetci faturalar benim üzerime olduğu için faturaları odemiyor bir yıllık sözleşmesi olduğu için cikaramiyoruz nasıl cikarta biliriz hergun farklı komşular arayıp kadını şikayet ediyor konuşmaya gitdigimiz zamanda ise bağırıp çağırıyor bişey denilmiyor hakaret ediyor anliycaniz bas belası nasıl cikarta biliriz yardimci olursanız sevinirim teşekkürler

  Cevapla
 • merhaba kiracım su borcunu ödememiş. suyu kesilmiş ve ödemem diyor. su saati benim adıma ne yapabilirim. saygılar

  Cevapla
 • Kolay gelsin, bi daire aldım. Eski ev sahibi iki ay mühlet istedi tamam dedik. Ancak 2 ayı geçti suan 5. Ay oldu yani 3 aydır evimi işkal ediyor. Ve elimde kontrat veya tahliye tahütnsmesi yok. Mahkemeye verdim hem kira ödemiyor hemde evimi boşaltmıyor die. 2 sine de itiraz etmiş. Mağdur ettiler beni zor zamanlar geciriyorum. Suan ne yapabilirim. Avukatım bekleyecez diyor 6 ayda sürer 2 yılda sürer diyor ne kadar saçma ben 2 çocuğumla sokakta mı kalacam ? Ne yapabilirim yardımcı olurmuşsunuz.

  Cevapla
 • Merhaba, yaklaşık 13 aydır evimde kiracı var, eve girdiği iki ay boyunca kirasını ödedi. Şuanda yaklaşık 10 aydır kirasını ödemiyor ve evden de çıkmıyor. sözleşmemiz bitti. evden çıkartmak istiyorum ne yapabilirim. en hızlı sürede evden çıkartmam için teşekkürler.

  Cevapla
 • serdar bey merhabalar kolay gelsin 2 sene önce bir ev satın aldık içindeki kiracı inşaatta evi olduğunu bittiği zamanda çıkacağını belirtti bize bizde bu yüzden kontrat yapmadık. Evleri halen bitmemiştir nasıl bir işlem yaparak kısa sürede kendisini evimden tahliye edebilirim teşekkür ederim

  Cevapla
 • Merhabalar;

  Kiracımız çok geceleri çok ses yapıp uyarmamıza rağmen ses yapmaya devam ediyor. 2 ay sonra kira sözleşmemiz bitecek. Çıkmasını sözlü olarak talep ettik. Ama çıkacak gibi durmuyorlar. Çıkarabilmek ilk önce ihtarname mi çekmemiz gerekiyor?

  Cevapla
  • Merhaba Barış Bey,

   Ses yapmaları konusunda hem cezai hem hukuki yaptırım yolunu izleyebilirsiniz. Ayrıca kira sözleşmesinin bitiminden önce kira hukukunda uzman avukata ulaşmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • mrblar benım evım alt gırıs bı ustumde kıracı cok ses yaptıkları için 3 kez ikaz ettım ev sahıbıylede gorustum cıkara bılırsen sen cıkar dıyor bırde ben aptman yonetıcısıyım dıger komşulardan imza toplayarak çikarabılırmıyım

  Cevapla
 • Merhabalar. Kredi çekerek ev aldım. Kiraya vererek ödeme yükümüzü hafifletmek istedim.kira sözleşmemiz var aile konutu olarak kiraya verdim. Yalnız kişinin yanındaki resmi nikahlı eşi değilmiş. Evimide genel ev gibi kullanıyormuş. Mahalleli sürekli bana şikayette bulunuyor. Evi tahliye etmesini istedim taşınalı 18 gün oldu çıkamam şeklinde tehditlerde bulunarak cevap veriyor. Elektrik, su ve doğalgazıda üstüne almadı.evden çıkmıyor nasıl bir yol izleyebiliriz.

  Cevapla
 • Merhaba oturdugumuz binayi tamir edecekler bizi evden cikarma haklari varmi ne yapabiliriz süresiz kontratimiz var

  Cevapla
 • Kiracım elektrik su ödemiyor kira vermiyor Evden çıkın diyorum Evden de çıkmıyor nasıl bir yola baş vurmalıyım

  Cevapla
 • Serdar bey merhabalar.Annemin adına olan bir işyerinde ben iş yapmak istiyorum.Bu sebeple babamla yapmış olduğu belirsiz süreli sözleşme (noter onaysız) mevcuttur.Biz kiracıya noterden tahliye için ihtarname gönderdik ve bu süre bitti.Şimdi biz ne yapmalıyız.Ayrıca bizden 6 aylık bir süre talebi mevcut.Anlaşma yaparsak kendisinden tahliye taahhütnamesi alır isek o tarihten sonra çıkmaz ise ne yapmamız gerekiyor

  Cevapla
 • Merhaba, kirayı elden alıyorum ama son zamanlarda aksamaya başladı kontratın bitmesine 7 ay var. Ve elimdeki tek sözleşme kontrat. Çıkarmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Teşekkürler

  Cevapla
 • slm. bi dairem var. kiracım la sorunlar yaşıyorum. yaklaşık 10 aydır evimde oturuyo. bu güne kadar kiraları ödemekte sorun yaşadım halaa da yaşamaya devam ediyorum. aynı zamanda yakıt ödemesini ve bazı apartman aidatlarını da ödemedi. kiracımla aramızda kira sözleşmesi yok. bu güne kadar kira bedellerini banka hesabıma farklı kişiler tarafından havale yaptırdı. kendi adına bir ödemede bulunmadı. ödemeleri de kira ödemesi olarak değil diğer ödemeler şeklinde yaptı. kiracım elektirik ve su aboneliklerini üzerine almış durumda ancak faturaları ödememiş ve elektirik ve su kesilmiş. kiracımı evden nasıl çıkarabilirim. alamadığım ödemeleri alabilirmiyim. bu işi en kısa sürede nasıl halledebilirim. teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Merhabalar ,
  Kirada olan evimi satılıga cıkartım 1.5 yıl öncede kiracıma evi boşalması gerektigini sözlü olarak söyledim ama evi kiralık ev bulamadıgı aradıgı gerekcesi ile boşaltmadı eve satılık yazısı astım evi gelen müşterilere gösterecegini söyledi ama nafile gelen müşterilere bi şekilde kapıyı acmıyor. telefonlara bakmıyor dönüşte yapmıyor. böyle bir kısır döngü içerisindeyiz. apartman aidatınıda 12 aydır odemediği yönetiçi tarafından iletildi. ne yapabilirim acil yardımlarınızı bekliyorum
  saygılarımla.

  Cevapla
 • merhabalar;
  benim kiracım eve girerken bir kira peşin bir kira depozit ödedi ondan sonra 3 ay geçti hiç ödeme yapmadı.
  ben hayatımda bununkadar profosyonel bir yalancı görmedim yaşım 33 bu ara
  kadın piskolojimi bozduğu için artık olayı kayın valideme aktardım o ben alırım dedi aradan bir ay geçti kayın validem 53 yaşında ben böyle bi insan görmedim dedi
  iftira atıyo yalan söylüyo her halt var dedi
  neyse noterden ihtar çektim ben verilen 30 günlük yasal süreyi beklerken o şahıs evine gelen ihtarı almamış bu binada öyle biri yok demiş noterde bana 30 günlük süre boşa gitti dedi bidaha gönderelim istersen dedi ben yollamadım. muhtarlık olayı ise orda kayıtları yokmuş oyüzden muhtarlığada bırakılmamış
  sorunumu kime anlatsam kardeşim evimden çık de git kapıda bekle felan diyolar sorunumu hafife alıyolar ben kapısına bikere yöneticiyle gittim oda tesadüf oldu yöneticinin yanımda olması yani kadın bana msj attı sen kızlarıma ne yaptın felan seni polise vericem şu bu felan neyse yönetiçi yanımda olduğu için sapık damgası yemedik tek gitseydim kimbilir ne yapıcaktı
  neyse ben bu evi krediyle aldım ilk üç ayda acayip zorlanmaya başladım krediyi ödemekte ilerleyen süreçlerdede kirayı alamicam belli oluyor
  bide yasal yollara başvurduğum zaman ekstra bi külfet sıkıntı süreçte uzun olucak ne yapıcamı bilmiyorum
  avukat parası vericek hemde bu süre boyunca krediyi ödicek durumum yok
  bide elektrik suyu abonesiz kullanmış 3 ay ihbar ettim faturalar onun üzerine çıkmaya başladı
  ilk defa bu nasıl devlet bu nasıl adalet diye küfürler etmeye başladım resmen çıkmazdayım ne yapabilirim

  Cevapla
 • Merhaba,

  29.03.2017 tarihinde kira sözleşmesi imzalamadan oturuma başlattım. Elimde hali hazırda hala sözleşme olmamasına rağmen kiralarını gününde düzenli olarak ödemektedir.
  Fakat nakit ihtiyacım sebebiyle kendisini çıkartmak istediğimde çıkmak istememektedir. 1 senenin dolmasına 2 ay kaldığı için kendisine İhtarname çeksem ne kadar zamanda evi boşaltması gerekir.

  Cevapla
 • Merhaba. Evi kiraya verdiğimiz kiracının 1 yıllık kontratı sona erdi, sorunlu bir kadındı kirayı yatırmama durumu oldu kaç kere ama kontrat bitimi yalvardı bize kontratı uzatmayalım ama ben evde durayım kirayı ödeyeyim diye. Kontrat uzatmadık ilk ayın kirasını verdi bu iki ay olacak kira vermiyor, telefonlarını da açmıyor. Diğer apartman sakinleri de rahatsız bu kişiden, ne iş yaptığı belirsiz. Biz bu beladan evimizi nasıl kurtara biliriz ?

  Cevapla
 • Avatar
  Sedattheturkish
  21 Ocak 2018 19:05

  Kolay gelsin aynı evde dört yıldır kiracıyım kiramı günü günüe eksiksiz ödedim lakin ev sahibim daha yüksek kiraya kiracı bulacağı için beni evden çıkarmak istiyor yasal olarak haklarım nelerdir nasıl evde kiracı olmaya devam edebilirim

  Cevapla
 • Merhaba hocam ev sahibimizle sözleşme yapmadık. Benden evi bosaltmami kardeşinin evleneceğini soyledi. Kirayı her ay elden alıyor vergi odememek icin. Beni evden çıkarmaya hakkı varmı kışın ortasında saygilar

  Cevapla
 • Merhaba ayın 5 ıle 10 arasında yatması gereken kira her ay kendilerini aramamızla zorla yatırılıyor ve ayın 20 ile 25 arası gibi yatıyor.Bizde kirada oturuyoruz kredi kartı ödüyoruz çarkımızı döndüremediğimizi söylüyoruz kiracı bende kiramı alamadım ondan almayı bekliyorum gibi yanıt veriyor ,emsal değerinden en az 500 tl altında oturmuş olmasına rağmen durum bu.Kaldı ki sadece kiramızın vaktinde ödenmesini istiyoruz bu durumda ne yapabiliriz

  Cevapla
 • Ve kiracımız 6 yıldır oturuyor

  Cevapla
 • selamlar serdar bey benim acil bilgi almam gerekiyor.başka bir ilden ev aldık kredisini ödüyoruz emlakçı tanımadığıız birilerini acıyıp kiracı yapmış sözlesmede yapmış.fakat kira vermiyorlar 3 aydır tehtit vs.hapisten yeni çıkmış emlakçılara tekme tokat saldırmış çıkmıyorda direk polisle çözebilirmiyi acaba?

  Cevapla
 • Babamin kiraci 3 4 ayda bir kira veriyor.8 yildir oturuyor.kirayi duzenli almak icin ne yapmali yada cikirmak icin konturatlarida yok

  Cevapla
 • MERHABA
  ben gebzede ikamet ediyorum kiracım bursada ve ödemelerini aksatıyor sözleşmemiz 6 ay oldu sona ereli yenileme yapmadık henüz daha önceleride bu sıkıntıyı yaşıyrduk şimdi 3 aylık borcu var şuan ve bizde evi boşaltmasını istiyoruz çıkmıyr bir türlü en son çare su aboneliği bizim üzerimize olduğu için suyu tamamen kapattırıcaktık iskiyi aradık ve bu adam 2015 yılından beri su saati arızalı olduğu için hiç ödeme yapmadan su kullanıyr haliyle su borcuda bizim üzerimize kalıyr artık napıcağımız şaşırdık hukuki işlemlere başvurduğunuzdada bu süreç bile uzuyabliyr ve maddi olarak bizi sıkıntıya sokabiliyr bize bu konuda yol gözterirseniz çok sevinirm

  Cevapla
 • mrblar alt katta oturuyorum ev sahıbıyım aptman yonetıcılıgı yapıyorum ustumde ogrencıler var ve cok yuksesle ses yapıyorlar ogrencılerı nasıl cıkarabılırım

  Cevapla
 • 2016 YILI KASIM AYINDA EVİ KİRAYA VERDİM.2017 YILI KASIM AYINDA SÖZLEŞME BİTMESİNE RAĞMEN TAHLİYE YAPMADIK VE KİRAYI DA ARTTIRMADIK.2018 YILI HAZİRAN AYINDA OKULLAR KAPANINCA ÇIKARSIN DEDİK.ÇÜNKÜ YAZIN OĞLUM EVLENECEK.ŞİMDİ DE DİYOR Kİ BENİ EVDEN ÇIKARTAMAZSINIZ İSTEDİĞİNİZ YERE BAŞVURUN ÇIKMIYORUM.BU DURUMDA NE YAPMAM GEREKİR.KONU HAKKINDA YARDIMALRINIZI RİCA EDERİZ.SAYGILARIMLA,

  Cevapla
 • Merhabalar, kira sözleşmemin bitmesine 3 ay var. Ev sahibim evi sattı. Evi alan kişi evden sözleşme bitiminde çıkmamı istiyor. Ben de masraflarımı paylaşmak istiyorum yanaşmıyor. Ne yapabilirim?

  Cevapla
 • Merhabalar, 7 senedir aynı evde kiracı olarak oturuyorum kiramı birgun olsun geçirmeden ödedim ev sahibimle hiç sorunsuz 7 yılı geçirdik fakat aniden evden çıkmamız gerektiğini kendinin oturacağını söyledi yalan yada doğru bilmiyorum çekişmeli konuşuyor. Nasıl bir yol izlemeliyim sözleşmemiz vardı fakat bitti benim merakım bizi çıkardıktan sonra yüksek kiraya başkasına verme hakkı varmı

  Cevapla
 • Merhabalar
  Bur arkadaşım yurt dışına gideceği için evini bana bıraktı. Bende bu eve belli masraflar yaparak oturmaya başladım ve ev sahibine de gerekli bilgiyi verdik.kontrat yapmak istediğimde gerek yok dedi ..arkadaşımın adına tahliye gönderdi sonra problem yok dedi ve devam ettim ama kiralar banka yoluyla kendi adım üzerinden yatırdim.suan itibariyle kora borcum yok ama 1,2 ay 15 günlük gecikmeler olduğu için beni evden çıkarmak istiyor.ve bu arada şu ve elektrik saatini kendi adına gecirmis ve çıkmazsan kapatır hepsini diye tehdit vari hitamlarda bulunuyor ne yapmam lazım ??

  Cevapla
 • Selam merhaba Benim evde kiracım var daha 6 ay oldu gireli Ben başka yerde lojmanda kalıyorum yalnız kaldığım bölgeye kentsel dönüşüm alanı olduğu için yolların genişlemesinden dolayı lojmanın yıkılacağını söylüyorlar bu durum karşısında kendi evime yerleşebilmek için kiracıyı nasıl çıkartabilirim

  Cevapla
 • Merhaba av.serdar bey benim eski bi evim var madi durumu iyi olmıyan bir aileye verdim zaman aşımı bir mütahit ile anlaşıp kat karşılığı vermiş bulunmaktayım fakat kiracıya 4 ay önce bi cok defa ihtar vermeme rağmen çıkmak istememektedir 15 binlira karşılığında çıkacağını söylrmrktedir bu konu hakında bana yol gösterirseniz sevinirim aramızda rvi ücretsiz verdiğimden dolayı kontrat gelan bulunmamaktafır evin su sayacı elektirik sayacınıda söktüm hala çıkmamakta direnmektedir şahıs ne yapmam gerekiyor…
  Saygılar

  Cevapla
 • Meraba bizim kiracimiz 1 senedir kira ödemiyor dava açtık tahliye kararı çıktı avukat arayıp çıkmasını söyledi ama evin bireyleri taşınmış sadece bu adam bi yatak bir dolap var ise yaramayan eşyaları bırakmış tahliye için memur gidecek avukat 3 milyara yakın para alınır diyor iki eşya için sadece çözüm bumu o parayı iki eşya için vermemizmi gerek

  Cevapla
 • Merhabalar. Ev sahibim usülsüz bir şekilde kanunlara aykırı bir oranda zam yapmak istiyor. Sözleşmemizin süresi bitti. Yeni sözleşme imzalamak istiyor fakat eski sözleşme tarihine göre yapılandırıp geçtiğimiz aylar üzerinden de bu zammı alacağını söylüyor. Böyle bir hakkı var mı öğrenmek istiyorum. Evden taşınmak istemiyorum. Beni bu durumda çıkarabilir mi ? Ne yapmalıyım ?

  Cevapla
 • Merhaba bir konu hakkında bilgi almak istiyorum. Yaklaşık 7 yıldır kiracı olarak oturuyoruz ilk zamanlar da kira kontratı yapılmıştı süresi bittikten sonra tekrar yenilenmedi. Ev sahibi geçen sene ufe oranına göre 75 TL zam yapması gerekirken 100 TL yaptı. Evden çıkma durumumuz olmadığı için kabul etmek mecburiyetinde kaldık. Sorum şu bu sene de muhtemelen fazla zam isteyebilir ama biz kabul etmemeyi düşünüyoruz kiramizi düzenli ödüyoruz hiç bi sikinti yok. Bu durumdan dolayı bizi evden çıkarması mümkün müdür? Teşekkürler

  Cevapla
 • Merhaba
  Kendi ihtiyacım için aldığım evde kiraci oturuyordu noter aracılığıyla ihtarname gönderdim. Evi kendı ihtiyacım için kullanacağım ve 6 ay içerisinde evi boşaltması için.ihtarname eline ulaştı 6 ay dolmasına rağmen evden cıkmıyor kiralarını düzgün ödemiyor. Nasıl bir yol izlemeliyim? Evden tahliyesi nasıl olucak?

  Cevapla
 • Merhaba; Kiracım 3 seneden beri evimde oturuyor.Kiralarını hiç bir zaman düzenli ödemedi. Şimdi 3 aydan beri kira ve 1 yıllık aidatları ödemiyor. Evden çıkmasını söyledim tehtit ediyor. Çıkmıyorum sen benim kim olduğumu bilmiyon gibi cümleler kullanıyor. Başım belaya girmeden ben bu kiracıyı yasal yollarla nasıl çıkarabilirim. Kiraya verirken kontrat 1 senelik yaptık depozito olarak emlakçı 4.500 tl senet imzalattı kiracıya. Ben kendim evimin olduğu şehirde değilim başka bir şehirde işim gereği kirada oturuyorum. Bende kiracıdan kirayı alamadığım için kiralarımı ödemekte zorlanıyorum. Bana ne gibi yol çizmem gerekir bir yol gösterirseniz sevinirim. Sayğılar…

  Cevapla
 • Yaklasik 5 yildir kiraya verdigim daireden 1 yildan beri kirayi cok gecikmeli olarak alabiliyorum, evi tahliye etmesine sebep olabilirmi? ne yapmam lazim . Ikamet ettigim yurtdisinda olmami firsata cervirmeye baslamistir diye düsünüyorum .

  Cevapla
 • Slm ben 5 yildir ayni evde kiraciyim ev sahibi yurt disnda buraya geldi eve zam yapyrm dedi tmm dedm kabul ettm ardan 1hafta gecmdi almanydan oglum gelck evi hemn bosalt diyr bana gorre yalan sylyr ne yapmm lazm

  Cevapla
 • Merhaba, kiracı 2 yıldır evimde oturuyor. Verdiği kira 6 aylık. Kontrat biteli 1 yıl olmak üzere. İcraya vermeyi düşündük fakat adamın 10 tane icrası var. Parayı istemiyoruz yeter ki evimizden çıksın. Nasıl bir yol izlemeliyim? Teşekkürler

  Cevapla
 • Merhaba, babamin evini kiraya verdik. Tutan kisiden 500 tl bir aylik kira aldik. Bi sonraki kira ve depozito icin senet aldik. Ama bi daha ulasamadik. 15/06/2018 de verdik bu tarihe kadar Ev sahibine ve kefile bir daha ulasamadik. Evin bi camida kirilmis. Sadece perdeler var ve eve gelen giden yok. Ne yapmamiz gerekiyor.

  Cevapla
 • Kiracı zam yaptırmıyor.Kendi belirlediği bedelde kira ödüyor.Son 4 aydır kirayı ödemiyor.1 yıldır Site aidatlarını ödemiyor.
  Üstüne kayıtlı mal varlığı ve resmi maaşı yok ailesinden varlığı var.Site aidatları bizden almak istiyor ne yapılabilir?

  Cevapla
 • Merhaba hocam 1 yıllık kira kontratı yaptim kiraciya kiraları hep 10- 15 gün geç yatırıyor bu durum beni çok rahatsız ediyor sözleşme nin bitmesine 3 ay kaldı. Nasil cikartabilirim evden sonuc da bizde kredi ödüyoruz. Yardimlariniz için teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Merhabalar Avukat Bey,
  6-7 sene önce dükkanımı kiraya verdim. Ozamanlar bir kira sözleşmesi yaptık ancak bir daha yenilemedik. Şimdi kiracımdan çıkmasını istedim kendim iş yeri açacağım. Kiracım çıkmıyor. Bu konuda hukuki süreç nasıl işler?

  Cevapla
 • Merhaba:
  2012 yılından beri oturduğum dairenin sahibi almanyada yaşıyor. Ve kendisi Türkiye ye geldiğim zaman kalacak evim yok. Otelde kalıyorum eve tadilat yapıp Türkiyeye geldiğim zaman oturacam evden çıkın diyor. Bu zamana kadar kiramı zamanında ödedim. Evi tahliye etmemi istiyor ama herhangi bir ihtar göndermiyor sadece sözle söylenmiş birşey. Ben mal sahibinin evi tadilat yapıp başka birine kiralayacağını düşünüyorum çünkü parayı çok seviyor biz uyguna oturuyoruz kendimizi garanti altına almak için nasıl bir yol izlemeliyim. Ayrıca taşınma masraflarımı kendisinden isteme hakkım varmıdır. Kira sözleşmemiz özel hazırlanmadı kırtasiyeden alınan klasik kira sözleşmesidir. Yada çıkmıyorum desem sonucu ne olur Yardımlarınızı rica ederim.

  Cevapla
 • İyi günler. İşyeri olarak bir kişi olarak kira kontratı ve tahliye kontratı yaptık. 9 aydır aylık ödemiyor. 19.07.2018 tahliye talepli icra başlattım, 15.09.2018 kontrat bitiyor. Fakat öğrendim ki kontrat yaptığım kişi işyerini kendi üzerine açmamış. Kızının üzerine açmış. İşyerinden nasıl boşaltabilirim. 15.09.2018 tahliye kontrat bitiyor.

  Cevapla
 • Merhaba ben cengiz kiracım depozito yuda sayarak bir kira borcu olduğunu söylüyor ben bu ayın 4 ünde ihtarname çektim eline ulaşmış elektrik ve su faturaları da var toplam 5 fatura onları da ödedim şimdi ne yapmalıyım teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhaba, ben kiracı olarak oturuyorum.
  Evimin su vanası su kaçırıyodu klozetinde iç borusu patlamış.ev sahibine söyledim.Usta çağırdı hem vanayı hem klozeti değiştirdiler.Daha sonra ev sahibi bu masrafların ücretini benden talep etti.Böyle bir hakkı var mı?

  Cevapla
 • Merhabalar,

  Kiracım iki aydır kirasını ödemiyor. Telefonu da geçici olarak servis dışı olduğundan ulaşamıyorum. Gerek emlakçı gerek ise apartman yöneticisi zaman zaman eve gidip kendisine ulaşmaya çalışsa da kiracı kapıyı açmıyor, evde yokmuş izlenimi veriyor. Ayrıca kapıya bize en kısa sürede ulaşması adına not asıyoruz ancak notu görüp kapıdan almasına rağmen bize dönüş yapmıyor. Bazı komşular akşam ışıkları yanıyor demesine rağmen kapıya gittiğimizde cevap ermiyor. Kiralık dairemin olduğu ilde ikamet etmiyorum. Buradaki karakola gidip şikayette bulunmak istedim ama bizlik iş değil deyip şikayet oluşturamadım. Kiralık dairemin içerisinde ne oluyor, neler yapılıyor emin değilim. Kiracıya da ulaşamadığımız için evi boşaltmasını söyleyemiyoruz. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Saygılarımla.

  Cevapla
 • Merhabalar
  Evimizi kiraya verelı iki ay oldu apartma sakinlerıyle kavga eymişler gecelerife kendı aralarında edıyorlarmis sözleşmemizde var.en hızlı nasıl cıkartabılırız

  Cevapla
 • Bizim sikintimiz kiraci hic bir zaman ya binaya yada bize borcunu duzebli odemiyor ve bizde cikartmak icin karar aldik. Nasil bi yol izlememiz gerekiyor.

  Cevapla
  • Merhaba Hanım Hanım,

   Kiracınızın kira borcunu ödememesi durumunda tahliye davası açmanız mümkündür. Şahsın bilgilerini ve kira sözleşmesini bize e-posta yoluyla iletmeniz durumunda kiracınızın tahliye edilmesini sağlayabiliriz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar,
  Biz aile apartmanında oturuyoruz
  Zemin kat bi süredir boştu kiraya verdik fakat Kiracı geldiği ilk haftadan itibaren sürekli kavga gürültü yapıyor uyarılarımıza rağmen hiçbir azalma olmadan giderek artıyor her hafta polis kapımızın önünde hem apartman hemde sokak olarak sürekli şikayet ediyoruz dün elinde odunla vurmaya kalkıştı , benim evimi bulun nakliyemide ödeyin çıkarım gibi Saçmalıklarla evden çıkmamakta ısrarcı . Savcılığa dilekçe verdik ama herhangi bir ilerleme kaydedemedik ne yapabiliriz ?

  Cevapla
 • Merhaba dükkanımı 20 yıl önce kiraya verdim ama son 1-2 senede kira ücretini çok zor alıyorum kontrat yapmadık dükkanın tapusu henüz tarafıma verilmedi ama vergilerini ödüyorum ve ruhsatım var kiracıyı çıkartmak istiyorum nasıl yapabilirim

  Cevapla
 • Merhabalar, kiracim ile 1 senelik pesin odeme sarti ile sozlesme yaptim. Sozlesme suresi bitti. Elimde tahliye tahutnamesi oldugu icin, bittigine dair tebligat gondermedim. Tahliye tahutnamesini devreye soktum. Fakat kiracim tahliye tahatnamesinde imzaya itiraz etti. Ben de yeniden dava acarak adli tip raporu istedim. -Adli tip raporuna itiraz edip cikma suresini uzatabilir mi.
  – Sozlesmenin 1 sene uzadigini varsayarak, kiraci 2 ay gecmesine ragmen kirayi odemedi.
  -imara aykiri kacak eklenti yapti. Buralardan bir sonuc alabilir miyiz. Saygilarimla.

  Cevapla
  • Merhaba Fatih Bey,

   Tahliye taahhütnamenizi görüp o şekilde doğru bir yorumda bulunabiliriz. Ancak kirasını ödemeyen kiracıya karşı icra ve tahliye işlemlerini başlatabilirsiniz. Bir tahliye sebebi diğerini etkilemez.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar. Babamın kiracısı Site aidatlarını ödemiyor. Siteye Birikmiş 6000 TL. Aidat borcu var. Ödeyeceğim diye sürekli oyalıyor. Bir (1) yıllık kira kontratı süresi 12.03.2019 tarihinde bitiyor. Elimizde Kontrat ile aynı tarihte düzenlenmiş Tahliye taahütnamesi var. Bende kirada oturuyorum ve Ev sahibi evi satıyor. Bende babamın evine oturmak istiyorum. Babam Kiracıyı en kısa zamanda çıkarmak istiyor. Kiracıyı en hızlı şekilde nasıl çıkarabiliriz. Saygılarımla

  Cevapla
 • İyi günler evimi kiraya verdim kira sözleşmesi bitti. Kiracıyı evimden çıkarmak istiyorum 2 aydır çıkmıyor. Evden çıkarmak için ne yapmam gerekiyor

  Cevapla
  • Merhaba Tuba Hanım,

   Kira sözleşmenizin bitmiş olması aynı şartlarda yenilenme anlamına geliyor olabilir. Kiracınızın çıkarılması için farklı yollara başvurmalısınız.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar benim evimde 7senedirbir akrabam oturuyor kira vermeden ben evden çıkmasını istiyorum oda çıkmamak için direniyor çıkması için nasıl bir yol izlemeliyim

  Cevapla
  • Merhaba İbrahim Bey,

   Kiracınızın çıkarılması için haklı bir sebebiniz var mı ? Örneğin kira bedelini ödememesi veya ahlaksız yaşam gibi. Konuyu bir avukatla istişare etmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar,

  2018 Ağustos ayında evimizi kiraya verdik ve 1 senelik sözleşme yaptık. Sözleşme’yi yapan kişi (erkek) kendi adına değilde eşinin (hanımının)üzerine yapmıştır ve kendisi daire’de oturmamaktadır eşi ve çocukları oturmaktadır.
  Sözleşmede belirtilen tarihte sadece 1 defaya mahsus kira bedelini ödedi ve bir sonraki ay ödememiştir ve kendisini aradığımızda sürekli gün vererek bizi oyalamaktadır.

  En son görüştüğümüzde sözleşme bitene kadar kira vermeyeceğini ve evden de kesinlikle çıkmayacağını söylemiştir.

  Eve de zarar vereceğini söylüyor.

  Hangi yollara başvurup en kısa zamanda kiracıyı evden çıkabiliriz.

  Bilgi verirseniz çok memnun oluruz.

  Sizden cevap bekliyoruz.

  Cevapla
  • Merhaba Sinan Bey,

   Kira bedelini bir defa dahi olsa ödemeyen kiracı tahliye edilebilmektedir. Süreç zaman aldığından dolayı konuyla ilgili hızlıca kiracının tahliyesi yoluna başvurmanızı öneriyoruz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba,

  Öğrenciyim ve 1.5 ay sonra sözleşmem bitiyor. Ev sahibi bugün beni aradı ve bir akrabasının evleneceğini bu eve tadilat yaptırıp buraya yerleşeceğini belirtti ve çıkmamı istedi. 1 Yıl için yeniden emlakçı ücretini, taşınma masraflarını vs karşılayamam. Konu hakkında nasıl bir yol izlemem gerekiyor ? Kiramı hiç aksatmadım.

  Cevapla
 • Mart 2017 de 1 yıllık kontrat yaptık süresi bittiğinde kontratı yenilemedik şu an hala evimde oturuyor artı bir kira içerde ödemedi diğerlerini de sürekli geciktiriyor onun haricinde bir yıllık elektriği benim ustumden kullandı ödemedi ve bana icra geldi şimdi onu odetmeye çalışıyorum ama adam firarda telefonlarima çıkmıyor. 155i arayıp bilgi aldım karakola gidip savcılık kararıyla eve gidebilirsin dediler bu durumda benim ne gibi haklarim var savcılık kararıyla eve girdim diyelim adamı evden atabiliyor muyum ve uğradığım zararı nasıl karsilarim lütfen bilgi rica ediyorum teşekkürler

  Cevapla
  • Merhaba Murat Bey,

   1 yıl sonra kira sözleşmesini yenilemeseniz bile aynı şartlarda sözleşme yenilenmiş sayılır. Kira borcunu ödememesi tahliye sebebidir. Savcılık borçlarla ilgili başvurulacak kurum değildir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Evlilik hazırlığındayım ve ev sahibi olmama karşın kiracı evimi boşaltmıyor. Kira sözleşmesini ise yakın birisi olması sebebiyle yapmadık. Kiracıyı çıkarabilmem için nasıl bir yol izlemeliyim?

  Cevapla
  • Merhaba Erhan Bey,

   Kira sözleşmesinin yazılı olma zorunluluğu yoktur. Sözlü yapılması da mümkündür. Kiracınızın tahliye edilmesi içinse şartlarının bulunması ihtimalinde ihtiyaç sebebiyle kiracı tahliyesi davası açabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Kiralık dukkanim var ve kiracimi 1 yıldır çıkartıyorum.beni galeye almiyorlar,sozlesmem bitti.kirayi da düzenli olarak odemiyor,odesede azar azar veriyor,kira bedelim bulunduğum mevkiye göre yüksek fakat onlar kendi belirlediği miktara tabi tutuyorlar,acilen cikartmam için ne yapmalıyım

  Cevapla
  • Merhaba Naciye Hanım,

   Kiracınıza karşı tahliye sebebiyle işlem başlatabilirsiniz. Kira hukuku konusunda uzman avukatlarımıza iletişim butonundan ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba yeni bir ev satin aldim evin altinda satan kisinin kardesi oturuyordu bu sahislar 2 aydir evden cikmiyorlar evi aldimi soyledim cikmiyorlar kira falanda almadim sozlesmede yok evin icinede zarar vermisler evin onundeki agacida kesmisler ve suan hala evden cikmiyorlar adanadan yaziyorum eger siz ilgilenirseniz gorusebilirmiyiz bu sorun nasil cozulecek evde su elektirik aboneligi yok onuda kacak kullaniyorlar

  Cevapla
 • Merhabalar 01.02.2017 tarihinde 2 yıllık kira kontratı yaptık ve kira kontratında % 5 oranında zam yapılacak diye yazdık ama ev sahibim şuan bana sözleşmem bittiği zaman % 30 luk bi zam yapacağım diyor bu konuda ne yapmamız lazım şimdiden çok teşekkür ederim

  Cevapla
 • 15 Yıldır dukkanımda oturan kiracımı cıkartmak ıstıyorum kirasini felanda duzenlı alıyorum ama kendım oturacam nasıl bi yol izlemek icap eder

  Cevapla
 • Merhabalar Serdar bey ben kiracimi çıkarmak istiyorum nasıl bir yol izlemem gerekir.

  Cevapla
 • Merhaba Hocam.2000 yılından itibaren babama ait evde oturmaktayım.İnşaat halinde olan binadan müteahitden ev aldım.Oturduğum babamın evini müteahite verdik.Yeni aldığım evi teslim edene kadar içinde oturmak şartı ile ancak müteahitde bizden aldığı evi başkasına sattı.Elimizde resmi bir sözleşme evrak yok.Tapu devirleri gerçekleşti.Yaklaşık 6 ay sonra yeni evim teslim olacak.Sorum şöyle:Olaki bir anlaşmazlık oldu Oturduğum evin sahibi beni evden çıkarabilirmi?ne kadar sürer,ben ne yapabilirim?

  Cevapla
 • Merhabalar,
  Oturduğum il dışında bir dairem var.
  Kiracı 2 aydan beri kira ödemiyor.
  Telefon ile aradığımda ise telefonu eşi açıyor para yok ne yapayım gibi yüksek sesle kelimeler söylüyor.
  Ben bu durumda ne yapmam gerekiyor?
  Kira kontratı da 2 ay sonra sona eriyor!
  Ben geniş kira borçları ile sözleşme bitiminde kiracıyı nasil çıkarırım ?
  Yardımcı olursanız sevinirim .

  Cevapla
  • Merhaba Ahmet Bey,

   Kira bedelinin ödenmemesi tahliye için sebeptir. Öncelikle kira bedelinden kaynaklanan tahliye talepli icra takibi ve ardından tahliye davası açmalısınız. Şartları ile ilgili kira hukuku konusunda uzman bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba sayın yetkili. kasım başında yeni bir ev kiraladım. eve girdikten sonra evin ayıpları ortaya çıktı. elimde wp üzerinden sorunlar çıkar çıkmaz ev sahibine belirttiğim açıkça görünüyor. şu an evde inanılmaz bir koku ve ayrıca banyoda tüm tavanın su ile kablanması sonucu elektrik aksamlarında sorun çıkmaya başladı. 1 aydır herhangi bir şey yapılmadı. sürekli yapılacağı söyleniyor eve gelip bakılıp gidiliyor. elimde evin ayıplı yerlerinin fotoğrafları ve olayı kabul eden müteahhit ev sahibi ile yazışmalarımız mevcut. evden ayrılmak sözleşmeyi feshetmek için yeterli bir sebep midir. ve ayrıca depozito emlakçı komisyonu gibi giderleri talep etme hakkım var mıdır? yardımcı olursanız sizleri ziyaret etmek isterim.

  Cevapla
  • Merhaba Volkan Bey,

   Kiracının kendisi evi tahliye etmesi için yasa bazı haklı sebepler arıyor. Bahsettiğiniz ayıplar ve zamanında mal sahibine ayıp bildirimi yapmanız haklı feshi gerektirmektedir. Konuyla ilgili yasal yollara başvurup zararlarınızı talep edebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba geçen sene ev aldık kredi ile , içinde kiracı vardı. Yeni sözleşme yaptık. Sözleşme 15.01.2019 da bitiyor. Elimde imzalı tahliye taahhüdü var. Hiç bir kirayı zamanında ödemedi. 2-3 ayda bir ödedi. Apartman sakinleri hepsinin oturdukları ev kendilerinin sürekli benim kiracımdan şikayet ediyorlar. Gece gündüz gürültü ve huzuru bozuyormuş. Evden çıkarmak için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi çıkamayacağını söylüyor.

  Cevapla
 • Merhaba. Müstakil bir evimiz var. Kontrat olmaksızın kiraya vermiştik. Ancak kiracı 1 yılı aşkın süredir ne kira ödüyor ne de telefonlara bakıyor. Öğrendik ki bir başka şehire yerleşmiş evde sâdece üç beş parça eşya kalmış. Geçen gün evi görmeye gittik. Birkaç pencere açılmış evin içine yağmur rüzgar ne varsa giriyor. Kiracıya ulaşamıyoruz. Bu evi en kısa ve en ekonomik şekilde nasıl geri alabiliriz ?

  Cevapla
 • Kiraci eve girdiginde, elektrik dogalgaz ve su benim uzerimeydi. Aboneliklerimi kullanip faturalari odemedi. Ben odemek zorunda kaldim. Aboneliklerimi sonlandirdim. Fakat, aboneliksiz yani kacak tuketim yapiyor ve cok saygisiz tehditkar mesajlar atiyor faturalari odemesini istedigimizde. Kendi malimizla rezil oluyoruz. Bu kisiyi nasil evimden cikarabilirim

  Cevapla
 • Merhaba 17 ekim 2018 şehir dişindan ev aldım kiracısı 13 yıldır oturuyormuş evi harabeye hatta çöp ev diyebilecek kadar kötü kulanmış ben aldıgım gun noterden ihbarname bir ay süre vererek evi boşaltmasının tadilat hatta inşaat başlıyacagımı sözlüde söylememe ragmen 8..1.2019 oldu oyalama taktigine gitti ve uslubuda kötüledi .Bu zaman zarfında kireda talep etmedim .Şayet çıkmadıgı taktirde ne kadar hukuku sürec uzur.

  Cevapla
 • Merhaba,
  İstanbuldan yazıyorum. İzmir den borç harç aldığımız ev kirada idi fakat kiracı 5 6 aydır kira aidat elektrık su doğalgaz ödemedi simdi de cezaevine 6 aylığına girdi icraya gittik izmir karşıyakaya fakat onuda cezaevine degil eve göndermişler anlatmamıza rağmen ne yapmamız lazım polise gidip şikayetçi olsak kapıyı çilingir ile açtıramazmıyız site yönetimi kapıcı vs herkes bizden yana adam cezaevinde muhattap yok onun çıkmasını mı bekleyeceğiz sözleşmeye zaten uymamış tarihi atılmamış tahliye tahahütnamesi de var elimizde bunlar bir işe yaramıyor mu? Her seferinde izmire gidip icra mahkeme vs uğraşmakta olmuyor çalışan insanlarız…

  Cevapla
 • merhaba iyigünler 15.03.2018 dekontratım bıtıyor
  kiracıma whatsapptan5 aralıkta evimi boşaltmasını ve bır yakınıma verecegımı soylemıstım sımdı cıkmıcam dıyor kontrat yenılendı dıyor 25.01.2019dayız ne yapmam lazım tesekkurler

  Cevapla
 • merhaba, kiracım 01.08.2018 tarihinde emlakcı vasıtasıyla 1 yıllık sözleşme ile oturdu ve tahliye belgesi de imzaladı, ilk ay hariç sürekli geciktiriyor kirayı, 7 aydır oturuyor, geçenlerde klozette sorun vardı usta çağırdım yaptırıyorum dedi ödeyeceksiniz,tamam dedim.( bana bir fatura vermedi) su kaçağı var son iki aydır su faturası yüksek geliyor dedi usta götürdüm ,cihazlarla ölçüm yaptı sadece kiracının babası banyo contasını değiştirmiş oradan az bir damlatma vardı ve giderildi onun dışında ne evde ne su sayacında yapılan kontrollde hiç bir kaçak yok kendileri de gördü buna rağmen 7 aydır oturduğu evde son iki aydır su faturası fazla gelmiş bu faturanında yarısını siz ödeyeceksiniz diyerek kabul etmedğim halde hesabıma yatırdığı kiradan kafasına göre kesmiş. .1-ne yapabilirim 2- ve en önemlisi kontrat bitimden çıkartabilirmiyim . Saygılarımla

  Cevapla
  • Merhaba Mesut Bey,

   Kiracınızın imzaladığını belirttiğiniz tahliye taahhütnamesi belgesini hukuken incelemek gerekmektedir. Kiracı tahliyesi için kirayı 1 ay bile geciktirmek haklı sebep olabilmektedir. Kontrat bitmeden kiracınızı çıkarabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba, benim 25.10.17 tarihinde emlakçıdan kiraladığım bir ev var ve hâlâ oturuyorum. Bu güne kadar kiramı asla aksatmadım, her ay düzenli bir şekilde ödüyorum ve tahsilat makbuzu ve senetimi alıyorum. Ev sahibim önce evi bir inşaat/emlak şirketine sattı. Ardından bu şirket/emlakçı da evi bir şahsa sattı. Bu şahıs geçen evi başka bir emlakçı ile görmeye geldi ve evden çıkmamı, kendisinin oturacağını söyledi ben de sözleşme bitiş tarihim olan 25.10.19 tarihine kadar evi boşaltamayacağımı söyledim. Evin yeni sahibinin yanındaki emlakçı ise sözleşmemin yeni ev sahibi ile geçersiz olduğunu söylüyor. Ne yapmalıyım? teşekkürler.

  Cevapla
  • Merhaba Saytaç Bey,

   Kira sözleşmesi evin el değiştirmesi durumunda yeni alıcıya otomatik devredilmektedir. O yüzden kiracının tahliyesi için haklı fesih gerçekleştirmeleri gerekir. Aksi takdirde sizi haksız olarak çıkaramazlar.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Değeli Topo,15.11.2011 de dairemi kiracıya verdim.Sözleşmeye hic uymadi.Tufe oranlarinda hic bir sene zam yapmadı.Her hatırlattığimda sinirlenerek konuşma fırsati bile bulamadan kalkip gidiyor.Ben de olay çıkmasin diye onun tüfenin cok altinda zam yapmasına ses çıkarmadim.Her ay 15-20arası vermesi gereken kirayı 30 ve 31 inde veriyor. Kasimda zam yapmadı ve yine eski kiradan veriyor.Kombisini 8 yildır kullaniyor ve devamlı bakim için uyarmama rağmen yaptırmadi ve geçen yil 300 bu yılda 700 tl.tamir ettirdim diyerek kiradan kesti.Ocak ayinda zam ve kiralarin zamanında ödenmesi için bir ihtarname çektim. Nasil bir yol izlemeliyim?Teşekkürler.

  Cevapla
  • Merhaba Yusuf Bey,

   Görüldüğü kadarıyla kiracınızın tahliyesi için gerekli haklı sebepler oluşmuş. Kiracı tahliyesi davası sürecini başlatabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Iyi gunler kiracim aylik kirasini geciktiriyor.Kontratin bitmesine 7-8 a var.Kirayida elden gecikmeli aliyorum.Evden cikartmak icin nasil bir yol izlemeliyim.Tesekkurler.

  Cevapla
  • Merhaba Erkan Bey,

   Kiracının tahliyesi sebepleri arasında kirayı gecikmeli ödemek de vardır. Takdir ederseniz konuyla ilgili kiracı tahliye davası sürecini başlatabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • İyi günler. Bizim sitede bir kiracı var. Babam da yönetici. Bu kiracı apartman görevlisini sopa ile başına vurarak darp etti.Apartman görevlisi 2 gün beyin kanaması riski ile yoğun bakımda kaldı. Babamın yani yöneticinin üzerine tornavida ile yürüyerek öldürmeye teşebbüs etti. Hakaretler ve tehditler savurarak. Beni de 3 akrabası ile birlikte darp etti. Benim apartman görevlisi ve babamın karakolda ifadelerimiz alındı şikayetçi olduk. Darp raporları ile birlikte. Apartman görevlisine adam öldürmeye teşebbüs, benim kine de kasten yaralama, babamın ise tehdit ve hakaretten adliyeye sevk edildi. Apartman görevlisine koruma tahsis edildi. ev sahibi bana ne ne haliniz varsa görün beni karıştırmayın diyor. Şimdi site yönetimi olarak biz bu kiracıyı nasıl tahliye ederiz. Yardımlarınızı bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi günler.

  Cevapla
 • Merhaba, kiracımla 6 aylık sözleşememiz var ancak kiracı evdeki kişisel giderlerini örn.( çamaşır makinası tamiri, anten montajı vb.) kiradan düşüyor ve eksik yatırıyor sözleşmenin bitimine 2 ay var ,tahliye edebilir miyim ? Teşekkürler.

  Cevapla
 • kiracıyız 1. sene kontratla peşin parayla ve elden vererek oturuyorduk 2. ve 3. sene ise kontratsız elden kira ödeyerek oturmaya devam ettik ama ev sahibi bizi hep cıkartmak istiyor yaşlı ve huysuzlar noterden ihbarname göndermiş kira ödedigimiz halde nufusa kaydımızı bile oturdumuz eve aldırmadılar ceza gelmesin diye sizce bu iş ne olur yardımcı olurmuzunuz teşekkürler

  Cevapla
 • 01/11/2018 tarihinde anlaşarak evimi kiraya verdim. İlk 2 ay geçikmeli kirayı ödedi. yılbaşından bu yana 3 aydır ödemiyor. Kamyon şoförü para kazanmıyor diyerek erteliyor. Kontratım yok ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim

  Cevapla
 • kıracım elektırıgı suyu kacak kullanıyor ve 3 aydır kırayı ödemıyor ne yapmalıyım

  Cevapla
 • Merhaba 13 Şubat 2019 da ev aldım ben kendimde kirada oturuyorum kiracı çıkmıyor ne yapmam gerekir

  Cevapla
 • Merhaba, yeni bir aldık. Kiracı evden çıkmak istemiyor. Noterden onaylı nisan başı çıkmalar için ihtarname gönderdik. Ama genede çıkmakta zorluk çıkarıyor. Eski ev sahibi kontratları olmadığını söyledi. Kiracıyı en kolay ve en hızlı şekilde nasıl çıkarabiliriz? Ev için kredi çektik hem kira ödüyoruz he ev kredisi başka kendimize ait evimiz yok bilgilendirir misiniz beni?

  Cevapla
 • Merhaba, evimde 3 yıldır aynı kiracı var. 1 yıl önce sözleşme yaptık ama kiracıyı evden cıkaramıyorum sözleşmenin bitmesine 3 ay var. Cıkmam evden öldürür müsünüz diyor? Nasıl yol izleyebiliz? Teşekkürler

  Cevapla
 • Merhabalar,
  Ağustos 2018 yılında evimi kiraya verdim. Evde kontratta belirtmediğim iki adet klimam var onları almak istiyorum ama kiracı “ev kirlenecek “ diye izin vermiyor. Kontrat 15inde başlamadına rağmen 10unda eve girmişti (beraber olabilir demiştik o zaman) ben de o gelmeden klimalarımı alamadım evden. Klimaları almak için tekrar konuşacağım. Eğer yine izin vermezse ne yapabilirim? Başka bir sıkıntımız olmadığı için çıkarmak istemiyorum evden. Ama klimaları vermemesi halinde kontrat bitiminde çıkmasını istiyorum (klimaları alıp tekrar kiraya vereceğim) kontrat bitmeden çıkmasını istediğim ihtarnameyi gönderip çıkmasını talep edebilir miyim? Zam miktarını tefe/tüfe oranı diye belirlemiştik, o orana göre zam yaptığımızda kabul etmeme hakkı var mı? O orana göre kirayı yatırmazsa çıkmasını talep edebilir miyim ?

  Cevapla
  • Merhaba Muhammer Bey,

   Klimaları eğer demirbaş olarak vermediyseniz alma hakkınız mevcuttur. Zam ile ilgili ise ödememe durumunda kiracının tahliyesi mümkündür.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • İyi çalışmalar annemin kirada bir evi var aynı bina içinde bir üst kalkta bir ev daha aldık ama kiracı kontratı bitmesine rağmen evden çıkmak istemiyor ne yapmalıyız bu arada annemin %40oraninda engeli var raporumuzda da mevcut ve yardımcı olabilmek adına iki daire de aynı bina yardımcı olur musunuz ne yapmaliyiz

  Cevapla
 • Merhaba öncelikle ben kira oturuyorum ve kredi cekip ev aldik fakat icindeki kiraci cikacam dedigi halde ev satilinca vazgecti cikmicam evden demeye basladi. Evi alalı 15 gun oldu benim bu konuda en hizli sekilde nasil cikarmam mumkun olur. Bu arada eski ev sahibine 3 aylik kira borcunu odememis ve icralik davasi var

  Cevapla
 • Merhaba Serdar Bey ben 2011 4 cu ayın 15’inde dükkanım Kiraya verdim O tarihten bu yana kadar hep sorunlu Kirami ödediler ama nasıl ödediler 3 ay geciktirmeli 4 ay geciktirmeli hiç dürüst bir şekilde Kirami almadım ellerinde şimdi kira kontratı başkasına adına yaptırmamı istiyor ama eski kira kontratı devam ediyor Ben de diyorum eski kira kontratı var niye yenisini Başkasının adına istiyorsunuz Ben istemiyorum tekrar Ben vermek istemiyorum 4 aydır da kiramı ödemiyor bana diyor yeni kira kontratı yapalım önceki kira kontratım babasının adı naydı bu şahsın Şimdi de kardeşin adına istiyor 8 sene bitti 9 a girecek Bu 4 cu ayın 15’inde Ben istemiyorum Ben istemeyince de bana diyor ki bende kirayı ödeyemeyeceğim git beni mahkemeye veriyorsun ne yapıyorsan yap çıkmayacağım da kirayı da ödeyeceğim diyor ne yapmam gerekiyor Başkasının adına yani yeniden sözleşme kendi Kardeşinin adına istiyor Ben ne yapayım bu konuda benim gelirim bir bu dükkanda var

  Cevapla
 • merhabalar haklı iki ihtar sonucunda acılan tahliye davaları ne kadar sürede sonuçlanıyor. istanbul ili saygılar.

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   18 Temmuz 2019 14:55

   Merhaba Ercan Bey,

   Adliyenin yoğunluğuna bağlı olarak tahliye süreleri 3 ay – 12 ay arası değişmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar ben bir kiracıyım. Tahliye taahhütnamesi imzalamadım. Ve kiramı zamanında ödeyip eve de gözüm gibi bakıyorum. Sırf kanunlarda yer alan kiracı haklarımı kullanmak istemeden dolayı evden çıkarmak istiyor. Böyle bir hakkı var mıdır? Şimdiden teşekkürler.

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   18 Temmuz 2019 14:47

   Merhaba Emre Bey,

   Kiracı olarak yükümlülüklerinizi yerine getirdiğiniz sürece kiraya verenin sizi tahliye etme hakkı yoktur.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Iyi gunler ev sahibi oldugum evde kiraci 8 yildir oturuyor.Ama etrafindaki kiracilara gore cok ucuz oturuyor kirayi arttirmiyo evdende cikmak istemiyor. Kiracinin kira kontratida yok.Ne yapabilirim kiraciyi cikarma hakkina sahip miyim?

  Cevapla
 • Merhaba;
  4 ortaklı bir arsamız var bu arsa üzerine yediemin işi yapmak için bir işletme açıldı. Kiracı şirket kuracağım diyerek noterde bazı belgeler imzalatmış. Mal sahiplerinin okuma yazması olmadığından imzalamışlar. İmzaladıkları 5 yıl arttırmasız 150 TL kira sözleşmesiymiş. Kiracı ile fiyatı daha farklı anlaştık ama söylediği vergiyi daha az ödemek için kirayı düşük tutmak istemiş. Kiracı anlaştığımız kira bedelini 4 aydır ödemiyor durumunun olmadığını belirtiyor sürekli sadece bize ait olan kısımdan tahliyesini sağlaya bilirmiyiz?
  Teşekkür ederim

  Cevapla
  • Merhaba Muharrem Bey,

   Yapılan kira sözleşmesi geçerli şartları taşımadığından dolayı kısmi geçersizdir. Kısmi geçersiz olan kira sözleşmesindeki şartlar üzerinden değerlendirme yapıp ona göre göre tahliye davası açmak gereklidir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba
  1 yıllık peşin kira aldım kiracımdan fakat faturaları bir türlü üstüne almadı ve 4 aydır faturalarını ödemiyor faturalar da benim üstüme 5 ay sonra sözleşmesi bitince cıkarmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim.kendisine evi boşaltmasını ve içerdeki 5 aylık kalan kirasınıda ödeyeceğimi belirttim ama yaklaşmadı.telefonlarıma cvp vermiyor sürekli msj yoluyla iletişim kuruyoruz.yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  Cevapla
 • Merhabalar kiracım fuhusa teşvik etmek veya yer temin etmekten tutuklandı. Eşyaları nı evimden nasıl tahliye ettirebillirim? Çıkmak istememe durumu olabilirmi? Saygılar..

  Cevapla
 • Merhabalar
  7 8 yıldan beridir sahibi olduğum evde husumetim bulunan oğlum oturmaktadır. Evimden çıkmasını istiyorum. Aramızda yapılan yazılı bir kira kontratı bulunmamakta. Eve girdiği ilk zamanlarda belli cüzi miktarda bir kira bedeli kararlaştırılmıştı. Evden çıkarabilmem için hangi yollara başvurabilirim. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden Teşekkür ederim.

  Cevapla
 • 2016 yılında bir ev aldım içinde kiracı vardı, kiracı ile konuştum evi aldığımı beyan ettim ve IBAN verdim ve o günden itibaren kirayı benim hesabıma yatırmaya başladılar. Kendimde kiracıyım evime geçmek istediğimde evin eski sahibi ile yaptığı kira kontratında bir kira bedeli depozito ödediğini ve bu parayı çıkarken benden talep edeceğini söylüyor. Ben evi aldığımı söylediğimde kiracı bana depozito hakkında bir şey söylemedi. Benimle kiracı arasında kontrat yok. Kiracının bu alacağının muhatabı ben miyim? Elindeki kontratta evi bana satan kişinin imzası var.

  Cevapla
 • Merhaba, kiracım 2 aydır kirayı 8 aydında site aidatını ödemedi. Site yönetimi onunla birlikte benide icraya verdi. Onun üzerinde birşey olmadığından mecbur borcu ödemek k zorunda kaldım. Sormak istediğim kiracının çalışan ve aynı evde oturan çocukları var bunlara icra davası açabilirmiyim tşk ederim

  Cevapla
  • Merhaba Kenan Bey,

   Kira alacağınızı alamadığınız ve aidat ödememe sebebiyle kiracı tahliyesi sürecini başlatabilirsiniz. Aidat borçlarından siz de sorumlu olursunuz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Avatar
  selahattin y.
  20 Mayıs 2019 22:53

  iyi gunler 1 senedir kiraciyim evini kiraladim ev sahibi evinin oturum izni olmadigini soylemis bana ve su elektrik herseyi cok pahali kullaniyorum ve simdide gelmis kafasina gore yuzde 9 zam yapiyorum diyor yapmazsan hemen evimi bosalt diyor ne yapmam gerek bilgi verirmisiniz saygilar

  Cevapla
  • Merhaba Selahattin Bey,

   Kira zam oranı ile ilgili hesaplama yaptırıp ardından durumun haklı olup olmadığını tespit ettirmelisiniz. Kiracının tahliyesi için yeterli sebep oluşur mu, oluşmaz mı ona göre belirlenecektir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba Sn. Serdarhan bey,

  Ekonomik problemlerim nedeniyle süreci aslen yürütüyorum. Bilginizi rica ettiğim konu şöyle ki,
  Temerrüde düşmüş kiracıma Sulh Hukuk’tan tahliye ve alacak davası açıp tahliye ve tahsil kararı çıkarttım. Gerekçeli kararı ilamlı takip (Örnek 1, Örnek 2, Örnek 4-5) ile Antalya muhaberattan İstanbul’a hızlı tebligat gönderisi yaptım. İcra dairesi ödeme emri ve tahliye emri gönderecek. Borçlu taşınmazı kendi isteği ile boşaltmaz ise, işimden izin almakta zorlandığım için, icra’dan tahliye randevusunu uzaktan alabilir miyim? Memur’lara nasıl ulaşabilirim? İcra dairesi telefona hiç cevap vermiyor. Şahsım orada olmadan sürecin ne kadar ilerleme şansı var? Çok teşekkürler.

  Cevapla
 • Mrb. Kira Sözleşmesinde süre belirtmedik evi bir ay önceden haber edip boşaltsam bir sorumluluğum var mı? Kolay Gelsin…

  Cevapla
 • Merhabalar yeni bir ev aldım içindeki kiracını 6 aylık daha kontratı var ve bu kişi günübirlik kiraya veriyor çok fazla idari para cezası yemiş bile ve yeni malik sıfatıyla sözleşmeyi yenilemeyeceğimi noterden ihtar cektim kira sözleşmesi bitince kaymakamlıktan fuzuli işgal olarak çıkartabılıtmıyım, kira zaten ödemiyor, bos tahliye taahutnameside var en hızlı nasıl kurtulabılırım bu beladan

  Cevapla
  • Merhaba Mert Bey,

   Kiracınızı haklı yollarla çıkarmak için tahliye davası açmanızı tavsiye ederiz. Diğer yollar hukuka aykırı olduğu için suçlu duruma düşebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba Sn.Serdarhan bey

  10 ay önce 1 senelik kontratı imzalayıp bir daire kiraladım. Kiramı hiç geçiktirmeden bankadan düzgün ödüyorum,faturalarımı da. Zaten kiralayınca düzgün ödediğim halde 10 sene oturabileceğimi söyledi, ev kesinlikle satılmayacak (bunu da sordum) Ev sorunlarımla hep ben ilgilendim.Bir sürü da masraf yaptım.Ev sahibim asla ilgilenmedi, zaten ondan hiç bir şey istemedim.Yalnız oturuyorum.Kontrat bitimine 2 ay kala emlakçı tarafından aranıp ev satma bahanesiyle kontratın yenilenmeyeceğini öğrendim.Kanunen ev kiracıyla beraber satılır diye cevap verince bu sefer tadilat olacak, sonra da ev sahibi kendisi oturacak diye söyledi. Buyrun,mahkemede ispatlansın deyince, bu sefer “sen kimsin,ev benim,çıkacan diyorsam çıkacaksın,kanun beni bağlamaz” diye cevap aldım ve kontrat 1 yıllıktı diye tutturdu. Yalnız genelde kontratlar zaten 1 yıllık yapılır. Bu benim 7ci evim ve ilk kez böyle bir sorunla karşılaşıyorum. Konrat süresinin bitimine dayanılarak kiracı çıkarılır mı hiç?teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Merhaba, 20.6.2017 tarihinde 675 tl ye evi kiracıya verdim ve kontrat imzaladık.Çıkarken hasar yaptıysa ondan düşmek kaydıyla1000 tl de depozito aldım. 1 yıl sonraki kontrat tarihini yenilemedik ama kiraya 75 tl zam yaptım 1 yıl daha 750 tl den oturdular ve şu an da oturmaya devam ediyorlar. 5 günce arayıp günü dolan kontrat (20.6.2019)tarihinden 1 ay sonra çıkacağını ve kirayı ödeyemeyeceğini bunun için depozitodan düşülmesini istedi. Ben de kabul etmedim. Çünkü eve girerken tavan, duvar ve kapı boyaları temizdi. Dediğine göre tavanların ve duvarların bazı yerleri rutubetlendiği için ne kendi boya yapıp çıkıyor ne de depozitodan düşülmesini istemiyor. İki kapının kollarını kırmış başka hasar yok deyip çirkeflik yapıyor. Eve zarar vermediyse depozitosunu zaten geri ödeyeceğimi ilk günden belirtmiştim. Kontrat tarihinin dolmasına 25 gün kaldı ve evi boşaltmasını istiyorum. Evi tahliye etmesi için şahsım tarafından ihbarname yazıp iadeli taahhütlü yollasam uygun mudur?

  Cevapla
 • Avatar
  Korha yildiz
  1 Haziran 2019 02:11

  Iyi aksamlar hocam . Ben kiraci olarak evimi ev sahibi ile anlasarak tuttum. Ve eve tasindim bu arada evin suyu ,dogal gazi ,elektirigi kesikti ve ben kendi uzerime actirdim. Sonra eve tam tasinmak uzere iken kombinin bozuk oldugunu gördüm ev hasibine rica ettim yaptirin diye ve banane senin sorunun beni ilgilendirmez dedi bende kombiyk yaptirdim ve fatura aldim. Ve kiradan dustum butun belgeler elimde 2 gun once tekrar kombi bozuldu ve tekrar yaptirdim ve kiradan dustum devamli mulk sahibj beni çıkarmak ile tehtit ediyor. Bir gun olsun kirasini bile gec odemedim dekontlarim elimde kira sozlesmem bitimi ben gelip oturacam cik diyor bende bunu bana hukuki yollar ile kanitla cikayim . Emlakci beyfendiye de cikar bi baskasina kiraya verelim diyormus . Kira sozlesmem bitince ne yapabilirim

  Cevapla
 • Merhaba ben emekli bir memurum kızımle birlikte yaşıyorum bu zaman kadarki birikimlerimle bir kısmınıda bankadan kredi çekerek yatırım amaçlı bir ev aldım. evin kredi borcunu kirası öder diye planladım evi kiraya verdim kiracı 1 senedir kirayı ödedi zaten kira direk banka kredisine gidiyor. ancak son 2 aydır kirayı ödemiyor ve ben zorluk yaşıyorum sözleşmeyi yenilemedik ancak otomatik yenileniyormuş . kiracıyı acilen evimden çıkarmak istiyorum bu süreçte masrafım ne olur ve en kısa ne zaman evimi boşaltırabilirim

  Cevapla
 • kiracim düzensiz bir yildie kitayi gecikririyor sözlesme 2018 kasimda bitti .bir bucuk yildir su ve elektrigi üzerine almiyor,,ciikicam diyor cikmiyor tel bakmiyor ,,,ben o eve kendim gecmem gerekiyor eve ihtiyacim var en kisa yol hangisi

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   17 Temmuz 2019 13:31

   Merhaba Semra Hanım,

   Kiracı kira bedelini ödemekte gecikiyor veya ödemiyorsa en kısa yol tahliye işlemi başlatarak ilerlemektir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Selamlar

  Sayın hocam kiracımın kontratı bitti kiraları aksatarakta olsa ödedi ancak apartman aidatları süreklibugün yarın diyerek ödememiş 13 aylık aidat borcu var..şu an 5 aydır bahane üzerine bahane üreterek kiramı ödemiyor ve evden de çıkmıyor …ne yapabilirim önerileriniz bekliyorum….tşk ederim iyi çalışmalar dilerim

  Cevapla
 • merhaba evimizi satıp başka bi ev aldık aldığımız evde kiracı var satın almadan önce taşınacağımızı söyledik satıştan haberleri vardı.martın sonunda aldık haziranın 15 inde evi boşaltırım diye söz verdi ancak hala bu gün yarın diye zaman istiyor aynı zamanda benim evimi alan kişi bizi çok sıkıştırıyor bi an önce çıkın diye benim nasıl bir yol izlemem lazım kiracımız evde kendi değil bi çalışanı oturuyor yani kiralayan başka oturan başka hızlı sonuç alabileceğim bi yol gösterirseniz çok sevinirim.

  Cevapla
 • Merhabalar
  Yeni aldığımız konuta kendimiz oturmak istiyoruz fakat kiracı bizden önceki ev sahibi ile yaptığı kira kontratından dolayı evi boşaltmak istemiyor.
  Ev sahibi değiştiği için kontrat düşer mi?
  Evi nasıl bir yolla bosaltilabilir.

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   17 Temmuz 2019 12:21

   Merhaba Ahmet Bey,

   Ev sahibi değişikliği durumunda kira sözleşmesi aynen devredilmektedir. Kiracının tahliye edilme yolları ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar benim evim köyde tarlada yapılmış müstakil ev ve ev tapusu yok sadece elimizde tarla tapusu var. Ben kendim başka şehirde ikamet ediyorum . Evimde br kiracı var oda 19 yıldır oturuyor kiraları düzensiz olsada ödüyor . Ama ben o evi boşaltıp kendim kullanmak istiyorum . 2 sene önce yapılmış bir 1 senelik sözleşme var tahliye işlemi felanda yapmadım . Şuan evden çıkmalarını söyledim kendileri ben evde tadilat yaptım . Bana 10000 tl vermez isen evi boşaltmam diyor . Evi tahliye ettirmek çok zorlaşır mı ?

  Cevapla
 • kiracım 2 aydır kira ödemiyor ve oturduğundan bu yana ödemeleri sıkıntılı bende oda bende madur olmamsı için kira sözleşmesi bitimi itibariyle evden çıkarmak istiyorum ne yapmam gerekli kontratın bitmesine 4 ay var. birde evi satmak istiyorum içinde iken satılığa çıkarabilirmiyim teşekkürler.

  Cevapla
 • 1 senelik sözleşmemiz var ev sahibiyle ve evden ayrılacagımızı biliyordu öğrenci olduğumuz mezun oldugumuz için son ayı istemedi. Yaz boyunca ev boş kalacak zaten ve 2 aylık kirayı oturmayacağımız eve istediğini söyledi. Bunu duyunca ben eşyalarımın yarınısını geri almak üzere eve bıraktım ve kendim evden ayrıldım. 1 ay kadar eşyalarım duracağını söyledim oda kabul etti. Fakat bugün için bize tutanak imzalattı evi boşalttık diye. Anahtarlar bende. Kirasını veriyoruz zaten fakat adam evi komple boşaltmamızı bir yandan da kira vermemizi istiyordu.bu tutanaktan sonra eşyalarıma müdahale etme hakkı var mı? Kira kontratımız hala dolmamış oluyor ve kira vermeye devam etmiş oluyoruz o sırada.

  Cevapla
 • Merhaba,
  Apartmanımızda aidata 2 ay önce zam yaptık. Kiracılardan biri zammı kabul etmeyip 2 aydır aidat ödemiyor, bundan sonra da ödemeyeceğini söylüyor. Yönetici daha uygun aidatlı bir eve geçin o zaman dediğinde de yöneticiye sen bana çık diyemezsin, bu sana son uyarım gibi tehditvari konuşuyor. Genel olarak apartman sakinleri bu kiracıdan da şikayetçi. Herkes ev sahibinden kiracısını çıkarmasını istiyor ama ev sahibi kirasını aldığı için umursamıyor. Yönetici de artık kiracı ile muhattap olmak istemiyor. Aidat konusunda direkt ev sahibine bir yaptırımda bulunabilir miyiz? Bu kiracının çıkarılması için bir yol var mı?

  Cevapla
 • Merhabalar, kira sözleşmem 1 ay sonra bitiyor.Ev sahibim telefonda paraya ihtiyacı olduğunu bundan dolayı kirayı yıllık ödemem gerektiğini ve yıllık ödeme yapmazsam sözleşmenin yenilenmeyeceğini çıkmam gerektiğini söyledi. Ben evden çıkmak istemiyorum kirayı aylık ödemek istiyorum. Ev sahibim beni kirayı yıllık ödemeyi kabul etmediğim için evden çıkartabilir mi. Tahliye taahhütnamesi yapılmadı ve tebligat gönderilmedi.

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   17 Temmuz 2019 11:26

   Merhaba Gülçin Hanım,

   Kira sözleşmenizde ödemenin aylık olacağı yazıyorsa yıllık ödeme talep etme hakkı olmayacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar, geçen yıl aldığım evde oturan kiracı ile sözleşme yapmıştık ve kiracı yapılmakta olan evini teslim alana kadar oturmaya devam edecek ve benim şu anda oturduğum evin kirasını ödeyecekti (Evinin birkaç ay sonra biteceğini ve taşınacağını belirtti ancak evi 1 senede bitti). Ancak şimdiye kadar ödediği tüm kiraları geç yatırdı. Bir dönem 2 ay geç yatırdı. Bu ayın kirasınıda henüz yatırmadı. Ama benim en büyük sıkıntım aldığım eve taşınamamam. Kiracının aldığı ev tamamlandı ancak bu kez elektrik aboneliğini alamadığı için yeni evine geçmek istemediğini belirtiyor. Müteahhitin bu konuda yapacağı birşey yok aslında, gerekli başvuruları yapmış ve ilgililerin işlerini yapması bekleniyor. Ayrıca binada müteaahit dahil oturan 5 aile var.
  Kiracım şantiye elektriği kullanılıyor, elektrik aboneliğini kendi adıma alamıyorum diye diretiyor.
  Sözleşme şartımızda müteahhitin evi teslim edilene kadar oturmaya devam eder şeklinde bir yazı var.
  Teşekkürler

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   16 Temmuz 2019 10:53

   Merhaba Ahmet Bey,

   Kiraların geç yatırılmasından veya hiç yatırılmamasından dolayı kiracı tahliye sürecini başlatabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba ağustos ayında sözleşme süresi bitecek kiracim 30 haziranda evi boşaltıp anahtar teslim etmeden çıkmış depizitosunu daha önce kiraya saymıştı alacak verecek sorunumuz yok ama telefonlarımıza çıkmıyornumaralarımızı engellemis anahtarı teslim etmiyor baska numaradan aradik teslim etmiycem dedi ama ev bosaltilmis bu konuda ne yapabiliriz

  Cevapla
 • Kiracım ile resmî imzalı kira sözleşmesi yapmadım. Kiracı kendi sözleşme hazırlayıp imzaları kendisi attı biz watsup üzerinden yazışarak anlaştık şimdi evden nasıl çıkartabilirim

  Cevapla
 • Yeni ev aldım.evdeki kiracı evden çıkmak istemiyor. Ne yapmalıyım.bir an önce taşınmam gerekiyor.

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   16 Temmuz 2019 09:00

   Merhaba Yılmaz Bey,

   Tahliye sebebinizi belirterek ihtarname çekebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba bizim problemimiz 16 dairelik binada bir ev sahibi yabancı uyruklu (Özbek) birine kiraya verdi biz binada istemiyoruz bu konu hakkında ne yapabiliriz çıkarmak icin

  Cevapla
 • iyi günler. net 184 m2 evi kiraya verdiğimiz kiracı ile 2 yıllık sözleşmemiz bu yıl 9 ağutosta bitti. kiracının 9 ağustos 2019 da evi boşaltacağına dair imzalı tahliye taahhütnamesi de var. kiracıya 3 temmuzda evi satacağımı ve çıkmasını istediğimi söyledim ve 8 temmuz 2019 da kiracıya ihtarname de çektim. ama kiracı 9 ağutosta evi boşaltmadı. bayramdan sonra çıkcam işte şu zaman bu zaman dedi çıkmadı. ben de evi 6 eylül 2019 da (yani dün ) sattım.9 ağutostan bu yana 1 ay oturdu ve ücretini yatırmadı. ben evi sattıktan sonra kiracı çıktı ama daha elektriği suyu kapatmamış .anahtar da kendisinde hala. ve benden depozito istiyor. hem 1 ay bedava kaldı. hem onları evde bulamadığım için evi doğru düzgün kimseye gösteremedim. hem boyamadan çıktı.evi 1500 tl den aşağıya boyamayacaklar zaten . ve evi satın alan kişi de “Ben evi kiracı çıktıktan sonra boyayacağım” dedi ve pazarlıktan boya parasını düşerek anlaşmıştık .kiracı şimdi benden 700 tl depozitosunu istiyor. haksız değil mi? ne yapmalıyım?

  Cevapla
 • Merhabalar benim evde kiralayan değil annesi ve babası oturuyor..Evim müstakil.. Evi yeni aldım..Kendisi ev yaptırıyor yani şuan evde oturan babası yaptırıyor.Evi bitene kadar müsaade ettik..Evi bitti.. Ama kontratım var diye çıkmıyorlar..Bencede aldığımda bahçe düzenlemesi için taşlarda vardı.Haberimiz olmadan söküp kendi bahçelerine götürmüşler..Bu bir suç..Ne gibi bir yol izlemeliyim..

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   25 Ekim 2019 13:41

   Merhaba Yılmaz Bey,

   Tahliye için kira sözleşmenizi görmemiz gerekir. Ayrıca demirbaş olan malzemenin sökülmesi ile ilgili suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ben bir ev aldim ev kati meskenli ve yan komsumun da cati meskenli cati yan komsum ben den onceki ev sahibine kagit imzalatip ust kattan hak talep etmeyecegine dahil imza atmis 5 yil hak talep etmemis simdi ben evi satin aldim ve kreci cektim icin banka ust ve alta ipotek koydu. Yan komsu bana ve kendisine ait ust kati iki yeri birlestirip kiraya vermis yani simdi ust katta benim hakkim oldugu halde o kira aliyor nasil bir yol izlemeliyim

  Cevapla
 • Avatar
  Abdullah T.
  6 Kasım 2019 23:59

  Msb iyi aksamlar. 10 ay önce evimi kiraya verdim. Ilk girerken bir kira ve depozito aldım. Sonraki hicbir ayda kiracim kira ödemedi. Ihtar gönderiyorum gelen kişilere öyle birini tanımıyorum diyormuş ve ihtarlar kişiye ulaşamamış gözüküyor. Icra dairesinden icra gönderdim oradada aynı sorun var eve gelen görevlilere öyle biri yaşamıyor burada diye söyleyip gonderiyormus. Evin hiç aboneliklerini almamış hepsini kacak kullanmış. Evide boşaltmam çıkartabilirseniz çıkartın diye posta koyuyor. Bu durumda nasil bir süreç izlemeliyim.

  Cevapla
 • Merhaba. 2 yıl önce Haziran ayında kiracı olarak aldığımız şahıs 2020 Haziran bitene kadar evden çıkmak istememekte. Eve biz oturacağımız için çıkmasını istiyoruz nasıl bir yol izlememiz gerekiyor?Yardımcı olur musunuz?

  Cevapla
 • Slm ablam çoçuğu ile birlikte bizim evimizde yaşıyordu şimdi sıkıntı yaşadık çıkarmak istiyoruz çıkmıyor biz o evde oturmuyoruz mahkeme süreci nasıl olmalı biliğilendiririseniz çok sevinirim şimdiden sağolun

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   17 Şubat 2020 12:47

   Sn Deniz,

   Herhangi bir kira akdiniz yok ise müdahalenin men’i davası, kira akdiniz var ise tahliye davası açmanız gerekmektedir. Tahliye sebebi için dilerseniz ofisimiz ile görüşebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Kiramı 10 yildir düzenli ödüyorum 4 aydir ödeyemedim evsahibim mesaj atmış ben tahsilatı başkasına devrettim o tahsiledecek onua ugraşırsın diye nasıl bir yol uygulamalıyım

  Cevapla
 • hocam benim bi sorum olacak
  yeni bir ev almayı düşünüyoruz
  içinde kiraci var
  benim oturduğum ev kira anlayacağınız aldığım evde oturmak istiyorum lakin duyduğuma göre kiraci sorunlu nasıl bir yol izlemeliyim teşekkürler

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü