sirket degerleme nedir

Şirket Değerleme Nedir ?

Makalemizde şirket değerleme nedir, şirket değerlemesi nasıl yapılır, yöntemleri nelerdir sorularınız üzerinde durduk. Şirket değerleme, diğer bir adlandırma ile firma değerleme, şirketin el değiştirmesi durumunda fiyatının ne kadar olacağına ilişkin bir işlemdir. Burada şirketin tüm varlık ve faaliyetlerinin incelenmesi kısaca şirketin finansal anlamda gözden geçirilmesi söz konusu olmaktadır. Böylelikle şirketin potansiyel bir alıcısının olması durumunda satış fiyatı bildirilebilecektir. Şirket değerleme yalnızca şirket alıcısı için değil şirkete yeni bir ortak katılması ya da bir ortağın şirketten ayrılması halinde de gerekli işlemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda şirketin performansını incelenmesi, kredi için hisselerin teminat gösterilmesi ya da yalnızca şirketin mali tablosu hakkında bilgi edinme amaçlı yapılabilmektedir. 

Birçok farklı yöntemi bulunan şirket değerleme işleminde dikkate alınan etkenler şirketin faaliyet gösterdiği sektör, şirketin cirosu, karı, tanınırlık düzeyi ve itibarı, geçmiş tecrübesi ile performansıdır. Bu etkenlere şirketin tarihi, büyüklüğü ve hatta konumu gibi birçok unsur da eklenebilecektir. İşte şirket değerlemesi nasıl yapılır sorusunun cevabını da bu unsurlar oluşturmaktadır. Şirket değerleme yapılırken dikkate alınacak unsurlar gözden geçirilecek ve şirketin ideal olarak kabul edilebilecek fiyatı belirlenecektir. 

Şirket Değerleme Yöntemleri 

Şirket değerleme yöntemleri oldukça çeşitlidir. Şirketler genel anlamda değerleme işlemi için şu yöntemleri kullanabilmektedir:

-Net varlık

-İndirgenmiş nakit akımları 

-Piyasa değeri – defter değeri 

-Tasfiye değeri

-Yeniden yapma değeri 

-İşleyen teşebbüs değeri 

-Emsal değeri

-Piyasa çarpanları, çarpan analizi

-Amortize edilmiş yenileme değeri 

-Temettü verimi 

-Fiyat – kazanç oranı

-Fiyat / nakit akımları 

-Defter değeri 

-Menkul varlık fiyatlandırma modeli

-Arbitraj fiyatlama modeli. Sayılan şirket değerleme yöntemleri örnektir. Bunlardan en sık kullanılan birkaçını açıklamak yerinde olacaktır. Bu bağlamda net varlık yönteminden bahsetmek gerekirse, şirket bilançosunun aktiflerinde ve pasiflerinin güncel piyasa değerinin hesaplandığı yöntemdir. Bu yöntemde şirketin varlık ve borçlarının tespit edilmesi ile piyasa değeri hesaplanır. Diğer bir önemli yöntem indirgenmiş nakit akımları yöntemidir. Bu yöntemde şirketin ileride elde edeceği gelirler güncel değere indirgenir. İndirgenmiş nakit akımları yönteminde yapılan bu hesaplama şekli şirketin kar elde etme amacına dayanmaktadır. Dolayısıyla gelecekte elde edeceği karlar önem arz etmektedir. Tasfiye değeri ise şirket faaliyetlerinin tamamen durdurulması durumunda şirketin değerinin ne olacağının hesaplanması şeklinde karşımıza çıkan bir yöntemdir. Piyasa çarpanları yöntemi diğer bir isimle çarpan analizi, piyasadaki benzer firmaların birleşme, devralma gibi işlemlerinin değerlendirilmesiyle yapılan bir nevi kıyas yöntemidir. Çarpan analizi ile şirket değerleme yöntemi şirketin finans tablosunun incelenmesi ve piyasadaki benzer firmalarla kıyaslanması şeklinde hesaplama yapmaktadır. 

Şirket Değerleme Raporu Çıkartma

Şirket değerleme raporu şirketle herhangi bir ilgisi bulunmayan ve şirket faaliyetleri hakkında tecrübeli şirket değerleme uzmanı ile ahlak kuralları ve performans standartları çerçevesinde hazırlanmalıdır. Bu rapor şirketin mal varlığı, piyasa değeri, cari değeri, yapılan faaliyetler ile kazandığı değeri ortaya çıkarmaktadır. Pek çok farklı sebepten oluşturulabilmektedir. 

Şirket değerleme raporu çıkartma en temel haliyle düzenli olarak yapıldığında şirketin geçmişten o güne kadar ulaştığı değeri ortaya çıkarmaktadır. Bu aslında bilgi edinme amacıyla yapılan şirket değerlemesinden ibarettir. Bunun yanında şirketin ortaklarından birinin ayrılması, şirkete yeni ortak katılımı, şirketin halka arzı, şirketin devredilmesi, şirket hisselerinin sahibi bir kimsenin eşinden boşanması vb. durumlar şirket değerleme raporu çıkartma için gerekçe olabilmektedir. 

Şirket Değerlemede Uzman Avukat

Şirket değerlemede uzman bir şirketler hukuku avukatı ile çalışmak değerleme işlemleri ve kullanılacak yöntem, usul gibi birçok anlamda faydalı olmaktadır. Tecrübeli ve bilgi sahibi bir avukat şirket değerleme raporu hazırlanmasında şirket için en doğru yöntemin kullanılması, mal varlığı değerlerinin, borçların belirlenmesi, gerekli belgelerin hazırlanması işlemlerinde uluslararası standartlara uygun olarak şirkete yardımcı olacaktır. 

Şirket değerleme sermaye piyasası ve bu alanda ilgili mevzuata hakim bir avukatın desteği alınarak yapılmalıdır. Genel anlamda şirketlerin denetim veya yönetim üyesi uzman bir avukatla çalışması değerleme işlemlerinde gereklilik arz etmektedir. Topo Hukuk Bürosu müvekkillerine piyasaya hakim ve şirket hisseleri hakkında bilgi sahibi uzman avukatlarıyla şirket değerlemesinde hizmet vermektedir.

Şirket Değerleme ve Danışmanlığı Hizmeti

Şirket değerleme ve danışmanlığı hizmeti birçok avukat tarafından veya pek çok farklı meslekten değerleme uzmanı tarafından verilmektedir. Şirket değerleme danışmanlığı şirketlerin sahip olduğu piyasa fiyatının belirlenmesi amacıyla yapılan işlemlerde yardımcı olmakta ve şirket değerleme raporu hazırlama hizmeti sağlamaktadır. Günümüzde şirket değerleme ve danışmanlık veren birçok kuruluş bulunmaktadır. Bu hizmeti alırken dikkat edilmesi gereken şirket değerleme uzmanı bulunması ve bu alanda tecrübeli olmasıdır. Bu anlamda gerekli belgelere sahip, SPK, TTK ve ilgili mevzuata hakim bir danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar tercih edilmeli ve deneyimli olmasına dikkat edilmelidir. Şirket değerleme danışmanlığı hizmeti veren kurumlar hem şirket değerlemesi için uygun yöntemi belirleyecek hem de uluslararası standartlara uygun bir raporlama gerçekleştirecektir. 

Şirket değerleme danışmanlığı ve ticari uyuşmazlıklar için Topo Hukuk Bürosu ticaret avukatı ile görüşmek için danışma formundan sorularınızı sorabilirsiniz.

Yayım tarihi: 20 Mar 2019