TCK Madde 176 – İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 176 – İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçu
✅ TCK Madde 176 İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçu
✅ İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçunun cezası nedir? Üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır.

(1) İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli olan tedbirleri almayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 176 Gerekçesi

Maddede inşaat veya yıkım faaliyetinden sorumlu olan kişinin bu faaliyet esnasında insan hayatı veya beden bütünlüğü bakımından gerekli tedbirleri almaması cezalandırılmaktadır. Fiil, somut tehlike suçu niteliğindedir. Suç inşaat veya yıkım faaliyeti esnasında sorumlu kişinin, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli tedbirleri almaması ile birlikte oluşur. Suçun oluşması bakımından bir zarar doğması aranmaz. Bu tedbirlerin alınmaması sebebiyle bir zarar meydana gelirse; inşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli tedbirleri almayan kişi, fiilin sebebiyet verdiği netice açısından kast veya taksirine göre cezalandırılacaktır.

Yayım tarihi: 10 Mar 2023