TCK Madde 195 – Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 195 – Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu
✅ TCK Madde 195 Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu
✅ Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçunun cezası nedir? İki aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır.

(1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 195 Gerekçesi

Maddede, bulaşıcı hastalıklara yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş bulunan kimselerin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uyulmaması, suç olarak tanımlanmıştır. Böylece kamu sağlığının korunması amacı güdülmektedir.

Yayım tarihi: 27 Mar 2023