✅ TCK Madde 196 Usulsüz Ölü Gömülmesi Suçu
✅ Usulsüz Ölü Gömülmesi Suçunun cezası nedir? Altı aya kadar hapis cezasıdır.

(1) Ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömen veya gömdüren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 196 Gerekçesi

Maddede, ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömülmesi veya gömdürülmesi cezalandırılmaktadır.

Yayım tarihi: 29 Mar 2023