TCK Madde 262 – Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 262 – Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi Suçu
✅ TCK Madde 262 Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi Suçu
✅ Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi Suçunun cezası nedir? Üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır.

(1) Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevi sürdüren kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK Madde 262 Gerekçesi

Madde metninde, bir kamu görevinin hukuka aykırı bir şekilde üstlenilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Söz konusu suç, hukuka aykırı olarak, kamu görevini yerine getirmeye teşebbüs etmek veya bu görevden ayrılması kendisine bildirilmiş olduğu hâlde, görevi sürdürmeye çalışmak suretiyle oluşmaktadır. Suçun oluşması için göz önünde bulundurulması gereken husus, kişinin kamu görevinin verdiği yetkileri kullanmaya teşebbüs etmesidir.

Yayım tarihi: 1 Haz 2023