TCK Madde 290 – Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması ve Bozulması Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 290 – Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması ve Bozulması Suçu
✅ TCK Madde 290 Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması ve Bozulması Suçu
✅ Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması ve Bozulması Suçunun cezası nedir? Kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(1) Hükmen hak sahiplerine teslim edilen taşınmaz mallara tekrar elkoyan kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Muhafaza edilmek üzere başkasına resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan taşınır malın bu kişinin elinden rızası dışında alınması halinde hırsızlık, cebren alınması halinde yağma, hileyle alınması halinde dolandırıcılık, tahrip edilmesi halinde mala zarar verme suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Kişinin bu malın sahibi olması halinde, verilecek cezanın yarısından dörtte üçüne kadarı indirilir.

TCK Madde 290 Gerekçesi

Maddenin birinci fıkrasında, hükmen hak sahiplerine teslim edilen taşınmaz mallara tekrar elkonulması suç olarak tanımlanmıştır.

İkinci fıkrada ise, muhafaza edilmek üzere başkasına resmen teslim edilen taşınır malların alınması veya tahrip edilmesi veya ortadan kaldırılması hâlinde, nasıl cezaya hükmedileceği belirtilmiştir. Keza, bu fıkrada, kişinin bu malın sahibi olması hâlinde verilecek cezada yapılacak olan indirim oranı belirlenmiştir.

Yayım tarihi: 20 Tem 2023