Trafik Kazası Sigorta Tazminatı Nasıl Alınır?

 1. Topo Hukuk
 2. Tazminat Hukuku
 3. Trafik Kazası Sigorta Tazminatı Nasıl Alınır?
trafik kazasi tazminati 2

Trafik kazası sigorta tazminatı nasıl alabilirim, kaza sonrası sigorta şirketine tazminat davası açabilir miyim, yaralanmalı ve ölümlü sigorta ödemesi işlemleri nasıl yapılmakta? Tüm detaylarıyla trafik kazası sigorta tazminatı alma işlemleri;

Trafik Kazası Sigorta Tazminatını Nasıl Alabilirim?

Trafik kazası sigorta tazminatı nasıl alabilirim , sigorta şirketine dava açabilir miyim sorusunu sizle için cevapladık.  Trafik kazası sigorta tazminatını alabilmek için öncelikle kazada haklılık payınızın bulunması gerekir. Kazaya karışan aracın trafik sigortası veya kasko sigortası hangi sigorta şirketi tarafından yapılmışsa tazminat o şirketten alınır. Zarar görenin dava yoluna gitmeden önce trafik kazası sigorta tazminatı başvuru dilekçesi ile sigorta şirketine başvurması gerekir. Eğer 15 gün içerisinde yazılı bir cevap gelmez veya red cevabı gelirse o zaman trafik kazası tazminat davası açılabilir.

Kamu spotu videomuz:

https://www.youtube.com/watch?v=YkRg2MW0fo0

Yaralanmalı Trafik Kazasında Sigorta Ödemesinde Hangi Zararlar Karşılanır?

Yaralanmalı trafik kazası sigorta ödemesi durumunda bedensel zararlarınızın tazminini isteyebilirsiniz. Bunlar:

 1. Tedavi amacıyla harcadığınız doktor ve hastane ücretleri.
 2. Tedavi süresince çalışamadığınız zamanlardan dolayı uğradığınız kazanç kaybı.
 3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
 4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

Ölümlü Trafik Kazasında Sigorta Ödemesi Hangi Zararları Karşılar?

Ölümlü trafik kazası sigorta ödemesi işlemlerinde ölenin yakınları tarafından istenebilecek zararlar şunlardır:

 1. Cenaze giderleri.
 2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri.
 3. Ölenin maddi açıdan destek olduğu kimseler varsa bunlar tarafından destekten yoksun kalma tazminatı.

Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazasında Sigorta Şirketine Başvuru Nasıl Yapılır?

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında sigorta şirketinden tazminat alabilmek için kaza anında öncelikle emniyet ekiplerini olay yerine çağırmış olmanız gerekmektedir. Emniyet ekipleri olay yerinde tarafların kusurluluk durumlarına ve kazanın konusuna göre tutanak tutarlar. Yaralanmalı kazalarda ayrıca sağlık kurulu raporu almanız gerekmektedir. Sağlık kurulu raporu ve trafik kazası tutanağı ile birlikte kaza ile ilgili diğer evraklar toplandıktan sonra sigorta firmasına bir dilekçe ile başvurulmalıdır. Yapılacak başvurudan sonra sigorta firması ile iletişimde kalınıp gerekli evrakların tamamlanması için işlemler yürütülmelidir. Nihayetinde ibralaşma süreci başlayacak ve trafik kazası tazminat ödemesi yaklaşık 15-90 gün arasında yapılmış olacaktır.

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Trafik kazası geçirdiyseniz, kaza sonrası tazminat davası açmak istiyorsanız öncelikle kazada haklılık payınızın bulunması gerekir. Kaza yaptığınız yılın teminat limiti üzerinden trafik sigortası tazminatınız hesaplanır. Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında bu hesap ayrı usullerle yapılır. Yaralanmalı trafik kazası tazminatında sağlık kurulu raporu, mağdurun aylık geliri ve yaşı belirleyici olacaktır.

Ölümlü trafik kazalarındaysa ölenin sağlığında maddi destekte bulunduğu kimselere destekten yoksun kalma tazminatı ödenir. Destekten yoksun kalma tazminatının belirlenmesinde de ölenin yaşı ve maaşı belirleyici olacaktır.

Trafik kazalarında uzman bilirkişilerce kimin kusurlu olduğu tespit edilir. Kazadaki zarara göre kusurlu olan tarafa TCK’da öngörülen yaptırımlar uygulanır. Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası açabilmek için ceza davasının sonuçlanmasını beklemek zorunlu değildir. Çünkü kural olarak ceza hakimi hukuk hakimini bağlamaz. Ancak hukuk hakimlerinin uygulaması genellikle ceza davasının karara bağlanmış olduğunu görmektir. Ardından trafik kazası tazminatı için karar verebilecektir.

Trafik Kazasında Sigortaya Karşı Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açabilir Miyim?

Trafik kazasında sigortaya karşı maddi tazminat davası açılabilir. Manevi tazminat davasının açılabilmesi için poliçede manevi tazminatın belirtilmiş olması ve sigorta şirketine manevi tazminat için genellikle ekstra bir prim ödenmiş olması gerekir.

Trafik Kazası Geçirdim Sigortadan Tazminat Alabilir Miyim?

trafik kazası sigorta tazminatı, ölümlü trafik kazası sigorta ödemesi,yaralanmalı trafik kazası sigorta ödemesi
Trafik Kazası Geçirdim Sigortadan Teminat Alabilir Miyim?

Kazaya karışan diğer aracın bağlı olduğu sigorta şirketinden ve varsa kendi sigorta şirketinizden (kasko varsa) tazminat alabilirsiniz. Bunun için belirli yasal prosedürlerin izlenmesi gerekmektedir. Topo Hukuk Bürosu trafik kazası tazminatlarının sigorta şirketlerinden tahsilatında uzman destek sağlamaktadır.

Trafik Kazası Sonucu Sakat Kaldım, Tazminat Hakkım Var Mıdır?

Trafik kazası sonucu sakat kaldıysanız bedensel zararlarınız için tazminat davası açabilirsiniz. Ayrıca kazanın ve sakatlığın sizde oluşturduğu elem ve ızdıraptan dolayı manevi tazminat davası da açabilirsiniz. Ancak bu manevi tazminat davası sigorta şirketine karşı poliçede aksine bir hüküm yoksa açılamaz.

Trafik Kazası Sonucu Eşim Vefat Etti, Benim ve Çocuklarımın Tazminat Hakkı Var mı?

Trafik kazası sonucu eşinizi kaybettiyseniz, siz ve çocuklarınız, duyduğunuz elem ve acıdan dolayı manevi tazminat talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca cenaze giderlerini, ölüm hemen gerçekleşmediyse tedavi giderlerini  ve eşinizden maddi bir destek görüyor idiyseniz destekten yoksun kalma tazminatını isteyebilirsiniz. Poliçede aksine bir hüküm yoksa manevi tazminat davasını sigorta şirketine karşı açamazsınız.

Araç Şoförü Kusurluysa Yolcular Tazminat Davası Açabilir Mi? 

Kusuru olduğu takdirde araç şoförüne karşı da tazminat davası açabilirsiniz.

Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Yaralanmalı ve ölümlü kazalarda tazminat hesaplama işlemleri şu şekilde yapılır; trafik kazası tazminatı her somut olayda ayrı hesaplanır. Yaralanmalı kazalarda yaralanan kişinin yaşı, maaşı, kaza hasarı ve haklılık durumuna göre bir miktar tayin edilir. Ölümlü kazalardaysa ölen kişinin yaşı, maaşı ve kazadaki haksızlık durumu belirleyici kriterlerdendir.

Trafik Kazası Tazminatı İçin Gerekli Evraklar

Trafik kazasında maddi zarar tazminatı için gerekli belgeler şunlardır:

 1. Poliçe örneği
 2. Trafik kazası tespit tutanağı
 3. Hasara ait fotoğraflar
 4. İfade ya da görgü tanığı fotoğrafları
 5. Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopileri
 6. Kazayla ilgili diğer belgeler
 7. Gerek görülmesi durumunda eksper ve alkol raporu

Bedeni hasarlarda yaralanma durumunda trafik kazası sigorta tazminatı alabilmek için gerekli belgeler:

 1. Trafik kazası tespit tutanağı
 2. Yaralının taburcu edildiğini gösteren hastane raporu
 3. Reçete
 4. Fatura, makbuz vs. tedavi giderleri

Bedeni hasarlarda sakatlanma durumunda trafik kazası tazminatı alabilmek için gerekli belgeler:

 1. Trafik kazası tespit tutanağı
 2. Tam donanımla bir hastaneden alınan ve sakatlığın durumunu gösteren rapor
 3. Sakat kalan kişinin durumunu gösteren belge
 4. Olay mahkemeye intikal ettiyse mahkeme kararı
 5. Kazayla ilgili diğer belgeler

Kişinin vefatı halinde trafik kazası tazminatı için gerekli belgeler:

 1. Trafik kazası tespit tutanağı
 2. Ölüm muayene raporu
 3. Aile nüfus kayıt örneği
 4. Veraset ilamı
 5. Vefat eden kişinin gelir durumunu gösteren belge
 6. SGK geliri bağlanmış ise gelirin peşin değerini gösteren belge
 7. Kazayla ilgili diğer belgeler

Trafik Kazası Tazminat Davası Açma Süresi ve Zamanaşımı

Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararın karşılanmasına yönelik tazminat talebi iki yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zarara uğrayan, tazminat miktarını ve tazminat yükümlüsünü geç öğrense bile her halükarda fiilin işlenmesinden itibaren on yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur.

Trafik kazası nedeniyle bir suç işlenmişse o suça ait zamanaşımı süresi uygulanır.

Trafik Kazası Avukatı ile Çalışmanın Faydaları

Trafik kazalarından tazminat alabilmek için bir avukat ile çalışmak zorunlu değildir. Trafik kazası mağduru olan kişi kendisi de tazminat başvurusunda bulunabilir. Ancak tazminat hukuku oldukça hassas ve hesap yapması da bir o kadar meşakkatli bir konudur. Hukuk eğitimi almamış ve aldıysa bile bu konuya eğilmemiş birinin tek başına davayı takip etmesi zor olacağından hak kayıplarına uğranabilir. Bazı sigorta şirketlerinin ödeme yapmaktan kaçınmak için temin edilmesi zor evraklar istediği ve az ödeme yapmakta direttikleri de bilinen bir husustur. Tüm bunlardan dolayı trafik kazası geçirmiş olan kişinin bir trafik kazası tazminatı avukatıyla çalışması onun yararına olacaktır.

Topo Hukuk Bürosu’nun trafik kazası tazminatlarının sigorta şirketlerinden tahsili ve kusurlu kişiye karşı maddi ve manevi tazminat davası açma konusunda verdiği uzman destekten web sitemizdeki danışma formunu doldurarak faydalanabilirsiniz.

Konu ile ilişkili makalelerimizi okumak için aşağıdaki linklere tıklayınız;

Araç değer kaybı

Yayım tarihi: 17 Kas 2015