Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat Davası Nasıl Açılır? Şartları Nelerdir?

  1. Topo Hukuk
  2. Tazminat Hukuku
  3. Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat Davası Nasıl Açılır? Şartları Nelerdir?
Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat Davası

Yaralamalı Trafik Kazasında Hangi Zararlar Talep Edilebilir?

Yaralanmalı trafik kazası neredeyse her gün belirli sebeplerden gerçekleşmektedir. Sürücülerin dikkatsizliği, yorgun araç kullanımı, alkollü araba kullanma, yolların kusurlu olması gibi birçok sebep trafik kazalarına, dolayısıyla yaralanmalara sebep olabilmektedir. Yaralanmalı trafik kazası sonucunda yaralananlar veya ölenin yakınları tazminat davası açarak kazada kusuru bulunan taraftan zararın karşılanmasını talep etmektedir. Trafik kazasında yaralanmada tazminat istemi maddi ve manevi tazminat olarak iki türlüdür. Bu tazminat davalarında talep edilebilecek zararlar ise şunlardır:

  • Yaralananın hastane vb. her türlü tedavi giderleri,
  • Yaralananın bu kaza dolayısıyla çalışamadığı sürelerde kazanç kaybı,
  • Yaralananın yaralanma dolayısıyla uğradığı çalışma gücünün azalması veya yitirmesi neticesinde meydana gelen kayıplar,
  • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar,
  • Yaralanmalı trafik kazası sonucunda ölüm gerçekleşmişse cenaze giderleri,
  • Ölenin yakınlarının talep edebileceği destekten yoksun kalma tazminatı.

Kaza Yapan Kişinin Maddi Manevi Zararları

Trafik kazası tazminatı kaza sebebiyle zarara uğrayanların kusurlu olan sürücüye karşı ileri sürdüğü taleplerdir. Trafik kazası tazminat davasına yol açmışsa kişi bu davada maddi ve manevi her türlü zararını talep edebilecektir. Tazminat davası için öncelikle maddi ve manevi zararların ne olduğu belirlenmelidir. Bu zararlar araçta meydana gelen hasarlar, kişinin kaza sebebiyle yaralanması halinde tedavi giderleri, ölüm gerçekleşmişse cenaze giderler, kazanç kayıpları ile ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplardır. Kazaya uğrayan tarafın gördüğü tedavinin uzun sürmesi bu süreçte çalışamamasına yol açacağından kazanç kaybı yaşanacaktır. Yapılan tedaviye rağmen kişi örneğin bir uzvunu kaybetmişse ilerde çalışmasına etki edecek zarara uğramıştır. Bu halde uğradığı kalıcı zarar ileride geleceğini ekonomik anlamda olumsuz etkileyecektir. Yaralanmalı trafik kazasında uğradığı zararın kişiyi bakıma muhtaç hale getirmesi halinde kişinin bakım masraflarını talep etmesi doğaldır.

Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar henüz çalışma hayatına girmemiş fakat ileride çalışacağı ve bu suretle ailesine, yakınlarına destek olacağı düşünülen kişilerce istenir. Bu durumda esasen somut bir zarar söz konusu değildir. Fakat örneğin başarılı bir öğrencinin ekonomik geleceğinin farazi olarak hesaplanıp geleceğine ilişkin zararlarının karşılanması gereklidir.

Manevi tazminat davası kazaya uğrayan kişinin kazadan dolayı duyduğu acı, elem ve ızdırabının karşılanması için açılmaktadır. Yaralanmalı trafik kazalarında kişi gördüğü tedaviler ile maddi kayıpları neticesinde psikolojik zarara da uğramaktadır. Hakim trafik kazası sonucunda TBK 56 uyarınca uygun bir miktar manevi tazminata hükmedebilecektir.

Yaralanmalı Trafik Kazalarında Tazminat Hesaplaması

Trafik kazası tazminatı nasıl hesaplanır trafik kazasına uğrayanların merak ettiği sorulardandır. Trafik kazalarında tazminat hesaplaması uğranılan zarara göre yapılmakta olup miktar değişiklik göstermektedir. Hakim trafik kazasında tazminat miktarının hesaplamasında tedavi giderlerine, kişinin tedavi sürecinde uğradığı kazanç kaybı miktarına, manevi anlamda uğradığı zararlara dikkat edecektir. Bununla beraber tazminat hesaplanırken tarafların sosyal konumları, ekonomik durumları, kazaya sebep olmada kusurluluk oranlarına da bakılmalıdır. Manevi tazminatın hesaplamasında ise zarara uğrayan kimsede huzur duygusu yaratacak miktar belirlenmeli, tazminatın zenginleşme aracı olması önlenmelidir.

Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplara ilişkin verilen tazminatın hesaplanmasında da manevi tazminatta olduğu gibi somut bir zarar söz konusu değildir. Bu tazminatın hesaplamasında zarara uğrayanın yaşı, eğitimi devam ediyorsa okuduğu bölüm, varsa yetenekleri vb. hususlar incelenmelidir.

Destekten yoksun kalma tazminatı trafik kazası sonucu ölenin desteğinden yoksun kalan yakınları tarafından talep edilmektedir. Bu tazminat hesaplanırken ölenin vereceği desteğin ne kadar süreyle devam edeceği, yakınların bundan elde ettiği maddi menfaatin ne olduğu hususlarına dikkat edilmelidir.

Yaralanmalı Trafik Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminatı Kimden Talep Edebilirsiniz?

Trafik kazası sonucunda sorumlu yalnızca aracı kullanan kişi değildir. Kusuruyla kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü haricinde aracın sahibi, araç işleten ve sigorta şirketinin de tazminat davasında davalı olması mümkündür. Trafik sigortası ile kasko hangi şirket tarafından yapılmış ise ilk olarak bu sigorta şirketine başvurmak gerekecektir. Zira şirket trafik kazası sonucunda meydana gelen ölüm, yaralanma veya bir şeyin zarara uğramasından dolayı sorumludur. Fakat sigorta şirketinin bu sorumluluğu zorunlu sigorta limitine kadar olup fazlası için şirkete başvurulamayacaktır. Yaralanmalı trafik kazası söz konusu olduğunda aracın sürücüsü işlediği bu haksız fiil ile kusuru oranında sorumlu olacaktır. Araç sahibi ile araç işleten ise KTK uyarınca kazanın meydana getirdiği zararlardan kusursuz sorumluludur.

Yaralanmalı Trafik Kazasında Gerekli Belgeler Nelerdir?

Trafik kazasında yaralanmada tazminat sigorta şirketinden alınacak ise şirket poliçe örneği, trafik kazası tespit tutanağı, hasarı gösteren fotoğraflar, tanık beyanlarına ilişkin tutanaklar, kazaya karışan sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarının fotokopileri, alkol raporu veya bilirkişi tutanakları istenecektir. Yaralanmaya dair tedavi giderlerine ilişkin belgeler istenecektir. Bu belgeler yaralının taburcu edildiğine ilişkin hastane raporu, çalışma gücünün kaybı veya yitirilmesi söz konusuysa buna ilişkin doktor raporu, reçete ve tedavi giderlerine ilişkin fatura, makbuz vb. belgeler gereklidir. Yaralanma çalışma gücünün kaybına sebep olmuşsa yaralananın gelir durumunu gösterir belgeye de ihtiyaç duyulacaktır. Trafik kazası tazminatı ölüm sonucunda vefat edenin yakınları tarafından isteniyorsa bu belgelerin dışında ölüm muayene raporu, aile nüfus kayıt örneği, veraset ilamı, SGK tarafından gelir bağlanmışsa gelirin peşin değerini gösterir belge de gereklidir.

Yayım tarihi: 18 Eki 2019