Yarışma Programlarında Ödül Mağduriyeti & Hukuki Süreç

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Bilgiler
  3. Yarışma Programlarında Ödül Mağduriyeti & Hukuki Süreç
yarisma programlarinda odul magduriyeti 1

Yarışma programlarında ödül mağduriyeti yaşayanlar için bilgilendirme günümüzde yarışma programlarının sayısı her geçen gün artmakla beraber bu durum yarışma programlarında ödül mağduriyeti konusunu da daha önemli hale getirmiştir. Yarışma programlarına kişiler bireysel olarak katılabilecekleri gibi birkaç kişi olarak grup halinde de katılabilmektedirler. Televizyonun pek çok kişi tarafından izleniyor olması, özellikle akşam saatlerinde insanların boş vakitlerinin olmasından dolayı yarışma programlarının sayısının artması söz konusu olmuştur. yarışmalar bir stüdyoda gerçekleştirilebileceği gibi açık havada ya da farklı alanlarda da gerçekleştirilebilmektedir. Yarışma programlarının çeşitliliklerinin artması, yarışma programlarında ödül mağduriyetlerinin çoğalmasına da sebep olmuştur.

Resmi olarak genellikle televizyonlarda bazen de radyolarla yayınlanan yarışma programları çok geniş kitlelerin yarışmaya katılmasını sağlıyor. Yarışmanın kazanılması neticesinde de ödül verileceği vaat ediliyor. Fakat bu durumun yalnızca vaatten ibaret olması ödülünü alamayan kişilerin sayısında artışa sebep olmuştur. Kazandıkları ev, araba, bilgisayar, cep telefonu veya ev eşyası gibi ürünleri kişiler aylarca hatta bazen yıllarca alamıyorlar. Bu durum kişilerin televizyonda yayınlanan yarışma programlarına duyulan güvenin azalmasına neden oluyor. Çünkü yarışma programlarında ödül mağduriyeti, kişilerin yarışmaya katılmaları konusunda şüphe duymasına neden oluyor.

Ödüllerin geç veriliyor ya da hiç verilmiyor oluşu ve yarışma programlarına duyulan güvenin azalması bu programların izlenme oranlarının da düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle program yapımcıları ve televizyon kanalları bu durumu göz önünde bulundurmalı ve yarışma programlarında ödül mağduriyeti yaşanmasının önüne geçilmelidir. Aksi halde mağduriyete neden olan yarışma programları hakkında hukuki yollara başvurulması mümkün olacaktır. Bunun önlenebilmesi adına yarışmacıların kazandıkları ödüller vaktinde ve vaat edilen biçimde teslim edilmiş olmalıdırlar.

Yarışma Programlarından Kazanılan Ödüllerin Alınamaması

Televizyonlarda yayınlanan yarışma programları izleyiciler tarafından büyük bir keyifle izlenmekte, yarışmacılar tarafından ise heyecanlı oyunlara konu olmaktadır. İzleyicinin ve yarışmacının bu kadar çok olması yarışma programlarında ödenmeyen ödüllerin mağdur yarışmacının önüne geçilmesinde etkili olmamıştır. Her ne kadar yarışmalarda başarılı olan kişilerin ödüllendirileceği söylense de uygulamada durum böyle değildir. Yarışma öncesinde pek çok vaat ile kişilerin yarışmaya başvurmalarını ve katılmalarını sağlayan televizyon şirketleri bununla birlikte reyting kazanıyor olmasına rağmen yarışma sonrasında katılımcılarına ödüllerini ve paralarını vermemektedirler.

Yarışmacılar televizyon kanallarını aradıklarında ödüllerinin veya paralarının sonra verileceği ve asla hak kaybına uğramayacakları gibi beyanlarda bulunulmaktadır. Ancak yarışma programlarında ödül mağduriyetinin artışı, aslında bu beyanların asılsız olduğunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat elbette ki bu durum her yarışma bakımından geçerlidir. Kaliteli ve prestijiden ödün vermeyen televizyon kanalları asla yarışmacılarını böyle bir durumun içine sokmamakta ve kişilerin ödül mağduru olmalarının önüne geçmektedirler.

Yarışma programlarında ödül mağduriyeti yaşayan kimselerden bazıları televizyon kanalını aradıkları zaman muhattap olacakları kimse bulamadıklarını söylemektedirler. Hatta bazen televizyon kanalı, yarışmacılara kazandıkları verilmemiş olmasına rağmen onların hiç alacaklarının kalmadığına dair ibraname imzalamalarını istemektedirler. İbranameyi imzalamadıkları takdirde ödüllerini de alamayacaklarını beyan etmektedirler. Aslında bu hareketler tamamen yarışmacıyı yıldırmak ve oyalamak adına yapılan hareketlerdir. Çoğu zaman kişiler bu ibranemeyi verseler bile alacaklarına kavuşamamışlardır. Genel olarak şunu söylemeliyiz ki bu kişiler alacaklarının peşine hukuki olarak düşmedikleri takdirde televizyon şirketi kendiliğinden bu alacakları kazanan yarışmacıya vermemektedir.

Yarışma Programlarında Ödül Mağduriyeti Hukuki Süreç

Durum böyleyken bir yarışmadan ödül ya da para kazanan kimse acaba bunu ne zaman verecekler ya da verecekler mi diye düşünmeden hukuki süreci başlatmalıdır. Kişilere gönderilen ibranamede yer alan “hak talep etmekten, cezai dava açmaktan, icra takibi bulunmak hakkında feragat eder” gibi ibareler tamamen geçersiz olacaktır. Bu sebeple ibranamede yazılanlara aldırış edilmemeli ve bir alacak icra avukatı ile birlikte çalışmalıdır. Şunu belirtmeliyiz ki kimsenin hak arama özgürlüğünün bir sözleşme ile sınırlandırılması mümkün değildir. Dolayısıyla bu durum yarışma programlarında ödül mağduriyeti yaşayan kimseler açısından da geçerli olacaktır. Fakat bu ibranameyi yollayanlar kişileri korkutarak haklarını aramaktan vazgeçmelerini sağlamaya çalışmaktadırlar. Kişiler bu konuda bilinçli olmalı ve hak arama özgürlüklerinden vazgeçmeyerek alanında uzman bir alacak tahsil avukatına başvurarak şikayet konusu olan televizyon şirketinden yarışmadan kazanmış olduğu ödülü ya da parayı tahsil edebilmek adına hukuki süreci başlatmalıdırlar.

Yarışma Programlarında Alınamayan Ödüllerin Hukuki Durumu

Yarışma programlarında ödül mağduriyeti gerçekleştiği takdirde, olayın mağdurları genellikle ilk olarak ilgili kanalı arayarak şikayette bulunmaktadırlar. Fakat bu durum karşısında kişiler sıklıkla kanaldan oyalayıcı nitelikte cevaplar almakta olup ödüllerine kavuşması söz konusu olmamaktadır. Esasında kazanılan ödüllerin teslim alınması için belirlenmiş bir süre bulunmaktadır. Bu süre içerisinde ödüller alınmadığı takdirde kazananlar ödül haklarını kaybedeceklerdir. İşte bu sürenin çok iyi bir şekilde farkında olan firmaları ödüllerin verilmesini engellemek adına kazananlara sürekli olarak onları oyalayıcı yanıtlar vermekte ve böylece söz konusu yasal sürenin dolmasını sağlamaktadırlar.

Sürenin dolmasının ardından da kazanılan ödüllerin talep edilmesi mümkün olmadığından dolayı, yarışmayı kazanan kişiler hukuki yollara başvursalar bile ellerine hiç birşey geçmeyecektir. Ancak bu şekilde gerçekleştirilen oyalanmalardan dolayı ödüllerini alamayan mağdurlar, bu konuda uzman bir avukata başvurdukları takdirde yapılan mağduriyetlik sçu için üzerinde hak sahip oldukları ödüllere kavuşma imkanı bulacaklardır. Bu hususta, ödülü vermede geciktiren ya da ödül vermekten kaçınan programların yetkililerinin söylediklerine aldırış etmemek gerekir ve eğer mümkünse ödül almak için belirtilen süre geçmeden önce bir avukata başvurulmalıdır. Ancak avukat aracılığıyla oluşabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi mümkün hale gelecektir.

Alacak Tahsil Avukatının Önemi

Yarışma programlarında ödül mağduriyetinin çok yaygın bir şekilde yaşanması ve kişilerin bu konuda yeterince bilgiye sahip olmaması alacak tahsil avukatının öneminin artmasını sağlamaktadır. Alacak tahsil avukatı gerektiğinde tüketici mahkemelerine de başvurarak yarışma programı yüzünden ödül mağduriyeti yaşayan kişilerin mağduriyetinin giderilmesi adına çaba sarfetmektedir. Gerçekleştirilen hukuki işlemler neticesinde ödülün aynen vaat edildiği şekilde ödemesi mümkün olabileceği gibi bunun bedelinin kazanan yarışmacıya verilmesi de bazı hallerde mümkün olabilmektedir.

Yarışma Programları Ödül Mağduriyeti Sonucu İcra Avukatına Başvurmak

Yaşanan olumsuz durumlar, televizyon şirketlerinin yarışmacıları oyalaması ve korkutma yollarına başvurması çoğu zaman kişilerin umutsuzluğa kapılıp alacaklarından vazgeçmesine neden olmaktadır. Aslında ödülleri teslim etmekte direnen şirketlerin esas amacı da budur. Kişilerin caymasını sağlayarak ödülleri vermemek şirketlere ekonomik anlamda kazanç sağlamaktadır. Ancak her ne olursa olsun yarışma programlarında hediye mağduriyeti yaşamak ve yaşayan kimseler bir alacak tahsil avukatına başvurmalı ve sahip olduğu hakların bilincinde olarak buna göre hareket etmelidir. Alacak icra avukatı, müvekkilinin haklarını ve menfaatlerini en iyi şekilde koruyacak ve bu yönde çalışacaktır.

Yayım tarihi: 19 Kas 2015